MeghívópdfMH170911.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0911_tffb.pdf

 

Napirendik pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

160kieg1- könyvvizsgálói jelentéspdfKT-160kieg1.pdf

2, Rendeletalkotás a településkép védelméről

KT-164pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

164kieg1 - térképmellékletpdfKT-164kieg1.pdf

 

3, Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

KT-155pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról

KT-165pdfKT-165.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

1. mellékletpdfKT-165_1melleklet.pdf

2. mellékletpdfKT-165-2melleklet.pdf

5, Döntés INSITU pályázattal kapcsolatosan

KT-159pdfKt-159.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntésekről

KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7, A Budapest XVIII. kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-154pdfKT-154.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

8, „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása

TFFB-31pdfTF-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, „Gyöngyvirág Szociális Szolgálat épületének homlokzati és tető felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-32pdfTF-32.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a XVIII. kerületi játszóterek kényelmi-és higiéniai fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatáról különös tekintettel nyilvánosan használható WC-k, pelenkázó helyiségek létesítésének lehetőségére

TFFB-33pdfTF-33.pdf

Előterjesztő: Petrovai László képviselő

 

 

MeghívópdfMH0912_KT.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli) pdfHK0912_adatoknelkuli.pdf

Jegyzőkönyv  pdfJK0912_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (160.)pdfKT-160.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

160kieg1 - könyvvizsgálói jelentéspdfKT-160kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (162.)pdfKT-162.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 162kieg1pdfKT-162kieg1.pdf

3. Rendeletalkotás a településkép védelméről (164.)pdfKT-164.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

164kieg1 - térképmellékletpdfKT-164kieg1.pdf

164kieg2 - kiegészítéspdfKT-164kieg2.pdf

4. Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól (155.)pdfKT-155.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról (165.)pdfKT-165.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

1. mellékletpdfKT-165_1melleklet.pdf

2. mellékletpdfKT-165-2melleklet.pdf

165kieg1pdfKT-165kieg1.pdf

6. Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébániával (170.)pdfKT-170.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Tampu-Ababei József plébános

 

7. Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentimrei Szent Imre Plébániával (171.)pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Lak Gábor plébános

 

8. Döntés a 2018. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában (143.)pdfKT-143.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása (168.)pdfKT-168.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

168 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-168kieg1.pdf

 

10. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása (176.) pdfKT-176.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

176 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-176kieg1.pdf

 

11. Döntés az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel „Budapest XVIII. kerület Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása II.” tárgyában kötött Vállalkozási Szerződés módosításáról (161.)pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12. Döntés INSITU pályázattal kapcsolatosan (159.) pdfKt-159.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntések (167.)pdfKT-167.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

167kieg1pdfKT-167kieg1.pdf

14. Döntés az Almáskertben található 145111/19 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről (144.)pdfKT-144.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Döntés Vagyonhasználati szerződés aláírásáról és Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (157.)pdfKT-157.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. A Budapest XVIII. Kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása (154.)pdfKT-154.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

17. Az 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára (145.)pdfKT-145.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Döntés a Külső-pesti Tankerületi Központ részére ingyenesen történő helyiség biztosításáról szóló 326/2016. (VI.28) számú határozat módosításáról (146.)pdfKT-146.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása (172.)pdfKT-172.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

172kieg1pdfKT-172kieg1.pdf

20. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (169)pdfKT-169.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 169 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-169kieg1.pdf

 

21. Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodások módosítása (173.)pdfKT-173.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22. Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (147.)pdfKT-147.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

23. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásáról a Fővárosi Önkormányzat részére (158.)pdfKT-158.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához (148.)pdfKT-148.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Bak Ferenc, Banyár László

 

25. Együttműködési megállapodás kötése a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségével (FODISZ) (175.)pdfKT-175.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabó László FODISZ elnöke

 

26. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához (149.)pdfKT-149.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. A Félúton Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása (150.)pdfKT-150.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba kuratóriumi titkár

 

28. Pihenőpark létesítésének igénye a Gloriett-telep lakóinak részéről (151.)pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

29. Az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázat elbírálása (174/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Marton Attiláné

KTZ-174_kieg1

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

30. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából (152/Z Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

31. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (163/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

32.A XVIII. Kerület 156730 hrsz.-ú (Bélatelepi út - Baross utca - Ferihegyi repülőtér által határolt) ingatlan, 5379 m2 nagyságú területrész, hasznosítására vonatkozó döntéshozatal (153/Z Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33. Interpellációk

 

34. Kérdések

- Kérd-01: Makai Tibor képviselő: egy kerületi polgár jelzése alapján: a Béke tér állapota, Béke téren túli terület közlekedése, autóbusz járatainak elégtelensége, a Béke téri orvosi rendelő körüli parkolási lehetőségek, valamint az Üllői út állapotapdfKerd-01.pdf

 Kerd-01válaszpdfKerd-01valasz.pdf

- Kérd-02: Makai Tibor képviselő: kerületi játszóterek és „fekvő rendőrök” helyzete (lakossági megkeresés nyomán)pdfKerd-02.pdf

 

35. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1. „Döntés az egyedi állami támogatással önkormányzatunk ingatlanain megvalósuló építési beruházások Alapokmányaival kapcsolatban”

(177.)pdfS1-177.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S2. Döntés „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” elnevezésű pályázaton való részvételről (178.)pdfS2-178.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye I. rész: 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye II. rész:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

MeghívópdfMH0831rk_KT.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0831rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0831_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (141.)

pdfKT-141m.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

2. Előzetes együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontokkal általános iskolák bővítése tárgyában (137.)pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-137kieg1.pdf

 

3. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel (138.)pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruházigazgató

 

 

4. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési program módosítása (139.)pdfKT-139.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

 

5. Köznevelési szerződés módosítása fenntartó váltás miatt (140.)pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Fazekasné Kocsis Beáta, Kelemenné Rutkai Szilvia

 

 

6. Tájékoztatók, bejelentések

Taj01: Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2017. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokról, valamint átruházott hatáskörben hozott döntésekről pdfTaj-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

Sürgösségi előterjesztés:

S1. Döntés temetkezési emlékhely kialakításával kapcsolatosan (142.) pdfS1-142.pdf

Előterjesztő dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egrs Zoltán PSK elnök

 

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0713rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0713rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0713rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1. "Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.)  - II. ütem" beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-30pdfTF-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. Egyebek

 

 

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Meghívó pdfMH0622_KT.pdf

Határozat-kivonat Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli)pdfHK0622adatoknelkuli.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0622_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72. számú szabályozási terv) (121.)pdfKT-121.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

121kieg1 pdfKT-121kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület, Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út – (156097) hrsz.-ú út – 156099 hrsz.-ú erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (95. számú KÉSZ) (120.)pdfKT-120.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

120kieg1pdfKT-120keg1.pdf

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (103.)pdfKT-103.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4. A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve (122.)pdfKT-122.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület 153406 hrsz. számú telek (Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának készítéséről (110. számú KÉSZ) (123.)pdfKT-123.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítványtól forrás átvételéről (117.)pdfKT-117.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Pásztor Józsefné intézményvezető

 

7. Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközséggel (108.)pdfKT-108.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: dr. Sándor Balázs lelkipásztor ( Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközség lelkészi Hivatala)

 

8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása (104.)pdfKT-104.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

9. Döntés pályázattal kapcsolatosan (109.)pdfKT-109.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

109kieg1pdfKT-109kieg1.pdf

 

10. "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére című pályázaton való önkormányzati részvétel (116.)pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. MÁV Pestszentlőrinc vasútállomás gyalogos felüljáró üzemeltetési feladatainak ellátása (132.)pdfKT-132.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (118.)pdfKT-118.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. Budapest, XVIII. ker. Üllői út 761. hrsz.:145679 hrsz. szám alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása (131.)pdfKT-131.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

131kieg1pdfKT-131kieg1.pdf

14. Döntés a Péterhalmi erdő fejlesztési munkálatainak elvégzéséről és ezzel összefüggésben a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról (114.)pdfKT-114.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15. Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda Alapító Okiratának módosítása (101.)pdfKT-101.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

16. A Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvány köznevelési szerződésének módosítása (119.)pdfKT-119.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Tóthné Kővári Csilla kuratórium elnök, Kékesi Szilvia kuratórium titkár, Lelkes Gábor kuratórium elnök

 

17. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016-2020 közötti időszakra szóló Szakmai fejlesztési tervének elfogadása (100.)pdfKT-100.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, dr. Juhász Ágnes orvosigazgató Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

 

18. Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának módosítása (99.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

99_1részpdfKT-99_1.pdf

99_2részpdfKT-99_2.pdf

99_3részpdfKT-99_3.pdf

 

19. Háziorvosi feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés módosítása (133.)pdfKT-133.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20. Haszonkölcsön szerződés kötése az 1181 Budapest XVIII. kerület Baross utca 4. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan (105.)pdfKT-105.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Hegyközszentimre település Szent Imre kápolnájának támogatása (134.)pdfKT-134.pdf

Előterjesztők: Ughy Attila polgármester, dr.Lévai István Zoltán alpolgármester

 

22. Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére (127.)pdfKT-127.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

23. Az 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. szám alatti ingatlannak a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás, illetve azzal szorosan összefüggő tevékenység céljára (126.)pdfKT-126.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Döntés a Budapest, XVIII. kerület 158282/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest XVIII. ker., Kassa utca 54. fszt. 2. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatosan (110.)pdfKT-110.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25. A Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (125.)pdfKT-125.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26. A Budapest-Pestszentlőrinc Szent László Plébánia részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (124.)pdfKT-124.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

27. A PLER Kézilabda Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala Zárt ülés! (130/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 

28. Döntés a St. Lőrinc Gourmet Kft. kérelméről, az általa bérelt Kult K5 Bistro havi bérleti díjának csökkentésére vonatkozóan Zárt ülés! (128./Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

29. Döntés a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 460. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról és a közös tulajdonban lévő ingatlanrészek tulajdonjogának átruházásáról, kizárólagos használatáról Zárt ülés! (115./Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

30. Beszámoló az I. fokú adóhatóság 2016. évi tevékenységéről (102.)pdfKT-102.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

31. Közalapítványok beszámolója (111.)pdfKT-111.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

32. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (112.)pdfKT-112.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

33. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló (ITS) (113.)pdfKT-113.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

34. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója (107.)pdfKT-107.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 

35. Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról (106.)pdfKT-106.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tü. Ezredes- FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. őrnagy – XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

 

36. Interpellációk

Int-01.: Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez „Tornaterem építés” címmelpdfInt-01.pd

Int01-valaszpdfInt-01valasz.pdf

37. Kérdések

Kerd-01: Makai Tibor kérdése Ughy Attila polgármesterhez „Pénzügyi adatforgalom az önkormányzati hivatala és a Városgazda között” címmelpdfKerd-01.pdf

38. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi napirendek:

S1: Budapest XVIII. kerület Alacskai út – 156080 hrsz.-ú ingatlan – Határ u. és 145111/31-44 hrsz.-ú ingatlan által határolt terület közcélú fejlesztési díjának megfizetéséről való döntéseit (135.)pdfS1-135.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S2: Támogatás nyújtása a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kórtermeinek felújítására (136.)pdfS2-136.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 Bizottsági határozatok gyűjteményeZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0620_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0620.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0620_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72. számú KÉSZ)

KT-121pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület, Közdűlő út – (156103) hrsz-ú út – (156097) hrsz-ú út – 156099 hrsz-ú erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (95. számú KÉSZ)

KT-120pdfKT-120.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve

KT-122pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület 153406 helyrajzi számú telek (Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának készítéséről (110. számú KÉSZ)

KT-123pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-109pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. „Budapest, XVIII. ker. Üllői út 761. szám, 145679 szám alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-131pdfKT-131.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló (ITS)

KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. Döntés a Péterhalmi erdő fejlesztési munkálatainak elvégzéséről és ezzel összefüggésben a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról

KT-114pdfKT-114.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

KT-107pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézmény-vezető

 

11. „Zöld Liget Óvoda fedett-nyitott külső foglalkoztatók és kiegészítő kivitelezési munkái” Beruházási Alapokmányának elfogadása

TF-26pdfTF-26.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. „Vilmos Endre Sportcentrum, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő sportpályák és öltözőépület kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-24pdfTF-24.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. ”Gerely utcai sporttelep, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő sportpálya és öltözőépület kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-25pdfTF-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. „Üllői út 486. szám, 155674 hrsz. alatti társasház tetőszerkezet csere és földszint feletti zárófödém felújítási munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-27pdfTF-27.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. „Csörötnek utca és Tű utca útpálya szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetése” módosított alapokmányának elfogadása

TF-23pdfTF-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. „Kaszás utca 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betárazó kapacitású tüzivíztározó műtárgy építése” módosított beruházási alapokmányának elfogadása

TF-28pdfTF-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17, „Mocorgó Óvoda tornaszobával történő bővítése” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-29pdfTF-29.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18, Egyebek

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0607rk.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0607rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0607rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Döntés új partner csatlakozásáról a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Gazdaságfejlesztési Klaszterhez (98.)pdfKT-98.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. Tájékoztatók, bejelentések

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

 

Meghívó pdfMH0525_KT.pdf

Határozat-kivonat Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli) pdfHK0525_KTadatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0525_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról (61.)pdfKT-61.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

61kieg1 - könyvvizsgálói jelentéspdfKT-61kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (72.)pdfKT-72.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

72kieg1 - könyvvizsgálói feljegyzéspdfKT-72kieg1.pdf

72kieg2 pdfKT-72kieg2.pdf

3. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Bókay-kert KÉSZ) (73.)pdfKT-73.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Tagcsere a Népjóléti Bizottságban (89.)pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása (95.)pdfKT-95.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

6. Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (90.)pdfKT-90.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Gáncs Péter elnök-püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Krámer György országos irodaigazgató (Magyarországi Evangélikus Egyház), dr. Korányi András igazgató-tanács elnöke (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)

 

7. Döntés a Herrich-Kiss villa épületének Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékébe való felvételéről (Herrich-Kiss villa)

(85.)pdfKT-85.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti tervének elfogadása (76.)pdfKT-76.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

76kieg1 pdfKt-76kieg1.pdf

9. Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban (74.)pdfKT-74.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan (96.)pdfKT-96.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

96kieg1pdfKT-96kieg1.pdf

11. Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása (83.)pdfKT-83.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12. Döntés közterület elnevezésével kapcsolatban (75.)pdfKT-75.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna - Pedagógiai Intézet

 

13. Budapest XVIII. kerület Közdűlő utcában található 140007/8 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása (69.)pdfKT-69.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

14. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Alacskai út, 156080 hrsz.-ú ingatlan, Határ utca és 145111/31-44 hrsz.-ú ingatlan által határolt területen végzett közmű építési, bekötési munkák elvégzéséhez (55.)pdfKT-55.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII., kerület Pannónia utca 103. I. em. 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (70.)pdfKT-70.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (56.)pdfKT-56.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása (51.)pdfKT-51.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18.Bókay Árpád Általános Iskola energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányok elfogadása (91.)pdfKT-91.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19. „Micimackó bölcsőde energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (92.)pdfKT-92.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. „Csiga-biga bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (93.)pdfKT-93.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21. „Lurkó-liget óvoda kapacitásfejlesztéssel járó bővítése, átalakítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (94.)pdfKT-94.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

22. Nyári életmód tábor pályázatok értékelése (67.)pdfKT-67.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23. 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés (68.)pdfKT-68.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

24. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 6 óvoda Alapító Okiratának módosítása (80.)pdfKT-80.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

25. Állítsuk meg Brüsszelt! (54.)pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor képviselő

 

26. Követelésről lemondás - kamattartozás elengedése (71./Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozóan (63/Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

28. A Pestszentimrei Napsugár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (86./Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabóné Karácsonyi Hajnalka pályázó

 

29. A Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (87./Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Csomósné Bányácski Anasztázia és Debreceni Mária Angéla pályázó

 

30. A Pestszentlőrinci Robogó Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (88/Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Bodzásné Varga Ibolya, Dóczy Ildikó és Laminé Antal Éva pályázók

 

31. Helyi kitüntetés adományozása (65/Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

32. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója (58.)pdfKT-58.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád r.alezredes, kapitányságvezető – BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

33. A "Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány beszámolója a 2016. évi működéséről (59.)pdfKT-59.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

34. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének, 2016. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása (79.)pdfKT-79.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila, Simon Balázs

 

35. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadása (77.)pdfKT-77.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kővári László – a Kft. ügyvezető igazgatója

 

36. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása (81.)pdfKT-81.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

81kieg1 pdfKT-81kieg1.pdf

37. A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (82.)pdfKT-82.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Werner Péter vezérigazgató

 

38. A Városinfó18 Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadása (97.)

Kt-97-1.resz: pdfKT-97-1resz.pdf

Kt-97-2 resz: pdfKT-97-2resz.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Barabás Csaba könyvvizsgáló

 

39. Az energetikai tanácsnok beszámolója 2016. évi tevékenységéről, és 2017. évi munkaterve (84.)pdfKT-84.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Csabafi Róbert képviselő, energetikai tanácsnok

 

40. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2016. évről (78.)pdfKT-78.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

41. Interpellációk

 

42. Kérdések

 

43. Tájékoztatók, bejelentések:

 

         - Taj-01: Tájékoztató a 2016-ban végzett lakásgazdálkodási tevékenységről (64.)pdfKT-64_taj01.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj-02: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2016. évi tevékenységéről (66.)pdfKT-66_taj02.pdf

          Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

           Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0522_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0522_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0522_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

KT-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Bókay-kert KÉSZ)

KT-73pdfKT-73.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal

KT-90pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Gáncs Péter elnök-püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Krámer György országos irodaigazgató (Magyarországi Evangélikus Egyház), dr. Korányi András igazgató-tanács elnöke (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)

 

5, Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

KT-96pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása

KT-83pdfKT-83.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7, Döntés közterület elnevezésével kapcsolatban

KT-75pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

8, Budapest XVIII. kerület Közdűlő utcában található 140007/8 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-69pdfKT-69.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

9, Bókay Árpád Általános Iskola energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányok elfogadása

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, „Micimackó bölcsőde épület energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-92pdfKT-92.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11,Csiga-biga bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-93pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12, „Lurkó-liget óvoda kapacitásfejlesztéssel járó bővítése, átalakítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-94pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13, Az energetikai tanácsnok beszámolója 2016. évi tevékenységéről, és 2017. évi munkaterve

KT-84pdfKT-84.pdf

Előterjesztő: Csabafi Róbert képviselő, energetikai tanácsnok

 

14, „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.) - II. ütem” beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-11pdfTF-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15, „Abaújvár utca (a Forgó u.-Zemplén u. között )(157430) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” beruházási alapokmányának az elfogadása

TFFB-20pdfTF-20.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16, „Tarkő utca és környéke belterület és csapadékvíz elvezetés megoldása II. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-12pdfTF-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17, „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” módosított építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-13pdfTF-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18, „Parázs utca belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-14pdfTF-14.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19, „Vasvári Pál utca (Üllői út – Kossuth L. u. közötti szakasz) forgalomtechnikai átalakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-15pdfTF-15.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20, „Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményé tagintézmény energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

TFFB-23pdfTF-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21, „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében nyílászárók cseréje és tűzvédelmi védett terek kialakítása” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

TFFB-24pdfTF-24.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

22, „Herrich-Kiss Villa felújítási, átalakítási munkái II. ütem” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-19pdfTF-19.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

23, „Gerely utcai sporttelep, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő élőfüves sportpálya előkészítési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-16pdfTF-16.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

24, „Napraforgó Óvoda és Erdei Kuckó Bölcsődében önálló fűtési rendszer kialakítása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-21pdfTF-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2017/18. évi Tao. Pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett korszerűsítési, felújítási munkákhoz

TFFB-22pdfTF-22.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerület Építési Szabályzatához a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról (72. számú szabályozási terv)

TFFB-17pdfTF-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor tervező, Aczél Városépítész Bt.

 

27, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út - (156097) hrsz.-ú út - 156099 hrsz.-ú erdő által erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatához és Szabályozási Tervéhez a partnerségi egyeztetés keretében érkezett véleményekre adott tervezői válaszok, valamint az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv elfogadásáról (95. számú szabályozási terv)

TFFB-18pdfTF-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor tervező, Aczél Városépítész Bt.

 

28, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a Herrich-Kiss villa épületének Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékébe való felvételéről (Herrich-Kiss villa)

KT-85.pdfH1-Kt-85.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

H2. Baross utca Margó Tivadar utca sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetmegszüntetése

TF-25pdfH2-Tf-85.pdf

Előterjesztő:l Kőrös Péter képviselő

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0510rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0510rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0510rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, „Vilmos Endre Sportcentrum, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő sportpályák előkészítési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-10pdfTF-10.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató (Városgazda18 Nonprofit Zrt.)

 

2, Egyebek

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés