MeghívópdfMH0428rk_KT.pdf

 

Határozat-kivonat (AN)pdfHK0428rk_KTadatoknelkuli.pdf

Határozat-kivonat Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

JegyzőkönyvpdfJK0428rk_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. A Lőrinci Sportcsarnok felújítása tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala (58.)pdfKT-58.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté, Kővári László (PLER)

 

2. Döntés "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017" pályázaton való részvételről (54.)pdfKT-54.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Döntés "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017" pályázaton való részvételről (55.)pdfKT-55.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása (56.)pdfKT-56.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

56kieg1pdfKT-56kieg1.pdf

5. Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményt érintő átszervezés véleményezése (51.)pdfKT-51.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc Külső-Pesti Tankerületi központ igazgatója

 

6. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetség Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (57.)pdfKT-57.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

57kieg1pdfKT-57kieg1.pdf

7. Csatlakozás amnesztia kezdeményezéshez (52.)pdfKT-52.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

8. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása (53.)pdfKT-53.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

9. Szakmai kitüntetés adományozása (50/Z.) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

10. Tájékoztatók, bejelentések

 

Bizottsági határozatok Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívóMH0425rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0425rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0425rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Döntés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017” pályázaton való részvételről

KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Döntés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017” pályázaton való részvételről

KT-55pdfKT-55.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3, Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1186 Budapest, Tövishát u. 3. szám alatti, Gloriett Sportiskolai Általános Iskolában található konyhahelyiség korszerűsítéséhez

TF-09pdfTF-9.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Egyebek

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Képviselő-testület részére tájékoztató a 2016-ban végzett lakásgazdálkodási tevékenységrőlpdfTaj-01.pdf

Mentés

MeghívópdfMH0324rk.pdf

Határozat-kivonatZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat_ANpdfHK0324rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0324rk_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv  Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2017. április 1. és 2017. december 31. között (46.)pdfKT-46.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczky Árpád kapitányságvezető, BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

2. A Városinfó 18 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása (47.)pdfKT-47.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető igazgató

 

3. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési program módosítása (48.)pdfKT-48.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

4. Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében, a műszaki dokumentáció készítés közbeszerzésére irányuló együttműködési megállapodás megkötésére (49.)pdfKT-49.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. Norvég Alap pályázat kapcsán hosszú távú együttműködési megállapodás kötése (45.)pdfKT-45.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. A 2017. évi „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” kitüntetés adományozása (43/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (44/Z)Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8. Tájékoztatók, bejelentések

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0313rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0313rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0313rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének 1. üteme, Tanulmányterv kiegészítő vizsgálatok című dokumentáció tartalmának elfogadása

TFFB-8pdfTF-08.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. képviselői

 

2, Egyebek

 

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH_tffb0223rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0223rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvJK0223rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel

KT-40pdfKT-40.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2, Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Liliomkert Katolikus Óvoda részére épület felújításához

KT-42pdfKT-42.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Egyebek

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH_tffb0220.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0220_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0220_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-1pdfKT-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

KT-2pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-4pdfKT-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-6pdfKT-06.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-11pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés a Kolozsvár utca – Baross utca - Barta Lajos utca – Csontváry Kosztka Tivadar utca által határolt területre vonatkozó (Havanna heti vásár) közterület alakítási terv jóváhagyásáról

KT-13pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7, Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Csévéző út – Bélatelepi út Kerületi Építési Szabályzatának készítéséről

KT-31pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8, Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület teljes területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítéséről

KT-27pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének, Teléepülési értékvizsgálatának és Településképi rendeletének elkészítéséről

KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca – Cziffra György utca – Kele utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatához a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemény és az azokra adott tervezői válaszok, valamint az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv elfogadásáról

KT-29pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor - Aczél Városépítész Bt.

 

11, „Endrődi S. utca 2. szám, 152060 hrsz. alatti lakóépület felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-21pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12, „Budapest, XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-22pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13, Budapest, XVIII. kerület Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése

KT-23pdfKT-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14, Elvi döntéshozatal az 1188 Budapest Juhász József u. 7. szám alatti, 144932 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában és tulajdonosi hozzájárulás megadása az ingatlant használó Diótörés Alapítvány részére az ingatlan felújításához

KT-14pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15, Budapest XVIII. kerület és Gyál közigazgatási határát érintő döntéshozatal

KT-16pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16, Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

KT-37pdfKT-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17, „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Ady Endre Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-4pdfTF-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18, „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Csontváry Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-5pdfTF-05.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19, „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Sztéhlo Gábor Evangélikus Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-6pdfTF-06.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20, „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-1TF-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21, Budapest XVIII. kerület Lakatos utca 11. melletti, valamint a Vásáros téren lévő szelektív gyűjtő sziget megszüntetése

TF-3pdfTF-03.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22, „Budapest XVIII. kerület Bókay gödör (Gödör tér 150046 hrsz.)park felújítás Beruházási alapokmányának elfogadása

TF-2pdfTF-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

23, Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1184 Budapest, Lakatos út 11. fszt. 6. szám alatti helyiség felújításához

TF-7pdfTF-07.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24, Egyebek

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH0223_KT.pdf

Határozat-kivonatZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli)pdfHK0223_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0223_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyvZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. rendkívüli eljárással!pdfKT-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

1kieg1pdfKT-01kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

2. rendkívüli eljárással! pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2kieg1pdfKT-02kieg1.pdf

2kieg2pdfKT-02kieg2.pdf

 

3. Rendeletalkotás a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

3. rendkívüli eljárással!pdfKT-03.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. rendkívüli eljárással!pdfKT-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. rendkívüli eljárással!pdfKT-05.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. rendkívüli eljárással!pdfKT-06.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. rendkívüli eljárással!pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

8. rendkívüli eljárással!pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. rendkívüli eljárással!pdfKT-09.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

10. rendkívüli eljárással!pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. rendkívüli eljárással!pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11kieg1pdfKT-11kieg1.pdf

 

12. Döntés bizottsági tagcseréről

12. pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. Döntés a Kolozsvár utca – Baross utca – Barta Lajos utca – Csontváry Kosztka Tivadar utca által határolt területre vonatkozó (Havanna heti vásár) közterület alakítási terv jóváhagyásáról

13. rendkívüli eljárással!pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Csévéző út – Bélatelepi út Kerületi Építési Szabályzatának készítéséről

31. rendkívüli eljárással!pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület teljes területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítéséről

27. rendkívüli eljárással!pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének, Települési értékvizsgálatának és Településképi rendeletének elkészítéséről

28. rendkívüli eljárással!pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca – Cziffra György utca – Kele utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatához a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok, valamint az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv elfogadásáról

29. rendkívüli eljárással!pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor - Aczél Városépítész Bt.

 

18. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása

33. rendkívüli eljárással!pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33kieg1pdfKT-33kieg1.pdf

 

19. A Városinfó 18 Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

34. rendkívüli eljárással!pdfKT-34.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető igazgató

 

34kieg1pdfKT-34kieg1.pdf

 

20. Határozathozatali javaslat az ASP rendszer bevezetésével összefüggő támogatási kérelem benyújtására

35. rendkívüli eljárással!pdfKT-35.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21.„Endrődi S. utca 2. szám, 152060 hrsz. alatti lakóépület felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

21. rendkívüli eljárással!pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

22. „Budapest XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása

22. rendkívüli eljárással!pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

23. Budapest XVIII. kerület Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése

23. rendkívüli eljárással!pdfKT-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

24. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerületével kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása

32. rendkívüli eljárással!pdfKT-32.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25. Elvi döntés hozatal az 1188 Budapest Juhász József u. 7. szám alatti, 144932 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában és tulajdonosi hozzájárulás megadás az ingatlant használó Diótörés Alapítvány részére az ingatlan felújításához

14. rendkívüli eljárással!pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26. Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2016. évi döntésekről

15. rendkívüli eljárással!pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. Budapest XVIII. kerület és Gyál közigazgatási határát érintő döntéshozatal

16. rendkívüli eljárással!pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

28.Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása

20. rendkívüli eljárással!pdfKT-20.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

29. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról iskolai szünetek ideje alatt

24.pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

30. Támogatási keretmegállapodás megkötése a Belső-Pesti Tankerületi Központtal

25.pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató (Belső-Pesti Tankerületi Központ)

 

31.Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda és Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása

26.pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Knizner Anikó, Pitypang Óvoda vezetője, Buzsákiné Király Klára, Nyitnikék Óvoda vezetője

 

32. A közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása

30. pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33. Előzetes jóváhagyás a 2018. és 2019. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzéséről

36. rendkívüli eljárással!pdfKT-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Sourcing Hungary Kft.

 

36kieg1pdfKT-36kieg1.pdf

36kieg2pdfKT-36kieg2.pdf

36kieg3pdfKT-36kieg3.pdf

 

34. Csatlakozás amnesztia kezdeményezéséhez

17.pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

35. CATV-Hungária Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Hangár u.- Ferihegyi út - Csévéző u. Frangepán u. - Tünde u. - Eszterlánc u. - Korányi Frigyes erdősor - Felsőcsatári u. által határolt részen UPC telekommunikációs hálózat kiépítéséhez

19/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19/ZkiegZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

36. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

18/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

37. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

37. rendkívüli eljárással!pdfKT-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

38. A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása, tájékoztatás a végelszámolás helyzetéről

38. rendkívüli eljárással!pdfKT-38.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László végelszámoló

 

38kieg1pdfKt-38kieg1.pdf

38kieg2pdfKT-38kieg2.pdf

 

39. Interpellációk

- Fehér Gábor képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez „Mit képvisel Ön, Polgármester úr a Szentlőrinc lakótelepi posta bezárásának ügyében? címmel
Int-01pdfInt-01.pdf

 Int-01válaszpdfInt-01valasz.pdf

 

40. Kérdések

 

41. Tájékoztatók, bejelentések:

- Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2016. II. félévében elidegenítésre került ingatlanokról

Taj01pdfTaj-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

- Poglármesteri tájékoztató

Taj-02pdfTaj-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi napirendek:

S1-39. A 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezéséről tartandó népszavazás szükségességéről

Előterjesztő: Kassai Dániel képviselőpdfS1-39.pdf

 

S2-40. Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterpdfS2-40.pdf

 

S3-41. A Budapest Pályaépítési Programban való önkormányzati részvétel

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterpdfS3-41.pdf

 

S4-42. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Liliomkert Katolikus Óvoda részére épület felújításához

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterpdfS4-42.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

MeghívópdfMH1208_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1208_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1208_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-235pdfKT-235.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

235kieg1pdfKT-235kieg1.pdf

 

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról

KT-236pdfKT-236.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

236kieg1pdfKT-236kieg1.pdf

 

3, Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-230pdfKT-230.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

230kieg1pdfKT-230kieg1.pdf

4, Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-247pdfKT-247.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves munkaterve

KT-238pdfKT-238.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés a Vilmos Endre Sportcentrum fejlesztésére vonatkozó koncepcióterv elfogadásáról

TFFB-44pdfTF-44.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7, Egyebek

 

MeghívópdfMH1212_KT.pdf

Határozat-kivonat Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonatpdfHK-adatoknelkuli.pdf

(adatok nélküli)

 JegyzőkönyvpdfJK1212_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
235. rendkívüli eljárással!pdfKT-235.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

235kieg1pdfKT-235kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról
236. rendkívüli eljárással!pdfKT-236.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

236kieg1pdfKT-236kieg1.pdf

236kieg2pdfKT-236kieg2.pdf

3. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
232. rendkívüli eljárással!pdfKT-232.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

232kieg1pdfKT-232kieg1.pdf

4. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
230. rendkívüli eljárással!pdfKT-230.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

230kieg1pdfKT-230kieg1.pdf

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
237. rendkívüli eljárással!pdfKT-237.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

237kieg1pdfKT-237kieg1.pdf

237kieg2pdfKT-237kieg2.pdf

6. Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
247. rendkívüli eljárással!pdfKT-247.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

247kieg1

7. A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves munkaterve
238. rendkívüli eljárással!pdfKT-238.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Sportrendezvények 2017
239. rendkívüli eljárással!pdfKT-239.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához
240. rendkívüli eljárással!pdfKT-240.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Bak Ferenc, Banyár László

 

10. Támogatási keretmegállapodás módosítása
231. rendkívüli eljárással!pdfKT-231.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Bak Ferenc (KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete)

231kieg1pdfKT-231kieg1.pdf

 

11. A GESZ alapító okiratának módosítása
242.pdfKT-242.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti fszt. 3. számú helyiség és a fszt. 1. számú bérlakás összecsatolásával kapcsolatosan
227. rendkívüli eljárással!pdfKT-227.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala
246. rendkívüli eljárással!pdfKT-246.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Bak Ferenc, Madarassy Csaba

 

14. Döntés a TÉR_KÖZ 2016 pályázattal kapcsolatban
243. rendkívüli eljárással!pdfKT-243.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása
248. rendkívüli eljárással!pdfKT-248.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

248kieg1pdfKT-248kieg1.pdf

248kieg2pdfKT-248kieg2.pdf

16. Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról
241/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Döntés a Budapest, XI. kerület 4260 hrsz.-ú, 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 7. szám alatti Társasházban található, 89 m2 alapterületű házmesteri lakással kapcsolatos Társasház Alapító Okirat módosításáról és az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról
244/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. A 2017. évi helyi kitüntetések adományozása
245/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

245/Zkieg1 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

19. Döntés a Budapest, XVIII. ker. Petőfi u. 28. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról
228/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
233/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21. Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtásáról
234. rendkívüli eljárással!pdfKT-234.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barbáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

22. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
229. rendkívüli eljárással!pdfKT-229.pdf
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

23. Interpellációk
- Int-01: Ferencz István képviselő úr interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz: „Német Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás”pdfInt-01.pdf

 Int-01valaszpdfInt-01valasz.pdf

- Int1108: Kőrös Péter interpellációjára válaszpdfInt1108valasz.pdf

24. Kérdések
- Kerd-01: Makai Tibor képviselő kérdése Ughy Attila polgármesterhez: „Postahivatal nem vész el, csak áthelyeződik?”pdfKerd-01.pdf

 Kerd-01valaszpdfKerd-01valasz.pdf

25. Tájékoztatók, bejelentések

-Taj-01: Polgármesteri tájékoztatópdfTaj-01.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1. Ingatlanrész használati szerződés aláírása a Budapest Főváros Kormányhivatalával és a Magyar Államkincstárral az Üllői út 443-445. sz. alatti Kormányablak-helyiség egy részére vonatkozóan

249.pdfS1-249.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S2. Döntés a Budapest, XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításár megkötött bérleti szerződés átruházásáról

250.pdfS2-250.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S3. Döntés az Almáskertben található magánutak (hrsz.: 145111/429, 145111/440) önkormányzati tulajdonba vételéről

251/Z  Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S4. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Külső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő vállalkozási szerződéseinek előzetes jóváhagyása

252.pdfS4-252.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S5. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának 2017. évben történő ellátásáról

253.pdfS5-253.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Mentés