Teljes körű helyreállítás

Írta:  2015.09.01.

Teljes körű helyreállítás a csatorna ellenőrzése után

A csatorna lefektetésével még nem ér véget a munka, hiszen még hátra van a megépült vezetékek minőségének szigorú ellenőrzése.

Amint ez megtörtént, és a szakemberek mindent rendben találtak, a kivitelező elvégzi a végleges helyreállítást, azaz az utcák, a kapubejárók, a zöldterületek eredeti állapot szerinti helyreállítását.

Ez a munkafolyamat – amely szintén forgalomkorlátozásokkal jár majd – megközelítőleg 2-3 hetet vesz igénybe, és ezzel befejeződnek a szennyvízcsatornázás kivitelezési munkái.

Számos lakossági kérdés érkezik azzal kapcsolatban, hogy a csatornaépítést követően nem az eredeti állapotnak megfelelően állítják helyre az utakat.
Ennek oka az, hogy az elkészült vezetéket elsőként a rendszer későbbi üzemeltetője, a Fővárosi Csatornázási Művek szigorú műszaki ellenőrzésnek veti alá, ezzel biztosítva a szennyvízhálózat későbbi üzembiztos működését. Az útburkolat végleges helyreállítása csak akkor következhet, ha a legfeljebb néhány hét alatt lezajló műszaki ellenőrzés megfelelő eredménnyel zárul, és az esetleges javításokra is sor került.

Jobb minőségű utak a csatornázás után

A csatornaépítést követő úthelyreállításokra is az uniós támogatás szabályai vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a felbontott utak a korábbival azonos technológiával történő helyreállítására van lehetőség.
A csatornázással érintett aszfaltozott utak, utcák a felbontás szélességnek függvényében új aszfaltréteget kapnak.

A szennyvízberuházás keretében arra nincs mód, hogy a földutak aszfaltburkolatot kapjanak, de a jelenlegi rossz minőségű földutakat a felbontást követően új és jó minőségű, stabilizált földútként állítják helyre. A csatorna lefektetését követően – még ha nem is teljesen új, de a jelenleginél jobb minőségű, rendezettebb utakon közlekedhetünk.

FONTOS!!!

A csapadékvíz-elvezetés nem része a szennyvízcsatornázásnak.
A szennyvízcsatornázást és a csapadékvíz-elvezetést ne keverjük össze – műszakilag két teljesen különböző rendszerről van szó.
A jelenlegi uniós fejlesztéssel – az EU vonatkozó szabályai szerint - a szennyvízprobléma megoldására nyílik lehetőség.

Tudni kell azt is, hogy a szennyvízhálózat lefektetésével az összes főbb közmű a föld alá kerül az érintett területeken, ami kiindulópontja és alapja lesz majd a jövőben további fejlesztéseknek, így a csapadékvíz-elvezetésnek is.