Képviselő-testület 2017. június 22-én (csütörtökön),8.30 órakor kezdődő ülése

Írta:  2017.06.16.

Meghívó pdfMH0622_KT.pdf

Határozat-kivonat Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli)pdfHK0622adatoknelkuli.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0622_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72. számú szabályozási terv) (121.)pdfKT-121.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

121kieg1 pdfKT-121kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület, Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út – (156097) hrsz.-ú út – 156099 hrsz.-ú erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (95. számú KÉSZ) (120.)pdfKT-120.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

120kieg1pdfKT-120keg1.pdf

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (103.)pdfKT-103.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4. A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve (122.)pdfKT-122.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület 153406 hrsz. számú telek (Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának készítéséről (110. számú KÉSZ) (123.)pdfKT-123.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítványtól forrás átvételéről (117.)pdfKT-117.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Pásztor Józsefné intézményvezető

 

7. Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközséggel (108.)pdfKT-108.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: dr. Sándor Balázs lelkipásztor ( Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközség lelkészi Hivatala)

 

8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása (104.)pdfKT-104.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

9. Döntés pályázattal kapcsolatosan (109.)pdfKT-109.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

109kieg1pdfKT-109kieg1.pdf

 

10. "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére című pályázaton való önkormányzati részvétel (116.)pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. MÁV Pestszentlőrinc vasútállomás gyalogos felüljáró üzemeltetési feladatainak ellátása (132.)pdfKT-132.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (118.)pdfKT-118.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. Budapest, XVIII. ker. Üllői út 761. hrsz.:145679 hrsz. szám alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása (131.)pdfKT-131.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

131kieg1pdfKT-131kieg1.pdf

14. Döntés a Péterhalmi erdő fejlesztési munkálatainak elvégzéséről és ezzel összefüggésben a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról (114.)pdfKT-114.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15. Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda Alapító Okiratának módosítása (101.)pdfKT-101.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

16. A Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvány köznevelési szerződésének módosítása (119.)pdfKT-119.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Tóthné Kővári Csilla kuratórium elnök, Kékesi Szilvia kuratórium titkár, Lelkes Gábor kuratórium elnök

 

17. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016-2020 közötti időszakra szóló Szakmai fejlesztési tervének elfogadása (100.)pdfKT-100.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, dr. Juhász Ágnes orvosigazgató Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

 

18. Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának módosítása (99.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

99_1részpdfKT-99_1.pdf

99_2részpdfKT-99_2.pdf

99_3részpdfKT-99_3.pdf

 

19. Háziorvosi feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés módosítása (133.)pdfKT-133.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20. Haszonkölcsön szerződés kötése az 1181 Budapest XVIII. kerület Baross utca 4. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan (105.)pdfKT-105.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Hegyközszentimre település Szent Imre kápolnájának támogatása (134.)pdfKT-134.pdf

Előterjesztők: Ughy Attila polgármester, dr.Lévai István Zoltán alpolgármester

 

22. Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére (127.)pdfKT-127.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

23. Az 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. szám alatti ingatlannak a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás, illetve azzal szorosan összefüggő tevékenység céljára (126.)pdfKT-126.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Döntés a Budapest, XVIII. kerület 158282/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest XVIII. ker., Kassa utca 54. fszt. 2. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatosan (110.)pdfKT-110.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25. A Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (125.)pdfKT-125.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26. A Budapest-Pestszentlőrinc Szent László Plébánia részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (124.)pdfKT-124.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

27. A PLER Kézilabda Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala Zárt ülés! (130/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 

28. Döntés a St. Lőrinc Gourmet Kft. kérelméről, az általa bérelt Kult K5 Bistro havi bérleti díjának csökkentésére vonatkozóan Zárt ülés! (128./Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

29. Döntés a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 460. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról és a közös tulajdonban lévő ingatlanrészek tulajdonjogának átruházásáról, kizárólagos használatáról Zárt ülés! (115./Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

30. Beszámoló az I. fokú adóhatóság 2016. évi tevékenységéről (102.)pdfKT-102.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

31. Közalapítványok beszámolója (111.)pdfKT-111.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

32. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (112.)pdfKT-112.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

33. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló (ITS) (113.)pdfKT-113.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

34. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója (107.)pdfKT-107.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 

35. Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról (106.)pdfKT-106.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tü. Ezredes- FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. őrnagy – XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

 

36. Interpellációk

Int-01.: Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez „Tornaterem építés” címmelpdfInt-01.pd

Int01-valaszpdfInt-01valasz.pdf

37. Kérdések

Kerd-01: Makai Tibor kérdése Ughy Attila polgármesterhez „Pénzügyi adatforgalom az önkormányzati hivatala és a Városgazda között” címmelpdfKerd-01.pdf

38. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi napirendek:

S1: Budapest XVIII. kerület Alacskai út – 156080 hrsz.-ú ingatlan – Határ u. és 145111/31-44 hrsz.-ú ingatlan által határolt terület közcélú fejlesztési díjának megfizetéséről való döntéseit (135.)pdfS1-135.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S2: Támogatás nyújtása a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kórtermeinek felújítására (136.)pdfS2-136.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 Bizottsági határozatok gyűjteményeZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés