Képviselő-testület 2017. május 25-én (csütörtökön), 16.30 órakor kezdődő ülése

Írta:  2017.05.18.

 

Meghívó pdfMH0525_KT.pdf

Határozat-kivonat Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli) pdfHK0525_KTadatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0525_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról (61.)pdfKT-61.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

61kieg1 - könyvvizsgálói jelentéspdfKT-61kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (72.)pdfKT-72.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

72kieg1 - könyvvizsgálói feljegyzéspdfKT-72kieg1.pdf

72kieg2 pdfKT-72kieg2.pdf

3. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Bókay-kert KÉSZ) (73.)pdfKT-73.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Tagcsere a Népjóléti Bizottságban (89.)pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása (95.)pdfKT-95.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

6. Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (90.)pdfKT-90.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Gáncs Péter elnök-püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Krámer György országos irodaigazgató (Magyarországi Evangélikus Egyház), dr. Korányi András igazgató-tanács elnöke (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)

 

7. Döntés a Herrich-Kiss villa épületének Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékébe való felvételéről (Herrich-Kiss villa)

(85.)pdfKT-85.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti tervének elfogadása (76.)pdfKT-76.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

76kieg1 pdfKt-76kieg1.pdf

9. Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban (74.)pdfKT-74.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan (96.)pdfKT-96.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

96kieg1pdfKT-96kieg1.pdf

11. Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása (83.)pdfKT-83.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12. Döntés közterület elnevezésével kapcsolatban (75.)pdfKT-75.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna - Pedagógiai Intézet

 

13. Budapest XVIII. kerület Közdűlő utcában található 140007/8 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása (69.)pdfKT-69.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

14. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Alacskai út, 156080 hrsz.-ú ingatlan, Határ utca és 145111/31-44 hrsz.-ú ingatlan által határolt területen végzett közmű építési, bekötési munkák elvégzéséhez (55.)pdfKT-55.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII., kerület Pannónia utca 103. I. em. 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (70.)pdfKT-70.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (56.)pdfKT-56.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása (51.)pdfKT-51.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18.Bókay Árpád Általános Iskola energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányok elfogadása (91.)pdfKT-91.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19. „Micimackó bölcsőde energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (92.)pdfKT-92.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. „Csiga-biga bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (93.)pdfKT-93.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21. „Lurkó-liget óvoda kapacitásfejlesztéssel járó bővítése, átalakítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (94.)pdfKT-94.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

22. Nyári életmód tábor pályázatok értékelése (67.)pdfKT-67.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23. 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés (68.)pdfKT-68.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

24. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 6 óvoda Alapító Okiratának módosítása (80.)pdfKT-80.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

25. Állítsuk meg Brüsszelt! (54.)pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor képviselő

 

26. Követelésről lemondás - kamattartozás elengedése (71./Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozóan (63/Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

28. A Pestszentimrei Napsugár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (86./Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabóné Karácsonyi Hajnalka pályázó

 

29. A Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (87./Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Csomósné Bányácski Anasztázia és Debreceni Mária Angéla pályázó

 

30. A Pestszentlőrinci Robogó Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (88/Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Bodzásné Varga Ibolya, Dóczy Ildikó és Laminé Antal Éva pályázók

 

31. Helyi kitüntetés adományozása (65/Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

32. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója (58.)pdfKT-58.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád r.alezredes, kapitányságvezető – BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

33. A "Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány beszámolója a 2016. évi működéséről (59.)pdfKT-59.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

34. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének, 2016. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása (79.)pdfKT-79.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila, Simon Balázs

 

35. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadása (77.)pdfKT-77.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kővári László – a Kft. ügyvezető igazgatója

 

36. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása (81.)pdfKT-81.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

81kieg1 pdfKT-81kieg1.pdf

37. A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (82.)pdfKT-82.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Werner Péter vezérigazgató

 

38. A Városinfó18 Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadása (97.)

Kt-97-1.resz: pdfKT-97-1resz.pdf

Kt-97-2 resz: pdfKT-97-2resz.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Barabás Csaba könyvvizsgáló

 

39. Az energetikai tanácsnok beszámolója 2016. évi tevékenységéről, és 2017. évi munkaterve (84.)pdfKT-84.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Csabafi Róbert képviselő, energetikai tanácsnok

 

40. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2016. évről (78.)pdfKT-78.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

41. Interpellációk

 

42. Kérdések

 

43. Tájékoztatók, bejelentések:

 

         - Taj-01: Tájékoztató a 2016-ban végzett lakásgazdálkodási tevékenységről (64.)pdfKT-64_taj01.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj-02: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2016. évi tevékenységéről (66.)pdfKT-66_taj02.pdf

          Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

           Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés