Főépítészi Osztály (11)

 

 

FŐÉPÍTÉSZ
JANKOVITS VERA
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. *

OSZTÁLYVEZETŐ
BAKSA-VALÁNSZKI SÁRA
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
HORVÁTH ILDIKÓ
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
NOVÁK-PIUKOVICS NÓRA
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
DOBOROSINÉ WALLER GABRIELLA
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 *Főépítész asszonynak címzett levelét kérjük, másolatban küldje meg legalább  az egyik asszisztensének is.

 

 

A Polgármesteri Hivatal épületében bekövetkezett káresemény miatt a Főépítészi osztály online munkavégzés keretében működik. Megkereséseiket kizárólag elektronikus úton tudjuk fogadni, a telefonos ügyintézés jelenleg korlátozottan működik. Kérjük, hogy kérelmüket,  megkereséseiket minden esetben előzetesen e-mailen küldjék meg az alábbi elérhetőségekre.

 

Jankovits Vera főépítész; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Baksa-Valánszki Sára osztályvezető: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dobrosiné Wallner Gabriella főépítészi asszisztens: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Horváth Ildikó főépítészi asszisztens: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Novák-Piukovits Nóra főépítészi asszisztens: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

  ---  •  ---

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottsága 37/2023. (V.22.) számú határozatában foglaltak szerint a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő kerületi egyedi védelemben részesülő értékek felújításának támogatására nyílt pályázat keretében meghirdeti az Ifj. Dávid Károly Örökségvédelmi Pályázatot.

A Pályázat kiírásával az Önkormányzat célja olyan munkák megvalósulásának támogatása, amelyek a településkép védelméről szóló 33/2022. (XII. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) 2. mellékletének 2. számú táblázatában szereplő kerületi egyedi védelem alatt álló építészeti értékek megőrzésére, értékőrző felújítására, helyreállítására, állagmegóvási munkáira, továbbá rendeltetésszerű használatukhoz szükséges korszerűsítésére irányulnak.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 2. hétfő 18:00 óra

A pályázat benyújtható:

 • postai úton az Önkormányzat részére címezve
 • hitelesített elektronikus úton (e-papíron):www.epapir.gov.hu
 • ügyfélszolgálaton személyesen benyújtva

pdfPályázati kiírás

  ---  •  ---

 

 

Elfogadták az új Településképi Rendeletet

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. november 30-án tartott Képviselő-testületi ülésén megalkotta a Budapest XVIII. kerületének településkép védelméről szóló 33/2022. (XII.01.) önkormányzati rendeletét (TKR). Az új TKR 2023. január 1-én lép hatályba.

pdf2022R033_településkép védelmi 2023. január 1-től

 

 

 

 

---  •  ---

 

Módosult a KÉSZ 2023. június 8-tól:

A Képviselő-testület a 2023. május 30. napján tartott Képviselő-testületi ülésén megalkotta a Kerületi Építési Szabályzat módosításáról szóló 17/2023. (VI.7.) rendeletét. A KÉSZ módosítása 2023. június 8-tól lépett hatályba.

A módosított, hatályos KÉSZ-t és mellékleteit az alábbi oldalról érhetik el: https://www.bp18.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-jogtar/item/848-egyseges-szerkezetbe-foglalt-rendeletek

 

 

 ---  •  ---

 

Személyes egyeztetés kizárólag telefonon történő, előzetes időpontfoglalással: 06-1-296-1300/1723 mellék

Informális előzetes tájékoztatás és egyeztetés (pl. ingatlanok beépíthetőségével, illetve az övezeti előírásokkal kapcsolatos általános tájékoztatás):
- telefonon: 06-1-296-1300/1723 mellék, vagy
- e-mail útján (lásd fentiek)

 

 

A főépítészek feladataikat az alábbi jogszabályok felhatalmazása alapján látják el:

 • a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 252/2006.(XII. 7.) Korm. rendelet

Feladatok:

 • a meglévő szabályozási tervállomány karbantartása, jogszabályi követelmény szerinti időszakos felülvizsgálata és aktualizálása,
 • szomszédos kerületek, települések szabályozási terveinek véleményezése előterjesztés formájában a szakbizottságokkal való ismertetés,
 • a készülő, vagy módosuló felsőbb szintű városrendezéssel, építésüggyel kapcsolatos jogszabályok véleményezése,
 • a Hivatal társirodáival való kapcsolattartás, kiemelt tekintettel a Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodára és az Építéshatósági munkacsoportra,
 • szakmai véleményt, nyilatkozatot ad a lakosságtól, társirodáktól, valamint az eljáró hatóságként megjelölt irodáktól, továbbá a szakági tervezőktől (a kerületben készülő út és közműtervek szabályozási tervekkel való összhangjáról) beérkezett megkeresésekre,
 • részt vesz szakterületének keretein belül az Európai Uniós pályázatok elő –és folyó munkálataiban,
 • a Kerület tervtanácsi rendeletének előkészítése és ennek szelemében Tervtanács működtetése,
 • a Kerület épített környezetéhez tartozó értékek meghatározása, nyilvántartása és azok védelme érdekében szükséges jogszabály előkészítés

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Településfejlesztési Koncepció 2014-2030

pdfLetöltés

 
Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2021-2027

pdfLetöltés

 

PESTSZENTIMRE:

Pestszentimre Jövőkép

pdfLetöltés

 

Hatályos Kerületi Építési Szabályzat

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 2022. (III.09.) Önk. rendelet

pdfLetölthető rendelet

pdf3.melléklet

 

 

A Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III.9.) számú önkormányzati rendelet (KÉSZ) 2023. június 8-tól (jelenleg is) hatályos állapota az alábbi linken érhető el: >>

 

KÉSZ  2022. április 8. – 2023. június 8. hatályos állapota:

 

pdfKerületi Építési Szabályzat

pdf1. melléklet az 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

pdf2. melléklet az 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

pdf3. melléklet az 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

pdf4. melléklet az 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

pdf5. melléklet az 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI TILALOM:
A Képviselő-testület a 18/2023. (VI.7.) önkormányzati rendelettel változtatási tilalmat rendelt el a Budapest Főváros XVIII. kerület, Krepuska Géza sétány – 145201/20 hrsz.-ú közterület – Bükk utca – 145110 hrsz.-ú ingatlan – 145201/181 hrsz.-ú ingatlan által határolt területre. >>

 

 

 

 

Főépítészi tájékoztatás iránti kérelem

docxLetöltés

 

 ---  •  ---

 

 

Korábbi építési szabályzatok (2022. április 7-ig hatályos előírások)

PPVSZ - Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzata

Ugrás a szabályzathoz

A PPVSZ 1. sz. melléklete - Övezeti térkép
pdfLetöltés

letoltes bekarikazva

Övezeti térkép olvashatatlan megjelenése esetén, a térképet a kép felső részén látható letöltés gombbal töltse le.

A PPVSZ 2. sz. melléklete - Védelmi és korlátozási tervlap
pdfLetöltés

Kerületi Szabályozási Tervek területi lehatárolása
pdfLetöltés

 

 

 

KORÁBBI SZABÁLYOZÁSI TERVEK:

- 4-es számú KSZT (Gyömrői út - Örs utca – Előd utca – Attila utca által határolt terület)

pdfLetöltés

 

- 6-os számú KSZT (Nefelejcs utca 2. szám alatti kispesti erőmű telephelyének és környékének területe)
pdfLetöltés

- 7-es számú KSZT (Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezete)
pdfLetöltés

- 8-as számú KSZT (Nefelejcs utca – Lakatos út – Jegenye fasor – Mikszáth Kálmán utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 9-es számú KSZT (Nefelejcs utca – Lenkei utca – Fonal utca – (152 623) hrsz-ú utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 15-ös számú KSZT (Forgó utca – Igló utca - Ferihegyi repülőtér)
pdfLetöltés

- 16-os számú KSZT (Forgó utca – Igló utca – Gyömrői út – Párkány utca)
pdfLetöltés

- 26-os számú KSZT (Üllői úti menti területek)
pdfLetöltés

29-es számú KSZT (Városközpont Üllői út – Haladás utca – Nefelejcs utca – Thököly út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 30-as számú KSZT (Gulner Gyula utca – Üllői út – Ráday Gedeon utca – Szakály utca)
pdfLetöltés

- 31-es számú KSZT (Ráday Gedeon utca 3. szám alatti Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai betegek otthona és a csatolandó terület)
pdfLetöltés

- 32-es számú KSZT (Nefelejcs utca – Tóth Árpád utca – Akadály utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 34-es számú KSZT (Szemere telep)
pdfLetöltés

- 36-os számú KSZT (Hengersor utca – Reviczky Gyula utca – Endrődi Sándor utca – Benedek Elek utca által határolt terület)
pdfLetöltés

-  38-as számú KSZT (Hengersor utca – Reviczky utca – Vaslemez utca – Újtemető utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 39-es számú KSZT (Liszt Ferenc köz – Hengersor utca – Újtemető utca – XIX. kerület közigazgatási határa által határolt terület)
pdfLetöltés

- 51-es számú KSZT (Üllői út – Vecsés – Ceglédi vasútvonal által határolt terület)
pdfLetöltés

- 52-es számú KSZT (Gloriett lakótelep területe)
pdfLetöltés

- 53-as számú KSZT (Ipacsfa utca – Méta utca – Nagykőrösi út által határolt terület
pdfLetöltés

- 60-as számú KSZT (Gilice tér – Péterhalmi út – Külterületi határvonal – Sólyom utca – Közdűlő út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 61-es számú KSZT (Péterhalmi út – Kőrös utca – Lakitelek utca – Bánfa utca – Mályinka utca – Fogoly utca által határolt terület)
pdfLetöltés

64-es számú KSZT (Cséri telep és környéke, Közdűlő út – (156 097) hrsz-ú út – Kettős Körös út – Nagykőrösi út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 68-as számú KSZT (Halomi út – Királyhágó utca – Tarkő utca – Kétújfalu utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 72-es számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca - Kerékkötő utca - Termény utca - Kerékvágás utca - Szántás utca által határolt terület)  pdfLetöltés  
  15/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet  pdfLetöltés

- 72/A számú KSZT (Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás út – Szántás utca által határolt terület)
pdfLetöltés

-72/B számú KSZT  (Budapest XVIII. kerület, Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt terület)  pdfLetöltés 
  7/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet   pdfLetöltés

- 78-as számú KSZT (Nemes utca – Kisfaludy utca – Vezér utca – István utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 84-es számú KSZT (Szövet utca menti 156151 hrsz-ú ingatlan területe)
pdfLetöltés

-  85-ös számú KSZT ((156158/1 hrsz-ú út (szélső utca folytatása) menti 156157/1,3,4,6 hrsz-ú ingatlanok)
pdfLetöltés

 

- 86-os számú KSZT (Nagykőrösi út – Bethlen Gábor utca – Eke utca – Bocskai utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 87-es számú KSZT (Lenkei utca – Egressy Gábor utca – Fáy utca – Kártoló utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 88-as számú KSZT (belterületi határ - Péterhalmi út – Kettős Körös utca – (156097) hrsz. út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 90-es számú KSZT (Gyömrői út 93-97.)
pdfLetöltés

- 91-es számú KSZT (Halomi út – Ganz Ábrahám utca menti lakóterület – Kerékkötő utca – közigazgatási határ által határolt terület)
pdfLetöltés

- 92-es számú KSZT (Dózsa György utca – Bogrács utca – Ültetvény utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 93-as számú KSZT (Üllői út – Aranyeső utca – Mikszáth Kálmán utca – Építő út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 94-es számú KSZT (Üllői út – Teleki utca – Pálma utca – Rózsa Ferenc utca – Thököly út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 95-ös számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület, Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út – (156097) hrsz.-ú út – 156099 hrsz.-ú erdő által határolt terület)  pdfLetöltés

  17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet  pdfLetöltés

- 96-os számú KSZT (Régi piac és környéke)
pdfLetöltés

- 97-es számú KSZT (Üllői út – Városhatár Belterületi Határvonal – Halomi út – Esze Tamás utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 98-as számú KSZT (Halomi út – Esze Tamás utca menti lakótelep – munkahelyi terület – városhatár által határolt terület)
pdfLetöltés

99-es számú KSZT (Budapest Ferencváros – Vecsés vasútvonal XVIII. kerületi szakasza)
pdfLetöltés

- 100-as számú KSZT (Vezért utca – Határ utca – Juhász József utca – Csokonai utca – Nagykőrösi utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 101-es számú KSZT (Gyömrői út – Felsőcsatári köz – MÁV vasút – Gyömrői út 93. által határolt terület)
pdfLetöltés

- 102-es számú KSZT (Nagykőrösi út – Felleg utca – Bocskai utca – Eke utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 103-as számú KSZT (Gilice tér – Sallai Imre utca – Gulipán utca – Közdűlő utca által határolt terület)
pdfLetöltés

104-es számú KSZT (József Attila utca – Varga Katalin utca – MÁV Ceglédi vasútvonal (157091 és 157653 hrsz-ú telkek) – Szinyei Merse utca 2/A és 2/B (156227-156228 hrsz-ú telkek) – Nagybánya utca – Hámán Katalin utca – Nagyszalonta utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 105-ös számú KSZT (Ráday Gedeon utca – Bessenyei György utca – Gerely utca – Szakály utca – Tóth Árpád utca – Nefelejcs utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 106-os számú KSZT (Nimród utca - Móra Ferenc utca - Kőkert utca – Nádasdy utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 107-es számú KSZT (Határ út – Orgonafüzér utca – Égerfa utca – Platánliget utca – Alacskai út – 156080 hrsz.-ú út által határolt terület)
pdfLetöltés

-  108-as számú KSZT (Csapó utca – Barta Lajos utca – Kinizsi Pál utca – Margó Tivadar menti terület - 42-es villamos vonalának meghosszabbítása)
pdfLetöltés

 
- 109-es számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület, Cziffra György utca – Margó Tivadar utca –Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület - Bókay-kert)
pdfLetöltés
  14/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet   pdfLetöltés

 

 

 

 

 

Településképi rendelet 2023. január 1-től hatályos: 

pdfLetölthető rendelet

pdfLetölthető melléklet 1-6.

 

Településképi rendelet 2022. december 31-ig.
pdfTelepülésképi rendelet és annak jpg1. melléklete külön

pdfTelepülésképi Arculati kézikönyv

pdfÖrökségvédelmi hatástanulmány

 

Az új Településkép védelméről szóló rendelet alapján a védett területek és építmények esetében kötelező  a szakmai konzultáció lefolytatása.

2. melléklet a 33/2022. (XII.01.)önkormányzati rendelethez

VÉDETT ÉRTÉKEK JEGYZÉKE

 1. KERÜLETI TERÜLETI VÉDELEM

 

A

B

C

 

Azonosító

Megnevezés

Lehatárolás

1

HT-1

Lónyaytelep

Üllői út – Mikszáth Kálmán utca – Jegenye fasor – Liget utca – Thököly út által határolt terület

2

HT-2

Bókaytelep

Üllői út – Dalmady Győző utca – Wlassics Gyula utca – Madarász utca – Bókay Árpád utca – Garay utca – Varjú utca – Kiss István utca – Cziffra György utca – Kele utca – Margó Tivadar utca – Bartók Lajos utca által határolt terület

3

HT-3

Gloriett-telep

Garay utca – Bókay Árpád utca – Madarász utca – Wlassics Gyula utca – Dalmady Győző utca – Iparvágány – Körös utca– Péterhalmi utca – Gilice tér – Közdűlő út – Nagykőrösi út – Méta utca – Cziffra György utca – Kiss István utca – Varjú utca által határolt terület

4

HT-4

Szent Imre-Kertváros

Üllői út – Királyhágó utca – Flór Ferenc utca – Körös utca – Szamos utca – Iparvasút utca által határolt terület

5

HT-5

Szemeretelep

MÁV cegléd-szolnoki vasútvonal a Május 1. tértől – Nagybánya utca – Üllői út – iparvágány a MÁV cegléd-szolnoki vasútvonalig

6

HT-6

Ganztelep

MÁV cegléd-szolnoki vasútvonal a Nagybánya utcától – Budapest határa – Üllői út – Nagybánya utca által határolt terület

7

HT-7

Ganzkertváros

Üllői út a Béke tértől – Budapest határa –– Alacskai út – Királyhágó utca – Béke tér által határolt terület

8

HT-8

Nemes utca és térsége

Vezér utca – Határ utca – Juhász József utca – Kisfaludy utca – Csokonai utca – Vasút utca – Csolt utca – Pázsit utca – Pamut utca – Bocskai utca – Eke utca – Vasút utca által határolt terület

 

 3. melléklet a 33/2022. (XII.01.)önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK JEGYZÉKE

 1.TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

 

A

B

C

1

Azonosító

Megnevezés

Lehatárolás

2

TM-1

Üllői út menti területek

Üllői út páros és páratlan oldalának első teleksora Kispest kerülethatárától a városhatárig

3

TM-2

Gyömrői út menti területek

Gyömrői út páros és páratlan oldalának első teleksora a Hangár utcától a Csévéző utcáig

4

TM-3

Gilice-tér és környezete

Benedekfalva utca – Margó Tivadar utca – Cziffra György utca – Kiss István utca – Varjú utca – Cziffra György utca – Galamb utca – Mályinka utca – Fogoly utca – Péterhalmi út – Gilice tér – Közdűlő út által határolt terület

5

TM-4

Lakótelepek

Havanna lakótelep: Barcsay utca – Vörösmarty Mihály utca – Reviczky Gyula utca – Bartók Lajos utca – Margó Tivadar utca – Baross utca – Kolozsvár utca által határolt terület

Szent Lőrinc lakótelep: Kolozsvár utca – Baross utca – Margó Tivadar utca – Kele utca – Cziffra György utca által határolt terület

Lakatos lakótelep: Mikszáth Kálmán utca – Üllői út – Lakatos út – Egressy Gábor utca – Tinódi utca páratlan oldali teleksora – Kézműves utca – Dolgozó út – Tinódi utca – Ferenc utca – Nágocs utca – József utca – Nefelejcs utca által határolt terület

Gloriett lakótelep: Tövishát utca – Sina Simon sétány – Margó Tivadar utca – Benedekfalva utca által határolt terület

Alacskai úti lakótelep: Tölgy utca – Péteri utca – Bükk utca – Nemes utca által határolt terület

6

TM-5

Lakóparkok

Lőrincliget lakópark: Haladás utca páros oldala a Tompa Mihály utcától – Téglagyár utca – Nefelejcs utca páratlan oldala a Kiss János utcáig által határolt terület

Flór Ferenc utca – Királyhágó út menti terület lakóparkjai: Flór Ferenc utca a Királyhágó utcától – Vedres Márk utca – Kétújfalu utca – Kappel Emília utca – Óhuta utca – Tarkő utca – Halomi út – Királyhágó utca által határolt terület

Belsőmajor lakópark: Ózon utca – Dózsa György út – Belsőmajor dűlő által határolt terület

 

 

A Településképi Arculati Kézikönyvet és Településképi rendeletet értékelni tudja a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  email címre megküldött rövid szöveges értékelésével.

 

Pestszentimre Nemes utca és környékének örökségvédelmi tanulmánya
pdfLetöltés

 

Adatlap településképi véleményezési, bejelentési, tervtanácsi véleményezési eljárás céljából benyújtható tervdokumentációhoz
docLetöltés

 

Emlékeztető formanyomtatvány docx>> 

 

Településképi bejelentésre, véleményezésre és tervtanácsra hozott tervek átvétele az ÜGYFÉLSZOLGÁLATON történik.

 

af kalauz1

af kalauz2

af kalauz3

af kalauz4

 

 

 

 

-- ♦ --

 

 

 

 

Jelenleg nincs Tervtanácsi időpont előjegyezve

 

 

Rendelet pdf>>
Adatlap doc>>

 

Településképi bejelentésre, véleményezésre és tervtanácsra hozott tervek átvétele az ÜGYFÉLSZOLGÁLATON történik.

 

 - Partnerségi rendelet: a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelet: >>

 

- Parkolási rendelet: parkolóhelyek megváltásáról szóló 8/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet: >>

 

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Építészeti-műszaki Tervtanácsa, évente díjazni kívánja az adott évben tervtanácsi és településképi véleményezésre benyújtott tervek közül a legjobbakat. A 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban véleményezésre benyújtott és a  főépítészi iroda által kiválasztott tervek közül, a helyi tervtanácsi tagoknak van lehetőségük a szavazásra. Az általuk felállított rangsor alapján, a 2014-es és a 2015-ös tervek közül az első öt helyezett, míg a 2016-os tervek közül az első három helyezett került díjazásra.

 

A díj alapításának célja: A tervtanács a legjobb terveket ki szeretné emelni és elismerni az adott évben, továbbá ösztönzőleg próbál hatni a tervezők és megbízók részére, a magas építészeti színvonalú tervek megalkotására, annak érdekében, hogy a kerületben az épített környezet színvonala emelkedjen. A díjazott tervek jó példaként is szolgálnak a tervezők és megbízók részére, mutatván ezzel a környezetbe való illeszkedés, a használhatóság, az alaprajzi tisztaság követendő változatait.


Legjobb tervek 2014. 

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. HALUSKA GÁBOR KUPA UTCA 9.  családi ház terve
2. FÁBIÁN LÁSZLÓ, 
MÁRTON ESZTER
MÉTA UTCA 156140/2 HRSZ újrahasználati központ terve
3. FENYVESI PÉTER ALACSKAI U. 28.  5db kétlakásos családi ház
4. RIMÓCZI IMRE ÜLLŐI ÚT 757.  gyógyszertár bővítése
5. TURJÁN CSABA AMETISZT U. 11-13. 5 lakásos lakópark terve


2014 I. II. helyezet 2014 III. IV. V. helyezet

Legjobb tervek 2015. 

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. TÓTH-FARKAS BARNABÁS,
CZENTNER IMRE
HALOMEGYHÁZI ÚT 8. háromlakásos együttes
2. DOBOS BOTOND ALACSKAI ÚT öt darab kétlakásos épület
3. TIMA ZOLTÁN LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR 2B terminálból kiinduló móló
4. KRIZSÁN ANDRÁS NEMES UTCA 62. evangélikus templom
5. LEVENTE ÉVA TARKŐ UTCA 40. két-, és egylakásos épület


2015 I.helyezet 2015 II.helyezet 2015 III.helyezet 2015 IV.helyezet

2015 V.helyezet

Legjobb tervek 2016.

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. SELÉNYI GYÖRGY DERKOVITS GYULA UTCA 13. LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS
2. KOVÁCS ZOLTÁN NEMES UTCA 17-19. PESTSZENTIMREI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA BŐVÍTÉSE
3. BENÁRD AURÉL, BÓDI GERGELY GERGŐ VARJÚ UTCA 14/B. LAKÓÉPÜLET BŐVÍTÉS

 

2016 I. helyezet

2016. II. helyezet

2016. III. helyezet

 

 Legjobb tervek 2017.

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1.

KISS SZABOLCS, BENCZE ZOLTÁN

NEMES UTCA 22.

ÚJ GYERMEKORVOSI RENDELŐ 

2.

BARTA FERENC, KISS RÓBERT ROGOZ PÉTER

BENEDEK ELEK UTCA 9.

36 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET 
3. SZABÓ ÁDÁM WLASSICS GYULA UTCA 93. CSALÁDI HÁZ 

 

2017 I.helyezet

2017 II.helyezet

2017 III.helyezet

 

 

 

 A 2017-es Nívódíj nyertese a 18. kerületi Kossuth tér átalakítása és az új pavilon épület >>

Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP)

pdfLetöltés

Fenntartható Energia-és Klíma Akcióterv (SECAP)

pdfLetöltés