Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2017. május 22-ei (hétfő, 16.00 óra) ülése

Írta:  2017.05.18.

MeghívópdfMH0522_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0522_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0522_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

KT-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Bókay-kert KÉSZ)

KT-73pdfKT-73.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal

KT-90pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Gáncs Péter elnök-püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Krámer György országos irodaigazgató (Magyarországi Evangélikus Egyház), dr. Korányi András igazgató-tanács elnöke (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)

 

5, Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

KT-96pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása

KT-83pdfKT-83.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7, Döntés közterület elnevezésével kapcsolatban

KT-75pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

8, Budapest XVIII. kerület Közdűlő utcában található 140007/8 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-69pdfKT-69.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

9, Bókay Árpád Általános Iskola energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányok elfogadása

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, „Micimackó bölcsőde épület energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-92pdfKT-92.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11,Csiga-biga bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-93pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12, „Lurkó-liget óvoda kapacitásfejlesztéssel járó bővítése, átalakítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-94pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13, Az energetikai tanácsnok beszámolója 2016. évi tevékenységéről, és 2017. évi munkaterve

KT-84pdfKT-84.pdf

Előterjesztő: Csabafi Róbert képviselő, energetikai tanácsnok

 

14, „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.) - II. ütem” beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-11pdfTF-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15, „Abaújvár utca (a Forgó u.-Zemplén u. között )(157430) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” beruházási alapokmányának az elfogadása

TFFB-20pdfTF-20.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16, „Tarkő utca és környéke belterület és csapadékvíz elvezetés megoldása II. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-12pdfTF-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17, „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” módosított építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-13pdfTF-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18, „Parázs utca belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-14pdfTF-14.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19, „Vasvári Pál utca (Üllői út – Kossuth L. u. közötti szakasz) forgalomtechnikai átalakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-15pdfTF-15.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20, „Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményé tagintézmény energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

TFFB-23pdfTF-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21, „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében nyílászárók cseréje és tűzvédelmi védett terek kialakítása” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

TFFB-24pdfTF-24.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

22, „Herrich-Kiss Villa felújítási, átalakítási munkái II. ütem” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-19pdfTF-19.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

23, „Gerely utcai sporttelep, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő élőfüves sportpálya előkészítési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-16pdfTF-16.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

24, „Napraforgó Óvoda és Erdei Kuckó Bölcsődében önálló fűtési rendszer kialakítása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-21pdfTF-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2017/18. évi Tao. Pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett korszerűsítési, felújítási munkákhoz

TFFB-22pdfTF-22.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerület Építési Szabályzatához a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról (72. számú szabályozási terv)

TFFB-17pdfTF-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor tervező, Aczél Városépítész Bt.

 

27, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út - (156097) hrsz.-ú út - 156099 hrsz.-ú erdő által erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatához és Szabályozási Tervéhez a partnerségi egyeztetés keretében érkezett véleményekre adott tervezői válaszok, valamint az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv elfogadásáról (95. számú szabályozási terv)

TFFB-18pdfTF-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor tervező, Aczél Városépítész Bt.

 

28, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a Herrich-Kiss villa épületének Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékébe való felvételéről (Herrich-Kiss villa)

KT-85.pdfH1-Kt-85.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

H2. Baross utca Margó Tivadar utca sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetmegszüntetése

TF-25pdfH2-Tf-85.pdf

Előterjesztő:l Kőrös Péter képviselő

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés