Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2017. szeptember 11-ei (hétfő, 16.00 órai) ülése

Írta:  2017.08.31.

MeghívópdfMH170911.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0911_tffb.pdf

 

Napirendik pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

160kieg1- könyvvizsgálói jelentéspdfKT-160kieg1.pdf

2, Rendeletalkotás a településkép védelméről

KT-164pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

164kieg1 - térképmellékletpdfKT-164kieg1.pdf

 

3, Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

KT-155pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról

KT-165pdfKT-165.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

1. mellékletpdfKT-165_1melleklet.pdf

2. mellékletpdfKT-165-2melleklet.pdf

5, Döntés INSITU pályázattal kapcsolatosan

KT-159pdfKt-159.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntésekről

KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7, A Budapest XVIII. kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-154pdfKT-154.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

8, „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása

TFFB-31pdfTF-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, „Gyöngyvirág Szociális Szolgálat épületének homlokzati és tető felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-32pdfTF-32.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a XVIII. kerületi játszóterek kényelmi-és higiéniai fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatáról különös tekintettel nyilvánosan használható WC-k, pelenkázó helyiségek létesítésének lehetőségére

TFFB-33pdfTF-33.pdf

Előterjesztő: Petrovai László képviselő