Szervezeti, személyi adatok (10)

A Polgármesteri Hivatal általános felügyeleti szerve:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete
1184 Budapest, Üllői út 400.,

Törvényességi felügyeleti szerve:
Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
www.bfkh.hu

 

BP18 Egyesített Óvoda

 

Egyesített Bőlcsődék

 

Szociális intézmények

 

Egészségügyi intézmények

 

Kulturális intézmények

Városkép újság

Lapalapító tulajdonos: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata

Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423.

Telefon: +36-1-296-0397

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felelős vezető: Borbély Sándor vezérigazgató

Felelős szerkesztő: Juhász Mátyás

Nyomdai gyártás: HVG Press Kft.

Terjesztés: 

Székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400.

Kezelő szerv: Kuratórium

 

A Kuratórium tagjai:

 

Elnök: Fehér Gábor


Tagok: - Banga Zoltán
             - Koczka Józsefné
             - Novák Károly
             - Várdai Zita

 

Alapító Okirat

pdfAlapító_okirat_2020.12.pdf

Székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400.

Kezelő szerv: Kuratórium

A Kuratórium tagjai:

elnök:   Tasnádi András

tagok:  Barna Judit Annamária
             Vörös Árpád
             Kuba Gábor

             Varga Judit Veronika

Alapító Okirat:Letöltés

Támogatás (adó 1%): Letöltés

Beszámoló 2021: Letöltés

Székhelye: 1184 Budapest, Üllői út 400.

Kezelő szerv: Kuratórium

A Kuratórium tagjai: 

elnök:   Makai Tibor alpolgármester
                     
tagok:   Majoros József
              Kékes Antal
              Mester Attila Zsolt
              Stummer János

 

Alapító Okirat:

pdfAlapító_Okirat_2022._november_30.pdf

 

 

Vezető: Kékesi Szilvia kuratóriumi elnök

A szervezet jogi formája: közalapítvány
Az alakulás éve: 1997. április
Adószám: 18230477-1-43
Számlaszám: 10918001-00000078-24900008
Cím: 1184 Budapest, Üllői út 400.

A Közalapítvány célja:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvényben az önkormányzat óvodai, általános iskolai, középiskolai, valamint a nemzeti és etnikai kisebbség oktatásával kapcsolatban meghatározott kötelezettségeinek segítése. Ezen belül különösen a törvény 41. §-a szerint a nevelési és oktatási intézmények alábbi feladatai ellátásának segítése:
a/  tehetségkutatás, tehetséggondozás, a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciója, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, valamint gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos teendők.
b/ az 53. § (2) bekezdés b/, c/, d/ pontja szerint a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozási formák - diákkörök, iskolai sportkörök,
versenyek - fenntartásának támogatása.
c/ Az iskolák, óvodák fejlesztési programjai kidolgozásának ösztönzése és megvalósításuk segítése:
- a közoktatási innovációk támogatása,
- az iskolák, óvodák fejlesztési programjainak segítése,
- pályázatok kiírása a fejlesztések ösztönzésére,
- az esélyegyenlőség érdekében a támogatásra szoruló tehetséges tanulókrészére ösztöndíjak alapítása és adása,
- tanulók, tanárok képzésének támogatása, ösztöndíjak biztosításával,
- a kerületi oktatási intézmények alapítványai létrejöttének elősegítése, forrásainak bővítése,
- az iskolai és óvodai alapítványok infrastruktúrájának működtetéséhez segítségnyújtás.

A Kuratórium tagjai:
elnök: Kékesi Szilvia
tagok: Gajdosné Szabó Anita, Visky Dénes, Bognárné Lakatos Krisztina, Kovácsovics Fruzsina

A Felügyelő Bizottság tagjai: Kékesi Mónika, Dvorácskó Eszter, Pozsgainé Fröhling Éva

Alapító okirat: pdfLetöltés

 

docLetöltés
Az önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetekről készült kimutatás
(Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a gazdálkodó szervezetekben az önkormányzat részesedésének mértéke) 

AKTUÁLIS:
docLetöltés  2012. szeptember 17-i dátummal

ARCHÍVUM:
Letöltés 2011. április 18-i dátummal  

pdfLetöltés  2011.augusztus 31-i dátummal

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete 21 fős.

Tagja a polgármester, 14 egyéni körzetben megválasztott és 6 listás képviselő alkotja.

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal jogi személy, a képviselő-testület szerve, (egységes hivatala), melyet a képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hozott létre.

A polgármesteri hivatal közhatalmi, önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv.

Rövidített megnevezése: Budapest Főváros XVIII. kerület Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal székhelye:
1184 Budapest, Üllői út 400.,
Postacíme: 1675 Budapest Pf. 49.
Központi telefonszám: +36 (1) 296-1300,+36 (1) 296-1400,

A Polgármesteri Hivatal telephelyei:

1181 Budapest, Városház utca 16. (Hatósági Főosztály) központi telefonszám: 06 1 296-1400

1188 Budapest, Nemes utca 16. Polgármesteri és Jegyzői Főosztály– pestszentimrei referens, telefonszám: 06 1 294-1685

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 1. (Hatósági Főosztály –  Városrendészeti Osztály), telefon, üzenetrögzítő: 06 1 294-6072

1188 Budapest, Ady Endre u.100. (Hatósági Főosztály, Ügyfélszolgálat), telefonszám: 06 1 290-8493, 06 1 297-5619

Az Ügyfélszolgálati Osztály vezetője: Kardos Márta

Az ügyfélszolgálatok nyitva tartása:

hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-17.00
péntek: 8­.00-12.00   

A Polgármesteri Hivatal jelzőszámai:

adószáma:15518008-2-43

Törzskönyvi azonosító: 518004

bankszámla száma: 10918001-00000129-09440009

KSH száma: 15518008-8411-325-01

szakágazati besorolása: 841105

 

 

 

 

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e

pdfPh_szervezeti_ábra_2023január1től.pdf

 

 

A Polgármesteri Hivatal alapító okirata

 

 

 

 

Elektronikus Másolatkészítési Szabályzat

pdfElektronikusMásolatkészítési_szabályzat2022január1től.pdf

 

 

 

 

 

 

A polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, vezetőinek, szervezeti egységeinek vezetőinek elérhetősége

A képviselő testület tagjainak neve