MeghívópdfMH0816rk.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0816rk_adatoknelkuli.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0816rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (89/Z)

 

Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

2. Testvérvárosi együttműködési megállapodás megkötése Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával (90.)pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

MeghívópdfMH0617.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0617_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0617_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve (74.)pdfKT-74.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. „Herrich Károly téren befogadó játszótér fogyatékkal élő és ép gyermekek számára” építés Beruházási alapokmányának elfogadása (78.)pdfKT-78.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. „Gyöngyvirág u. 49-51. sz. 154684 hrsz. alatti többlakásos lakóépület felújítása” Beruházási alapokmány elfogadása (72.)pdfKT-72.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. „Kondor Béla sétány környezetrendezése I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)” Beruházási alapokmányának elfogadása (79.)pdfKT-79.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatban (87.)pdfKT-87.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kt-87kieg1pdfKT-87kieg1.pdf

 

6. Döntés pályázatokkal kapcsolatban (75.)pdfKT-75.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-75kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

 

7. Döntés meghozatala a Csoda-Bogár Ház Óvodával kapcsolatban (86.)pdfKT-86.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

8. Beszámoló a 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról (85.)pdfKT-85.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Dömötör István alpolgármester, Szarvas Attila alpolgármester

 

9. Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítélésről (73/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Az Életfa Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának elbírálása (71/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Barnáné Matazsdi Edit

 

11. Bérleti jogviszony helyreállítása (83/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12. A PLER Kézilabdasport Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala (81/Z)

Zárt ülés!       

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés követelésről való lemondás (közterület-használati díj) tárgyában (76/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2018. évi beszámolója (70.)pdfKT-70.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2018. évi működéséről (84.)pdfKT-84.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (77.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

17. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2018. évi adóztatási feladatellátás eredményéről (82.)pdfKT-82.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

18. Interpellációk

 - Int01.: „Bírságolás gyakorlata” (Kőrös Péter interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző felé)pdfInt-01.pdf

 

19. Kérdések

 

20. Tájékoztatók, bejelentések

 -Taj01.: Tájékoztató a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatosan hozott döntésről (Taj01-80.)pdfTaj01-80.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Sürgősségi előterjesztés:

 

S1. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan (88.)pdfS1-88.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

 

MeghívópdfMH0612.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0612_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0612_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1. A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve

KT-74pdfKT-74.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. "Herrich Károly téren befogadó játszótér fogyatékkal élő és ép gyermekek számára” építés beruházási alapokmányának elfogadása

KT-78pdfKT-78.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. „Gyöngyvirág u. 49-51. sz. 154684 hrsz. alatti többlakásos lakóépület felújítása” - Beruházási alapokmány elfogadása

KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. „Kondor Béla sétány környezetrendezésének I. ütem (HRSZ: (151164) 151126/56 és 151126/57)” Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-79pdfKT-79.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés pályázatokkal kapcsolatban

KT-75pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.„Teleki utca mentén lévő közterületen KRESZ park létesítése” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-91pdfTF-91.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírása társasházak és lakásszövetkezeti lakóházak részére

TFFB-92pdfTF-92.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert képviselő

 

8. Egyebek

 

 

MeghívópdfMH0516.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0516_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0516.pdf 

 

 

Napirendi pontok:

 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról (58.)pdfKT-58.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 58kieg1pdfKT-58kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (60.) pdfKT-60.pdf

rendkívüli eljárással

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

60kieg1 pdfKT-60kieg1.pdf

 

3. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (39.) pdfKT-39.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében (59.)pdfKT-59.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása (37.)pdfKT-37.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester 

 

6. Nyilatkozat kiadása a Vilmos Endre Sportcentrum területén futócsík építéséhez (49.)pdfKT-49.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

49kieg1pdfKT-49kieg1.pdf

 

7. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáló Kft. Közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (46.) pdfKT-46.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodások jóváhagyása a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz és használatukhoz kapcsolódóan (53.)pdfKT-53.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

53kieg1pdfKT-53kieg1.pdf

53kieg2pdfKT-53kieg2.pdf

53kieg3pdfKT-53kieg3.pdf

 

9. 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés (51.)pdfKT-51.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

 

10. Döntés napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírásáról társasházak és lakásszövetkezeti lakóházak részére (64.)pdfKT-64.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert önkormányzati képviselő

 

11. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda, a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda és a Pestszentlőrinci Robogó Óvoda Alapító Okiratának módosítása (54.)pdfKT-54.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

12. A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása (36.)pdfKT-36.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester   

 

13. A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményi átszervezések véleményezése (63.)pdfKT-63.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

 

14. Kerületünkben emlékhely állítása a kommunizmus áldozatainak tiszteletére (38.)pdfKT-38.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

15A Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (43/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Böröczki Zoltánné pályázó

 

16. A Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (44/Z/)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Debreceni Józsefné pályázó

 

17. A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (57/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Vecsei Brigitta pályázó

 

18. A Pestszentlőrinci Csemete Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (45/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Németh Jenőné pályázó

 

19. Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása (56/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. Pestszentimrei Közösségi Ház intézményvezetői álláspályázatok elbírálása (55/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Lipcseyné Horváth Ágnes, Ódor Katalin

 

21. Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról (41/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester  

 

22. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (52/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23. Budapest, XVIII. kerület 140479 hrsz.-ú, természetben a 1188 Budapest, Kisfaludy u. 35/C. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal (47/Z.)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. A BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolója (48.)pdfKT-48.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Dr. Jánosik István c.r. ezredes, kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

25Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelem Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról (50.)pdfKT-50.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. őrnagy – XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

 

26. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolója (61.)pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 

27. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2018. évről (42.)pdfKT-42.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

28. Közalapítványok beszámolója (35.)pdfKT-35.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

29. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása (62.)pdfKT-62.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a KFT ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

 

30. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása (65.)pdfKT-65.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, Törő Lajos gazdasági igazgató

65kieg1pdfKT-65kieg1.pdf

 

31. A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (66.)pdfKT-66.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Werner Péter vezérigazgató

 

32. Interpellációk

- Int01: „Meddig szennyezhet még az illegális betonüzem?” (Kőrös Péter önkormányzati képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)pdfInt-01.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

  

- Int02: „Ilyenkor ki a felelős?” (Kőrös Péter önkormányzati képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselőpdfInt-02.pdf

 

 

33. Kérdések

 

34. Tájékoztatók, bejelentések

 Taj01.: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2018. évi tevékenységéről (Taj01/40)pdfTaj01-40.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

 

Sürgősségi napirendek:

S1. A Budapest, XVIII. Ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében P+R Parkoló létesítésével kapcsolatos döntések

(S1-67)pdfS1-67.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S2. Budapest XVIII. Kerület belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása építés kapcsán új beruházási alapokmány elfogadása (S2-68)pdfS2-68.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi éves beszámolójának elfogadása (S3-69)pdfS3-69.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 S3kieg1pdfS3kieg1.pdf

 

 

MeghívópdfMH0513.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0513_tffbAN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0513_tffbAN.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

KT-58pdfKT-58.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 58kieg1pdfKT-58kieg1.pdf

 

2.Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-60pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 60kieg1pdfKT-60kieg1.pdf

3.Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében

KT-59pdfKT-59.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Döntés napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírásáról társasházak és lakásszövetkezeti lakóházak részére

KT-64pdfKT-64.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert önkormányzati képviselő

 

5. „Közterületi játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-18pdfTF-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. „Intézmények (óvodák) területén lévő játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadásra

TFFB-17pdfTF-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2019/20. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz

TFFB-23pdfTF-23.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Budapest Főváros XVIII. kerület (151126/48) hrsz.-ú közterület egy részének autómosó céljára történő használata

TFFB-19pdfTF-19.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. sz. alatti (148820) hrsz.-ú közterületen lévő felépítmény közterület-használata

TFFB-13pdfTF-13.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

10. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-14pdfTF-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Magyar Posta Zrt. által Budapest XVIII. kerületben üzemeltetett levélgyűjtő szekrények közterület-használata

TFFB-15pdfTF-15.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca (152178) hrsz.-ú közterületen lévő épület közterület-használata

TFFB-20pdfTF-20.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Budapest XVIII. kerület Kézműves utcában elhelyezkedő 152180/16 helyrajzi szám alatt közterület egy részének közösségi kertként történő használata

TFFB-12pdfTF-12.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Budapest XVIII. kerület (155753) hrsz.-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Tóth Árpád utcában lévő közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget közterület-használati engedélye

TFFB-21pdfTF-21.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Budapest Főváros XVIII. kerület Bartók Lajos utca 3-7. számú társasház előtti (152148) hrsz.-ú közterület 457 m2-es részének használata

TFFB-22pdfTF-22.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés a Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz.-ú közterület egy részének használatáról

TFFB-16/Z    Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17.Egyebek

 

MeghívópdfMH0430rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0430rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0430rk_KT.pdf

 

Napirendi pont:

1. Bírósági ülnökök megválasztása (34/Z)

 

Zárt ülés!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMh0425rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0425rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0425rk_tffb.pdf

 

 

Napirendi pontok

1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2019/20. évi Tao. Pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz

 

TFFB-11pdfTFFB-11.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2. Egyebek

 

MeghívópdfMH0411rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0411rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0411rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Budapest XVIII. kerület Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola területén és a környező utcákban parkoló kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása

 

TFFB-06pdfTF-06.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2. „Hét vezér téren multifunkcionális sportpálya építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-07pdfTF-07.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3."Herrich Károly téren játszótér építése I. ütem" - beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-08pdfTF-08.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Havanna u. 54-62. számú társasházak mellett lévő játszótér felújítási munkálatai" - beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-09pdfTF-09.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester           

 

5 Napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírása

TFFB-10pdfTF-10.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert képviselő       

 

6. Egyebek

 

 

MeghívópdfMH1213.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1213_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1213_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről (200.)pdfKT-200.pdf

 rendkívüli eljárással!

KT-200kieg1 pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

KT-200kieg2pdfKT-200kieg2.pdf

KT-200kieg3pdfKT-200kieg3.pdf

KT-200kieg4pdfKT-200kieg4.pdf

KT-200kieg5 pdfKT-200kieg5.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (201.)pdfKT-201.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terv) (195.)pdfKT-195.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


4. A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve (202.)pdfKT-202.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2019. január 1. és 2019. december 31. között (187.)pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

6. "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása (198.)pdfKT-198.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése" építés Beruházási alapokmányának elfogadása (196.)pdfKT-196.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. "Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása" építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (199.)pdfKT-199.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. Földhasználati szerződés jóváhagyása a Budapest, XVIII. kerület 147759/11 hrsz.-ú, természetben a Kappel Emília utca 3. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan (203.)pdfKT-203.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 

 

10. Nyilatkozat kiadása a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Zrt. részére vegyszeradagoló csere, medencetisztítási berendezések korszerűsítéséhez (191.)pdfKT-191.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére (193.)pdfKT-193.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. A Budapest XVIII. kerület Gyömrői út 91. szám alatti (154443 hrsz.-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása (205.)pdfKT-205.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII. kerület József Attila tér 7/C. I. em. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (188.)pdfKT-188.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 14Döntés pályázattal kapcsolatban (197.)pdfKT-197.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 15. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása (189.)pdfKT-189.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1184 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez (206.)pdfKT-206.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata (204/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Döntés az 1182 Budapest, Üllői út 637. fsz. 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájáruló nyilatkozat

megadásáról (190/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19. A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok (194/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (192.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

21Interpellációk

Int01: Petrovai László interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez: "Lőrinci Sportcsarnok sportburkolata” (Int01)pdfInt-01.pdf

  

 22. Kérdések

 

 23. Tájékoztatók, bejelentések

 - Polgármesteri tájékoztatópdfpolg_beszamolo.pdf

 

Sürgősségi napirendek:

 

S1. Kőrös Péter önkormányzati képviselő sürgősségi előterjesztése (207.)pdfS1-207.pdf

Előterjesztős: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

S2. Csatlakozás a dohányboltok működésével kapcsolatos jogszabály-módosítás kezdeményezéséhez (208.)pdfS2-208.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. Lőrinci Sportcsarnok névváltoztatása (209.)pdfS3-209.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S4. Utcák térítésmentes tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés (210.)pdfS4-210.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

 

MeghívópdfMH1212_tffb.pdf

Határozat-kívonatpdfHK1212.pdf

JegyzőkönyvpdfJk1212_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

 

KT-200pdfKT-200.pdf

KT-200kieg1 pdfKT-200kieg1.pdf

KT-200kieg2 pdfKT-200kieg2.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terve

KT-195pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve

KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-198pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármeste

 

5. "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-196pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. "Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása" építés Beruházási Alapokmányának elfogadása 

KT-199pdfKT-199.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Döntés pályázattal kapcsolatban

KT-197pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1183 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez

KT-206pdfKT-206.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármeste

 

9. "Tátrafüred tér parkoló és útburkolat felújítás, valamint csapadékvíz elvezetés megoldása" építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-42pdfTF-42.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon

TFFB-41pdfTF-41.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. Kerület Bókay Árpád Általános Iskola épületében Wi-Fi hálózat kiépítéséhez

TFFB-43pdfTF-43.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármeste

 

12. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-44pdfTF-44.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata

KTZ-204 Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Egyebek