A csatornázás előnyei

Írta:  2015.09.01.

Évtizedes probléma oldódik meg

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében megvalósuló szennyvízcsatornázás következtében tovább bővül a kerület korszerű szennyvízelvezetési rendszere, ami Pestszentlőrinc–Pestszentimre számára fontos mérföldkő.

Az új hálózathoz csatlakozó családok „fellélegezhetnek”, mert megszűnnek a szippantással járó kényelmetlenségek és a magas költségek, ráadásul – a beruházásnak köszönhetően – az ingatlanok értéke is megemelkedik.
A legnagyobb, kézzelfogható haszon azonban az, hogy az eddig az elavult udvari derítőkből és emésztőkből a talajba szivárgó szennyvíz többé már nem szennyezi a környezetünket.

Tisztább és egészségesebb környezet

A szennyvízcsatornázás egyik legfontosabb eredménye, hogy tisztább, higiénikusabb lesz a környezetünk. A csatornázatlan háztartások elszivárgó szennyvize ugyanis a talaj, a talajvíz mellett az élővizeket is károsítja.

A fejlesztés során kiépülő új, korszerű csatornahálózatnak köszönhetően a szennyvíz többé nem károsítja a talajt, a talajvizet, hanem a Központi Szennyvíztisztító Telepre jut, ahonnan megfelelően megtisztítják.
A szennyvíz elvezetése és megfelelő tisztítása összességében zöldebb, tisztább, élhetőbb lakókörnyezetet teremt mindenkinek.

Nincs többé szippantás!

A csatornázatlan háztartások gyakori „vendége” a szippantós autó, melyet időről-időre ki kell hívni a házi szennyvíztároló ürítése miatt.
Ez a kényszerű megoldás állandó kényelmetlenséget jelent az érintett ingatlantulajdonosok számára.
A szennyvízcsatornára való rácsatlakozáskor ez a probléma teljesen megszűnik, a továbbiakban nem lesz más dolgunk, mint élvezni a modern szennyvízelvezetés nyújtotta kényelmet.

Jobban járunk

Akik a csatorna műszaki átadását követő 90 napon belül nem csatlakoznak a kiépített rendszerhez, azoknak talajterhelési díjat kell fizetnie.

A törvényileg előírt díj célja, hogy ösztönözze a háztartásokat arra, hogy ha lehetőségük van rá, használják a korszerű és környezetbarát szennyvízcsatorna hálózatot. Aki csatlakozik a korszerű szennyvízcsatornára, a szippantással szinte teljesen megegyező csatornázási díjat kell fizetnie.

Jobb minőségű utak a csatornázás után

A csatornaépítést követő úthelyreállításokra is az uniós támogatás szabályai vonatkoznak.
Ez azt jelenti, hogy a felbontott utak a korábbival azonos technológiával történő helyreállítására van lehetőség.
A csatornázással érintett aszfaltozott utak, utcák a felbontás szélességnek függvényében új aszfaltréteget kapnak.

A szennyvíz-beruházás keretében arra nincs mód, hogy a földutak aszfaltburkolatot kapjanak, de a jelenlegi rossz minőségű földutakat a felbontást követően új és jó minőségű, stabilizált földútként állítják helyre. A csatorna lefektetését követően – még ha nem is teljesen új, de a jelenleginél jobb minőségű, rendezettebb utakon közlekedhetünk.

Értékesebb ingatlanok

A csatornahálózatra rákötött ingatlan magasabb komfortfokozatú lesz, és – bár jelenleg nehéz ingatlanpiaci becsléseket tenni – legalább a beruházás és a rákötés összértékével, tehát több százezer forinttal nőhet az értéke.

Vagyis mindenképpen érdemes az új szennyvízcsatornára rákötni, hiszen számos előnye van az érintett ingatlantulajdonosok és a kerület számára is: a szennyvízcsatornázás magasabb komfortszintet, felértékelődő ingatlanokat, és egyúttal a XVIII. kerület modernizációját is eredményezi.