A házi rákötésekről

Írta:  2015.09.01.

Mi épül telken belül?

A háztartások a „házi bekötővezetékeken” keresztül tudnak majd csatlakozni az épülő szennyvízhálózathoz, amelyet minden ingatlanon a telekhatártól számítva egy méter hosszúságban építenek ki a beruházás keretében.
A bekötővezeték elé kerül egy ún. „tisztítóakna”, amely a későbbiekben a csatorna tisztítását teszi lehetővé.
A kivitelező minden ingatlantulajdonossal személyesen veszi fel a kapcsolatot a bekötővezeték és a tisztítóakna pontos helyének meghatározása érdekében.

Célszerű a bekötővezetéket és a tisztítóaknákat is zöldterületre helyezni, mert így a házi szennyvízhálózat rákötése a tulajdonosok számára kevesebb bontással, és így kisebb költséggel jár majd. Fontos megjegyezni, hogy a bekötővezeték kiépítését követően nincs lehetőség azonnal csatlakozni a szennyvízcsatorna hálózathoz, hiszen a teljes rendszer megbízható működését először ellenőrizni kell.
A Fővárosi Csatornázási Művek minden érintett háztartás számára külön értesítést fog küldeni a rákötések megkezdésének időpontjáról.

11 0

A rákötés menete

1. lépés: terveztetés
Az új rendszerre való rákötéshez mindenekelőtt egy erre jogosult (mérnöki kamarai névjegyzékben szereplő) szakemberrel meg kell terveztetnünk a lakóingatlant a telken belüli tisztítóaknával összekötő házi szennyvízvezetéket.

2. lépés: engedélyeztetés
Az elkészült terveket ezután be kell nyújtanunk a Fővárosi Csatornázási Műveknek engedélyeztetésre.
Ha a benyújtott dokumentáció minden előírásnak megfelel, az FCSM postázza az érintett lakosok részére a szolgáltatói hozzájárulást, illetve a közüzemi szolgáltatási szerződés tervezetét is.
Fontos, hogy a szerződéstervezet mindkét példányát a kézhezvételtől számított 15 napon belül, aláírva juttassuk vissza a szolgáltatónak.
Az engedélyeztetési tervek mellé csatolniuk kell a 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapot és a hivatalos helyszínrajzot (a TAKARNET rendszerből lekérhető tulajdoni lap is megfelelő).

Több tulajdonos esetén az összes tulajdonos, illetve a haszonélvezők hozzájárulása szükséges a bekötéshez. Abban az esetben, ha a tulajdoni lapon szereplő tulajdonosok egy része nem érhető el (elhunytak, vagy ismeretlen helyen tartózkodnak) a Fővárosi Csatornázási Műveket keressék meg, ahol egyedileg fogják elbírálni az ilyen ügyeket. Minden ilyen esetben megoldást fognak keresni, hogy ne maradjon senki csatornaszolgáltatás nélkül. Az is gondot okozhat, hogy a vízóra nem a kérelmező nevén van. Ebben az esetben a vízóra átírását a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél kell kezdeményezni. Az engedélyeztetés menetének első lépése a szolgáltatói hozzájárulás megkérése (ezzel kell benyújtani a belső vezeték tervét engedélyeztetésre), ezt követően a használatbavételi hozzájárulás beszerzése.

Az FCSM azok részére, akik beadják a terveket engedélyezésre, folyamatosan postázza a rákötéshez szükséges szolgáltatói hozzájárulásokat, illetve két példány közüzemi szolgáltatói szerződést. Amint az érintettek a szükséges dokumentumokat kézhez kapják, kiépíttethetik az ingatlant a telken belüli bekötőcsonkkal összekötő belső vezetéket. A két példány közüzemi szolgáltatói szerződést pedig aláírva, tizenöt napon belül kell visszaküldeni a közműcégnek.

3. lépés: rákötés
Amint kézhez kapjuk a szolgáltatói hozzájárulást, kiépíthetjük a házi hálózatot, és ráköthetünk a közcsatornára.
Miután rákötöttünk, az FCSM használatbavételi hozzájárulását kell kérnünk, amit az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével tehetünk meg. A szolgáltató ezután kiadja a használatbavételi hozzájárulást, illetve visszaküldi az aláírt szolgáltatási szerződés ügyfélpéldányát, így válik hivatalossá az ingatlan csatlakozása.