Gazdálkodási adatok

Írta:  2015.08.24.

Indulópont:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről


2006-2009. évi vagyoni helyzet alakulása

pdfLetöltés

2006-2009. évi vagyoni helyzet alakulása (összevont éves beszámoló mérleg adatai)

pdfLetöltés

2006-2009. évi tényadatok, 2010. évi módosított előirányzat adatai alapján

pdfLetöltés

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök részletezése a 2006-2009. évi tényadatok, 2010.év módosított előirányzat adatai alapján

pdfLetöltés

Bevételek megoszlása a 2006-2009. évi tényadatok alapján, valamint a 2010. évi módosított előirányzat alapján  

pdfLetöltés

Budapest XVIII. kerület Önkormányzat költségvetési támogatásának, hitelállományának és az intézmények dotálásának alakulása

pdfLetöltés

Igénybevett hitel összege

pdfLetöltés

Összesített értékpapír nyilvántartás 2010.augusztus 31.

pdfLetöltés

2010. június 30. A Polgármesteri Hivatal befektetett eszközeinek összesítője

pdfLetöltés

Kintlévőség 2010.08.31.

pdfLetöltés

I. A működés törvényessége, ellenőrzések

Jelenleg nincs feltöltött adat!

II. Költségvetések, beszámolók

III. Működés

  • A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak:
    pdfLetöltés
  • Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő, gazdálkodással összefüggő szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama.