MeghívópdfMH0129_tffb.pdf

Határozat-kivonapdfHK0129_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0129rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.Döntés Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása című megvalósíthatósági tanulmányterv tartalmáról

 

TFFB-02pdfTF-02.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívottak: Somodi László, Szabó Levente KKBK Zrt.; Nyúl Zoltán, Bodó Imre, Kéki Róbert NIF Zrt.; Bede Áron FŐMTERV, Badalay Endre TRENECON Kft.

 

2. Egyebek

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2020. január 20-i (hétfő) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20200120rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200120rk_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20200120rk_TUL.pdf

 

Napirendi pontok: 

1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Tul-1

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfTul-1.pdf

  

 

2.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-2/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

3.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH0122rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0122rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0122rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

TFFB-01 pdfTF-01.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

2. Egyebek

MeghívópdfMH1212_Kt.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1212_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1212_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

 (136.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 KT-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

 KT-136kieg2pdfKT-136kieg2.pdf

 KT-136kieg2pdfKT-136kieg3.pdf

 

2. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

(125.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-125.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(140.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében

(127.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

(126.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-126.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt, Urbanitás Kft.

 

6. Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatáról

(131.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-131.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val

(134.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-134.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófa-védelmi Kirendeltség megbízott vezetője, Tordai László tű. őrnagy, XIX. Ker. HTP parancsnok

 

8. Kerületi közbiztonsági szervezet kialakításának vizsgálata

(133.)pdfKT-133.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

9. Döntés klímavészhelyzet kihirdetéséről

(143.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-143.pdf

Előterjesztők: Somody László Zoltán alpolgármester, Petrovai László alpolgármester, Banga Zoltán képviselő

 

10. Az egyszer használatos műanyagok használatának felülvizsgálata

(129.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

11.A Képviselő-testület 2020. I. féléves munkaterve

(137.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

12.Döntés pályázattal kapcsolatosan

(138.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-138kieg1pdfKT-138kieg1.pdf

 

13. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása

(141.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-141.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása

(128.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-128.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

15. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

(124.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-124.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Timárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

16. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosítása

(132.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-132.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető

 

17. Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás tárgyában

(130.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-130.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna intézményvezető

 

18.Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

(123/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

19. A 2020. évi helyi kitüntetési javaslatok

(144/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

20. Döntés Közalapítványokkal kapcsolatban

(142/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

21. A Havanna lakótelepen található önkormányzati tulajdonú 151126/47 hrsz.-ú telekingatlanon ideiglenes építési engedéllyel épült szolgáltatóházzal kapcsolatos döntéshozatal

(139/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

22. XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság új elnök választása, valamint szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) módosítása

(135/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Tóth Kálmán elnök, Kardos Gábor tag, dr. Heilauf Zsuzsanna tag, Pándy Tamás tag, Frank Gabriella

KTZ-135 

 

23. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(122.) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

24. Interpellációk

 

25. Kérdések

 

26. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi előterjesztések:

 

S1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

KTZ-145        Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S2. A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlanon (142837 hrsz.) lévő rekortán pálya befedéséről és használatáról szóló döntés

KT-146pdfS2-KT-146.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S3. Döntés a Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda vezetői megbizatásáról

KTZ-147           Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S4. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei vezetőjének ideiglenes megbízása

KTZ-148           Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S5. „Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-149pdfS5-KT-149.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH1210_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1210_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1210_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

 

KT-136pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a településrendezési feladat megvalósítása érdekében

KT-127pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

3. Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

KT-126pdfKT-126.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt, Urbanitás Kft.

 

4. Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatáról

KT-131pdfKT-131.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

5.Döntés klímavészhelyzet kihirdetéséről

KT-143pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester, Petrovai László alpolgármester, Banga Zoltán képviselő

 

6. Az egyszer használatos műanyagok használatának felülvizsgálata

KT-129pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7. A Képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkaterve

KT-137pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8. Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-138pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. Budapest XVIII. kerület Csontváry Kosztka Tivadar u. 2. (Baross u. – Margó Tivadar u. körforgalomnál) címen található szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-32pdfTF-32.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Egyebek

 

MeghívópdfMH1128_kt.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1128_kt_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1128_KT.pdf

 

Napirendi pontok

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

(115.)   rendkívüli eljárással!pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-115kieg1pdfKT-115kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(119.)   rendkívüli eljárással!        pdfKT-119.pdf               

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-119kieg1pdfKt-119kieg1.pdf

 

3. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2020. január 1. és 2020. december 31. között

(114.)pdfKT-114.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

 

4. Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal kapcsolatos döntéshozatal

(109.)pdfKT-109.pdf            

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról

(110.)   rendkívüli eljárással! pdfKT-110.pdf                      

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. A "rabszolgatörvény" kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál történő alkalmazásával kapcsolatos javaslat

(117.) pdfKT-117.pdf 

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7. Döntés pályázattal kapcsolatosan

(113.)   rendkívüli eljárással!pdfKT-113.pdf                     

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8. Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére

(112.)   rendkívüli eljárással! pdfKT-112.pdf                      

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. „Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest Vezér utca 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

(107.)  rendkívüli eljárással! pdfKT-107.pdf                      

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. „Kondor Béla sétány környezetrendezése I.I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)”   módosított beruházási alapokmányának elfogadása

(111.)   rendkívüli eljárással!pdfKT-111.pdf                       

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz.-ú közterület használatára hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

(116/Z)            Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!                       

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12. A Budapest XVIII. kerület Felleg utca mentén található 142312, 142320 helyrajzi számú ingatlanok házszám megállapítására hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

(108/Z)            Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!                       

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

13. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések

(118/Z)            Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!            

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14. Döntés Közalapítványokkal kapcsolatban

(120/Z)            Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!            

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

15. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója

(106.)  rendkívüli eljárással!  pdfKT-106.pdf                     

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívottak: dr. Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor

 

16 .Interpellációk

 

17. Kérdések

 

18, Tájékoztatók, bejelentések

-Taj01: Tájékoztatás Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2019. évi környezetvédelmi állapotáról

(121.)  rendkívüli eljárással pdfTaj01-121.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

MeghívópdfMH1126_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1126_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1126_tffb.pdf

 

Napirendi pont: 

1.  A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság ügyrendjének felülvizsgálata

TFFB-29pdfTF-29.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-115pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-115kieg1pdfKT-115kieg1.pdf

 

3. Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról

KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5. „Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest Vezér utca 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

KT-107pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.„Kondor Béla sétány környezetrendezése I.I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)”   módosított beruházási alapokmányának elfogadása

KT-111pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7. Döntés a „Megállóhelyek akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán (Thököly úti-Margó Tivadar utcai Hengersor utcai megállók) tervváltozatairól

TFFB-30pdfTF-30.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

TFFB-30kieg1pdfTF-30kieg1.pdf

 

8. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz.-ú közterület használatára hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-116/Z       Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. A Budapest XVIII. kerület Felleg utca mentén található 142312, 142320 helyrajzi számú ingatlanok házszám megállapítására hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-108/Z       Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata

TFFB-31/Z    Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Tájékoztatás Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2019. évi környezetvédelmi állapotáról

Taj01-121pdfTaj01-121.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

12. Egyebek

 

MeghívópdfMH1030_Kt_alakulo.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1030_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1030.pdf

Napirendi pontok: 

Az ülés helye: Rózsa Művelődési Ház (1181 Budapest, Városház utca 1-3.)

 1. Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatója

 

 2. A megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele

 3. Megbízólevelek átadása, esküokmányok aláírása és átvétele

 4. A polgármester eskütétele

 5. Polgármesteri program ismertetése, köszöntő

Szünet

(Az alakuló ülés a szünetet követően a Polgármesteri Hivatal képviselő-testületi termében folytatódik.)

6. Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet módosításáról (101.)pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-101kieg1pdfKT-101kieg1.pdf

 

7. Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII. 08.) Önkormányzati rendelet módosításáról (102.)pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, bizottsági tagok megválasztása, Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat tagjainak megválasztása, tanácsnokok választása (103.)pdfKT-103.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-103kieg1pdfKT-103kieg1.pdf

 

9. Alpolgármesterek választása (104.)pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-104kieg1pdfKT-104kieg1.pdf

 

10. Tulajdonosi döntések meghozatala önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatban (105/Z) Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 (Az előterjesztés zárt ülésen kerül megtárgyalásra.)

 

11. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMH0903_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0903_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0903.pdf

 

Napirendi pontok: 

 1. Adományozási szerződés megkötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal (94.)pdfKT-94.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Jánosik István r. ezredes, kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 KT-94kieg1pdfKT-94kieg1.pdf

 

2. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel (96.)pdfKT-96.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruházigazgató

 

3. Egyes sportszervezetek támogatása (97.)pdfKT-97.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Kirják András PBSE elnök, Kapitány István szakosztályvezető, Domokos Ádám MALÉV SC elnök, Kovács Mihály ügyvezető, Banyár László Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgató, Istenes László 1908 SZAC Budapest elnök

 

4. Együttműködési megállapodás módosítása az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal új elektromos töltőállomás létesítése céljából (95.)pdfKT-95.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához (91.)   pdfKT-91.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 KT-91kieg1pdfKT-91kieg1.pdf

 

6. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából

(93./Z) Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

(92./Z) Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8. Interpellációk

-           „Bírságolás gyakorlata” (Kőrös Péter interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző felé) - júniusi interpelláció ismételt napirendre vétele írásbeli válasz miatt (Int-01valasz)pdfInt-01valasz.pdf

 

9. Kérdések

 

10. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi napirendek: 

 

S1. Döntés a 2020. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában (S1-98) pdfS1-98.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S2. Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1183 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti ingatlanon lévő teniszpályák és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséhez (S2-99) pdfS2-99.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S3. Sürgősségi előterjesztés a Képviselő-testület 2019. szeptember 3-i ülésére (S3-100) pdfS3-100.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

 

MeghívópdfMH0828_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0828_tffb_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0828_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Együttműködési megállapodás módosítása az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal új elektromos töltőállomás létesítése céljából

 

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

KT-95pdfKT-95.pdf

 

2. "Csemete Óvoda kazáncsere és fűtéskorszerűsítés" építési munka Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-27pdfTF-27.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület-használata

TFFB-26/Z   Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4. Egyebek

 

 

 

H1. Döntés zöldfelületek élő növényzetének mennyiségi és minőségi növeléséről

TFFB-28pdfHK0828_tffb_AN.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester