Iskolák

Iskolák (29)

XVIII. kerület felvételi körzetek

 

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 

A sztrájkban való részvétel miatti illetménykiesés kompenzációjához szükséges dokumentumok pedagógusok részére:

docxTámogatási kérelem

docxNyilatkozat munkabér kieséséről

docxNyilatkozat egyéb forrásból származó támogatás igénybevételéről

docxNyilatkozat közzétételhez szükséges hozzájáruláshoz

docxÖsszeférhetetlenségi nyilatkozat

 

Az Iskola alapításával fenntartó ETÜD Zenei Alapítvány színesíteni kívánja a kerületi művészetoktatási palettát, bővebb választási lehetőséget kínálva a szülők és gyermekeik számára. Így a klasszikus zeneoktatás mellett a kerületből eddig hiányzó szín- és bábművészeti, valamint a képző- és iparművészeti ág oktatását is felvállaljuk. Iskolánk szorosan együttműködik az ETÜD Fúvószenekar-ral.

pdfAlapító okirat

A Bókay Árpád Általános Iskola / volt Bokányi / Pestszentlőrinc legöregebb iskolája csendes, kertvárosi környezetben található. A legkisebbek a Szélmalom utcai tagiskolában tanulnak. A szüneteket, a délutáni szabadidő egy részét a "zöldben" tölthetik, a Bókay Kertben. Ez az épület hat világos, tágas, otthonosan berendezett tanteremmel rendelkezik. A nagyobbak a Wlassics utcai főépületben tanulnak, ahol a régi falak között már sok-sok generáció nőtt fel. Jelenleg 17 osztályunk, 11 napközis csoportunk van 404 gyermek számára. Az iskola és az aktív, segíteni akaró szülők kapcsolata igen szoros, gyümölcsöző.

pdfAlapító okirat

Iskolánk Szent Imre Kertvárosban épült 1953-ban. 1982-ben önálló, 4 tantermes résszel bővült, amit az első-másodikos tanulók használnak. 1986-ban tornacsarnok és öltöző is készült. Sportudvarral, saját játékudvarral rendelkezünk. 2002-ben a tornasátorból tornaterem, 2003-ban a faházas öltözőből kőépületes épült. 2013-ban műfüves focipályával korszerűsödött a sportudvar.

pdfAlapító okirat

Iskolánk
az Apponyi Albert II. sz. polgári fiúiskola jogutódjaként, jelenlegi helyén 1958 óta működik. Vörösmarty Mihály nevét 1990-ben vette fel a család még élő tagjainak egyetértésével és jelenlétében.

1991/92-es tanévtől közös igazgatású, +általános és gimnáziumi korosztály oktatásával és nevelésével foglalkozó, önkormányzati fenntartású intézmény.

pdfAlapító okirat

Iskolánk a Havanna lakótelepen található. Mintegy 300 diák és 30 pedagógus dolgozik együtt. Diákjaink nyolc évfolyamon két-két párhuzamos osztályban tanulnak.

pdfAlapító okirat

Iskolánkba elsősorban a közelben található Gloriett-lakótelepről, illetve a Szentlőrinc-telepről járnak tanulók. Intézményünk nevelői immár 40 éve törekednek a tanulás megszerettetésére. Az 1-2. osztályos tanulók külön épületben, zöld környezetben a Feál tagiskolában; a 3-8. évfolyam diákjai a Darus utcai épületben tanulhatnak. Iskolánkban jelenleg 20 osztály van.

pdfAlapító okirat

Iskolánk alapvető céljai közé tartozik, hogy olyan tanulóközpontú, biztos ismereteket nyújtó, a továbbtanuláshoz erős alapokat adó intézmény legyen, melyben a gyermekek szabadon kibontakoztathatják képességeiket, egyéniségüket.

pdfAlapító okirat

Mit érdemes tudni iskolánkról?

 • a Gloriett-lakótelepen található
 • beiskolázási körzete a XVIII. kerület
 • 1989-ben épült, a kerület legfiatalabb iskolája, ahova 387 diák jár, az oktató - nevelő munkát 36 pedagógus végzi
 • évfolyamonként 2 párhuzamos osztályt indítunk
 • alsó tagozat iskolaotthonos formában működik, a közoktatási idő 800-1600-ig  tart, ahol egy osztályban 2 tanító foglalkozik a gyerekekkel
 • idegen nyelv oktatás 1 évfolyamtól indul, választható nyelvek:

      angol, német

 • Iskolánk sportiskola, 2007-től közoktatási típusú sportiskola és módszertani központ
 • minden nap van testnevelés óra
 • az alsó tagozaton a fiúk számára labdarúgás, a lányok számára ritmikus gimnasztika sportágakban folyik a képzés. Minden alsós számára választható még a sakk.
 • felső tagozaton további sportágak választására nyílik lehetőség: atlétika, torna, sport tánc, kézilabda
 • az edzéseket az iskolai Gloriett Sportegyesület biztosítja a diákoknak.
 • a sportképzés térítésköteles, a sportképzési díjat minden tanév elején az egyesület elnöksége határozza meg.
 • a sport mellett fontos számunkra a szabadidő, a kulturális programok, az aktív diák-önkormányzati élet, de mindenek előtt a legfontosabb a tanulás, a gyerekek sikeres felkészítése a középiskolára


  Kiket várunk?

  • a sport iránt fogékony nagycsoportos óvodásokat, akik XVIII. kerületi lakosok, akiket érdekel a ritmikus gimnasztika és a labdarúgás
  • akik a sportalkalmassági mérésen ügyesen szerepelnek
  • a 2010 - 2011-es tanévben induló  2 első osztályunkban a férőhelyek  száma: 52 fő
  • leendő elsőseink osztályfőnökei:

   a osztály: Mertingerné Romhányi Ilona

   b osztály: Husztiné Csabai Emese

pdfAlapító okirat

Az iskola jelenleg 375 fős, folyamatosan emelkedő tanulói létszámmal működik.
Tornatermünk, a kiszolgáló helyiségeivel, minden igényt kielégítő néhány éves létesítmény. A folyamatosan megújuló belső környezet az oktató-nevelő munka színtereit és munkaformáit változatossá teszi. Díszudvarunk, és játszóudvarunk kellemes környezetet biztosít a játékra, kikapcsolódásra. Az iskola minden tantermében az internet elérése és interaktív tábla használata biztosított. Oktató-nevelő munkánkat fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi felelős, logopédus, gyógy-testnevelő, könyvtáros is segítik.
Az intézmény legfőbb erősségei:
Aktív és innovatív törzsgárda. Az angol nyelv és a matematika emelt szintű oktatása a felső tagozatban. Magas szintű informatika oktatása. Jó kapcsolat a partnerekkel. Az iskola hagyományai és szabadidős programjai, továbbtanulási mutatók, az iskolai teljesítmények.
Intézményünk stratégiájának fő elemei:
Az iskola, iskola legyen, mégpedig jó iskola (ne vállaljon fel különböző divatirányzatokat, alapvető feladataira koncentráljon) úgy, hogy segítse a tanulók képességeinek optimális kibontakoztatását, miközben hagyja a "diákot diákként élni"!
A gyermekek szeressenek iskolába járni, legyen színes, vonzó diákéletük!
Alapértékben legyen megbízható, de tudjon változni és változtatni, igazodni a kor követelményeihez!
Mit kínálunk?
Barátságos, családias hangulatú környezetet igyekszünk teremteni.
Olvasástanításunk az elemző-összetevő-szótagoló módszeren alapul, amelynek segítségével megalapozzuk a gyerekek helyesírási készségét is.
Első osztálytól választható tantárgy a tánc és mozgásművészet. Délután az alsósok is sokféle programon vehetnek részt (játékos angol foglalkozás, szorobán, színjátszó, matematika és múzeumlátogató szakkör).
A napköziben sokféle érdekes foglalkozás várja tanulóinkat: színház- és múzeumlátogatás, adott témához kapcsolódó kézműves délután, tanulmányi munkát segítő séták, sportolási lehetőségek.
Tornatermünkben változatos sportfoglalkozások közül választhatnak tanulóink.
Minden érdeklődést kielégítő szakköri foglalkozások felső tagozatban (fafaragás, tánc, színjátszás, sportkörök, informatika, matematika, honismereti és természetjáró, angol).
Felkészítő lehetőségek kerületi tanulmányi versenyekre, középiskolai felvételikre (Tanulóink évek óta az első helyen megjelölt középiskolában folytathatják tanulmányaikat!).
Napközis foglalkozásaink hatékonyan segítik a felkészülést, tanulóink nagy létszámban és szívesen vesznek azokon részt.