MeghívópdfMH0618_tffb.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0618_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0618_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

 1, Döntés a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve

KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3, Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről

KT-117pdfKT-117.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-117kieg1pdfKT-117kieg1.pdf 

 

4, „Havanna piac közösségi célú megújítása I. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása

KT-107pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés nemzetközi pályázattal kapcsolatosan

KT-105pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan

KT-102pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-102kieg1pdfKT-102kieg1.pdf 

 

7, Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem megadása a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteméhez

TFFB-24pdfTF-24.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8, "Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program a Lakatos lakótelep Brenner János parkban a 152646/6 hrsz.-ú területen" futókör építés beruházási alapokmányának elfogadása

Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan

TFFB-23pdfTF-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-26pdfTF-26.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa

 

10, A TFFB 120/2017. (IX. 11.) sz. határozatával megkezdett munka folytatása a kerületi játszóterek higiéniájának és komfortjának javítása érdekében

TFFB-27pdfTF-27.pdf

Előterjesztők: Petrovai László, Somody László önkormányzati képviselők

 

11, Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2017/18. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz

TFFB-25pdfTF-25.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12, Egyebek

 

 

Sürgősségi napirendek:

S1. Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén lévő területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről (120.)pdfS1-120.pdf

                                 

S2. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12. önkormányzati rendeletnek a 107. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról (121.)pdfS2-121.pdf

 

 

 

 

MeghívópdfMH0524_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0524_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0524_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

KT-75pdfKT-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

75kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-73pdfKT-73.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

73kieg1pdfKT-73kieg1.pdf

3, Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről
KT-79pdfKT-79.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv)
KT-83pdfKT-83.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5, Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről
KT-61pdfKT-61.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6, Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

KT-90pdfKT-90.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 

7, Nyilatkozat kiadása a Golden Ace Sport and Tennis Club Kft. részére a 1181 Budapest, Szélmalom u. 33-53. (hrsz: 150230/15) szám alatti, Bókay Kertben található teniszpályák felújításához
KT-77pdfKT-77.pdf
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

8, Budapest XVIII. kerület Közdűlő út - 156103 hrsz-ú út – 156102 hrsz-ú erdő által határolt terület és a Budapest XVIII. kerület 0156140/13 hrsz.-ú, 0156140/18 hrsz.-ú és a 0156140/19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés
KT-72pdfKT-72.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9, „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében részleges elektromos és víz-csatorna hálózat felújítási munkái” beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-20pdfTF-20.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

10, "Napraforgó Óvoda nyílászárócsere" építés Beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-16pdfTF-16.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11, „Zenevár Óvoda fűtéskorszerűsítése és lapostető vízszigetelése” építési munka Beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-19pdfTF-19.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12, "Haladás-Balassa utca - Üllői út park környezetrendezés II. ütem kivitelezési munkái" Beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-15pdfTF-15.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13, A Vándor Sándor utcai SPAR üzlethelyiség felújításával kapcsolatos döntéshozatal
TFFB-18pdfTF-18.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

14, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Vasútállomás térségében létesítendő lakossági és P+R parkoló megépítéséhez valamint víz-csatorna és közvilágítás korszerűsítési, felújítási munkákhoz
TFFB-21pdfTF-21.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

15, Tulajdonosi hozzájárulás megadás a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz TFFB-22pdfTF-22.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

16, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Karinthy Frigyes Gimnázium részére 1183 Budapest, Thököly út 7. (hrsz: 155453/4) szám alatti épület elektromos felújításához
TFFB-17pdfTF-17.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

17, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség részére a Budapest XVIII. Kerület Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola területén (hrsz.: 142837) rekortán pálya építéséhez
TFFB-13pdfTF-13.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

18, "Teleki utca (az Üllői út - Nefelejcs u. közötti szakasz) (154567) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-14pdfTF-14.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

19, Egyebek

 

 

Sürgősségi napirend:

S1. „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” módosított beruházási alapokmányának elfogadása

KT-95.pdfS1-95.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

MeghívópdfMH0529.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0529_KTadatoknelkuli.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0529_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról (75.) pdfKT-75.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

75kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (73.)pdfKT-73.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

73kieg1pdfKT-73kieg1.pdf

73kieg2pdfKT-73kieg2.pdf

73kieg3pdfKT-73kieg3.pdf

3. Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról (46.)pdfKT-46.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4. Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről (79.)pdfKT-79.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5. Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv) (83.) pdfKT-83.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről (61.) pdfKT-61.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-61_1mellekletpdfKT-61_1melleklet.pdf

KT-61_2mellekletpdfKT-61_2melleklet.pdf

KT-61_3mellekletpdfKT-61_3melleklet.pdf

KT-61_4mellekletpdfKT-61_4melleklet.pdf

Kt-61kieg1pdfKT-61kieg1.pdf

Kt-61kieg2pdfKT-61kieg2.pdf

7. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása (69.)pdfKT-69.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

KT-69kieg1pdfKT-69kieg1.pdf

8. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan (90.)pdfKT-90.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán

9. A Nyúlcipő Konduktív Közhasznú Alapítvány részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (65.)pdfKT-65.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10. Nyilatkozat kiadása a Golden Ace Sport and Tennis Club Kft. részére a 1181 Budapest, Szélmalom u. 33-53. (hrsz: 150230/15) szám alatti, Bókay Kertben található teniszpályák felújításához (77.)pdfKT-77.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

11. Budapest XVIII. kerület Közdűlő út - 156103 hrsz-ú út – 156102 hrsz-ú erdő által határolt terület és a Budapest XVIII. kerület 0156140/13 hrsz.-ú, 0156140/18 hrsz.-ú és a 0156140/19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (72.)pdfKT-72.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12. Döntés a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Karinthy Frigyes Gimnázium Studium Alapítványa által bérelt lakások bérleti díjáról (85.)pdfKT-85.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásával kapcsolatos 503/2015. (IX.29.) számú határozat módosítása

(66.)pdfKT-66.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

14. Az Önkormányzat és a Hivatal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása (47.) pdfKT-47.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

15. A Budapest XVIII. kerület, Forgó utca 157239/3 hrsz. hasznosításáról szóló döntés (87.)pdfKT-87.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

16. Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési megállapodás módosítása

(63.)pdfKT-63.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (78.)pdfKT-78.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

78kieg1pdfKT-78kieg1.pdf

78kieg2pdfKT-78kieg2.pdf

18. Budapest XVIII. kerület 156140/20 és 156140/21 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok földhasználatának időtartamával és ellenértékével és telki szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntés (67.)pdfKT-67.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

19. 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés (68.)pdfKT-68.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető, Marton Attiláné intézményvezető

20. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása (81.) pdfKT-81.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

21. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása (82.) pdfKT-82.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

22. Nyári napközis tábor használati díjaival kapcsolatos döntés (88.)pdfKT-88.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23. A Botafogó Táncegyüttessel támogatási szerződés megkötése (76.)pdfKT-76.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Dalotti Tibor

24. A Péterhalmi-erdő 100%-os állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kérése és vétele (48.)pdfKT-48.pdf
Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

25. Kitüntetés visszavonása (49/Z)
Zárt ülés!
Előterjesztők: Kőrös Péter képviselő, Fehér Gábor képviselő, Mérő Péter képviselő, Ferencz István képviselő, Petrovai László képviselő, Somody László képviselő, Kassai Dániel képviselő

 26. A Pestszentlőrinci Vándor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (50/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Szabó Viola Emília pályázó

27. A Pestszentimrei Vackor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (51/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Szőnyiné Guth Irén pályázó

28. A Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (54/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Knizner Anikó pályázó

29. A Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (55/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Takácsné Boda Erzsébet Beáta pályázó

30. A Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (56/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Borbély Szilvia pályázó

31. A Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (57/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Gajdosné Szabó Anita pályázó

32. A Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (58/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Minkolényi Ilona pályázó

33. Helyi kitüntetés adományozása (62/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

34. Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása (52/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

35. Döntés az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek számlavezetéséről (74/Z.)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

36. Döntés követelésről való lemondás (vételár hátralék késedelmi kamata) tárgyában (84/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

37. Döntés követelésről való lemondás (helyi támogatás-tartozás késedelmi kamata) tárgyában (59/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

38. Döntés a Budapest XVIII. kerület Haladás utca – Ráday Gedeon utca kereszteződésében található OMV töltőállomás bérleti díjának számításáról (86/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 86/Z kieg1

39. Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 54-58. számú ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. bázisállomás elhelyezése tárgyában (64/Z)
Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

40. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása (91.)pdfKT-91.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

91kieg1pdfKT-91kieg1.pdf

41. A Városrehabilitáció18. Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (92.)pdfKT-92.pdf

rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

42. A Városinfó18 Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása (94.)pdfKT-94.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Ferenczy Balázs ügyvezető, Barabás Csaba könyvvizsgáló

43. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi éves beszámolójának elfogadása (93.)pdfKT-93.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán

93kieg1pdfKT-93kieg1.pdf

93kieg2pdfKT-93kieg2.pdf

44. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2018. évi üzleti tervének elfogadása (80.) pdfKT-80.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

45. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2017. évről (60.) pdfKT-60.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

46. Közművelődési és Sport Közalapítvány beszámolója (70.) pdfKT-70.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

47. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2017. évi beszámolója (71.) pdfKT-71.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

48. Interpellációk:

Int-01: Bókay iskola felújítása kapcsán kapott képviselői tájékoztatópdfInt-01.pdf

Előterjesztő: Petrovai László önkormányzati képviselő

Int-02: Választási eljárás során kiszabott bírságokpdfInt-02.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

49. Kérdések

 

50. Tájékoztatók, bejelentések:

- Tájékoztató a 2017-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről (89.) pdfKT-89.pdf
rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

- Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2017. II. félévében
elidegenítésre került ingatlanokról (53.)pdfKT-53.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  

Sürgősségi napirend:

S1. „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” módosított beruházási alapokmányának elfogadása (95.)pdfS1-95.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 S2. A Városinfo18 Nonprofit Kft. tevékenységévelkapcsolatos egyes döntések meghozatala (96.)pdfS2-96.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

MeghívópdfMH0508rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0508rk.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0508rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1. Döntés a Budapest XVIII. Kerület Kossuth téren álló Búza Barna: Pax emlékmű című alkotás áthelyezéséről (38.)pdfKT-38.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

38kieg1pdfKT-38kieg1.pdf  

2. Tájékoztatás és jóváhagyás pályázattal kapcsolatosan (39.)pdfKT-39.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Nyilatkozat kiadása az Életjel Alapítvány részére sportpálya felújításához (41.)pdfKT-41.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi munkájáról (42.)pdfKT-42.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Jambrik Rudolf tü. ezredes-FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. őrnagy – XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka5. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolója (43.)pdfKT-43.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető

 

6. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei vezetőjének ideiglenes megbízása (40/Z.) Zárt ülés!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Tájékoztatók, bejelentések

-Taj01: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2017. évi tevékenységről (Taj01-45.)pdfKT-45.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

 

Bizottsági határozat:pdfbizhat.pdf

 

MeghívópdfMH0419rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0419rk_tffb.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0419rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1, Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletnek a 8. számú és 85. számú szabályozási tervvel kapcsolatos összefüggésben lefolytatott partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemény és az arra adott válasz elfogadásáról

TFFB-11pdfTF-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Tájékoztatás a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 120/2017. (IX. 11.) számú TFFB határozatával kapcsolatos vizsgálat eredményéről

TFFB-12pdfTF-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3, Egyebek

 

MeghívópdfMH0212_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0212_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0212_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-11pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72/b számú KÉSZ)

KT-13pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4, Döntés a Budapest XVIII. Kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről

KT-17pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletének a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról

KT-21pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés pályázatokkal kapcsolatban

KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7, „Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum területén található Sport és Ifjúsági szálló felújítása és belső átalakítása” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-33pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8, "Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapostető hőszigetelése, valamint konyha felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása

KT-22pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, „Budapest XVIII. Kerület Lakatos utca - Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása

KT-15pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, Együttműködési megállapodások aláírása e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítése céljából

KT-26pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11, Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

KT-25pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12, „Ady Endre utca (a Törvény u. – Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-3pdfTF-3.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13, „Vörösmarty utca (a Barta Lajos u. – Reviczky u. közötti szakasz) (151275) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-4pdfTF-4.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14, „Kassa Utcai Általános Iskola sátorborítású tornaterem és hozzá kapcsolódó öltöző felújítási munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-8pdfTF-8.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15, „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építési beruházási alapokmány elfogadása

TFFB-7pdfTF-7.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16, Budapest Főváros XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-6pdfTF-6.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17, Budapest Főváros XVIII. kerület (152172/29) hrsz.-ú közterületen lévő pavilon közterület-használata

TFFB-2pdfTF-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18, Budapest Főváros XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú (Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata

TFFB-5pdfTF-5.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételrő

KT-18pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

MeghívópdfMH0215.pdf

Határozat-kivonat (AN)pdfHK0215_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0215_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (30.)pdfKT-30.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 30kieg1 - könyvvizsgálói feljegyzéspdfKT-30kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (24.)pdfKT-24.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester  

 

3. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (12.)pdfKT-12.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról (11.)pdfKT-11.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (7.)pdfKT-7.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72B. számú KÉSZ) (13.)pdfKT-13.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (23.)pdfKT-23.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8.Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról (14.)pdfKT-14.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14kieg1pdfKT-14kieg1.pdf

 

9. Rendeletalkotás a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (6.)pdfKT-6.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről (17.)pdfKT-17.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletnek a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról (21.)pdfKT-21.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés pályázatokkal kapcsolatban (28.)pdfKT-28.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételről (18.)pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. "Deák Ferenc "Bamba" Sportcentrum területén található Sport és Ifjúsági szálló felújítása és belső átalakítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása (33.)pdfKT-33.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. "Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapostető hőszigetelése, valamint konyha felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása (22.)pdfKT-22.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. "Budapest XVIII. Kerület Lakatos utca - Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása (15.)pdfKT-15.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Döntés településrendezési szerződés megszüntetéséről (31.) pdfKT-31.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18.Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest III. kerület Szakóca utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (32.)pdfKT-32.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2017. évi döntésekről (29.)pdfKT-29.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20. Együttműködési megállapodások aláírása e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítése céljából (26.)pdfKT-26.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési program módosítása (27.)pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

rendkívüli eljárással!

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

22. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 5 óvoda Alapító Okiratának módosítása (8.)pdfKT-8.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

KT-8kieg1 - 11-12. határozatpdfKT-8kieg1.pdf

 

23. Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. februári ülésére (34).pdfKT-34.pdf

 Előterjesztő: Kőrös Péter frakcióvezető

 

24. A 2018. évi helyi kitüntetési javaslat posztumusz „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjra (10/Z) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. Döntés a Budapest 15. számú országgyűlési egyéni választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (19/Z) Zárt ülés!

 Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

 • 26. Döntés a Budapest 15. számú országgyűlési egyéni választókerület szavazatszámláló bizottságai tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (20/Z.) Zárt ülés!
 • Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

   

  27. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése

  (9/Z) Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  Meghívott: Szlezákné Czirják Judit

   

  28. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

  (16/Z) Zárt ülés!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  29. Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló (25.)pdfKT-25.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  30. Interpellációk

   

  31. Kérdések

  • Kerd01: A Városinfo 18 Nonprofit Kft. működésének, működtetésének jogszerűsége (Makai Tibor kérdése dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)pdfKerd-01.pdf

  kerd01-valasz pdfKerd-01-valasz.pdf


  32.Tájékoztatók, bejelentések


  Sürgősségi előterjesztések:


          •  S1.: A Péterhalmi-erdő 100 %-os állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kérése és vétele (35.)pdfS1-35.pdf

          Előterjesztő: Makai Tibor képviselő

   

  • S2.: A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása (36.)pdfS2-36.pdf

         Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  • S3.: A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” (alperes) és Iváncsics Judit (felperes) közötti egyezségi megállapodás megkötése (37/Z)

          Zárt ülés!

         Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

   

   

  MeghívópdfMH0118rk_KT.pdf

  Határozat-kivonatpdfHK0118rk_KT.pdf

  JegyzőkönyvpdfJK0118rk.pdf

   

  Napirendi pontok: 

   

  1. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (1.)pdfKT-1.pdf

   

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  2. A Városinfó 18 Nonprofit Kft. pénzügyi, gazdasági működésének ellenőrzése (2.)pdfKT-2.pdf

  Előterjesztő: Kassai Dániel önkormányzati képviselő

  Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

   

  3. Döntés a Magyar Kézilabda Szövetség pályázatán való önkormányzati részvételről (3.)pdfKT-3.pdf

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  4. Szolidaritás vállalása az Európai Unió kisebbségvédelmi kezdeményezésével (4.)pdfKT-4.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  5. Vélemény nyilvánítása a bevándorlás-szervező irodákkal kapcsolatban (5.)pdfKT-5.pdf

  Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető

   

  6. Tájékoztatók, bejelentések

   

  MeghívópdfMH0117rk.pdf

  Határozat-kivonatpdfHK0117rk.pdf

  JegyzőkönyvpdfJK0117rk.pdf

   

  Napirendi pontok: 

   

  1,  Tájékoztató Budapest Főváros XVIII. kerület teljes területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat munkaközi anyagáról

  TFFB-1pdfTF-1.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  Meghívott: Aczél Városépítész Bt., Aczél Gábor tervező

   

  2, Egyebek

   

   

   

  Meghívó pdfmeghívó.pdf

  Jegyzőkönyv pdfJKV1220_KT.pdf

   

  Napirendi pontok: 

   1. A Városinfo 18 Nonprofit Kft. pénzügyi, gazdasági működésének ellenőrzése

  (228.) pdfKT-228.pdf

  Előterjesztő: Kassai Dániel önkormányzati képviselő

  Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

   

  2. Tájékoztatók, bejelentések