Képviselő-testület 2017. szeptember 12-ei (kedd, 8.00 óra) ülése

Írta:  2017.08.31.

MeghívópdfMH0912_KT.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli) pdfHK0912_adatoknelkuli.pdf

Jegyzőkönyv  pdfJK0912_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (160.)pdfKT-160.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

160kieg1 - könyvvizsgálói jelentéspdfKT-160kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (162.)pdfKT-162.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 162kieg1pdfKT-162kieg1.pdf

3. Rendeletalkotás a településkép védelméről (164.)pdfKT-164.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

164kieg1 - térképmellékletpdfKT-164kieg1.pdf

164kieg2 - kiegészítéspdfKT-164kieg2.pdf

4. Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól (155.)pdfKT-155.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról (165.)pdfKT-165.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

1. mellékletpdfKT-165_1melleklet.pdf

2. mellékletpdfKT-165-2melleklet.pdf

165kieg1pdfKT-165kieg1.pdf

6. Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébániával (170.)pdfKT-170.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Tampu-Ababei József plébános

 

7. Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentimrei Szent Imre Plébániával (171.)pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Lak Gábor plébános

 

8. Döntés a 2018. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában (143.)pdfKT-143.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása (168.)pdfKT-168.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

168 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-168kieg1.pdf

 

10. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása (176.) pdfKT-176.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

176 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-176kieg1.pdf

 

11. Döntés az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel „Budapest XVIII. kerület Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása II.” tárgyában kötött Vállalkozási Szerződés módosításáról (161.)pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12. Döntés INSITU pályázattal kapcsolatosan (159.) pdfKt-159.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntések (167.)pdfKT-167.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

167kieg1pdfKT-167kieg1.pdf

14. Döntés az Almáskertben található 145111/19 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről (144.)pdfKT-144.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Döntés Vagyonhasználati szerződés aláírásáról és Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (157.)pdfKT-157.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. A Budapest XVIII. Kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása (154.)pdfKT-154.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

17. Az 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára (145.)pdfKT-145.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Döntés a Külső-pesti Tankerületi Központ részére ingyenesen történő helyiség biztosításáról szóló 326/2016. (VI.28) számú határozat módosításáról (146.)pdfKT-146.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása (172.)pdfKT-172.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

172kieg1pdfKT-172kieg1.pdf

20. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (169)pdfKT-169.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 169 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-169kieg1.pdf

 

21. Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodások módosítása (173.)pdfKT-173.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22. Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (147.)pdfKT-147.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

23. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásáról a Fővárosi Önkormányzat részére (158.)pdfKT-158.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához (148.)pdfKT-148.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Bak Ferenc, Banyár László

 

25. Együttműködési megállapodás kötése a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségével (FODISZ) (175.)pdfKT-175.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabó László FODISZ elnöke

 

26. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához (149.)pdfKT-149.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. A Félúton Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása (150.)pdfKT-150.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba kuratóriumi titkár

 

28. Pihenőpark létesítésének igénye a Gloriett-telep lakóinak részéről (151.)pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

29. Az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázat elbírálása (174/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Marton Attiláné

KTZ-174_kieg1

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

30. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából (152/Z Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

31. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (163/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

32.A XVIII. Kerület 156730 hrsz.-ú (Bélatelepi út - Baross utca - Ferihegyi repülőtér által határolt) ingatlan, 5379 m2 nagyságú területrész, hasznosítására vonatkozó döntéshozatal (153/Z Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33. Interpellációk

 

34. Kérdések

- Kérd-01: Makai Tibor képviselő: egy kerületi polgár jelzése alapján: a Béke tér állapota, Béke téren túli terület közlekedése, autóbusz járatainak elégtelensége, a Béke téri orvosi rendelő körüli parkolási lehetőségek, valamint az Üllői út állapotapdfKerd-01.pdf

 Kerd-01válaszpdfKerd-01valasz.pdf

- Kérd-02: Makai Tibor képviselő: kerületi játszóterek és „fekvő rendőrök” helyzete (lakossági megkeresés nyomán)pdfKerd-02.pdf

 

35. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1. „Döntés az egyedi állami támogatással önkormányzatunk ingatlanain megvalósuló építési beruházások Alapokmányaival kapcsolatban”

(177.)pdfS1-177.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S2. Döntés „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” elnevezésű pályázaton való részvételről (178.)pdfS2-178.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye I. rész: 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye II. rész:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!