MeghívópdfMH1130rk_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1130rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1130rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
221. rendkívüli eljárással!pdfKT-221.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2. Rendeletalkotás a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 70/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
222. rendkívüli eljárással!pdfKT-222.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3. BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2017. január 1.és 2017. március 31. között
223. rendkívüli eljárással!pdfKT-223.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

223kieg1pdfKT-223kieg1.pdf

4. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékleteinek módosítása
224. rendkívüli eljárással!pdfKT-224.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

5. Beszámoló Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról
225. rendkívüli eljárással!pdfKT-225.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6. Kérdések

7. Tájékoztatók, bejelentések
- Taj01-226: Tájékoztató az alapítványok által szervezett 2016. évi nyári életmód táborokrólpdfTaj-01.pdf
Összeállító: Dömötör István alpolgármester

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye I.pdfBizhatgyujt_1.pdf

Bizottsági határozatok gyűjteménye II.pdfBizhatgyujt_2.pdf

 

MeghívópdfMH1129rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1129rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1129rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 70/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-222.pdfKT-222.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2. Beszámoló Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról
KT-225pdfKT-225.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3, Egyebek

MeghívópdfMH1109rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1109rk_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1109rk_TFFB.pdf

 

1, Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1182 Budapest, Kandó téri Általános Iskolában  lévő tornaöltözők felújításához

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

TFFB-43pdfTF-43.pdf

Meghívott: Magyar Márta Kandó téri Általános Iskola igazgatója

 

2, Egyebek

 

MeghívópdfMH1108_KT.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat adatok nélkülipdfHK1108_AN.pdf

Jegyzőkönyv

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú rendelet módosításáról
217. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

(A napirendet előterjesztő visszavonta.)

2. Rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
218. rendkívüli eljárással!pdfKT-218.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3. Az Önkormányzat. a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása
211. rendkívüli eljárással!pdfKT-211.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan
204. rendkívüli eljárással!pdfKT-204.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kérelme a Budapest, XVIII. kerület 152441 hrsz.-ú, természetben az Üllői út 286. fszt. 10. és 11. szám alatti helyiségek bérleti díjának csökkentésére
209. rendkívüli eljárással!pdfKT-209.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

6. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel
210. rendkívüli eljárással!pdfKT-210.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Stájer István áruházigazgató

7. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat által üzemeltetett busz használatáról
213. rendkívüli eljárással!pdfKT-213.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8. Az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázaton való önkormányzati részvétel
219. rendkívüli eljárással!pdfKT-219.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának csatlakozása a Polgármesterek Klíma-És Energiaügyi Szövetségéhez
214. rendkívüli eljárással!pdfKT-214.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

10. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása
207. rendkívüli eljárással!pdfKT-207.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása
208. rendkívüli eljárással!pdfKT-208.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

208kieg1.pdfKT-208kieg1.pdf

12. Lőrinc United FC sportfejlesztési program pályázatához kapcsolódó döntéshozatal
212. rendkívüli eljárással!pdfKT-212.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

13. A Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése
216/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Buzsákiné Király Klára óvodavezető

14. A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala
215./Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán Máté

15. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
205/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója
206. rendkívüli eljárással!pdfKT-206.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor, Pándy Tamás

17. Interpellációk

- Int-01: Kőrös Péter interpellációja Ughy Attila polgármesterhez „Mi lesz az iskoláinkkal?” címmelpdfInt-01.pdf

Int01-valaszpdfInt-01.pdf

18. Kérdések

 

19. Tájékoztatók, bejelentések

 Taj-01:Polgármesteri tájékoztatópdfTaj-01.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

I.rész  Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

II. rész Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1-220: Döntés az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel „Budapest XVIII. kerület Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása II.” tárgyában kötött Vállalkozási Szerződés módosításárólpdfS1-220.pdf

 

MeghívópdfMH1102_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1102_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1102_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-218pdfKT-218.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2, Az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázaton való önkormányzati részvétel
KT-219pdfKT-219.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3, Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának csatlakozása a Polgármesterek Klíma-és Energiaügyi Szövetségéhez
KT-214pdfKT-214.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Szelektív gyűjtő szigetek megszüntetése
TFFB-40pdfTF-40m.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5, „Szövet utca (Szövet 113. sz. - Igric u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-41pdfTF-41.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6, „Kondor Béla sétány 13. Gyermekorvosi Rendelő tetőszigetelés kivitelezési munkái” Hrsz: 151159/46
TFFB-42pdfTF-42.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7, Egyebek

Tájékoztató:

Taj-01: Tájékoztató a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztése és jogszabályi harmonizáció érdekében a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata keretében lefolytatott partnerségi egyeztetésről

pdfTaj-01.pdf

MeghívópdfMH0906_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0906_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0906_TFFB.pdf

Zárt jegyzőkönyvpdfZJKV0906_TFFB_ZART.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006 (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

167.kieg1.pdfKT-167kieg1.pdf

2, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-183pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-185pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

4, Döntés az Üllői út - Nagy-Burma-Vasút - kerülethatár - Méta utca - Cziffra György utca - Kolozsvár utca - kerülethatár - Újtemető utca - kerülethatár – Liszt Ferenc utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről

KT-179pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó fejlesztés és jogszabályi harmonizáció érdekében tárgyalásos eljárás megindításáról

KT-168pdfKT-168.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés közterületek elnevezésével kapcsolatban

KT-164pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa – Pedagógiai Intézet

 

7, Döntés H2020 Programon, ACCES projekten való részvételről

KT-187pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8, Barcsay utcai szelektív gyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-38pdfTF-38.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9, Goroszló utcai szelektív gyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-37pdfTF-37.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10, „Budapest, XVIII. kerület Bókay gödör 1181 Budapest, Gödör tér, 150046 hrsz. ingatlanon parkfelújítás” beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-39pdfTF-39.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11, A Budapest XVIII. kerület Bánffyhunyad utcában található 147193 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-165/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12, A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal

KT-180/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13, Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz.-ú közterület egy részének használatáról döntés

TFFB-36/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14, Egyebek

MeghívópdfMH0913_KT.pdf

 

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat-ANpdfHK0913_KT_AN.pdf

 

JegyzőkönyvpdfJKV0913_KT.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

167. rendkívüli eljárással!pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

167.kieg1pdfKT-167kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

183. rendkívüli eljárással!pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) rendelet módosításáról

192. rendkívüli eljárással!pdfKT-192.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

195. rendkívüli eljárással!pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

189. rendkívüli eljárással!pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

185. rendkívüli eljárással!pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

185kieg1 - könyvvizsgálói feljegyzéspdfKT-185kieg1.pdf

7. Döntés bizottsági tagcserékről

186. pdfKT-186.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés a 2017. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

198. rendkívüli eljárással!pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. A Főtáv Zrt.-vel kötendő megállapodás jóváhagyása

191. rendkívüli eljárással!pdfKT-191.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10. Döntés az Üllői út - Nagy-Burma-Vasút - kerülethatár - Méta utca - Cziffra György utca - Kolozsvár utca - kerülethatár - Újtemető utca - kerülethatár - Liszt Ferenc utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről

179. rendkívüli eljárással!pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó fejlesztés és jogszabályi harmonizáció érdekében tárgyalásos eljárás megindításáról

168. rendkívüli eljárással!pdfKT-168.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés közterületek elnevezésével kapcsolatban

164. rendkívüli eljárással!pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna Pedagógiai Intézet

 

13. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetése, új vagyonkezelési szerződés megkötése

193. rendkívüli eljárással!pdfKT-193.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

Kt-193kieg1 - Városgazda FEB és IG-határozatpdfKT-193kieg1.pdf

14. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása

171. rendkívüli eljárással!pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

171kieg1- Projekt18 FEB és Városgazda IG-határozatpdfKT-171kieg1.pdf

15. Az Önkormányzat és a Hivatal Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Vagyonhasználati szerződésének módosítása

172. rendkívüli eljárással!pdfKT-172.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés H2020 Programon, ACCES projekten való részvételről

187. rendkívüli eljárással!pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

169. rendkívüli eljárással!pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18. A Humán Papillóma vírus elleni védőoltás támogatása fiúk számára

178. rendkívüli eljárással!pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.gazdasági igazgatója

 

19. Borostyán Szociális Szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés

184. rendkívüli eljárással!pdfKT-184.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20. Sportkoncepció

190. rendkívüli eljárással!pdfKT-190.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára, a kötelező úszásoktatás lebonyolításához

194. rendkívüli eljárással!pdfKT-194.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc, egyházi intézményvezetők, Banyár László vezérigazgató

 

22. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról az őszi és téli szünet ideje alatt

173. rendkívüli eljárással!pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

23. A 287/2016. (VI.28.) sz. határozat módosítása (térítésmentes helyiség biztosítása a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére)

162. rendkívüli eljárással!pdfKT-162.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

166. rendkívüli eljárással!pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25. Pestszentlőrinc-Pestszentimre határán a főbb útvonalakon, a belépő oldalon rovás feliratú városnévtáblák elhelyezésének javaslata

176. pdfKT-176.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

176kieg1pdfKT-176kieg1.pdf

26. A Lőrinci piac működéséhez kötött, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata számára hátrányos szerződések felülvizsgálata

175.pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

27. A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala

197/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28. Budapest XVIII. kerület Bánffyhunyad utcában található 147193 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

165/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

29. Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 463. szám alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról

170/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

30. A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal

180/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

31. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése

188/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Buzsákiné Király Klára óvoda vezető

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

32. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztása

196/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

33. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából

163/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

34. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

160/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

35. Közalapítványok beszámolója

177. rendkívüli eljárással!pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

36. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2015. évi beszámolója

161. rendkívüli eljárással!pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

37. Interpellációk

 

- Int01: Hogyan készül a kerület a 3-as metró leállására?pdfInt-01.pdf

(Kassai Dániel önkormányzati képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 

38. Kérdések

 - Kerd01.:pdfKerd-01.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése Ughy Attila polgármesterhez: Aggasztó hírek, jelzések a patkányok elszaporodásáról

 Kerd-01valaszpdfKerd-01valasz.pdf

- Kerd02.: pdfKerd-02.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző asszonyhoz: Vendéglátó ipari létesítmények nyitvatartási rendje és a zajártalom elleni fellépés lehetősége

 Kerd-02valaszpdfKerd-02valasz.pdf

- Kerd03:pdfKerd-03.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző asszonyhoz: Véradási tilalom a főváros egyes kerületeinek lakóira vonatkozóan?

 Kerd-03valaszpdfKerd-03valasz.pdf

- Kerd04:pdfKerd-04.pdf

Makai Tibor kérdése Ughy Attila polgármesterhez: Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda elmaradt átalakítása, az udvarimunkálatok elhúzódása

39. Tájékoztatók, bejelentések

 

-Taj01:

Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2016. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokról

Taj01/181.pdfTaj01-181.pdf

Készítette: Ughy Attila polgármester

 

 

-Taj02:

Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok 2016. I. félévi alakulásáról

Taj02/174.pdfTaj02-174.pdf

Készítette: Dömötör István alpolgármester

 

 

-Taj03.:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól

Készítette: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Taj03/182.pdfTaj03-182.pdf

 

Taj03-182kieg1 – Városgazda FEB és IG-határozatpdfTaj03-182kieg1.pdf

 

S1.”Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére című pályázaton való önkormányzati részvétel

S1-199.pdfS1-199.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S2. Tájékoztatás a VEKOP-5.3.1-15 azonosítószámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívásra vonatkozó pályázatban történő részvételről

S2-200.pdfS2-200.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. Döntés a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 641. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról

S3-201/Z Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

(Az előterjesztés a zárt ülések anyagai között található.)

 

S4. A PLER Kézilabdasport Kft.-nek kiegészítendő támogatás elfogadása

S4-202.pdfS4-202.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

MeghívópdfMH0823rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0823rk_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0823rk_TFFB.pdf

 

Napirendek:

1, "Thököly utca játszótér építés (155447/18 hrsz.)" c. beruházási
alapokmányának elfogadása

TFFB-35pdfTFFB-35.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester

 

2, Egyebek

 

MeghívópdfMH0815rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0815rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0815rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1. A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program című pályázaton való önkormányzati részvétel
159.pdfKt-159.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2. Kérdések

3. Tájékoztatók, bejelentések

MeghívópdfMH0628kt.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0628_an.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

 pdfJk0628.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
129. rendkívüli eljárással!pdfKt-129.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2016. július 1. és 2016. december 31. között
144. rendkívüli eljárással!pdfKt-144.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Minyóczky Árpád kapitányságvezető- BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

Kiegészítés az anyaghoz: Kt-144kieg1pdfKt-144kieg1.pdf

 

3. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val
133. rendkívüli eljárással!pdfKt-133.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Jambrik Rudolf tű.ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű. Őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnoka

 

4. Adományozási megállapodás megkötése az Országos Mentőszolgálat Alapítványával
141. rendkívüli eljárással!pdfKt-141.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kónya Zoltán Országos Mentőszolgálat Alapítvány kuratórium elnöke

 

5. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
108. rendkívüli eljárással!pdfKt-108.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

 Kiegészítés az előterjesztéshez Kt-108kieg1pdfKt-108kieg1.pdf

 

6. Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban
145. rendkívüli eljárással!pdfKt-145.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nél könyvvizsgáló választása
137. rendkívüli eljárással!pdfKt-137.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Banyár László vezérigazgató, Kistakács Tünde gazdasági igazgató

Kiegészítés az előterjesztéshez Kt-137kieg1pdfKt-137kieg1.pdf

 

8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása
140. rendkívüli eljárással!pdfKt-140.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Kiegészítés az előterjesztéshez Kt-140kieg1pdfKt-140kieg1.pdf

 

9. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kórtermeinek felújítása
131. rendkívüli eljárással!pdfKt-131.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Döntés Central Europe Programon való részvételről
134. rendkívüli eljárással!pdfKt-134.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. Döntés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2016” című pályázat benyújtásáról
139. rendkívüli eljárással!pdfKt-139.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés TÉR_KÖZ 2016 pályázatok benyújtásáról
130. rendkívüli eljárással!pdfKt-130.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. Kerületi sportszervezetek 2016/17. évi Tao. pályázatai
138. rendkívüli eljárással!pdfKt-138.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Kiegészítés az előterjesztéshez: Kt-138kieg1 pdfKt-138kieg1.pdf

 

14. Döntés Budapest XVIII. kerület Endrődi Sándor u. 2. sz. alatti társasház szavatossági igényeinek elismeréséről
143. rendkívüli eljárással!pdfKt-143.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

15. Decathlon pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala
117. rendkívüli eljárással!pdfKt-117.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés a Wlassics Gy. u. 58. szám alatti ingatlan részterületének értékesítéséről
132. rendkívüli eljárással!pdfKt-132.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Pestszentimrei Közösségi Házban
118. rendkívüli eljárással!pdfKt-118.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Kiegészítés az előterjesztéshez Kt118kieg1: pdfKt-118kieg1.pdf

 

18. Budapest XVIII. kerület Havanna lakótelepen lévő 151126/48 hrsz.-ú ingatlan telekfelosztása következtében kialakult 151126/58 hrsz.-ú, 2299 m2 nagyságú földrészlet értékesítésére vonatkozó pályázat elbírálása
109. rendkívüli eljárással!pdfKt-109.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Kiegészítés az előterjesztéshez Kt-109kieg1. pdfKt-109kieg1.pdf

 

19. Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére
119. rendkívüli eljárással!pdfKt-119.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. A Budapest XVIII. kerület Csapó utca 12. sz. alatti (151409 hrsz.-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása
125. rendkívüli eljárással!pdfKt-125.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Döntés a Budapest, XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesülettel kötött Haszonkölcsön szerződés megújításáról
110. rendkívüli eljárással!pdfKt-110.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

22. A Szeretve Tanulni Egyesület kérelme a Budapest, XVIII. kerület 151126/4/A/66 hrsz.-ú, természetben a Havanna u. 1. fszt. 6. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére
120. rendkívüli eljárással!pdfKt-120.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

23. Az Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet a Budapest XVIII. kerület Üllői út 337. fszt. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződésének meghosszabbítása
127. rendkívüli eljárással!pdfKt-127.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Kerületi általános iskolába járó gyerekek természetbeni támogatása az iskolakezdésre

111. rendkívüli eljárással!pdfKt-111.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. Az Oktatóház Európai Szakképző Iskola és Gimnázium székhely bejegyzés iránti kérelme
112. rendkívüli eljárással!pdfKt-112.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

26. Köznevelési szerződés kötése a Két Kéz Segítő Alapítvánnyal.
147. rendkívüli eljárással!pdfKt-147.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Fazekasné Kocsis Beáta, Két Kéz Segítő Alapítvány elnöke

 

27. A 2016-2021 közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program
148 . rendkívüli eljárással!pdfKt-148.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

28. PLER Kézilabdasport Kft. (NB I. férfi kézilabda) új támogatási szerződés
121. rendkívüli eljárással!pdfKt-121.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán

 

29. Döntés haszonkölcsön szerződés megkötéséről az Urban Market Project Ingatlan- és Kereskedelmi Kft.-vel a Lőrinci Sportcsarnok bővítésével felmerülő megnövekedett parkolóhely igény biztosítása céljából (155447/3 hrsz.)
126. rendkívüli eljárással!pdfKt-126.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

30. A Képviselő-testület 2016. évi II. féléves munkaterve
142. rendkívüli eljárással!pdfKt-142.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

31. Tagcsere a Népjóléti Bizottságban
151.pdfKt-151.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

32. Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása
136. rendkívüli eljárással!pdfKt-136.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Borostyán Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátása
135. rendkívüli eljárással!pdfKt-135.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Tímárné Penczi Ildikó

 

34. Döntés pályázat kiírásáról a Budapest XVIII. kerületi Kossuth téren elhelyezkedő épületben kávézó üzemeltetésére
128/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

35. A Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület igényével kapcsolatos döntés
146./Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület képviseletét ellátó személy

 

36. Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út mentén fekvő 152656/3 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjának módosítására vonatkozó kérelem elbírálása
122/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

37. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei igazgatóhelyettes megbízása
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
113/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Meghívott: Császár-Bíró Lilla Kondor Művelődési Ház igazgatója

 

38. A Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
114/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Meghívott: Kékesi Szilvia pályázó

 

39. A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
115/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Meghívott: Horváthné Kapocsi Anikó pályázó

 

40. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
123/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

41. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
149. rendkívüli eljárással!pdfKt-149.pdf
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

42.Tanácsnok 2016-os munkaterve és beszámoló a 2015-ös munkájáról
150. rendkívüli eljárással!pdfKt-150.pdf
Előterjesztő: Csabafi Róbert tanácsnok

 

43. Interpellációk

- INT-1. Mi lesz az Iskoláinkkal? pdfInt-1.pdf

(Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 INT-1 VÁLASZ: pdfInt-01_valasz.pdf

 

44. Kérdések

 

45. Tájékoztatók, bejelentések

- Taj-01.: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól 124.pdfTaj-01_124.pdf
Készítette: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Kiegészítés a tájékoztatóhoz Taj-01_124kieg1pdfTaj-01_124kieg1.pdf

 - Taj-02: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztála 2015. évi tevékenységéről 116.pdfTaj-02_116.pdf

Készítette: Ughy Attila poglármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

- Taj-03: Polgármesteri tájékoztató 153. pdfTaj-03_Kt-153.pdf

Készítette: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1.) Véleménynyilvánítás, döntés kezdeményezés Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) j) pontja alapján Kt-152 pdfS1_Kt-152.pdf

Előterjesztő: Ferencz István önkormányzati képviselő

 

S2.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Bókay kert területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-154 pdfS2_Kt-154.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3.) Döntés a Külső-pesti Tankerületi Központ részére helyiség ingyenesen történő biztosításáról

Kt-155 pdfS3_Kt-155.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S4.) A Jövő Ifjúságáért Egyesület kérelme a Budapest, XVIII. kerület 151159/7/A/227 hrsz.-ú, természetben a Havanna u. 50. fsz. 227. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére Kt-156 pdfS4_Kt-156.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S5.) Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázathoz szükséges önerőről Kt-157 pdfS5_Kt-157.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S6.) Döntés a „Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületének energetikai felújítása” című pályázathoz szükséges önerőről Kt-158 pdfS6_Kt-158.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!