MeghívópdfMH0930rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0930rk.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0930rk.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (KT-128)pdfKT-128.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat véleményezésére eseti bizottság létrehozása

(KT-126) rendkívüli eljárással!pdfKT-126.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

3. Döntés belgyógyászati szakellátás ellátási terület módosulását érintő nyilatkozattételről (KT-127)pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetője

 

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához (KT-129) rendkívüli eljárással!pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel (KT-130)pdfKT-130.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

6. Döntés a közétkeztetési szolgáltatók áremelési kérelmével kapcsolatban (KT-131)pdfKT-131.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7. Döntés Step Up projekttel kapcsolatosan (KT-132)pdfKT-132.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8. „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása (KT-133) rendkívüli eljárással!pdfKT-133.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából (KTZ-134/Z)  

Zárt ülés!        (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

10. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat elbírálása (KTZ-135/Z) rendkívüli eljárással!

Zárt ülés!        (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Tóth Anna pályázó

 

11. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMh20220928_rkTÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20220928rk_TÜK.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv20220928_rkTÜK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Javaslat helyi kitüntetések adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából TÜK-9/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

 

MeghívópdfMH0726rk.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0726rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0726rk.pdf

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

(KT-122)pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2. A Képviselő-testület 165/2022. (V.26.) számú határozatával kapcsolatos döntés

(KT-125)pdfKT-125.pdf

KT-125_3mellékletpdfKT-125_3melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_compressed.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3. Döntés településrendezési eszköz módosítására irányuló eljárás megindításáról

(KT-121)pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Döntés vis maior támogatás igényléséről

(KT-118)pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. „Kármentesítési munkálatok elvégzése a Polgármesteri Hivatal épületében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések

(KT-117)pdfKT-117.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. A Balatonakali tábor fejlesztésére vonatkozó Beruházási Alapokmány módosítása

(KT-116)pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

 

7. Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület tűzkár utáni belső felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-119)pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

 

8. A „BP18 Egyesített Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 3., hrsz.: 151126/20) játszóudvarának fejlesztése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-114)pdfKT-114.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. Döntés pályázat benyújtásáról és tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

(KT-123)pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

10. Döntés a Vantage Towers Zrt.-vel a Budapest XVIII. kerület (152177/7) és a (140007/2) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről

(KTZ-115)   Zárt ülés!          (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés.

(KTZ-120)   Zárt ülés!           (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán

 

12. Hozzájárulás életjáradéki szerződés felbontásához és közös tulajdon megszüntetéséhez

(KTZ-124)   Zárt ülés!          (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

13. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH0629rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0629rk_kt.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0629rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. A Képviselő-testület 2022. évi II. féléves munkaterve

 (KT-107)pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2. „Park Uszoda tető felújítása a Bókay kertben” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-108)pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

3. Zöld Liget Tagóvoda belső átalakítása” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

(KT-109)pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4. „Eszterlánc Tagóvoda energetikai korszerűsítése, felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-110)pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.„Balatonakali Ifjúsági Táborban új főépület építése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-111)pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György VR18 Zrt vezérigazgató

 

6. Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Budapest XVIII. kerület, Nagybecskerek u. 30. szám alatti, 156208/2 hrsz.-ú ingatlanon, Vilmos Endre Sportcentrum területén található uszoda világításának korszerűsítéséhez

(KT-112)pdfKT-112.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7. Felnőtt háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntések

(KZ-113/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Teveli Zsombor háziorvos, dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató főorvos

 

8. A Budapest XVIII. kerület, 150806 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 457. szám alatt található ingatlan 644/1033-ad tulajdoni hányadának megvételére vonatkozó döntéshozatal

(KT-106/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-106/Zkieg1

 

9. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

MeghívópdfMH0525_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0525_peb.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0525_peb.pdf

 

Napirendi pont:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

KT-76pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-78pdfKT-78.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-92pdfKT-92.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Prémiumstop hirdetése az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló cégeknél

KT-96pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly képviselő

Meghívottak: Borbély Sándor, Jaseri Márk, Bacsik György, Hámori László

 

6.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő kivezetéséről

KTZ-95          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2021. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

KT-90pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György vezérigazgató

 

9.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása

KT-94pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

 

10.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelőségű Társaság 2021. évi éves beszámolójának elfogadása

KT-82pdfKT-82.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre - a Kft. ügyvezetője

 

11.) Döntés az Önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

KT-66pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

12.) Döntés a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről

KT-67pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési vezető

 

13.) Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról

KT-72           pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető,
Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

14.) Tájékoztatás az Állami Számvevőszék lezárult vizsgálatának eredményéről

KT-85pdfTaj04_KT-85.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

15.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományáról

KT-93pdfTaj05_KT-93.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

  

16.) Félúton Alapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

PEB-06pdfPEB-06.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

17.) Tiszta Forrás Alapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

PEB-07pdfPEB-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

18.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0526_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0526_kt.pdf

Jegyzőkönyv  pdfJKV0526_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

(KT-76)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-101)                     rendkívüli eljárással!pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-101kieg1. – Rendelet-tervezet 1. § módosításapdfKT-101kieg1.pdf

 

3. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-78)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-78.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-71)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-71.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-92)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-92.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. Tanácsnok választása

(KT-83)       pdfKT-83.pdf   

8:55 órára tervezve! 

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

83kieg1 - 1. határozati javaslat módosításapdfKt-83kieg1.pdf

83kieg2. - tanácsnok feladatai pdfKT-83kieg2.pdf

 

7. Döntés önkormányzati nyári napközis tábor megszervezéséről

(KT-74)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-74.pdf

9:00 órára tervezve!

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ

 

8. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat véleményezésére eseti bizottság létrehozása

9:15 órára tervezve!

(KT-75)           rendkívüli eljárással!pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

9. Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben a 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről

(KT-88)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 521. szám alatti, 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű 975 m2 alapterületű ingatlan hasznosításáról

(KT-99)                       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármesterpdfKT-99.pdf

 

11. Döntés a kerületi helyi védelem alá helyezésre irányuló eljárás lezárásáról, és a kerületi helyi védelem alá helyezésről

(KT-77)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-77.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Melléklet:pdfKT-77_melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_compressed.pdf

 

12. Döntés a 152439 és a 152441 helyrajzi számú ingatlanokon szennyvíz- és vízelvezetési szolgalmi jog alapításáról

(KT-68)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Haszonkölcsön szerződés módosításáról

(KT-87)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-87.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 87kieg1. - 2. határozati javaslat pdfKT-87kieg1.pdf

 

14. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó utca 12. szám alatti, 152172/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan önkormányzati tulajdonba vételét követően szükségessé váló szerződésmódosításról

(KT-86)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-86.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

15. Döntés pályázat kiírásáról a 1184 Budapest, Lakatos út 30. szám alatti 232 m2 alapterületű főzőkonyha hasznosítása céljából

(KT-89)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16. Prémiumstop hirdetése az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló cégeknél

(KT-96.)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly képviselő

Meghívottak: Borbély Sándor, Jaseri Márk, Bacsik György, Hámori László

 

17. Képviselő-testületi döntések felülvizsgálatának és módosításának a kezdeményezése az SZMSZ 19§. c. pontja alapján

(KT-65)          pdfKT-65.pdf

Előterjesztők: Tóth Kálmán FIDESZ frakcióvezető, Szarvas Attila KDNP frakcióvezető

 KT-65kieg1 – 3. határozati javaslatpdfKT-65kieg1.pdf

 

18. A PLER Kézilabdasport Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala

(KT-81/Z)                   rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

9:10 órára tervezve!

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre - a Kft. ügyvezetője

KT-81Zkieg -FEB döntés

 

19. Fenntartói döntések meghozatala a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatban

(KT-79/Z)       rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

9:05 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

20. Tulajdonosi döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban

(KT-97/Z.)      rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

9:20 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr. Szebényi Attila – ügyvezető igazgató, Simon Balázs – gazdasági igazgató

 

21. Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről

(KT-69/Z)       rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

9:25 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

22. Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról

(KT-70/Z)       rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

9:30 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

23.Pedagógus szakmai kitüntetések adományozása

(KT-98/Z)       rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

9:35 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

24. Döntés a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztásáról

(KT-100/Z.)    rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

9:40 órára tervezve!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

25. Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő kivezetéséről

(KT-95/Z)       rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

26. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról

(KT-91)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-91.pdf

9:45 órára tervezve!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27. A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2021. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

(KT-90)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-90.pdf

9:50 órára tervezve!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György vezérigazgató

 

28. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása

(KT-94)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-94.pdf

9:55 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

 

29. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelőségű Társaság 2021. évi éves beszámolójának elfogadása

(KT-82)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-82.pdf

10:00 órára tervezve!

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

 

30. Döntés az Önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

(KT-66)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

31. Döntés a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről

(KT-67)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési vezető

 

32. A XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolója és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(KT-63)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD, Kardos Gábor

 

33. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról

(KT-72)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető,
Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

34. 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelésének elfogadása

(KT-84)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-84.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Madarassy Judit Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője,
Marton Attiláné EBI intézményvezetője

 

35. Interpellációk

 - Int01: Nagy Károly képviselő interpellációja dr. Ronyecz Róbert jegyző úrhoz „Prémiumok kérdése” tárgyban

pdfInt01.pdf

Interpellációs válasz: pdfInt01válasz.pdf

36. Kérdések

 

37.Tájékoztatók, bejelentések

 - Taj01: Tájékoztató az UPSURGE projektről

               (KT-64)                      pdfTaj01_KT-64.pdf

                Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

  - Taj02:  Tájékoztatás a 2022. I. negyedévében elidegenítésre került ingatlanokról

               (KT-73)                      pdfTaj02_KT-73.pdf

               Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 -  Taj03: Tájékoztató a 187/2022. (IV.26.) számú polgármesteri döntésről

               (KT-80)                      pdfTaj03_KT-80.pdf

              Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 - Taj04: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék lezárult vizsgálatának eredményéről

               (KT-85)                      rendkívüli eljárással!pdfTaj04_KT-85.pdf

              Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 - Taj05: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományáról

               (KT-93.)                      rendkívüli eljárással!pdfTaj05_KT-93.pdf

                Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

- Taj06: Tájékoztató a „Gyermekbarát helytörténeti pontok kialakítása és működtetése interaktív tartalmak és élő történelemóra kisfilmek készítésével” pályázatról     

             (szóban)

              Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

              Meghívott előadó: Heilauf Zsuzsanna PhD

 

Sürgősségi előterjesztések:

 

S1. Vizsgálóbizottság felállításának kezdeményezése az önkormányzati tulajdonú ingatlanértékesítések vizsgálata tárgyában az SzMSz 19. § c. pontja alapján

KT-102 pdfS1-102.pdf

Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető FIDESZ, Szarvas Attila frakcióvezető KDNP

 

 

S2. Döntés az Interreg EUROPE 2021-2027. programhoz kapcsolódó pályázat benyújtásával kapcsolatban

KT-103pdfS2-103.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S3. Alpolgármester választással kapcsolatos döntések

KT-104pdfS3-104.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

S3kieg1. - tanácsnok feladatköre pdfS3-104_kieg1.pdf

 

S4. Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-105pdfS4-105.pdf

Előterjesztő:   Banga Zoltán frakcióvezető (LMP)

                        Fehér Gábor frakcióvezető (MSZP)

                        Láng István frakcióvezető (DK)

                        Makai Tibor frakcióvezető (JOBBIK)

                        Nagy Balázs frakcióvezető (MOMENTUM)

 

 

 

MeghívópdfMH0523_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0523_tffb.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0523_TFFB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

KT-76pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Döntés a kerületi helyi védelem alá helyezésre irányuló eljárás lezárásáról, és a kerületi helyi védelem alá helyezésről

KT-77pdfKT-77.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

MellékletpdfKT-77_melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_compressed.pdf

 

4.) Döntés a 152439 és a 152441 helyrajzi számú ingatlanokon szennyvíz- és vízelvezetési szolgalmi jog alapításáról

KT-68pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) A „Budapest XVIII. kerület, Gölle utca – József utca – Ferenc utca közötti, 152616/11 helyrajzi szám alatti közterületi játszótér felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

TFFB-08pdfTF-08.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Döntés a Havanna lakótelepi autóbusz közlekedés tárgyában

TFFB-09pdfTF-09.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Budapest XVIII. kerület, Madách Imre utca 49. szám alatti ingatlanon lévő épület lapostető vízszigetelésére vonatkozóan

TFFB-10pdfTF-10.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0421rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0421rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJk0421rk.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Budapest, XVIII. kerület 154107 hrsz.-ú, természetben 1183 Budapest, Martinovics tér 11-12. szám alatt található ingatlanon lévő épületben klímaberendezések elhelyezésére vonatkozóan

TFFB-06pdfTF-06.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

2.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0324rk_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0324rk_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0324rk_peb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása

PEB-03pdfPEB-03.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2.) Döntés pályázattal kapcsolatosan

PEB-04pdfPEB-04.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

3.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0302_peb.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0302_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0302_peb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-52pdfKT-52.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-27pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-29pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Döntés a Balatonakali Ifjúsági tábor fejlesztéséhez szükséges településrendezési szerződés megkötéséről

KT-45pdfKT-45.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Döntés a Pannon Menza Kft. kérelmével kapcsolatban

KT-48pdfKT-48.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Pannon Menza Kft. ügyvezetője

 

6.) Döntés az Elamen Zrt. kérelmével kapcsolatban

KT-49pdfKT-49.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Elamen Zrt. vezérigazgatója

 

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

KT-43pdfKT-43.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

 

8.) Döntés a Fecskefészek-Schwallbennest Oktatási Alapítvány kérelme tárgyában

KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Lelkes Gábor, a Fecskefészek-Schwallbennest Oktatási Alapítvány képviselője

 

9.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysággal kötött Együttműködési megállapodás módosítása

KT-58pdfKT-58.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

10.) Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálatok eredményeiről

Taj03/KT-44pdfTaj03_KT-44.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

11.) Tájékoztatás a 2021. év második félévében lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról

PEB-02pdfPEB-02.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

12.) Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztés:

 

S1.) Sportszervezetek 2022/2023. TAO pályázataival kapcsolatos döntések

KT-59pdfS1_KT-59.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester