Képviselő-testület 2022. július 26-ai (kedd, 8:00 óra) rendkívüli ülése

Írta:  2022.07.21.

MeghívópdfMH0726rk.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0726rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0726rk.pdf

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

(KT-122)pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2. A Képviselő-testület 165/2022. (V.26.) számú határozatával kapcsolatos döntés

(KT-125)pdfKT-125.pdf

KT-125_3mellékletpdfKT-125_3melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_compressed.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3. Döntés településrendezési eszköz módosítására irányuló eljárás megindításáról

(KT-121)pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Döntés vis maior támogatás igényléséről

(KT-118)pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. „Kármentesítési munkálatok elvégzése a Polgármesteri Hivatal épületében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések

(KT-117)pdfKT-117.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. A Balatonakali tábor fejlesztésére vonatkozó Beruházási Alapokmány módosítása

(KT-116)pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

 

7. Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület tűzkár utáni belső felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-119)pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

 

8. A „BP18 Egyesített Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 3., hrsz.: 151126/20) játszóudvarának fejlesztése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-114)pdfKT-114.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. Döntés pályázat benyújtásáról és tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

(KT-123)pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

10. Döntés a Vantage Towers Zrt.-vel a Budapest XVIII. kerület (152177/7) és a (140007/2) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről

(KTZ-115)   Zárt ülés!          (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés.

(KTZ-120)   Zárt ülés!           (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán

 

12. Hozzájárulás életjáradéki szerződés felbontásához és közös tulajdon megszüntetéséhez

(KTZ-124)   Zárt ülés!          (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

13. Tájékoztatók, bejelentések