MeghívópdfMH0331rk_KT.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0331rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0331rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-61)pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-62)pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 7. szám alatti, 151126/18 helyrajzi szám alatt található Kondor Béla Általános Iskola egy részének használatba adásáról és vélemény kialakítása az iskola fenntartói jogának átadásáról

(KT-54)pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Döntés a Bp18 Egyesített Óvoda felvételi körzethatárairól

(KT-66)pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Kékesi Szilvia intézményvezető

 

5.) Döntés a 77-80/2023. (II. 23.) Kt. határozatok módosításáról

(KT-47)pdfKT-47.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes távhőszolgáltatást biztosító vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról

(KT-48)pdfKT-48.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Vasút u. 48. szám alatti, 140766 helyrajzi számú ingatlanban található 27 m2 alapterületű helyiség használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről

(KT-56)pdfKT-56.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Döntés a Kondor Béla sétány és a Vajda Lajos sétány mentén található, 151126/59 helyrajzi számú közterületen és a Szép Ernő sétány mentén található 151159/46 helyrajzi számú ingatlanon közösségi kertek kialakításáról és üzemeltetéséről

(KT-57)pdfKT-57.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ által a XVIII. kerületi köznevelési intézményekben tervezett átszervezésekkel kapcsolatosan

(KT-49)pdfKT-49.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Rábel Krisztina tankerületi igazgató, Dr. Nagyné Koczog Tünde tankerületi szakmai igazgatóhelyettes

 

10.) Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívásra

(KT-45)pdfKT-45.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Döntés pályázatok benyújtásáról és tulajdonosi hozzájárulások kiadásáról

(KT-60)pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

12.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. közötti úszásoktatás, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek térítésmentes ellátásával kapcsolatos együttműködési megállapodásról

(KT-64)pdfKT-64.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Rábel Krisztina tankerületi igazgató, Dr. Nagyné Koczog Tünde tankerületi szakmai igazgatóhelyettes, Jaseri Márk Habib VUA ügyvezető 

 

13.)Az „Üllői út útburkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-65)pdfKT-65.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

14.) Döntés a K&H Bank Zrt.-vel megkötött IBD-MUN-18-0037/1 számú folyószámla-hitel szerződés módosításáról

(KT-50/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

15.) Döntés településrendezési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban

(KT-58/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-58Zmód

 

16.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

(KT-63/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívottak: Dr. Szebényi Attila ügyvezető, Simon Balázs gazdasági igazgató

 

17.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

 

 

MeghívópdfMH0329rk_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0329rk_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0329rk_peb.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Az Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

PEB-04pdfPEB-04.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

Meghívó pdfMH0321rk.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0321rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0321rk_Kt.pdf


Napirendi pontok:

1.) Döntés a járóbeteg-szakellátás önkormányzat fenntartásában történő tovább működtetéséről

(KT-44)pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője2.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH0223rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0223rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0223rk_TFFB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés településrendezési eszköz módosításával összefüggésben lefolytatott véleményezési eljárás lezárásáról

TFFB-07pdfTFFB-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0223_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK023_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0223_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

(KT-07)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

KT-07kieg1 -2. melléklet módosításapdfKT-07kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-08)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-27)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a lakáscélú támogatásokról

(KT-25)                     rendkívüli eljárással!pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

5. A XVIII. kerületben működő, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzeteinek véleményezése

(KT-30)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Rábel Krisztina igazgató, Külső-Pesti Tankerületi Központ

 

6. Hozzájárulás a Budapest XVIII. kerület Erzsébet-telepi Polgárőr Egyesület részére az LMF-125 forgalmi rendszámú Seat Cordoba típusú személygépjármű ingyenes használatba adásához

(KT-32)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-32.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Majoros József elnök

 

7. Döntés a 2023. évi környezetvédelmi tanácsnok munkaterve elfogadásáról

(KT-17)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

 

8. Döntés Kőbánya-Kispest-Lajosmizse vasútvonal (142-es vasútvonal) elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú, a Budapest Főváros XVIII. kerület területét érintő „Döntéselőkészítő Tanulmány, Változáselemző tanulmány, Megvalósíthatósági tanulmány, Engedélyezési terv, Kiviteli terv és kapcsolódó tervdokumentáció” véleményezésével kapcsolatban

(KT-23)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-23.pdf       MellékletpdfKT-23_1melléklet.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: BFK képviselői és a tervezők

 

9. Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről

(KT-15)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Döntés csereerdősítéssel kapcsolatos telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezési szerződés megkötése ügyében

(KT-16)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

11. Javaslattétel a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendelete módosítására „Az Év Pestszentlőrinc-Pestszentimre Vállalkozója” elnevezésű díj alapítása kapcsán

(KT-28)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

12. Döntés a 142833 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában kötött haszonkölcsön szerződés módosítása tárgyában

(KT-10)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13. Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület külső nyílászáróinak cseréje” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-24)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

 

14. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-31)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

 

15. A „Péterhalmi erdei kutyás baráti társaság” bejegyzés alatt álló szervezetének névhasználatra vonatkozó kérelme

(KT-09)                     pdfKT-09.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Vida Ágnes Anna elnök, Dr. Sebestyén Ágnes jogi képviselő

 

16. „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-33)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17. Döntés a 1181 Budapest, Üllői út 443-445. szám alatti Kormányablak-helyiség egy részének használatára vonatkozóan

(KT-11)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18. Decathlon pályázati felhívás módosítása

(KT-12)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

19. Döntés a Budapest XVIII. kerület Kerékkötő út mentén található 156011/2 helyrajzi számú ingatlan házszám-megállapítása tárgyában meghozott 14/553-6/2023 ügyiratszámú I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

(KT-21/Z)                   Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

20. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó és Építő út által határolt parkoló területén elhelyezkedő (152177/7) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel

(KT-22/Z)                   Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)            rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

21. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-34/Z)                   Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)            rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

22. Döntés a „Lakásért életjáradék” programban résztvevő járadékosok helyzetének könnyítése érdekében eljáró munkacsoport feladatairól

(KT-29/Z)                   Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

23. Döntés a 2022. évi környezetvédelmi tanácsnoki beszámoló elfogadásáról

(KT-26)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

 

24. Döntés a 2022. évi szociális ügyekért felelős tanácsnoki beszámoló elfogadásáról

(KT-18)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

 

25. Döntés a 2022. évi gazdasági- és városstratégiai koordinációs tanácsnoki beszámoló elfogadásáról

(KT-19)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-19.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

26.A XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 2022. évi beszámolója

(KT-20)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-20.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD, Kerekes Elek

 

27. Interpellációk

 

28. Kérdések

 

29. Tájékoztatók, bejelentések

            - Taj01:          Tájékoztatás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2022. évi környezetvédelmi állapotáról

                                   (KT-13)                      rendkívüli eljárással!pdfTaj-13.pdf

                                   Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

                                                                     

            - Taj02:          Tájékoztatás a 2022. évben elidegenítésre került ingatlanokról

                                    (KT-14)                      pdfTaj-14.pdf

                                   Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Sürgősségi előterjesztések:

  

S1.) Döntés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során kihelyezhető jelzőkészülékek számának emeléséről

KT-35pdfS1-KT-35.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Bálint Ramóna intézményvezető, Egyesített Szociális Intézmény

 

 

S2.) Tomory Lajos Múzeummal kapcsolatos tulajdonosi döntés, valamint a Múzeum alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

KT-36pdfS2-KT-36.pdf

Előterjesztők: Somody László alpolgármester, Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa PhD.

 

S3.) Döntés a 2024-2025. évi intézményi földgáz- és villamosenergia-beszerzés kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljárásról

KT- 37/Z        Zárt ülés!        (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S4.) A települési adókról szóló 26/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos javaslatok

KT-38pdfS4_KT-38.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

S5.) Sportszervezetek 2023/2024. évi TAO pályázataival kapcsolatos döntések

KT-39pdfS5_KT-39.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

S6.) Döntés a Barracuda Katasztrófafelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesülettel, valamint a Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

KT-40pdfS6_KT-40.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

 

S7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 155607/1 helyrajzi számú, természetben a 1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 1. szám alatt található ingatlan 632/1182-ed tulajdoni hányadának megvételéről

KT-41/Z         Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

 

S8.) Felhatalmazás tárgyalások lefolytatására a XVIII. kerületben nevelési és oktatási intézményeket önkormányzati tulajdonú ingatlanokban működtető egyházi szervezetekkel

KT-42/Z         Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S9.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Liliomkert Katolikus Óvoda földszintjén bölcsőde kialakításához

KT-43pdfS9-KT-43.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

MeghívópdfMH0215_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0215_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0215_peb.pdf

 

 

Napiendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-07pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-08pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Hozzájárulás a Budapest XVIII. kerület Erzsébet-telepi Polgárőr Egyesület részére az LMF-125 forgalmi rendszámú Seat Cordoba típusú személygépjármű ingyenes használatba adásához

KT-32pdfKT-32.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Majoros József elnök

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

KT-31pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

 

5.) Tájékoztatás a 2022. év második félévében lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról

PEB-Taj-03pdfPEB-Taj-03.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

6.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0216rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0216_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0216_tffb.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-07pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-08pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Döntés a 2023. évi környezetvédelmi tanácsnok munkaterve elfogadásáról

KT-17pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

 

4.) Döntés Kőbánya-Kispest - Lajosmizse vasútvonal (142-es vasútvonal) elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú, a Budapest Főváros XVIII. kerület területét érintő „Döntéselőkészítő Tanulmány, Változáselemző tanulmány, Megvalósíthatósági tanulmány, Engedélyezési terv, Kiviteli terv és kapcsolódó tervdokumentáció” véleményezésével kapcsolatban

KT-23pdfKT-23.pdf    MellékletpdfKT-23_1melléklet.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: BFK képviselői és a tervezők

 

5.) Döntés csereerdősítéssel kapcsolatos telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezési szerződés megkötése ügyében

KT-16pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület külső nyílászáróinak cseréje” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

KT-24pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

 

7.) „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-33pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Döntés a 2022. évi környezetvédelmi tanácsnoki beszámoló elfogadásáról

KT-26pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Kerékkötő út mentén található 156011/2 helyrajzi számú ingatlan házszám-megállapítása tárgyában meghozott 14/553-6/2023 ügyiratszámú I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

KT-21/Z         Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

10.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó és Építő út által határolt parkoló területén elhelyezkedő (152177/7) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel

KT-22/Z         Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (151159/39) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 40-48. szám alatti épülettel szemben lévő közterület használatáról

TFFB-03/Z     Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) Javaslattétel a Budapest XVIII. kerület Csörgőfa utca 2. szám előtti közterület használatának engedélyezésére

TFFB-04/Z     Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 155142 helyrajzi számú, természetben az 1184 Budapest, Üllői út 386. szám alatt található ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

TFFB-02/Z     Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14.) Tájékoztatás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2022. évi környezetvédelmi állapotáról

Taj01-KT-13pdfTaj-13.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

15.) Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 141980/1 helyrajzi számú ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

TFFB-05pdfH1-TFFB-05.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

H2.) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Kerületi Építési Szabályzata módosításának véleményezése

TFFB-06pdfH2-TFFB-06.pdf        MellékletpdfH2_TFFB-06melléklet_compressed.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH0210rk_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0210rk_Kt.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0210rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-05.)pdfKT-05.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

2.) Képviselő-testület, mint a polgármester munkáltatója fegyelmi döntése meghozatalának kezdeményezése az SZMSZ 19.§ a. pontja alapján

(KT-03.)pdfKT-03.pdf

Előterjesztők: Tóth Kálmán, dr. Lévai István Zoltán, Bauer Ferenc, Dámsa József, Galgóczy Zoltán, Kádár Tibor, Szarvas Attila, Kiss Róbert

 

3.) A kerületet, Budapestet, és a régiót hátrányos helyzetbe hozó kormányzati döntések visszavonásának kezdeményezése

(KT-04.)pdfKT-04.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) A Balatonakali Ifjúsági Táborral kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-06.)pdfKT-06.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.)Tájékoztatók, bejelentések

 

 

 

 

MeghívópdfMH0131rk_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0131rk_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0131rk_peb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Ügyvédi megbízás Kúria előtti jogi képviseletre és jogi tanácsadásra

PEB-02/Z       Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0124rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0124rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0124rk_KT.pdf

 

Napirendi pont:

1. BFKH felhívása a települési adókról szóló 26/2022. (XI. 03.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban

 

(KT-01)pdfKT-01.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2. Képviselő-testület, mint a polgármester munkáltatója fegyelmi döntése meghozatalának kezdeményezése az SzMSz 19. § a. pontja alapján

(KT-02)pdfKT-02.pdf

Előterjesztők: Tóth Kálmán, Szarvas Attila, dr. Lévai István Zoltán, Bauer Ferenc, Dámsa József, Galgóczy Zoltán, Kádár Tibor, Kiss Róbert képviselők

 

3. Tájékoztatók, bejelentések