Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2022. május 23-ai (hétfő, 14.00 óra) ülése

Írta:  2022.05.20.

MeghívópdfMH0523_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0523_tffb.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0523_TFFB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

KT-76pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Döntés a kerületi helyi védelem alá helyezésre irányuló eljárás lezárásáról, és a kerületi helyi védelem alá helyezésről

KT-77pdfKT-77.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

MellékletpdfKT-77_melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_compressed.pdf

 

4.) Döntés a 152439 és a 152441 helyrajzi számú ingatlanokon szennyvíz- és vízelvezetési szolgalmi jog alapításáról

KT-68pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) A „Budapest XVIII. kerület, Gölle utca – József utca – Ferenc utca közötti, 152616/11 helyrajzi szám alatti közterületi játszótér felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

TFFB-08pdfTF-08.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Döntés a Havanna lakótelepi autóbusz közlekedés tárgyában

TFFB-09pdfTF-09.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Budapest XVIII. kerület, Madách Imre utca 49. szám alatti ingatlanon lévő épület lapostető vízszigetelésére vonatkozóan

TFFB-10pdfTF-10.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Egyebek