Képviselő-testület 2022. május 26-ai (csütörtök, 8.30 óra) ülése

Írta:  2022.05.20.

MeghívópdfMH0526_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0526_kt.pdf

Jegyzőkönyv  pdfJKV0526_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

(KT-76)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-101)                     rendkívüli eljárással!pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-101kieg1. – Rendelet-tervezet 1. § módosításapdfKT-101kieg1.pdf

 

3. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-78)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-78.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-71)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-71.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-92)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-92.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. Tanácsnok választása

(KT-83)       pdfKT-83.pdf   

8:55 órára tervezve! 

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

83kieg1 - 1. határozati javaslat módosításapdfKt-83kieg1.pdf

83kieg2. - tanácsnok feladatai pdfKT-83kieg2.pdf

 

7. Döntés önkormányzati nyári napközis tábor megszervezéséről

(KT-74)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-74.pdf

9:00 órára tervezve!

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ

 

8. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat véleményezésére eseti bizottság létrehozása

9:15 órára tervezve!

(KT-75)           rendkívüli eljárással!pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

9. Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben a 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről

(KT-88)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 521. szám alatti, 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű 975 m2 alapterületű ingatlan hasznosításáról

(KT-99)                       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármesterpdfKT-99.pdf

 

11. Döntés a kerületi helyi védelem alá helyezésre irányuló eljárás lezárásáról, és a kerületi helyi védelem alá helyezésről

(KT-77)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-77.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Melléklet:pdfKT-77_melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_compressed.pdf

 

12. Döntés a 152439 és a 152441 helyrajzi számú ingatlanokon szennyvíz- és vízelvezetési szolgalmi jog alapításáról

(KT-68)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Haszonkölcsön szerződés módosításáról

(KT-87)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-87.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 87kieg1. - 2. határozati javaslat pdfKT-87kieg1.pdf

 

14. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó utca 12. szám alatti, 152172/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan önkormányzati tulajdonba vételét követően szükségessé váló szerződésmódosításról

(KT-86)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-86.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

15. Döntés pályázat kiírásáról a 1184 Budapest, Lakatos út 30. szám alatti 232 m2 alapterületű főzőkonyha hasznosítása céljából

(KT-89)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16. Prémiumstop hirdetése az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló cégeknél

(KT-96.)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly képviselő

Meghívottak: Borbély Sándor, Jaseri Márk, Bacsik György, Hámori László

 

17. Képviselő-testületi döntések felülvizsgálatának és módosításának a kezdeményezése az SZMSZ 19§. c. pontja alapján

(KT-65)          pdfKT-65.pdf

Előterjesztők: Tóth Kálmán FIDESZ frakcióvezető, Szarvas Attila KDNP frakcióvezető

 KT-65kieg1 – 3. határozati javaslatpdfKT-65kieg1.pdf

 

18. A PLER Kézilabdasport Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala

(KT-81/Z)                   rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

9:10 órára tervezve!

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre - a Kft. ügyvezetője

KT-81Zkieg -FEB döntés

 

19. Fenntartói döntések meghozatala a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatban

(KT-79/Z)       rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

9:05 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

20. Tulajdonosi döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban

(KT-97/Z.)      rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

9:20 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr. Szebényi Attila – ügyvezető igazgató, Simon Balázs – gazdasági igazgató

 

21. Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről

(KT-69/Z)       rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

9:25 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

22. Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról

(KT-70/Z)       rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

9:30 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

23.Pedagógus szakmai kitüntetések adományozása

(KT-98/Z)       rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

9:35 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

24. Döntés a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztásáról

(KT-100/Z.)    rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

9:40 órára tervezve!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

25. Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő kivezetéséről

(KT-95/Z)       rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

26. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról

(KT-91)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-91.pdf

9:45 órára tervezve!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27. A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2021. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

(KT-90)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-90.pdf

9:50 órára tervezve!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György vezérigazgató

 

28. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása

(KT-94)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-94.pdf

9:55 órára tervezve!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

 

29. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelőségű Társaság 2021. évi éves beszámolójának elfogadása

(KT-82)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-82.pdf

10:00 órára tervezve!

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

 

30. Döntés az Önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

(KT-66)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

31. Döntés a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről

(KT-67)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési vezető

 

32. A XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolója és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(KT-63)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD, Kardos Gábor

 

33. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról

(KT-72)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető,
Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

34. 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelésének elfogadása

(KT-84)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-84.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Madarassy Judit Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője,
Marton Attiláné EBI intézményvezetője

 

35. Interpellációk

 - Int01: Nagy Károly képviselő interpellációja dr. Ronyecz Róbert jegyző úrhoz „Prémiumok kérdése” tárgyban

pdfInt01.pdf

Interpellációs válasz: pdfInt01válasz.pdf

36. Kérdések

 

37.Tájékoztatók, bejelentések

 - Taj01: Tájékoztató az UPSURGE projektről

               (KT-64)                      pdfTaj01_KT-64.pdf

                Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

  - Taj02:  Tájékoztatás a 2022. I. negyedévében elidegenítésre került ingatlanokról

               (KT-73)                      pdfTaj02_KT-73.pdf

               Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 -  Taj03: Tájékoztató a 187/2022. (IV.26.) számú polgármesteri döntésről

               (KT-80)                      pdfTaj03_KT-80.pdf

              Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 - Taj04: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék lezárult vizsgálatának eredményéről

               (KT-85)                      rendkívüli eljárással!pdfTaj04_KT-85.pdf

              Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 - Taj05: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományáról

               (KT-93.)                      rendkívüli eljárással!pdfTaj05_KT-93.pdf

                Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

- Taj06: Tájékoztató a „Gyermekbarát helytörténeti pontok kialakítása és működtetése interaktív tartalmak és élő történelemóra kisfilmek készítésével” pályázatról     

             (szóban)

              Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

              Meghívott előadó: Heilauf Zsuzsanna PhD

 

Sürgősségi előterjesztések:

 

S1. Vizsgálóbizottság felállításának kezdeményezése az önkormányzati tulajdonú ingatlanértékesítések vizsgálata tárgyában az SzMSz 19. § c. pontja alapján

KT-102 pdfS1-102.pdf

Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető FIDESZ, Szarvas Attila frakcióvezető KDNP

 

 

S2. Döntés az Interreg EUROPE 2021-2027. programhoz kapcsolódó pályázat benyújtásával kapcsolatban

KT-103pdfS2-103.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S3. Alpolgármester választással kapcsolatos döntések

KT-104pdfS3-104.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

S3kieg1. - tanácsnok feladatköre pdfS3-104_kieg1.pdf

 

S4. Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-105pdfS4-105.pdf

Előterjesztő:   Banga Zoltán frakcióvezető (LMP)

                        Fehér Gábor frakcióvezető (MSZP)

                        Láng István frakcióvezető (DK)

                        Makai Tibor frakcióvezető (JOBBIK)

                        Nagy Balázs frakcióvezető (MOMENTUM)