Tulajdonosi Bizottság 2020. augusztus 19-i (szerda) 14.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

 

Meghívó pdfMH20200819rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat HK20200819rk_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20200819rk_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) "Bóbita óvoda épületében az Egyesített Óvoda intézmény irodáinak kialakítása" Beruházási Alapokmány elfogadása Tul-9

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfTul-9.pdf

 

 

2.) Egyebek

 

 

MegívópdfMH0819rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0819rk_TFFB.pdf

JegyzőkönyvxpdfJK0819rk_TFFB.pdf

 

Napirendi pontok: 

 1.) "Bóbita óvoda épületében az Egyesített Óvoda intézmény irodáinak kialakítása" Beruházási Alapokmány elfogadása

TFFB-03pdfTFFB-03.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

2.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0624rk_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0624rk_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0624rk_peb.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

KT-44pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-66pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-66kieg1 pdfKT-66kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-52pdfKT-52.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről

KT-60pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Somody László polgármester

 

5.) A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve

KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban

KT-45pdfKT-45.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-57pdfKT-57.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Egyszer használatos műanyagok kivezetése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál

KT-67     pdfKT-67.pdf                                                           

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

9.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi adóztatási feladatellátásának eredményéről

KT-46pdfKT-46.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

10.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolója

KT-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István c. r. ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

11.) Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

KT-62pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

12.) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

KT-71pdfKT-71.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Intézményvezető

 

13.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2019. évről

KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

14.) Tájékoztató államháztartáson kívüli forrás átvételéről és felhasználásáról

KT-50  pdfTaj01-50.pdf                          

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

15.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2019. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról

PEB-4pdfPEB-04.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Tájékoztató a kerületi egyházak és civil szervezetek pályázat útján elnyert 2019. évi támogatásainak elszámolásáról

PEB-3pdfPEB-03.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

17.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0702rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0702rk_KT.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0702rk_KT.pdf

 

 

 Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

 

(44.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

(66.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT66kieg1- könyvvizsgálói jelentéspdfKT-66kieg1.pdf  

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(52.) rendkívüli eljárással!pdfKT-52.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

Kt-52kieg1pdfKT-52kieg1.pdf

 

4. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről

(63.) rendkívüli eljárással!pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről

(60.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

6. A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve

(54.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7. Döntés Budapest XVIII. kerület Kerékkötő utca – Csőszkunyhó utca – Halomi út – Kerülethatár által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséről

(55.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-55.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8. Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban

(45.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-45.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

9. Döntés pályázattal kapcsolatosan

(57.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-57.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

KT-57kieg1pdfKT-57kieg1.pdf

 

10. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei átalakulása folytán megkötendő vagyonhasználati megállapodások

(59.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-59.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása

(70.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-70.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Kt-70kieg1 pdfKT-70kieg1.pdf

 

12. Döntés üzlethelyiség használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete részére

(69.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-69.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13. Egyszer használatos műanyagok kivezetése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál

(67.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

14. Együttműködési megállapodás jóváhagyása bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

(64.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-64.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

15. Bp. XVIII. kerületi Önkormányzat és a Városgazda Nonprofit Zrt. között létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése

(56.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-56.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

KT-56kieg1pdfKT-56kieg1.pdf

 

16. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása 

(51.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-51.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

17. Adomány Alapítvány támogatása

(68.)pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18. Tagcsere az Idősügyi és Lakásügyi Bizottságban

(53.)   pdfKT-53.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

19. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

(65.)   pdfKT-65.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

20. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri döntésekről

(49.)   pdfKT-49.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

21. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi adóztatási feladatellátásának eredményéről

(46.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-46.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

22. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(48.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

23. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolója

(61.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István c. r. ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

24. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

(62.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

25. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

(71.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-71.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Intézményvezető

 

26. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2019. évről

(72.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-72.pdf

 

27. Tájékoztatók, bejelentések

  • Taj01: Tájékoztató államháztartáson kívüli forrás átvételéről és felhasználásáról

(Taj01/50.)      rendkívüli eljárással!pdfTaj01-50.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

  • Taj02: Tájékoztatás a 2020. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokrólpdfTaj02-47.pdf

(Taj02/47.)     

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

  • Taj03: Tájékoztatás a 2015-2019. évi lakásgazdálkodási tevékenységről

(Taj03/58.)      rendkívüli eljárással!pdfTaj03_58.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

-  Taj04: Tájékoztató a Veszélyhelyzet idején, a 18. Kerületi Járási Hivatal tevékenységéről

(Taj04/74.) (helyszíni kiosztással)pdfTaj04-74.pdf

Előterjesztő: Hodruszky Csaba Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatalvezető

 

 

Sürgősségi napirend: 

 S1. Tiltakozás a kormány az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen

(S1-73.)pdfS1-73.pdf

Előterjesztő: MOMENTUM frakció

 

MeghívópdfMH0625rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0625rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0625rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

 

KT-44pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-66pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-66kieg1pdfKT-66kieg1.pdf 

 

3.) A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve

KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Döntés Budapest XVIII. kerület Kerékkötő utca – Csőszkunyhó utca – Halomi út – Kerülethatár által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséről

KT-55pdfKT-55.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-57pdfKT-57.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Egyszer használatos műanyagok kivezetése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál

KT-67pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7.) Egyebek

 

Veszélyhelyzetben, a Katvéd.tv. 46. § (4) bekezdése szerint 2020. évben meghozott polgármesteri döntések

 

2020. június 17-ei döntés

 

Előterjesztés tárgya: A 125/2020. (V.29.) polgármesteri határozat végrehajtásával összefüggő döntések meghozatala

 pdf152_20200617_előterjesztés.pdf

pdf152_20200617_pm_határozat.pdf

 

Döntés/feljegyzés tárgya: Nyilatkozat ellátási terület módosulásával kapcsolatban

pdf151_20200617_feljegyzés.pdf

pdf151_20200617_pm_határozat.pdf

  

Előterjesztés tárgya: Sportszervezetek 2019/2020 TAO pályázataival kapcsolatos döntések

pdf146-150_20200617_előterjesztés.pdf

pdf146_150_20200617_pm_határozat.pdf

 

***

 

2020. június 15-ei döntés 

 

A 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program 2020. évi felülvizsgálata

pdf144_20200615_előterjesztés.pdf

pdf144_20200615_pm_határozat.pdf

 

***

 

2020. június 12-i döntés

  

Előterjesztés tárgya: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítása

pdf2020R021_rendelet_előterjesztése.pdf

  

+

  

21/2020. (VI.12.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

pdf2020R021_Szmsz_mód.pdf

   

***

  

2020. június 11-i döntés:

 

Előterjesztés tárgya: Döntés előkészítése a LIFE programra

pdf140_20200611_előterjesztés.pdf

pdf140_20200611_pm_határozat.pdf

  

Döntés/Feljegyzés tárgya: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása

pdf138_139_20200611_feljegyzés.pdf

pdf139_20200611_pm_határozat.pdf

pdf138_20200611_pm_határozat.pdf

  ***

2020. június 9-i döntés:

 

Előterjesztés tárgya: Döntés bérleti jogviszony felmondása tárgyában

pdf135_20200609_zárt_határozat_AN.pdf

Döntés/Feljegyzés tárgya: Óvodavezető ideiglenes óvodavezetői megbízásának lejárta, valamint határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése

pdf134_20200609_zárt_határozat_AN.pdf

***

2020. június 8-i döntés:

Döntés/Feljegyzés tárgya: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi  Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének, üzleti jelentésének és 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló határozat módosítása

pdf133_20200608_előterjesztés.pdf

pdf133_20200608_pm_határozat.pdf

***

2020. június 5-ei döntés:

 

ZÁRT döntés/feljegyzés tárgya: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány létesítő okiratának módosítása

pdf132_20200605_pm_határozat_AN.pdf

pdf131_20200605_pm_határozat.pdf

***

2020. június 4-i döntés:

Előterjesztés tárgya: Döntés nyári napközis táborral kapcsolatban

pdf130_20200604_előterjesztés.pdf

pdf130_20200604_pm_határozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Tiltakozás a kormány az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen

pdf128_20200604_előterjesztés.pdf

pdf128_20200604_pm_határozat.pdf

***

2020. június 3-i döntés:

Előterjesztés tárgya: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi  Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének, valamint 2020. évi üzleti tervének és felújítási tervének elfogadása

pdf127_20200603_előterjesztés.pdf

pdf127_20200603_pm_határozat.pdf

 

***

 

 

2020. május 29-i döntés:

Előterjesztés tárgya: Javaslat az óvodavezetői pályázatok kiírása tárgyában hozott 84/2020. (IV.20.) számú polgármesteri határozat visszavonására

pdf126_20200529_előterjesztés.pdf

pdf126_20200529_pm_határozat.pdf

 

 

Előterjesztés tárgya: Döntés az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezéséről

pdf125_20200529_előterjesztés.pdf

pdf125_20200529_előterjesztés_1melléklet.pdf

pdf125_20200529_előterjesztés_2-20_melléklet.pdf

pdf125_20200529_előterjesztés_21melléklet.pdf

pdf125_20200529_előterjesztés_22melléklet.pdf

pdf125_20200529_előterjesztés_23melléklet.pdf

pdf125_20200529__határozat.pdf

 ****

 

 

2020. május 27-i döntés:

Előterjesztés tárgya: A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2019. évben kapott támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

pdf124_20200527_előterjesztés.pdf

pdf124_20200527_pm_határozat.pdf

 

 

Zárt döntés/feljegyzés tárgya: Vezető nyugdíjazás miatt történő felmentése

pdf123_20200527_pm_határozat_AN.pdf

 

 

Előterjesztés tárgya: Döntés óvodák és bölcsődék újranyitásáról

pdf122_20200527_előterjesztés.pdf

pdf122_20200527_pm_határozat.pdf

 

***

 

2020. május 26-i döntés:

Előterjesztés tárgya: Döntés a Direct Pro Art Kft-nek, a Budapest XVIIII. kerület Üllői út 386. szám alatt található ingatlan bérleti díj megfizetésének elengedésére vonatkozó kérelme ügyében

pdf121_20200526_előterjesztés.pdf

pdf121_20200526_pm_határozat.pdf

 

 

Előterjesztés tárgya: Budapest XVIII. kerület Üllői úti városrehabilitációs program folytatásának előkészítése

pdf120_20200526_előterjesztés.pdf

pdf120_20200526_pm_határozat.pdf

 

***

  

 

2020. május 25-i döntés:

Előterjesztés tárgya: A PLER Kézilabdasport Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala

pdf119_20200525_pm_határozat_AN.pdf

pdf118_20200525_pm_határozat.pdf 

 

***

 

2020. május 22-i döntés

Előterjesztés tárgya: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítása

pdf2020R020_rendelet_előterjesztése.pdf

 +

20/2020. (V.22.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R020_Szmsz.pdf

 

***

 

2020. május 21-i döntések 

Előterjesztés tárgya: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

pdf110_116_20200521_előterjesztés.pdf

I. mellékletpdf110_116_20200521_előterjesztés_1melléklet.pdf

II. mellékletpdf110_116_20200521_előterjesztés_2melléklet.pdf

III. mellékletpdf110_116_20200521_előterjesztés_3melléklet.pdf

IV. mellékletpdf110-116_20200521_előterjesztés_4melléklet.pdf

V. mellékletpdf110-116_20200521_előterjesztés_5melléklet.pdf

110-től 116-ig polgármesteri határozatokpdf110_116_pm_határozatok.pdf

 

 ***

 

2020. május 20-ai döntés

Előterjesztés tárgya: Budapest XVIII. kerület Barta Lajos u. - Havanna u. kereszteződése (CBA üzlet mögött) címen található szelektív hulladékgyűjtő megszüntetése

pdf108_20200520_előterjesztés.pdf

pdf108_20200520_pm_határozat.pdf

 

***

 

2020. május 18-i döntés

 Előterjesztés tárgya: Az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának értékelése

pdf107_20200518_előterjesztés.pdf

pdf107_20200518_pm_határozat.pdf

   

 

Előterjesztés tárgya: A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról

pdf106_20200518_előterjesztés.pdf

pdf106_20200518_pm_határozat.pdf

 

 

Előterjesztés tárgya: A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2019. évi szakmai munkáról

pdf105_20200518_előterjesztés.pdf

pdf105_20200518_pm_határozat.pdf

 

 

Előterjesztés tárgya: Pénzügyi beszámoló a Félúton Alapítvány 2019. évi szolgáltatásáról

pdf104_20200518_előterjesztés.pdf

pdf104_20200518_pm_határozat.pdf

 

 

Előterjesztés tárgya: A Félúton Alapítvány beszámolója a 2019. évi szakmai munkáról

pdf103_20200518_előterjesztés.pdf

pdf103_20200518_pm_határozat.pdf

  

 

***

 

2020. május 13-i döntés

Zárt Döntés/Feljegyzés tárgya: Kerületi Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői, óvodavezetői megbízásának lejárta, valamint határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyáról történő lemondása

pdf97_20200513_pm_határozat_AN.pdf

***

 

 

2020. május 11-i döntés: 

Előterjesztés tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2020/2021. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz

pdf96_20200511_előterjesztés.pdf

pdf96_20200511_pm_határozat.pdf

 

 ***

 

2020. május 6-i döntés: 

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás a piacok veszélyhelyzetben történő látogathatóságáról szóló 14/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2020R019_rendelet_előterjesztése.pdf

+

19/2020. (V.06.) rendelet a piacok veszélyhelyzetben történő látogathatóságáról szóló 14/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2020R019_piac_látogatás_hatkívül.pdf

 

****

 

2020. május 5-i döntés:

Zárt előterjesztés tárgya: Kerületi Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői, óvodavezetői megbízásáról, valamint határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyáról történő lemondása

pdf95_20200505_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

Előterjesztés tárgya: Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezéséről szóló döntés előkészítésére (szándéknyilatkozat)

pdf94_20200505_előterjesztés.pdf

pdf94_20200505_pm_határozat.pdf

 

****

 

 

2020. április 30-i döntés:

Döntés/feljegyzés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2020-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása

pdf93_20200430_feljegyzés.pdf

pdf93_20200430_pm_határozat.pdf

 

Döntés/feljegyzés tárgya: Járványügyi Tartalékalap módosítása

pdf92_20200430_feljegyzés.pdf

pdf92_20200430_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítését célzó intézkedésekről

 pdf2020R018_rendelet_előterjesztése.pdf

+

18/2020. (IV.30.) rendelet az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítését célzó intézkedésekről

pdf2020R018_gazdasági_következ_enyhítése.pdf 

 

 ****

 

2020. április 29-i döntés: 

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R017_rendelet_előterjesztése.pdf

+

17/2020. (IV.29.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R017_kitüntetési.pdf

 

 ****

 

 

2020. április 28-i döntés:

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás a piacok veszélyhelyzetben történő látogathatóságáról szóló 14/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R016_rendelet_előterjesztése.pdf

+

16/2020. (IV.28.) rendelet a piacok veszélyhelyzetben történő látogathatóságáról szóló 14/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R016_piac_látogatás_mód.pdf

 

 

Előterjesztés tárgya: Javaslat rendkívüli szünet idejére bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletének (ügyeletének) megszervezésére

pdf91_20200428_pm_előterjesztés.pdf

pdf91_20200428_pm_határozat_hatkívül.pdf

Hatályon kívül helyezte a 122/2020. (V.27.) számú polgármesteri határozat

Előterjesztés tárgya:

 

 ****

 

2020. április 27-i döntés:

Előterjesztés tárgya: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletének (PPVSZ) módosítására irányuló eljárás megindítására vonatkozó döntéshozatal

pdf90_20200427_előterjesztés.pdf

pdf90_20200427_pm_határozat.pdf

 

ZÁRT előterjesztés tárgya: Döntés szükséghelyzetben lévő család részére krízislakás bérbeadása tárgyában

pdf87_88_89_20200427_pm_határozatok_AN.pdf

  

 

 ****

 

2020. április 22-i döntés:

 Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás ápolási támogatásról

pdf2020R015_rendelet_előterjesztése.pdf

+

15/2020. (IV.22.) rendelet az ápolási támogatásrólpdf2020R015_Ápolási_támogatás.pdf

  

 

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás a piacok veszélyhelyzetben történő látogathatóságáról

pdf2020R014_rendelet_előterjesztése.pdf

+

14/2020. (IV.22.) rendelet a piacok veszélyhelyzetben történő látogathatóságárólpdf2020R014_piac_látogatásának_korlátozása.pdf

 

  

Előterjesztés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Klímastratégiájának elfogadása

pdf85_20200422_előterjesztés.pdf

pdf85_20200422_pm_határozat.pdf

 

****

 

 

2020. április 20-i döntés:

Előterjesztés tárgya: Javaslat a Napraforgó Óvoda, a Pitypang Óvoda, a Vackor Óvoda, a Zöld Liget Óvoda, a Bóbita Óvoda, az Eszterlánc Óvoda és a Vándor Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására 

pdf84_20200420_pm_előterjesztés.pdf

pdf84_20200420_pm_határozat_hatkívül.pdf

 +

Pályázati felhívás intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör ellátására - Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda pdf84_20200420_pm_határozat_1melléklet.pdf

Pályázati felhívás intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör ellátására - Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda pdf84_20200420_pm_határozat_2melléklet.pdf

Pályázati felhívás intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör ellátására - Pestszentimrei Vackor Óvoda pdf84_20200420_pm_határozat_3melléklet.pdf

Pályázati felhívás intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör ellátására - Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda pdf84_20200420_pm_határozat_4melléklet.pdf

Pályázati felhívás intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör ellátására - Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda pdf84_20200420_pm_határozat_5melléklet.pdf

Pályázati felhívás intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör ellátására - Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda pdf84_20200420_pm_határozat_6melléklet.pdf

Pályázati felhívás intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör ellátására - Pestszentlőrinci Vándor Óvoda pdf84_20200420_pm_határozat_7melléklet.pdf

Hatályon kívül helyezte a 126/2020. (V.29.) számú polgármesteri határozat

 

 

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás járványügyi támogatásról 

pdf2020R013_járványügyi_támogatás_előterjesztés.pdf

+

13/2020. (IV.20.) rendelet a járványügyi támogatásról pdf2020R013_járványügyi_támogatás.pdf

 

***

 

2020. április 14-i döntés:

Zárt előterjesztés tárgya: Kerületi Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése

pdf82_20200414_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

 ***

 

2020. április 9-i döntések:

ZÁRT előterjesztés tárgya: Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség felhalmozott gázszámláinak részletfizetésére vonatkozó kérelme ügyében

pdf81_20200409_határozat.pdf

 

ZÁRT előterjesztés tárgya: A 154444/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található kivett főiskola és kollégium megnevezésű ingatlan 24285/53232-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal

 pdf80_20200409_határozat.pdf

 

Előterjesztés tárgya: Pályázat benyújtása a Közép-Európai Kezdeményezés által meghirdetett rendkívüli pályázati lehetőségre 

pdf79_20200409_előterjesztés.pdf

pdf79_20200409_határozat.pdf

 

***

 

2020. április 6-i döntések:

Előterjesztés tárgya: Bölcsődei és óvodai szolgáltatást nyújtó intézmények vonatkozásában elrendelt rendkívüli szünet fenntartása

pdf78_20200406_előterjesztés.pdf

pdf78_20200406_pm_határozat_hatkívül.pdf

Hatályon kívül helyezte a 122/2020. (V.27.) számú polgármesteri határozat

 

 

ZÁRT előterjesztés tárgya: Döntés szükséghelyzetben lévő család részére krízis lakás bérbeadása tárgyában

pdf77_20200406_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

 

ZÁRT előterjesztés tárgya: Döntés az elővásárlási joggal érintett Budapest XVIII. kerület, ......... szám alatti lakás elidegenítése tárgyában

pdf76_20200406_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

 

Előterjesztés tárgya „Pestszentimre Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése II. ütem” építési beruházás Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

pdf75_20200406_előterjesztés.pdf

pdf75_20200406_pm_hatarozat.pdf

 

 

Előterjesztés tárgya: „Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő Térköz pályázat (környezetrendezés)” építési beruházás Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

pdf74_20200406_előterjesztés.pdf

pdf74_20200406_pm_hatarozat.pdf

 

Előterjesztés tárgya: „Kondor Felnőtt Háziorvosi Rendelő felújítása” építési beruházás Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

pdf73_20200406_előterjesztés.pdf

pdf73_20200406_pm_hatarozat.pdf

 

Előterjesztés tárgya: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítása

pdf72_20200406_előterjesztés.pdf

pdf72_20200406_pm_határozat.pdf 

+

12/2020. (IV.06.) rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról pdf2020R012_Szmsz_mód.pdf

 

***

 

2020. április 2-i döntések:

 Előterjesztés tárgya: Pályázat benyújtása az Aktív Magyarország Program keretében meghirdetésre kerülő Országos Futópálya-építési Programra

pdf71_20200402_előterjesztés.pdf

pdf71_20200402_pm_határozat.pdf 

 

 

***

 

 

2020. április 1-i döntések:

Előterjesztés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése

pdf70_20200401_előterjesztés.pdf

pdf70_20200401_pm_határozat.pdf

+

11/2020. (IV.01.)  rendelet Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről pdf2020R011_igazg_szünet_hatkívül.pdf

 

 

***

 

2020. március 31-i döntések:

Előterjesztés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló döntés

pdf69_20200331_előterjesztés.pdf

pdf69_20200331_pm_határozat.pdf

 

Döntés/feljegyzés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerületében lévő bölcsődék zárva tartásáról szóló 4/2019. (XI.25.) ESzB határozat hatályon kívül helyezése

pdf68_20200331_feljegyzés.pdf

pdf68_20200331_pm_határozat.pdf

 

Döntés/feljegyzés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerületében lévő óvodák nyári zárásáról és téli szünet elrendeléséről szóló 2019. szeptember 5-én kelt polgármesteri döntés hatályon kívül helyezése

pdf67_20200331_feljegyzés.pdf

pdf67_20200331_pm_határozat.pdf

 

***

 

2020. március 30-i döntések:

Döntés/feljegyzés tárgya: Járványügyi Tartalék Alap létrehozása

pdf66_20200330_feljegyzés.pdf

pdf66_20200330_pm_határozat.pdf

 

 

***

 

 

2020. március 27-i döntések:

Döntés/feljegyzés tárgya: a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok részére kiírt 2020. évi pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásra beérkezett pályázatok elbírálásának felfüggesztése

pdf65_20200327_feljegyzés.pdf

pdf65_20200327_pm_határozat.pdf

 

 

***

 

2020. március 25-i döntések:

Döntés/feljegyzés tárgya: a XVIII. kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek részére kiírt 2020. évi pályázatra beérkezett pályázatok elbírálásának felfüggesztése

pdf64_20200325_feljegyzés.pdf

pdf64_20200325_pm_határozat.pdf

 

Döntés/feljegyzés tárgya: a XVIII. kerületi civil szervezetek részére kiírt 2020. évi pénzügyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálásának felfüggesztése

pdf63_20200325_feljegyzés.pdf

pdf63_20200325_pm_határozat.pdf 

 

 

***

 

 

2020. március 23-i döntések:

Döntés/feljegyzés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalnál a munkaidő és ügyfélfogadási rend változása

pdf60_20200323_feljegyzés.pdf

pdf60_20200323_pm_hatarozat.pdf

Hatályon kívül helyezte a 72/2020. (IV.06.) polgármesteri határozat

 

Döntés/feljegyzés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Irányítási törzsének létrehozásantés/feljegyzés tárgya:

pdf59_20200323_feljegyzés.pdf

pdf59_20200323_pm_hatarozat.pdf 

 

Döntés/feljegyzés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése

pdf58_20200323_feljegyzés.pdf

pdf58_20200323_pm_hatarozat.pdf

Hatályon kívül helyezte a 70/2020. (IV.01.) polgármesteri határozat

 

***

 

 

 2020. március 15-i döntések:

Döntés/feljegyzés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat területén működő intézmények vonatkozásában rendkívüli szünet elrendelése veszélyhelyzetre tekintettel

pdf56_20200315_feljegyzés.pdf

pdf56_20200315_pm_hatarozat.pdf

 

***

 

 

2020. március 12-i döntések:

 Döntés/feljegyzés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási tevékenységet végző szervezeti egységeinél a személyes ügyfélfogadás felfüggesztése

pdf52_és_53_20200312_feljegyzés.pdf

pdf52_és_53_20200312_pm_hatarozat.pdf

 Az 53/2020. (III.12.) polgármesteri határozatot hatályon kívül helyezte a 60/2020. (III.23.) polgármesteri határozat

 

MeghívópdfMH0225.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0225_tffb_AN.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0225_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

KT-39pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-39kieg1pdfKT-39kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

KT-10pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 KT-10kieg1pdfKT-10kieg1.pdf

 

3. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-18pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4. Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

KT-27pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt., Urbanitás Kft.

 

5. Döntés pályázattal kapcsolatban

KT-34pdfKT-34.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6. Környezetvédelmi munkaterv

KT-31pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel környezetvédelmi tanácsnok

 

7. 2019-2023. évi Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

KT-29pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

8. Bp. XVIII. Ker. Nefelejcs u. 89/a. számú ingatlan előtti jogtalan közterület-használat megszüntetésére hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-32/Z         Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak megválasztása

KT-30/Z         Zárt ülés!

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

10. Egyebek

 

MeghívópdfMH0227.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0227_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0227_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 (39.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-39kieg1pdfKT-39kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

(10.) rendkívüli eljárással!pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-10kieg1pdfKT-10kieg1.pdf

Kt-10kieg2pdfKT-10kieg2.pdf

Kt-10kieg3pdfKT-10kieg3.pdf

Kt-10kieg4pdfKT-10kieg4.pdf

Kt-10kieg5pdfKT-10kieg5.pdf

Kt-10kieg6pdfKT-10kieg6.pdf

 

3. Rendeletalkotás a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

(19.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-19.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Rendeletalkotás a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

(9.)      rendkívüli eljárással!pdfKT-9.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(40.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-40.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013.(VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

(37.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-37.pdfrelease notes

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7. Rendeletalkotás a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

(14.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

8. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(23.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-23.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

9. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(24.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

10. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(18.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-18kieg1pdfKT-18kieg1.pdf

 

11.Kerületi állatvédelmi járőrszolgálat kialakítása

(26.)pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

12, Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

(27.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt., Urbanitás Kft.

 

13. Államháztartáson kívüli forrás átvétele

(41.)    rendkívüli eljárással! pdfKT-41.pdf          

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Kt-41kieg1pdfKT-41kieg1.pdf

 

14. Döntés pályázattal kapcsolatban

(34.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-34.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Kt-34kieg1pdfKT-34kieg1.pdf

 

15. Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére

(13.)    rendkívüli eljárással! pdfKT-13.pdf         

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16. Döntés a Szervét Mihály téren található 151159/48 hrsz.-ú ingatlan T-101119 sz. változási vázrajz szerinti 420 m2 nagyságú részének térítésmentes tulajdonba adásáról

(33.)    rendkívüli eljárással! pdfKT-33.pdf          

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17. Döntés a Budapest XVIII. kerület 156108 és 156110 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához kapcsolódó költségek viseléséről

(25.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-25.pdf            

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

18. Az ifjúságpolitikai tanácsnok 2020. évi munkaterve

(42.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-42.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly ifjúságpolitikai tanácsnok

 

19. Környezetvédelmi munkaterv

(31.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel környezetvédelmi tanácsnok

 

20. Köznevelési szerződés kötése a Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal

(21.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, és Kékesi Szilvia kuratórium titkára, Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

 

21. A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása

(22.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

 

22. Általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

(8.) rendkívüli eljárással!pdfKT-8.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

 

23. Egyházi köznevelési intézmények támogatási szerződései

(12.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Vicziánné Salla Ildikó, Magyarné Teliska Gyöngyi, Lukács Mária, Kuti Margit, Gazdig Róbert

 

24. 2019-2023 évi Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

(29.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

25. Intézményi tanács, iskolaszék delegáltjai

(17.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

26. A Pestszentimrei Közösségi Ház beolvadása a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményeibe

(28/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!  (A Képviselő-testület a napirendet nyílt ülésen tárgyalta.)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Máthé Zsuzsanna, Lipcseyné Horváth Ágnes, Madarassy Csaba

KTZ-28pdfKTZ-28.pdf

 

27. Tulajdonosi döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban

(35/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

28. Döntés a Budapest XVIII. kerület 155607/1 hrsz. ingatlan 632/1182-ed tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatosan

(38/Z.) Zárt ülés!      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. 89/a. számú ingatlan előtti jogtalan közterület-használat megszüntetésére hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

(32/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

30. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(36/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

31. Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati Szerződés módosítása  

(16/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

32. A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak megválasztása

(30/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

33. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

(15/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

34. Interpellációk

 

35. Kérdések

 

36. Tájékoztatók, bejelentések

-  Taj01: Tájékoztató az "Év körzeti megbízottja" cím felterjesztése kapcsán tett    intézkedésekről

(Taj01: 20/Z)   Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

- Taj02: Tájékoztatás a 2019. évben elidegenítésre került ingatlanokról

(Taj02: 11.)pdfTaj02-11.pdf

 Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

Sürgősségi előterjesztés:

 

S1. A Pestszentimrei Vackor Óvoda Alapító Okiratának módosítása

(S1-43.) pdfS1-43.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

 

KT-10pdfKT-10.pdf

MeghívópdfMH0130rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0130rk_KT.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0130rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1.Döntés az építéshatósági feladatok átadásához kapcsolódóan a Budapest Főváros Kormányhivatalával megkötendő megállapodásról (1.)pdfKT-1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2. Döntés pályázattal kapcsolatban (2.)pdfKT-2.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3. Döntések meghozatala a Rodinggal kötött testvérvárosi együttműködés alapján (3.)pdfKT-3.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Döntés Zala Tibor hagyatékának átvételéről (4.)pdfKT-4.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

5. MLSZ pályákkal kapcsolatos döntések meghozatala (5.)pdfKT-5.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6. Döntés H2020 Programon való részvételről (6.)pdfKT-6.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS:

S1.) Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1183 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti ingatlanon lévő teniszpályák és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra további fejlesztéséhez (7) pdfS1_KT-7.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester