MeghívópdfMH0123rk_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0123rk_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0123rk_peb.pdf

 

Napirendi pont:

 

1.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése

PEB-01pdfPEB-01.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0118rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0118rk_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0118rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés településrendezési eszköz módosításával összefüggésben lefolytatott helyi partnerségi eljárás keretében érkezett vélemények és az arra adott válaszok elfogadásáról

TFFB-01pdfTFFB-01.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

MeghívópdfMH1130_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1130_KT_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1130_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-214           rendkívüli eljárással!pdfKT-214.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

KT-220          rendkívüli eljárással!pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-220kieg1 pdfKT-220kieg1.pdf

KT-220kieg2 pdfKT-220kieg2.pdf

KT-220kieg3pdfKT-220kieg3.pdf

KT-220kieg4pdfKT-220kieg4.pdf 

 

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-195           rendkívüli eljárással!pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Rendeletalkotás a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 37/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-194           rendkívüli eljárással!pdfKT-194.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

 

5.) Rendeletalkotás a településkép védelméről

KT-188           rendkívüli eljárással!pdfKT-188.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Rendeletalkotás az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

KT-215           rendkívüli eljárással!pdfKT-215.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Rendeletalkotás a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-216           rendkívüli eljárással!pdfKT-216.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-216kieg1.pdfKT-216kieg1.pdf

 

8.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-204           rendkívüli eljárással!pdfKT-204.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

9.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-190           rendkívüli eljárással!pdfKT-190.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

10.) Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-185           rendkívüli eljárással!pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

11.) A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének elfogadása

KT-201           rendkívüli eljárással!pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

12.) Lőrinc 2000 Sportegyesülettel együttműködési megállapodás megkötése

KT-198           rendkívüli eljárással!pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Hörl Kálmán – az egyesület elnöke

 

13.) Döntés a Tomory Lajos Múzeum alapító okiratának módosításáról, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

KT-207           rendkívüli eljárással!pdfKT-207.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa PhD.

 KT-207kieg1pdfKT-207kieg1.pdf

 

14.) Döntés a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére történő adományozásról

KT-219           rendkívüli eljárással!pdfKT-219.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tű. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető,

Tordai László tű. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

15.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

KT-221          rendkívüli eljárással!pdfKT-221.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 KT-221kieg1pdfKT-221kieg1.pdf

 

16.) Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/50 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 2. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről

KT-189           rendkívüli eljárással!pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

17.) Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/53 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 3. emelet 13. szám alatti ingatlan értékesítéséről

KT-193           rendkívüli eljárással!pdfKT-193.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

18.) Döntés a Budapest XIII. kerület, 25838/7/A/81 helyrajzi számú, természetben a 1138 Budapest, Dagály utca 8. 3. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről

KT-205           rendkívüli eljárással!pdfKT-205.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

19.) A „GÖRPARK építése a Bókay-kertben” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása

KT-217           rendkívüli eljárással!pdfKT-217.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

20.) Döntés a Budapesti Rendőr-főkapitányság használatában lévő Budapest XVIII. kerület 140695/0/A/2, 151126/16/A/298, és a 151126/16/A/299 helyrajzi számú helyiségek használatára vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

KT-187           rendkívüli eljárással!pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

21.) Döntés az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról

KT-206           rendkívüli eljárással!pdfKT-206.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

22.) Döntés az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés módosítása tárgyában

KT-209           rendkívüli eljárással!pdfKT-209.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

23.) A 255/2022. (X.27.) számú Kt. határozat módosítása

KT-210           rendkívüli eljárással!pdfKT-210.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

24.) Döntés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésről

KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

25.) Döntés az igazgatási szünettel kapcsolatban

KT-203          pdfKT-203.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

26.) Döntés a közvilágítás üzemeltetéséről a veszélyhelyzet során

KT-199          pdfKT-199.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

27.) A Városgazda Utánpótlás Akadémia 2018/2019-es TAO programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

KT-211           rendkívüli eljárással!pdfKT-211.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 KT-211kieg1 - 3. határozatpdfKT-211kieg1.pdf

 

28.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Városrehabilitáció 18 Nonprofit Zrt. részére

KT-213           rendkívüli eljárással!pdfKT-213.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29.) Javaslatok a 2023. évi helyi kitüntetések odaítélésére

KTZ-218/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

30.) Döntés a „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

KTZ-200/Z    Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

31.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat elbírálása

KTZ-192/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Marton Attiláné pályázó

 

32.) Döntéshozatal késedelmi kamattartozás elengedéséről

KTZ-197/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

33.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152172/2 helyrajzi számú, természetben a 1184 Budapest, Lakatos út 9-13. szám alatt található üzlethelyiségre vonatkozó Önkormányzatot megillető előbérleti joggal kapcsolatban

KTZ-196/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

34.) Döntés a Regény utca mentén található, jelenleg 155447/18 helyrajzi számú közterületen, majd a változási vázrajzot követően kialakuló 155447/52 helyrajzi számú beépítetlen területen közösségi kert kialakításáról és üzemeltetéséről

KTZ-208/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

35.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan

KTZ-212/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

36.) Beszámoló Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtervében 2022. évre meghatározott feladatok végrehajtásáról

KT-191 rendkívüli eljárással!pdfKT-191.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Marton Attiláné, Tóth Anna intézményvezetők

 

37.) Interpellációk

 

38.) Kérdések

 

39.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

Sürgősségi előterjesztések:

 

S1.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő leírásáról

KT-222/Z       rendkívüli eljárással!            Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

S2.) Támogatási szerződés megkötése a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városierdő programja keretében városierdő szemléletű erdőgazdálkodási munkálatok végzésére a Budapest XVIII. kerület, 156085 helyrajzi számú ingatlanon található erdőrészleten a 2023- 2027. közötti időszakban

KT-223pdfS2-KT-223.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

S3.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése II. ütem” beruházási alapokmányának ismételt jóváhagyása

KT-224pdfS3-KT-224.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S4.) Rendeletalkotás a települési adókról szóló 26/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

KT-225pdfS4-KT-225.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S5.) Indítvány a „Lakásért életjáradék” programban résztvevő járadékosok helyzetének könnyítésére

KT-226pdfS5-KT-226.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

 

MeghívópdfMH1130_peb.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1130_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1130_peb.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

KT-220pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220kieg1.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-195pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

3.) A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének elfogadása

KT-201pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Döntés a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére történő adományozásról

KT-219pdfKT-219.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tű. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tű. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

5.) A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

KT-221pdfKT-221.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Döntés az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról

KT-206pdfKT-206.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

7.) A Városgazda Utánpótlás Akadémia 2018/2019-es TAO programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

KT-211pdfKT-211.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

PEB-13pdfPEB-13.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

9.) Egyebek

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ NAPIRENDI PONTOK:

H1.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő leírásáról KT-222/Z (Zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH1128_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1128_tffb_AN.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJK1128_TFFB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

KT-220pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a településkép védelméről

KT-188pdfKT-188.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének elfogadása

KT-201pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) A „GÖRPARK építése a Bókay-kertben” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása

KT-217pdfKT-217.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) A Városgazda Utánpótlás Akadémia 2018/2019-es TAO programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

KT-211pdfKT-211.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) „Kondor Béla Közösségi Házban hőszivattyús fűtés és napelemes rendszer kiépítése” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

TFFB-21pdfTFFB-21.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Javaslat a Benedek Elek utca (Hengersor utca és Endrődi Sándor utca közötti szakaszának) egyirányúsítására vonatkozóan

TFFB-22pdfTFFB-22.pdf

Előterjesztő: Kádár Tibor képviselő

 

8.) Döntés a Regény utca mentén található, jelenleg 155447/18 helyrajzi számú közterületen, majd a változási vázrajzot követően kialakuló 155447/52 helyrajzi számú beépítetlen területen közösségi kert kialakításáról és üzemeltetéséről

KTZ-208        Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (151159/39) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Csontváry K. T. utca 30-48. szám alatti épülettel szemben lévő közterület használatáról

TFFB-17/Z    Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (157632) helyrajzi számon nyilvántartott közterület egy részének használatáról

TFFB-18/Z    Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (155753) helyrajzi számú (Tóth Árpád utca) közterület 6,0 m2 nagyságú részének használatáról

TFFB-19/Z    Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) „Gyékény tér környezetrendezése” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

TFFB-20pdfTFFB-20.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13.) Egyebek

 

MeghívópdfMH1114rk.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1114rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1114rk_KT.pdf

 

Napirendi pont: 

1.) Döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött Vagyonhasználati megállapodás módosításáról

KT-184/Z        Zárt ülés!                   (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKTZ-184.pdf

 (A napirendi pontot a Képviselő-testület nem zárt ülésen tárgyalta.)

 

2.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH1027.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1027rk_KT_adatoknélküli.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1027rk.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-174           rendkívüli eljárással!pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-174kieg1pdfKT-174_kieg1.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-140           rendkívüli eljárással!pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

3.) Rendeletalkotás a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

KT-148           rendkívüli eljárással!pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-145           rendkívüli eljárással!pdfKT-145.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

5.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-159           rendkívüli eljárással!pdfKT-159.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

 

6.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-151           rendkívüli eljárással!pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

7.) Rendeletalkotás a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló 28/2012. (VI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-155           rendkívüli eljárással!pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester és Banga Zoltán képviselő

 

 

8.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-169           rendkívüli eljárással!pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

9.) Rendeletalkotás a települési adókról

KT-170           rendkívüli eljárással!pdfKT-170.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

10.) Rendeletalkotás a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 7/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-149           rendkívüli eljárással!pdfKT-149.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-149kieg1 pdfKT-149kieg1.pdf

 

 

11.) Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-165           rendkívüli eljárással!pdfKT-165.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

12.) Döntés a 2023. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

KT-146           rendkívüli eljárással!pdfKT-146.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

13.) Döntés Kerületi Építési Szabályzat módosításáról a Képviselő-testület 19/2022. (III.3.) számú határozata alapján

KT-175           rendkívüli eljárással!pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor alpolgármester

 

 

14.) A 386/2018. (XII.13.) Kt. határozat módosítása

KT-144           rendkívüli eljárással!pdfKT-144.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Javaslat a Platánliget utca folytatásaként nyíló magánutak elnevezésére

KT- 161          rendkívüli eljárással!pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntés helyiségek térítésmentes használatba adásáról a Budapest-Pestszentlőrinc Szent László Plébánia részére

KT-136          rendkívüli eljárással!pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesülete részére

KT-137           rendkívüli eljárással!pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Döntés a Gazdasági- és városstratégiai koordinációs tanácsnok éves munkaterve elfogadásáról

KT-138           rendkívüli eljárással!pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

 

19.) Döntés Budapest XVIII. kerületi Komposztáló üzem megvalósításának előkészítéséről

KT-139          pdfKT-139.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

KT-139kieg1  pdfKT-139kieg1.pdf

 

 

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóépületek energetikai felújításának pénzügyi támogatására vonatkozó pályázatról

KT-177           rendkívüli eljárással!pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

 

21.) A XVIII. kerületi Értéktár Bizottságba új tag választása, valamint az Értéktár Bizottság módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

KT-141           rendkívüli eljárással!pdfKT-141.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD, Kardos Gábor, Kerekes Elek

          

 

22.) Döntés a Szociális ügyekért felelős tanácsnok éves munkaterve elfogadásáról

KT-143           rendkívüli eljárással!pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

 

 

23.) Tagcsere a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottságban

KT-157pdfKT-157.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

24.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

KT-176           rendkívüli eljárással!pdfKT-176.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

 

 

25.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére

KT-153           rendkívüli eljárással!pdfKT-153.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

26.) A „Lakatos lakótelepen új parkoló építése” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása

KT-163           rendkívüli eljárással!pdfKT-163.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György, VR 18 Zrt. vezérigazgató

 

 

27.) „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

KT-171           rendkívüli eljárással!pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

28.) Belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos döntés

KT-156           rendkívüli eljárással!pdfKT-156.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 

29.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2023. január 1. és 2023. december 31. között

KT-178           rendkívüli eljárással!pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

 

30.) Döntés Step Up projekttel kapcsolatosan

KT-172           rendkívüli eljárással!pdfKT-172.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

31.) Döntés a Budapest Pályaépítési Programhoz kapcsolódó önerő növelése tárgyában

KT-164           rendkívüli eljárással!pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 Kt-164kieg1pdfKT-164kieg1.pdf

 

 

32.) Döntés az Egészséges Budapest Programmal kapcsolatban

KT-167          pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

33.) A Rózsa Nyugdíjas Klub névhasználatára vonatkozó kérelem

KT-173          pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Tóth Jánosné, a Rózsa Nyugdíjas Klub vezetője

 

 

34.) A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak megválasztása

KT-160/Z        Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!            (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

35.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 156730 helyrajzi számú (Bélatelepi út – Baross utca – Ferihegyi repülőtér által határolt) ingatlan, 5379 m2 nagyságú területrészére vonatkozó földhasználati szerződés meghosszabbításáról

KT-142/Z        Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!            (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

36.) A 154444/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található kivett főiskola és kollégium megnevezésű ingatlan 24285/53232-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal

KT-162/Z        Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!            (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

37.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlan megvételével kapcsolatosan

KT-152/Z        Zárt ülés! rendkívüli eljárással!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

38.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 149954 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 100. szám alatt található ingatlan megvételével kapcsolatosan

KT-154/Z        Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!            (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

39.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 151126/56 helyrajzi számú 1181 Budapest Kondor Béla sétány melletti ingatlan és a Budapest XVIII. kerület 155447/20 helyrajzi számú 1183 Budapest Thököly út 5. szám alatti ingatlan cseréjéről

KT-168/Z        Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!            (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

40.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-150           rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 

41.) Beszámoló a 2021-2026. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról

KT-147           rendkívüli eljárással!pdfKT-147.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

42.) Döntés Makai Tibor tanácsnoki beszámolójának elfogadásáról

KT-158           rendkívüli eljárással!pdfKT-158.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

 

 

43.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

KT-166pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 

44.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

Sürgősségi előterjesztések:

 S1.) Csatlakozás Szita Károly, a MIVSZ elnökének, Kaposvár polgármesterének kezdeményezéséhez

KT-179pdfS1-179.pdf

Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető (FIDESZ), Szarvas Attila frakcióvezető (KDNP)

 

 

S2.) Prémiumstop: Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosításáról

KT-180pdfS2-180.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly képviselő

 

 

S3.) Döntés az Üllői út és a Nagykőrösi út felújításával és az ehhez kapcsolódó megállapodás megkötésével kapcsolatosan

KT-181pdfS3-181.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

S4.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 146342/3 helyrajzi számú, Semmelweis utca – Fráter Lóránd utca sarkán (Barcika tér) lévő ingatlan területrészének földhasználatáról  

KT-182/Z       Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

S5.) Tájékoztatás Bagi Ferenc életjáradéki szerződés felbontása és közös tulajdon megszüntetése ügyében

KT-183/Z       Zárt ülés!      (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

 

MeghívópdfMH1026rk_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1026rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1026rk_peb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

KT174kieg1pdfKT-174_kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-159pdfKT-159.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

3.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-169pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Rendeletalkotás a települési adókról

KT-170        pdfKT-170.pdf  

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) Döntés a 2023. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

KT-146pdfKT-146.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóépületek energetikai felújításának pénzügyi támogatására vonatkozó pályázatról

KT-177pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

7.) Belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos döntés

KT-156pdfKT-156.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

8.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2023. január 1. és 2023. december 31. között

KT-178pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

9.) Döntés Step Up projekttel kapcsolatosan

KT-172pdfKT-172.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10.) Döntés a Budapest Pályaépítési Programhoz kapcsolódó önerő növelése tárgyában

KT-164pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2021. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról

PEB-08pdfPEB-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 

12.) A kerületi egyházak, civil szervezetek, valamint az együttműködési megállapodással rendelkező civil és vallási szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatásainak elszámolása

PEB-09pdfPEB-09.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

13.) Tájékoztatás a 2022. év első félévében lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról

PEB-10pdfPEB-10.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

14.) Az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítása

PEB-11pdfPEB-11.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

15.) Tájékoztató a Balatonakali ifjúsági tábor költségvetéséről

PEB-12pdfTÁJ-1_PEB-12.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly képviselő

 

16.) Egyebek

 

 

 

MeghívópdfMH1024rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1024rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1024rk_TFFB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-140pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

3.) Rendeletalkotás a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-159pdfKT-159.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

5.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Rendeletalkotás a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló 28/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-155pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester, Banga Zoltán képviselő

 

7.) Döntés Kerületi Építési Szabályzat módosításáról a Képviselő-testület 19/2022. (III.3.) számú határozata alapján

KT-175pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Javaslat a Platánliget utca folytatásaként nyíló magánutak elnevezésére

KT-161pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóépületek energetikai felújításának pénzügyi támogatására vonatkozó pályázatról

KT-177pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

10.) A „Lakatos lakótelepen új parkoló építése” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása

KT-163pdfKT-163.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György, VR 18 Zrt. vezérigazgató

 

11.) „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

KT-171pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Zádor utca 16. szám előtti, (140007/2) helyrajzi számú közterületen kapubehajtók és parkolók építésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás tárgyában

TFFB-15pdfTFFB-15.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13.) A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak megválasztása

KT-160/Z       Zárt ülés– Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (155422) helyrajzi számú (Kossuth Lajos tér) közterület 60 m2 nagyságú területének használatáról

TFFB-16/Z    Zárt ülés - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Döntés a Lakatos lakótelepen, a (152180/16) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1184 Budapest, Dolgozó út - Kézműves utca által határolt önkormányzati tulajdonú közterületen lévő közösségi kert közterület-használatáról

TFFB-14/Z   Zárt ülés! - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0930rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0930rk_tffb.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0930rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

KT-133pdfKT-133.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2.) Döntés a Zsebők Zoltán szakrendelő bővítésének építési engedélyezési eljárásához szükséges parkolóhely megváltás engedélyezéséről

TFFB-12pdfTFFB-12.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) BKK javaslatok Budapest XVIII. kerület közösségi közlekedési feltételeinek javítására, különös tekintettel a Havanna, Szent Lőrinc és Gloriett lakótelepek környezetére

TFFB-13pdfTFFB-13.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

4.) Egyebek