Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2022. május 25-ei (szerda, 8.00 óra) ülése

Írta:  2022.05.20.

MeghívópdfMH0525_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0525_peb.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0525_peb.pdf

 

Napirendi pont:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

KT-76pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-78pdfKT-78.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-92pdfKT-92.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Prémiumstop hirdetése az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló cégeknél

KT-96pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly képviselő

Meghívottak: Borbély Sándor, Jaseri Márk, Bacsik György, Hámori László

 

6.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő kivezetéséről

KTZ-95          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2021. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

KT-90pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György vezérigazgató

 

9.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása

KT-94pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

 

10.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelőségű Társaság 2021. évi éves beszámolójának elfogadása

KT-82pdfKT-82.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre - a Kft. ügyvezetője

 

11.) Döntés az Önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

KT-66pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

12.) Döntés a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről

KT-67pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési vezető

 

13.) Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról

KT-72           pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető,
Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

14.) Tájékoztatás az Állami Számvevőszék lezárult vizsgálatának eredményéről

KT-85pdfTaj04_KT-85.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

15.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományáról

KT-93pdfTaj05_KT-93.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

  

16.) Félúton Alapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

PEB-06pdfPEB-06.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

17.) Tiszta Forrás Alapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

PEB-07pdfPEB-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

18.) Egyebek