MeghívópdfMH1013rk_Peb.pdf

 Határozat-kivonatpdfHK1013rk_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1013rk_peb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-208pdfKT-208.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-209pdfKT-209.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Rendeletalkotás a települési adóról

KT-210pdfKT-210.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Rendeletalkotás az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-211pdfKT-211.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Döntés a 2022. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való előzetes beleegyezés tárgyában

KT-219pdfKT-219.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Döntés „Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata - műszaki leírásban meghatározott - Intézményeinek karbantartási és felújítási munkái” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban

KT-226pdfKT-226.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

7.) Döntés egyes fejlesztésekkel kapcsolatban

KT-233pdfKT-233.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester, Somody László alpolgármester

 

8.) Az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

KT-235pdfKT-235.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

9.) Tájékoztatás a 2020. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról

PEB-05pdfPEB-05.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

10.) Egyebek

 

 

 

MeghívópdfMH1011rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1011rk_Tffb_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1011rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-208pdfKT-208.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-212pdfKT-212.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

3.) „Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú építési beruházás Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-214pdfKT-214.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Döntés a kerületi helyi védelem alá helyezés iránti eljárás megindításának elrendeléséről, valamint a fővárosi helyi védelem alá helyezés kezdeményezéséről

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-217pdfKT-217.pdf

1.mellékletpdf1_melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_2021.10.06.pdf

2.melléklet pdf2_melléklet_Kerületi_helyi_védelemre_javasolt_elemek_2021.10.06.pdf 

3.mellékletpdf3_melléklet_Fővárosi_helyi_védelemre_javasolt_elemek.pdf

4.mellékletpdf4_melléklet_Tervtanácsi_állásfoglalás.pdf

 

5.) Javaslat Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő névtelen közterületek elnevezésére

KT-232pdfKT-232.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

6.) Az „Alacskai út (a Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) (156066) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

KT-238pdfKT-238.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) A „Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

KT-239pdfKT-239.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) A „Zsebők Zoltán szakrendelőnél távhő vezeték kiváltás és hőközpont felújítása” tárgyú Beruházási alapokmány jóváhagyása

TFFB-14       pdfTF-14.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén lévő területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat megalkotásával összefüggésben lefolytatott partnerségi egyeztetés keretében érkezett észrevételek és az arra adott válaszok elfogadásáról

TFFB-10pdfTF-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: URBANITAS Tervező és Tanácsadó KFt. - tervező

 

10.) Javaslat a Budapest XVIII. kerület, Ganztelep városrész (Üllői út - Mednyánszky utca - Szinyei Merse utca - Nagybánya utca által határolt terület) Tempó 30-as övezetbe sorolására

TFFB-13pdfTF-13.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

11.) A Budapest XVIII. kerület, 155056 helyrajzi számú, Nefelejcs u. 95. szám előtti közterület előtti szakaszának 10,0 m2-es része használata tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-243/Z       Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel

KT-245/Z       Zárt ülés!      (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Martinovics tér 1. szám alatti (hrsz.:154135/1) közterületen lévő 40,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról

TFFB-12/Z    Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14.) Budapest Főváros XVIII. kerület, Bartók Lajos utca 3-7. számú Társasház előtt elhelyezkedő, (152148) hrsz.-ú közterület 457 m2-es részének használata

TFFB-11/Z    Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

15.) Budapest XVIII. kerület, Kiss Ernő utca 47. szám alatti ingatlan mellett elhelyezkedő, (152130/2) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-9/Z      Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16.) Budapest XVIII. kerület, Csontváry K. T. utca 30-48. szám alatti ingatlanok előtt elhelyezkedő, (151159/39) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-08/Z    Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17.) A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak újraválasztása

KT-247/Z       Zárt ülés!      (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

18.) Egyebek

 

MeghívópdfMH1014rk_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1014_KT_AN.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK1014rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

      1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-208.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-208.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 Kt-208kieg1pdfKT-208kieg1.pdf

 

 1. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-209.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-209.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Rendeletalkotás a települési adóról

(KT-210.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-210.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Rendeletalkotás az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-211.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-211.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-212.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-212.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-213.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-213.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú építési beruházás Beruházási Alapokmányának elfogadása

(KT-214.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-214.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása – a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. részére – a Budapest XVIII. kerület, 156208/2 helyrajzi számú, természetben a 1185 Budapest, Nagybecskerek utca 30. szám alatti ingatlanon lévő küzdősport terem fejlesztéséhez

(KT-215.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-215.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában hozott polgármesteri döntésekről

(KT-216.)pdfKT-216.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Döntés a kerületi helyi védelem alá helyezés iránti eljárás megindításának elrendeléséről, valamint a fővárosi helyi védelem alá helyezés kezdeményezéséről

(KT-217.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-217.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

1.mellékletpdf1_melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_2021.10.06.pdf

2.mellékletpdf2_melléklet_Kerületi_helyi_védelemre_javasolt_elemek_2021.10.06.pdf

3.mellékletpdf3_melléklet_Fővárosi_helyi_védelemre_javasolt_elemek.pdf

4.mellékletpdf4_melléklet_Tervtanácsi_állásfoglalás.pdf

 

 1. "Minek nevezzelek?” című pályázat kiírása a diákok és kerületi lakosok részére

(KT-218.)pdfKT-218.pdf

Előterjesztő: Komáromi Zoltán Péter városigazgató

 KT-218kieg1pdfKt-218kieg1.pdf

 

 1. Döntés a 2022. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való előzetes beleegyezés tárgyában

(KT-219.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-219.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Városrehabilitáció 18 Nonprofit Zrt. részére

(KT-220.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. A Budapest XVIII. kerület, 155447/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon vezetékjog alapításával és bejegyzésével kapcsolatos döntés

(KT-221.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-221.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 Kt-221kieg1pdfKT-221kieg1.pdf

 

 1. Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Budapest XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület részére

(KT-222.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-222.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról

(KT-223.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-223.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés útépítéshez kapcsolódó vagyonelemek térítésmentes átvételével kapcsolatosan

(KT-224)        rendkívüli eljárással!pdfKT-224.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. A testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok 2021. évi munkaterve

(KT-225.)pdfKT-225.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok

 

 1. Döntés „Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata - műszaki leírásban meghatározott - Intézményeinek karbantartási és felújítási munkái” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban

(KT-226.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-226.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 1. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt-vel, valamint a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátási szerződések módosításáról

(KT-227.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-227.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés a Budapest, XVIII. kerület Margó Tivadar utcában található 150228/151 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatosan

(KT-228.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-228.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés a Budapest XVIII. kerület Méta utca menti garázssorban található 150228/102/A/48 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról

(KT-229.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-229.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel

(KT-230.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-230.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Vida Csaba, áruházigazgató

 

 1. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Madách utca 49. számú ingatlan ügyében

(KT-231.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-231.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Máté Zsuzsanna

 

 1. Javaslat Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő névtelen közterületek elnevezésére

(KT-232.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-232.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 1. Döntés egyes fejlesztésekkel kapcsolatosan

(KT-233.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-233.pdf

Előterjesztők: Kőrös Péter alpolgármester, Somody László alpolgármester

 

 1. Döntés eszközök beszerzéséről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére

(KT-234.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-234.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

(KT-235.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-235.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 1. Fotópályázat kiírása a koronavírus kerületi áldozatainak emlékére

(KT-236.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-236.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Támogatási szerződés kötése az Életjel Alapítvánnyal

(KT-237.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-237.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

 1. AzAlacskai út (a Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) (156066) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-238.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-238.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. A „Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-239.) rendkívüli eljárással!pdfKT-239.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés külföldi önkormányzattal történő együttműködésről, Artasat testvérváros hadiárváinak támogatásáról

(KT-240.)pdfKT-240.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor tanácsnok

 

 1. Tagcsere a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottságban

(KT-241.)pdfKT-241.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Törvényességi felhívás a 2021. június 30-i képviselő-testületi üléssel kapcsolatban

(KT-242.)pdfKT-242.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. A Budapest XVIII. kerület, 155056 helyrajzi számú, Nefelejcs u. 95. szám előtti közterület előtti szakaszának 10,0 m2-es része használata tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

(KT-243/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. A Budapest XVIII. kerület, Csontváry K. T. utca 40-48. szám előtti 151185/3 hrsz.-ú közforgalom számára átadott terület egy részének használatával kapcsolatos döntés

(KT-244Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel

(KT-245/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés Közalapítványok alapító okiratának módosításáról

(KT-246/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Kis Ágnes, Vörös Árpád, Tasnádi András

 

 1. A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak újraválasztása

(KT-247/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

     41.Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-248./Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Döntés részletfizetés engedélyezéséről

(KT-249/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés közforgalomnak átadott magánutak (hrsz.: 156013/22, 156015/14, 156015/7) ingyenes tulajdonba vételéről

(KT-250/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester 

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(KT-251.) rendkívüli eljárással!  

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző 

 

 1. Döntés Nagy Károly tanácsnoki beszámolójának az elfogadásáról

(KT-252.) rendkívüli eljárással!pdfKT-252.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly önkormányzati képviselő

 

 1. Tájékoztatók, bejelentések
 • Taj01: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

(KT-253.)pdfTaj01_KT-253.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 • Taj02: Tájékoztatás a 2020. II. és 2021. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokról

(KT-254.)pdfTaj02_KT-254.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 • Taj03: Tájékoztató az UPSURGE projektről

(KT-255.)pdfTaj03_KT-255.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Sürgősségi napirendek:

 

S1. Döntés Otruba István Ferenc hagyatékának átvételéről

S1-256pdfS1-256.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

S2. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Nemes u. 22. szám alatti Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő átadását követően szükségessé váló szerződésmódosításokról S2-257pdfS2-257.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester 

 

 

S3. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kizárólagos tulajdonában álló 1181 Budapest, Üllői út 357. és 361. szám alatti, valamint a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 1181 Budapest, Üllői út 359. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésének zártkörű pályázati kiírásáról

(S3-258Z)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH0902_tffb_rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0902_tffb_rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0902rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés Budapest XVIII. kerület, Üllői út Szarvas csárda tér és városhatár közötti útszakasz komplex felújításának tervdokumentációiról

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

TFFB-04pdfTFFB-04.pdf

 

2.) Döntés „Az 50-es villamos megállóhelyeinek akadálymentesítése, közvilágítása és kiegészítő tervezése” (Szarvascsárda tér, Baross utca megállók) tárgyában

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

TFFB-05pdfTFFB-05.pdf

 

3.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0726rk_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0726rk_peb.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0726rk_peb.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 3. számú módosítása 

PEB-04pdfPEB-04.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Bacsik György vezérigazgató (Városrehabilitáció18 Zrt.)

 

2.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0708rk_Kt.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0708rk_KT.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0708rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1.Döntés telepítési tanulmányterv ügyében

(KT-166.), pdfKT-166.pdfKT-166/kieg.1.pdfKT-166kieg1.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2. A Polgármester által meghozott 247/2021. (V. 18.) polgármesteri határozat visszavonásának kezdeményezése az SzMSz 19.§ c. pontja, valamint 14.§ (2) pontja alapján

(KT-167.)      pdfKT-167.pdf 

Előterjesztők: Tóth Kálmán frakcióvezető, Szarvas Attila frakcióvezető

 

3. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

 

 

MeghívópdfMH0708_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0708_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0708_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1.Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 (169.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2. Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(190.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-190.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(198.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 198kieg1 pdfKT-198kieg1.pdf

 

4. A Képviselő-testület 249/2015. (V.19.) számú határozatának módosítása

(170.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-170.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére

(178.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal az Önkormányzat vállalkozásfejlesztési pontjának kialakításával kapcsolatban

(179.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester 

 

7.Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

(174.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8. Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása

(185.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. Döntés egyes pályázatokkal és beruházásokkal kapcsolatosan

(176.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-176.pdf

Előterjesztők: Kőrös Péter alpolgármester, Somody László alpolgármester

 Kt-176kieg1pdfKT-176kieg1.pdf

 

10. Döntés „SOFI játszósziget” kialakítása tárgyában

(191.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-191.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

11.„Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú Beruházási Alapokmány elfogadása

(177.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között megkötött Vagyonhasználati- és kezelési Megállapodás, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

(199.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-199.pdf

E1őterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 199kieg1pdfKT-199kieg1.pdf

 

13. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása

(182.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-182.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester 

 

14.Helyi Esélyegyenlőségi Program (2021-2026) elfogadása

(196.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Csibész Család-és Gyermekjóléti Központ, ESZI, EBI, Bp18 Egyesített Óvoda intézményvezetői

 

15. Döntés a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházás tárgyában megállapodás megkötéséről Budapest Főváros Önkormányzatával

(200.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-200.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására

(193.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-193.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

17. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

(201.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

18. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

(202.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

19. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Külső-Pesti Tankerületi Központtal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

(203.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-203.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

20. Együttműködési megállapodás megkötése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Külső-Pesti Tankerületi Központ között

(204.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-204.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Rábel Krisztina Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgató

 

21. Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület részére, továbbá döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

(181.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 181kieg1pdfKT-181kieg1.pdf

 

22. Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv általi elfogadása tárgyában született 169/2020. (VIII.11.) KT határozat módosítása

(192.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-192.pdf

Előterjesztők: Somody László alpolgármester, Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna

 

23. Tagcsere a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságban

(184.) pdfKT-184.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 Kt-184kieg1pdfKT-184kieg1.pdf

 

24. Képviselő-testületi döntések felülvizsgálatának és módosításának a kezdeményezése az SzMSz 19. §. c. pontja alapján

(188.) pdfKT-188.pdf

Előterjesztők: Tóth Kálmán frakcióvezető, Szarvas Attila frakcióvezető

 

25. Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel

(194/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

26. Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel

(195/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27. Döntés a Magyar Posta Zrt. bérleti díjának mérsékléséről szóló kérelemről

(172/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

28. Döntés pályázat kiírásáról a Budapest XVIII. kerület, Ráday G. utcában található 155562 hrsz-ú ingatlan hasznosítása tárgyában

(173/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29. Döntés a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság bérleti díj mérséklése iránti kérelméről

(180/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

30.Elvi döntés a Budapest XVIII. kerület belterület 155737 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1183 Budapest, Üllői út 504. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatban

(175/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

31. Döntés a kerületben található egylakásos lakóépületek energiahatékonyságának növelése céljából kiírt pályázat keretében támogatási összeg kifizetéséről

(186/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

32. A XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 2020. évi beszámolója

(171.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD

 

33. A Környezetvédelmi tanácsnok 2020. évi beszámolója

(189.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel környezetvédelmi tanácsnok

 

34. Az ifjúságpolitikai tanácsnok 2020. évi beszámolója

(197.) rendkívüli eljárással!pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly ifjúságpolitikai tanácsnok

 

35. Interpellációk 

 

36. Kérdések

 

37. Tájékoztatók, bejelentések

-   Taj01.: Tájékoztató az Önkormányzat 2021. január 1. napjától a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozó gazdálkodásának alakulásáról

(183.)          rendkívüli eljárással!pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 • Taj02: Tájékoztatás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2020. évi környezetvédelmi állapotáról

(205.)          rendkívüli eljárással!pdfKT-205.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 • : Tájékoztató a Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport működéséről

(187.)          rendkívüli eljárással!pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

Sürgősségi napirendi pontok:

 

S1. Döntés - az Egyesített Szociális Intézmény Gyöngyvirág Nappali Szolgálatában veszélyhelyzet ideje alatt a fogyatékkal élők nappali ellátásának igénybevételéről szóló - 279/2021. (VI.04.) képviselő-testületi határozat módosításáról

(KT-206)pdfS1-206.pdf

 S2. A "Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása" beruházási alapokmányainak elfogadása 

(KT-207) pdfS2-207.pdf

 

MeghívópdfMH0706_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0706tffb_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0706tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

KT-190pdfKT-190.pdf

 

2.) Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal az Önkormányzat vállalkozásfejlesztési pontjának kialakításával kapcsolatban

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-179pdfKT-179.pdf

 

3.) Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-185pdfKT-185.pdf

 

4.) Döntés „SOFI játszósziget” kialakítása tárgyában

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

KT-191pdfKT-191.pdf

 

5.) „Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú Beruházási Alapokmány elfogadása

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-177pdfKT-177.pdf

 

6.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházás tárgyában megállapodás megkötéséről Budapest Főváros Önkormányzatával

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-200pdfKT-200.pdf

 

7.) A környezetvédelmi tanácsnok 2020. évi beszámolója

Előterjesztő: Kassai Dániel környezetvédelmi tanácsnok

KT-189pdfKT-189.pdf

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatával összefüggésben a partnerségi egyeztetés lefolytatásáról

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

TFFB-04pdfTF-04.pdf

 

9.) A „Bp18 Egyesített Óvoda homlokzati hőszigetelése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

TFFB-05pdfTF-05.pdf

 

10) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-194/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)     

 

11.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-195/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)     

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz.-ú közterületen elhelyezkedő 86,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

TFFB-01/Z    Zárt ülés! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Hengermű utca 4. szám előtti, 151853 helyrajzi számú, 65,0 m2 nagyságú közterület használatáról

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

TFFB-02/Z    Zárt ülés! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Balassa utca (155447/2) hrsz.-ú közterület használatáról

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

TFFB-03/Z    Zárt ülés! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

 

15.) Döntés a kerületben található egylakásos lakóépületek energiahatékonyságának növelése céljából kiírt pályázat keretében támogatási összeg kifizetéséről

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

KT-186/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

 

16.) Tájékoztatás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2020. évi környezetvédelmi állapotáról

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

KT-205pdfKT-205.pdf

 

17.) Tájékoztató a Zaj- és Környezetvédelmi Csoport Működéséről

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

KT-187pdfKT-187.pdf

 

18.) Egyebek

 

 

 

MeghívópdfMH0707_PEB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0707peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0707peb.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés egyes pályázatokkal és beruházásokkal kapcsolatosan

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester és Somody László alpolgármester

KT-176pdfKT-176.pdf

 

 

2.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

KT-193pdfKT-193.pdf

 

 

3.)Együttműködési megállapodás megkötése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Külső-Pesti Tankerületi Központ között

KT-204pdfKT-204.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Rábel Krisztina Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgató

 

4.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2020. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

PEB-01pdfPEB-01.pdf

 

5.) Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú módosítása

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

PEB-03pdfPEB-03.pdf

 

6.) A kerületi egyházak és civil szervezetek pályázat útján elnyert 2020. évi támogatásainak elszámolása

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

PEB-02pdfPEB-02.pdf

 

7.) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. január 1. napjától a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozó gazdálkodásának alakulásáról

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-183pdfKT-183.pdf

 

8.) Egyebek

 

 

MeghívópdfMH0630rk_KT.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0630rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0630rk_KT.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés telepítési tanulmányterv ügyében

 

(KT-166.)pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2.) A Polgármester által meghozott 247/2021. (V. 18.) polgármesteri határozat visszavonásának kezdeményezése az SzMSz 19.§ c. pontja, valamint 14.§ (2) pontja alapján

(KT-167.)       pdfKT-167.pdf

Előterjesztők: Tóth Kálmán frakcióvezető, Szarvas Attila frakcióvezető

 

3.) A 71/2021. (II.26.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata

(KT-168/Z)     Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.)Tájékoztatók, bejelentések