Képviselő-testület 2023. június 28-ai (szerda, 16:30 órai) ülése

Írta:  2023.06.16.

MeghívópdfMH0628_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0628_KT_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0628_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-151)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

2.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-153)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-153.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

3.) Rendeletalkotás a lakásért életjáradék programról

(KT-152)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-152.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

KT-152kieg1- módosító javaslatpdfKt-152kieg1.pdf

 

4.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-136)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

5.) A Képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve

(KT-142)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-142kieg1- kiegészítéspdfKT-142kieg1.pdf

 

6.) Döntés a 142-es vasútvonal alternatív nyomvonalára tett javaslatról

(KT-146)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-146.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

7.) Az „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú beruházási alapokmány elfogadása

(KT-139)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-139.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 140014/1 helyrajzi szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 85128/90994-ed tulajdoni hányadának Pilisi Parkerdő Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adásáról

(KT-145)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-145.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

9.) Tagcsere az Egészségügyi és Szociális Bizottságban

(KT-144)                   pdfKT-144.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

10.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

(KT-150)        pdfKT-150.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 KT-150kieg1-módosító javaslat pdfKT-150kieg1.pdf

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út 337. földszint 2. szám alatti, 151938 helyrajzi számú ingatlanban található 48 m2 alapterületű helyiség térítésmentes használatba adásáról

(KT-138)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

12.) Döntés Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén térfigyelő kamerák telepítési helyszíneiről

(KT-148)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

 

 

13.) Döntés együttműködésről a postai szolgáltatások szélesebb körű elérhetősége érdekében

(KT-154)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-154.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

14.) Döntés a 326/2022. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

(KT-143)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Csatlakozás békepárti határozathoz

(KT-141)        pdfKT-141.pdf

Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető, Szarvas Attila frakcióvezető

 Kt-141kieg1 -módosító javaslatpdfKT-141kieg1.pdf

 

16.) Képviselő-testületi döntés meghozatala a Budapest XVIII. kerület Szélső utcára az illegális felhajtást hatékonyan akadályozó lezárás kihelyezésére az SzMSz 19.§ a.) pontja alapján

(KT-137)       pdfKT-137.pdf 

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán önkormányzati képviselő

 

 

17.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására

(KT-147)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-147.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Tordai László, Katasztrófavédelem XIX. kerületi Hivatásos Parancsnokság parancsnoka

 

 

18.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 13. földszint 6. szám alatti, 152172/2 helyrajzi számú ingatlanban található 164 m2 alapterületű üzlethelyiség használatára vonatkozóan

(KT-149/Z)                 Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(KT-140)                    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 

20.) Interpellációk 

- Int-01: Tarkő utca és környékének csapadékvíz elvezetése

 

Interpelláló: Galgóczy Zoltán képviselő. Interpellált: Szaniszló Sándor polgármester

 

(INT-1) pdfInt-1.pdf

  

 

21.) Kérdések

 

 

22.) Tájékoztatók, bejelentések 

 

-Taj-01: Tájékoztató a Képviselő-testület 2023. május 30-i ülésén tárgyalt KT-129-es napirendjéhez

(Taj-01)pdfTaj-01.pdf

 

 

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1.) A Budapest XVIII. kerület, 155142 helyrajzi számú, természetben az 1184 Budapest, Üllői út 386. szám alatt található ingatlan bérleti díjával kapcsolatos döntés

(KT-155/Z)                 Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S2.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása

(KT-156)   pdfS2_KT-156.pdf     

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Dr. Jánosik István c.r.ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

S3.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

(KT-157)pdfS3_KT-157.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S4.) Döntés a védőnői feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyontárgyakkal kapcsolatban

(KT-159) pdfS4_Kt-159.pdf                 

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S5.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő együttműködési megállapodásokról

(KT-160)  pdfS5-KT-160.pdf  

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

 

S6.) A „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése II. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

(KT-161)  pdfS6-KT-161.pdf           

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S7.) Döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

(KT-162/Z)                 Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

S8.) Képviselő-testületi döntés meghozatala a Budapest XVIII. kerület Pestszentimre Felső területrendezése érdekében, P+R parkoló fejlesztési koncepció megalkotása az SzMSz 19. § a.) pontja alapján

(KT-163)  pdfS8-KT-163.pdf     

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán és Bauer Ferenc önkormányzati képviselő

 

S9.) Képviselő-testületi döntés meghozatala a Budapest XVIII. kerület Táncsics utcai sportpálya kerítésének hangszigetelése érdekében az SzMSz 19. § a.) pontja alapján

(KT-164) pdfS9-KT-164.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán önkormányzati képviselő

 

S10.) Miklóstelep forgalmi rendjének felülvizsgálata

(KT-165)  pdfS10-KT-165-AN.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila Sándor önkormányzati képviselő