Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2023. május 22-én (hétfőn, 14.30 órakor) tartandó ülése

Írta:  2023.05.19.

MeghívópdfMH0522_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0522.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0522.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

4.) Rendeletalkotás a zaj elleni védelem helyi szabályairól

KT-120pdfKT-120.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

5.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-87pdfKT-87.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbanitas Kft. tervező

 

6.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről

KT-123pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-88pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) A „Napsugár Bölcsőde energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-122pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

9 .) „Pitypang Óvoda energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-116pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

10.) A „Kondor Béla sétány környezetrendezése” tárgyú Beruházási alapokmány elfogadása

KT-117pdfKT-117.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

11.) Döntés a 111/2023. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

KT-95pdfKT-95.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) Budapest XVIII. kerület, Havanna utca 2-4. számú Társasház mellett található szelektív hulladékgyűjtő sziget üveghulladék-gyűjtő konténerének áthelyezése

TFFB-10pdfTFFB-10.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

13.) Döntés Örökségvédelmi Pályázat kiírásáról

TFFB-11pdfTFFB-11.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

14.) Budapest XVIII. kerület, Kisfaludy utca – Benjámin utca sarokpontján elhelyezkedő egybefüggő zöldterületen (hrsz.: 143613; 143584; 143583 - buszforduló) üveghulladék gyűjtőkonténer elhelyezése

TFFB-08pdfTFFB-08.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

15.) Javaslat a Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálására

TFFB-12       pdfTFFB-12.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Döntés az 1183 Budapest, XVIII. kerület 152656/3 helyrajzi számú, természetben a Gyömrői út mentén fekvő, 8718 m2 nagyságú közterület 5000 m2 nagyságú területrészének használatáról

KT-99z           Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17.) Döntés a Budapest XVIIII. kerület, Riesz Frigyes utca és a Cziffra György utca sarkán található (150259/33) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel

KT-113z         Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18.) Javaslat közterület-használati engedély kiadására a Budapest XVIII. kerület (151126/59) hrsz.-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Havanna utca 2-4. szám előtti közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget további működtetése érdekében

TFFB-9z        Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

19.) Egyebek