Képviselő-testület 2023. május 30-ai (kedd, 08.30 órakor) tartandó ülése

Írta:  2023.05.19.

MeghívópdfMH0524_KT.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0530_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0530_KT.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-91) rendkívüli eljárással!pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

(KT-118) rendkívüli eljárással!pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-119) rendkívüli eljárással!pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló  

 

119kieg1 – könyvvizsgálói vélemény pdfKT-119kieg1.pdf

119kieg2 - rendelet szöveges részét érintő módosításpdfKT-119kieg2.pdf

 

 

4.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-112) rendkívüli eljárással!pdfKT-112.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Rendeletalkotás a zaj elleni védelem helyi szabályairól

(KT-120) rendkívüli eljárással!pdfKT-120.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

6.) Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-108) rendkívüli eljárással!pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-93) rendkívüli eljárással!pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-87) rendkívüli eljárással!pdfKT-87.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbanitás Kft.-Tervező

 

9.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről

(KT-123) rendkívüli eljárással!pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

10.) Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-88) rendkívüli eljárással!pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

11.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-102) rendkívüli eljárással!pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

102kieg1 - rendelet 3-4. §-át érintő módosításpdfKT-102kieg1.pdf

 

12.) Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban

(KT-89) rendkívüli eljárással!pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

13.) A „Napsugár Bölcsőde energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-122) rendkívüli eljárással!pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14.) A „Pitypang Óvoda energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-116) rendkívüli eljárással!pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. Vezérigazgató

 

15.) A „Kondor Béla sétány környezetrendezése” tárgyú Beruházási alapokmány elfogadása

(KT-117) rendkívüli eljárással!pdfKT-117.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. Vezérigazgató

 

16.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 149920 helyrajzi számú, természetben az Üllői út 517. szám alatti ingatlan 5., 6. és 9. számú irodahelyiségeinek térítésmentes használatba adásáról

(KT-115) rendkívüli eljárással!pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 521. szám alatti, 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű 975 m2 alapterületű ingatlan hasznosításáról

(KT-97) rendkívüli eljárással!pdfKT-97.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18.) Döntés a Szociális ügyekért felelős tanácsnok 2023. év második félévére vonatkozó munkaterve elfogadásáról

(KT-107) rendkívüli eljárással!pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

 

19.) Döntés a gazdasági- és városstratégiai koordinációs tanácsnoki éves munkaterv elfogadásáról

(KT-96) rendkívüli eljárással!pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

20.) Döntés eszköz beszerzéséről a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére

(KT-109) rendkívüli eljárással!pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

21.) Döntés a 111/2023. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

(KT-95) rendkívüli eljárással!pdfKT-95.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

22.) A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása

(KT-98) rendkívüli eljárással!pdfKT-98.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

23.) Elvi döntés a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelybővítéséről

(KT-111) rendkívüli eljárással!pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Tóth Anna, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

 

24.) Döntés a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési Megállapodás módosításáról

(KT-100) rendkívüli eljárással!pdfKT-100.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

25.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

(KT-127)pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

26.) Döntés az 1183 Budapest, XVIII. kerület 152656/3 helyrajzi számú, természetben a Gyömrői út mentén fekvő, 8718 m2 nagyságú közterület 5000 m2 nagyságú területrészének használatáról

(KT-99/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27.) Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról

(KT-92/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

28.) Döntés a Budapest XVIIII. kerület, Riesz Frigyes utca és a Cziffra György utca sarkán található (150259/33) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel

(KT-113/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29.) Pedagógus szakmai kitüntetések adományozása

(KT-110/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

30.) A Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázatának elbírálása, az intézményvezető kinevezése

(KT-125/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna phd

 

31.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-128/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

32.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 154436 helyrajzi számú, természetben 1183 Budapest, Gyömrői út 105. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában

(KT-86/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

33.) Döntés pályázat kiírásáról a 1188 Budapest, XVIII. kerület 141980/2 helyrajzi számú, természetben a Szélső utca 54-56. szám alatti ingatlan területrészének hasznosítása céljából

(KT-114/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

34.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 13. földszint 6. szám alatti, 152172/2 helyrajzi számú ingatlanban található 164 m2 alapterületű üzlethelyiség használatára vonatkozóan

(KT-103/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

35.) Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Tiszta Forrás Alapítvánnyal az „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek" megnevezésű pályázaton való részvétel érdekében

(KT-124/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Márkus Gábor

 

36.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének elfogadása

(KT-121) rendkívüli eljárással!pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

  

37.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolójának elfogadása

(KT-101) rendkívüli eljárással!pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

 

38.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

(KT-129) rendkívüli eljárással!pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

39.) A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2022. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

(KT-130) rendkívüli eljárással!pdfKT-130.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György vezérigazgató

 

40.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója

(KT-104) rendkívüli eljárással!pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Dr. Jánosik István c. r. ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

41.) Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi munkájáról

(KT-105) rendkívüli eljárással!pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-par

 

42.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

(KT-106)pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

43.) Döntés a 2022. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről

(KT-94) rendkívüli eljárással!pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési vezető

 

44.) Döntés az Önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

(KT-90) rendkívüli eljárással!pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

45. Interpellációk

 

46. Kérdések

 

  1. Tájékoztatók, bejelentések

            - Taj01:         Tájékoztató az UPSURGE projektről

                                   (KT-126)pdfTaj01_KT-126.pdf

                                   Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Sürgősségi napirendek:

S1. Rendeletalkotás a kegyeleti kérdésekről szóló 10/1996. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-131)pdfS1_KT-131.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

S2. Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-132)pdfS2-KT-132.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

S3. A „Polgármesteri Hivatal Tanácsterem felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-133)pdfS3-KT-133.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

S4. Döntés méltatlansági ügyben

(KT-134z)          Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság, Láng István elnök

Meghívott: Varga Zsolt Krisztián

 

 

S5. Javaslat 2023. évi „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kerületért Díj” odaítélésére

(KT-135z)           Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester