MeghívópdfMH0628_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0628_KT_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0628_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-151)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

2.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-153)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-153.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

3.) Rendeletalkotás a lakásért életjáradék programról

(KT-152)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-152.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

KT-152kieg1- módosító javaslatpdfKt-152kieg1.pdf

 

4.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-136)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

5.) A Képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve

(KT-142)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-142kieg1- kiegészítéspdfKT-142kieg1.pdf

 

6.) Döntés a 142-es vasútvonal alternatív nyomvonalára tett javaslatról

(KT-146)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-146.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

7.) Az „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú beruházási alapokmány elfogadása

(KT-139)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-139.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 140014/1 helyrajzi szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 85128/90994-ed tulajdoni hányadának Pilisi Parkerdő Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adásáról

(KT-145)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-145.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

9.) Tagcsere az Egészségügyi és Szociális Bizottságban

(KT-144)                   pdfKT-144.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

10.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

(KT-150)        pdfKT-150.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 KT-150kieg1-módosító javaslat pdfKT-150kieg1.pdf

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út 337. földszint 2. szám alatti, 151938 helyrajzi számú ingatlanban található 48 m2 alapterületű helyiség térítésmentes használatba adásáról

(KT-138)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

12.) Döntés Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén térfigyelő kamerák telepítési helyszíneiről

(KT-148)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

 

 

13.) Döntés együttműködésről a postai szolgáltatások szélesebb körű elérhetősége érdekében

(KT-154)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-154.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

14.) Döntés a 326/2022. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

(KT-143)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Csatlakozás békepárti határozathoz

(KT-141)        pdfKT-141.pdf

Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető, Szarvas Attila frakcióvezető

 Kt-141kieg1 -módosító javaslatpdfKT-141kieg1.pdf

 

16.) Képviselő-testületi döntés meghozatala a Budapest XVIII. kerület Szélső utcára az illegális felhajtást hatékonyan akadályozó lezárás kihelyezésére az SzMSz 19.§ a.) pontja alapján

(KT-137)       pdfKT-137.pdf 

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán önkormányzati képviselő

 

 

17.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására

(KT-147)                    rendkívüli eljárással!pdfKT-147.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Tordai László, Katasztrófavédelem XIX. kerületi Hivatásos Parancsnokság parancsnoka

 

 

18.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 13. földszint 6. szám alatti, 152172/2 helyrajzi számú ingatlanban található 164 m2 alapterületű üzlethelyiség használatára vonatkozóan

(KT-149/Z)                 Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(KT-140)                    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 

20.) Interpellációk 

- Int-01: Tarkő utca és környékének csapadékvíz elvezetése

 

Interpelláló: Galgóczy Zoltán képviselő. Interpellált: Szaniszló Sándor polgármester

 

(INT-1) pdfInt-1.pdf

  

 

21.) Kérdések

 

 

22.) Tájékoztatók, bejelentések 

 

-Taj-01: Tájékoztató a Képviselő-testület 2023. május 30-i ülésén tárgyalt KT-129-es napirendjéhez

(Taj-01)pdfTaj-01.pdf

 

 

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1.) A Budapest XVIII. kerület, 155142 helyrajzi számú, természetben az 1184 Budapest, Üllői út 386. szám alatt található ingatlan bérleti díjával kapcsolatos döntés

(KT-155/Z)                 Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S2.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása

(KT-156)   pdfS2_KT-156.pdf     

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Dr. Jánosik István c.r.ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

S3.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

(KT-157)pdfS3_KT-157.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S4.) Döntés a védőnői feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyontárgyakkal kapcsolatban

(KT-159) pdfS4_Kt-159.pdf                 

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S5.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő együttműködési megállapodásokról

(KT-160)  pdfS5-KT-160.pdf  

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

 

S6.) A „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése II. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

(KT-161)  pdfS6-KT-161.pdf           

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S7.) Döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

(KT-162/Z)                 Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

S8.) Képviselő-testületi döntés meghozatala a Budapest XVIII. kerület Pestszentimre Felső területrendezése érdekében, P+R parkoló fejlesztési koncepció megalkotása az SzMSz 19. § a.) pontja alapján

(KT-163)  pdfS8-KT-163.pdf     

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán és Bauer Ferenc önkormányzati képviselő

 

S9.) Képviselő-testületi döntés meghozatala a Budapest XVIII. kerület Táncsics utcai sportpálya kerítésének hangszigetelése érdekében az SzMSz 19. § a.) pontja alapján

(KT-164) pdfS9-KT-164.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán önkormányzati képviselő

 

S10.) Miklóstelep forgalmi rendjének felülvizsgálata

(KT-165)  pdfS10-KT-165-AN.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila Sándor önkormányzati képviselő

 

 

 

MeghívópdfMH0620_TÜK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0620rk_TÜK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0620rk_TÜK.pdf

 

 

Napirendi pontok: 

 

1,) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-153pdfKT-153.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

3,) Rendeletalkotás a lakásért életjáradék programról

KT-152pdfKT-152.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

4.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-136pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) A Képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve

KT-142pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-140pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

7.) Döntés Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén térfigyelő kamerák telepítési helyszíneiről

KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető – BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

 

8.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0628_PEB.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0628_PEB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0628_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve

KT-142pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására

KT-147pdfKT-147.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Tordai László Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

 

3.) Döntés együttműködésről a postai szolgáltatások szélesebb körű elérhetősége érdekében

KT-154pdfKT-154.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

PEB-09pdfPEB-09.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású napirend:

H1.) Az Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési tervének 2. számú módosítása

PEB-10pdfH1-PEB-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

 

MeghívópdfMH0622_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0622_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0622_TFFB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1,) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-153pdfKT-153.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

3.) A Képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve

KT-142pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Döntés a 142-es vasútvonal alternatív nyomvonalára tett javaslatról

KT-146pdfKT-146.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Az „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-139pdfKT-139.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Döntés Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén térfigyelő kamerák telepítési helyszíneiről

KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

 

7.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

TFFB-15pdfTFFB-15.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 140766 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Vasút utca 48. szám alatt található ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

TFFB-13z      Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 151159/8 helyrajzi számú, természetben az 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 9-11. szám alatt található ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

TFFB-14z      Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0607rk_tük.pdf

 

Napirendek:

 

1.) Javaslat Polgármesteri Elismerő Oklevél odaítélésére

TÜK-10z        Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés a) alapján zárt ülés

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

MeghívópdfMH0524_KT.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0530_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0530_KT.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-91) rendkívüli eljárással!pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

(KT-118) rendkívüli eljárással!pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-119) rendkívüli eljárással!pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló  

 

119kieg1 – könyvvizsgálói vélemény pdfKT-119kieg1.pdf

119kieg2 - rendelet szöveges részét érintő módosításpdfKT-119kieg2.pdf

 

 

4.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-112) rendkívüli eljárással!pdfKT-112.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Rendeletalkotás a zaj elleni védelem helyi szabályairól

(KT-120) rendkívüli eljárással!pdfKT-120.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

6.) Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-108) rendkívüli eljárással!pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-93) rendkívüli eljárással!pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-87) rendkívüli eljárással!pdfKT-87.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbanitás Kft.-Tervező

 

9.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről

(KT-123) rendkívüli eljárással!pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

10.) Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-88) rendkívüli eljárással!pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

11.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-102) rendkívüli eljárással!pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

102kieg1 - rendelet 3-4. §-át érintő módosításpdfKT-102kieg1.pdf

 

12.) Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban

(KT-89) rendkívüli eljárással!pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

13.) A „Napsugár Bölcsőde energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-122) rendkívüli eljárással!pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14.) A „Pitypang Óvoda energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-116) rendkívüli eljárással!pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. Vezérigazgató

 

15.) A „Kondor Béla sétány környezetrendezése” tárgyú Beruházási alapokmány elfogadása

(KT-117) rendkívüli eljárással!pdfKT-117.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. Vezérigazgató

 

16.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 149920 helyrajzi számú, természetben az Üllői út 517. szám alatti ingatlan 5., 6. és 9. számú irodahelyiségeinek térítésmentes használatba adásáról

(KT-115) rendkívüli eljárással!pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 521. szám alatti, 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű 975 m2 alapterületű ingatlan hasznosításáról

(KT-97) rendkívüli eljárással!pdfKT-97.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18.) Döntés a Szociális ügyekért felelős tanácsnok 2023. év második félévére vonatkozó munkaterve elfogadásáról

(KT-107) rendkívüli eljárással!pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

 

19.) Döntés a gazdasági- és városstratégiai koordinációs tanácsnoki éves munkaterv elfogadásáról

(KT-96) rendkívüli eljárással!pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

20.) Döntés eszköz beszerzéséről a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére

(KT-109) rendkívüli eljárással!pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

21.) Döntés a 111/2023. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

(KT-95) rendkívüli eljárással!pdfKT-95.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

22.) A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása

(KT-98) rendkívüli eljárással!pdfKT-98.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

23.) Elvi döntés a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelybővítéséről

(KT-111) rendkívüli eljárással!pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Tóth Anna, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

 

24.) Döntés a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési Megállapodás módosításáról

(KT-100) rendkívüli eljárással!pdfKT-100.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

25.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

(KT-127)pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

26.) Döntés az 1183 Budapest, XVIII. kerület 152656/3 helyrajzi számú, természetben a Gyömrői út mentén fekvő, 8718 m2 nagyságú közterület 5000 m2 nagyságú területrészének használatáról

(KT-99/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27.) Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról

(KT-92/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

28.) Döntés a Budapest XVIIII. kerület, Riesz Frigyes utca és a Cziffra György utca sarkán található (150259/33) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel

(KT-113/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29.) Pedagógus szakmai kitüntetések adományozása

(KT-110/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

30.) A Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázatának elbírálása, az intézményvezető kinevezése

(KT-125/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna phd

 

31.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-128/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

32.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 154436 helyrajzi számú, természetben 1183 Budapest, Gyömrői út 105. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában

(KT-86/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

33.) Döntés pályázat kiírásáról a 1188 Budapest, XVIII. kerület 141980/2 helyrajzi számú, természetben a Szélső utca 54-56. szám alatti ingatlan területrészének hasznosítása céljából

(KT-114/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

34.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 13. földszint 6. szám alatti, 152172/2 helyrajzi számú ingatlanban található 164 m2 alapterületű üzlethelyiség használatára vonatkozóan

(KT-103/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

35.) Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Tiszta Forrás Alapítvánnyal az „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek" megnevezésű pályázaton való részvétel érdekében

(KT-124/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Márkus Gábor

 

36.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének elfogadása

(KT-121) rendkívüli eljárással!pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

  

37.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolójának elfogadása

(KT-101) rendkívüli eljárással!pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

 

38.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

(KT-129) rendkívüli eljárással!pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

39.) A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2022. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

(KT-130) rendkívüli eljárással!pdfKT-130.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György vezérigazgató

 

40.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója

(KT-104) rendkívüli eljárással!pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Dr. Jánosik István c. r. ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

41.) Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi munkájáról

(KT-105) rendkívüli eljárással!pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-par

 

42.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

(KT-106)pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

43.) Döntés a 2022. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről

(KT-94) rendkívüli eljárással!pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési vezető

 

44.) Döntés az Önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

(KT-90) rendkívüli eljárással!pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

45. Interpellációk

 

46. Kérdések

 

  1. Tájékoztatók, bejelentések

            - Taj01:         Tájékoztató az UPSURGE projektről

                                   (KT-126)pdfTaj01_KT-126.pdf

                                   Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Sürgősségi napirendek:

S1. Rendeletalkotás a kegyeleti kérdésekről szóló 10/1996. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-131)pdfS1_KT-131.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

S2. Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-132)pdfS2-KT-132.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

S3. A „Polgármesteri Hivatal Tanácsterem felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-133)pdfS3-KT-133.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

S4. Döntés méltatlansági ügyben

(KT-134z)          Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság, Láng István elnök

Meghívott: Varga Zsolt Krisztián

 

 

S5. Javaslat 2023. évi „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kerületért Díj” odaítélésére

(KT-135z)           Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH0524_tük.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0524_TÜK.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0524_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

 

119kieg1 – könyvvizsgálói vélemény pdfKT-119kieg1.pdf

 

 

4.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-112pdfKT-112.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Rendeletalkotás a zaj elleni védelem helyi szabályairól

KT-120pdfKT-120.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

6.) Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-108pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-93pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-87pdfKT-87.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

9.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről

KT-123pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

10.) Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-88pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

11.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-102pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

12.) Döntés a „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolójának elfogadásáról

TÜK-9pdfTÜK-9.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

 

13.) Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról

KT-92z           Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

14.) Pedagógus szakmai kitüntetések adományozása

KT-110z         Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

15.) Javaslat Polgármesteri Elismerő Oklevél odaítélésére

TÜK-7/Z        Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Vizsgálat a Budapest Főváros Kormányhivatala által kezdeményezett méltatlansági ügyben

TÜK-8/Z        Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Varga Zsolt Krisztián

 

17.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0524_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0524_PEB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0524.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

119kieg1 – könyvvizsgálói vélemény pdfKT-119kieg1.pdf

 

 

4.) Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban  

KT-89pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének elfogadása

KT-121pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

 

 

6.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolójának elfogadása

KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

 

7.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

KT-129pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2022. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

KT-130pdfKT-130.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György vezérigazgató

 

9.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója

KT-104pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Dr. Jánosik István c. r. ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII.
kerületi Rendőrkapitányság

 

10.) Döntés a 2022. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről

KT-94pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési vezető

 

11.) Döntés az Önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

KT-90pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

12.) Az Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítása

PEB-8pdfPEB-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

13.) A Félúton Alapítvány 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

PEB-5pdfPEB-05.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Kovács Csaba az Alapítvány kuratóriumának titkára

 

 

14.) A Tiszta Forrás Alapítvány 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

PEB-6pdfPEB-06.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

 

15.) A Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

PEB-7pdfPEB-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0522_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0522.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0522.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

4.) Rendeletalkotás a zaj elleni védelem helyi szabályairól

KT-120pdfKT-120.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

5.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-87pdfKT-87.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbanitas Kft. tervező

 

6.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről

KT-123pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-88pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) A „Napsugár Bölcsőde energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-122pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

9 .) „Pitypang Óvoda energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-116pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

10.) A „Kondor Béla sétány környezetrendezése” tárgyú Beruházási alapokmány elfogadása

KT-117pdfKT-117.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

11.) Döntés a 111/2023. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

KT-95pdfKT-95.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) Budapest XVIII. kerület, Havanna utca 2-4. számú Társasház mellett található szelektív hulladékgyűjtő sziget üveghulladék-gyűjtő konténerének áthelyezése

TFFB-10pdfTFFB-10.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

13.) Döntés Örökségvédelmi Pályázat kiírásáról

TFFB-11pdfTFFB-11.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

14.) Budapest XVIII. kerület, Kisfaludy utca – Benjámin utca sarokpontján elhelyezkedő egybefüggő zöldterületen (hrsz.: 143613; 143584; 143583 - buszforduló) üveghulladék gyűjtőkonténer elhelyezése

TFFB-08pdfTFFB-08.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

15.) Javaslat a Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálására

TFFB-12       pdfTFFB-12.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Döntés az 1183 Budapest, XVIII. kerület 152656/3 helyrajzi számú, természetben a Gyömrői út mentén fekvő, 8718 m2 nagyságú közterület 5000 m2 nagyságú területrészének használatáról

KT-99z           Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17.) Döntés a Budapest XVIIII. kerület, Riesz Frigyes utca és a Cziffra György utca sarkán található (150259/33) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel

KT-113z         Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18.) Javaslat közterület-használati engedély kiadására a Budapest XVIII. kerület (151126/59) hrsz.-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Havanna utca 2-4. szám előtti közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget további működtetése érdekében

TFFB-9z        Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

19.) Egyebek

 

 

 

 

MeghívópdfMH0509rk_TÜK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0509_rk_TÜK.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0509_rk_Tük.pdf

 

Napirendi pontok:

 1.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása

TÜK-4pdfTÜK-4.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

2.) Budapest XVIII. kerületi Egyházak támogatása

TÜK-5pdfTÜK-5.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

3.) Javaslat Polgármesteri Elismerő Oklevél odaítélésére

TÜK-6/Z Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Egyebek