Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2019. május 13-ai (hétfő, 16.00 óra) ülése

Írta:  2019.05.09.

MeghívópdfMH0513.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0513_tffbAN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0513_tffbAN.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

KT-58pdfKT-58.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 58kieg1pdfKT-58kieg1.pdf

 

2.Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-60pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 60kieg1pdfKT-60kieg1.pdf

3.Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében

KT-59pdfKT-59.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Döntés napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírásáról társasházak és lakásszövetkezeti lakóházak részére

KT-64pdfKT-64.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert önkormányzati képviselő

 

5. „Közterületi játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-18pdfTF-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. „Intézmények (óvodák) területén lévő játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadásra

TFFB-17pdfTF-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2019/20. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz

TFFB-23pdfTF-23.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Budapest Főváros XVIII. kerület (151126/48) hrsz.-ú közterület egy részének autómosó céljára történő használata

TFFB-19pdfTF-19.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. sz. alatti (148820) hrsz.-ú közterületen lévő felépítmény közterület-használata

TFFB-13pdfTF-13.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

10. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-14pdfTF-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Magyar Posta Zrt. által Budapest XVIII. kerületben üzemeltetett levélgyűjtő szekrények közterület-használata

TFFB-15pdfTF-15.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca (152178) hrsz.-ú közterületen lévő épület közterület-használata

TFFB-20pdfTF-20.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Budapest XVIII. kerület Kézműves utcában elhelyezkedő 152180/16 helyrajzi szám alatt közterület egy részének közösségi kertként történő használata

TFFB-12pdfTF-12.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Budapest XVIII. kerület (155753) hrsz.-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Tóth Árpád utcában lévő közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget közterület-használati engedélye

TFFB-21pdfTF-21.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Budapest Főváros XVIII. kerület Bartók Lajos utca 3-7. számú társasház előtti (152148) hrsz.-ú közterület 457 m2-es részének használata

TFFB-22pdfTF-22.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés a Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz.-ú közterület egy részének használatáról

TFFB-16/Z    Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17.Egyebek