Képviselő-testület 2018. december 13-ai (csütörtök, 8.00 óra) ülése

Írta:  2018.12.06.

MeghívópdfMH1213.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1213_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1213_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről (200.)pdfKT-200.pdf

 rendkívüli eljárással!

KT-200kieg1 pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

KT-200kieg2pdfKT-200kieg2.pdf

KT-200kieg3pdfKT-200kieg3.pdf

KT-200kieg4pdfKT-200kieg4.pdf

KT-200kieg5 pdfKT-200kieg5.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (201.)pdfKT-201.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terv) (195.)pdfKT-195.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


4. A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve (202.)pdfKT-202.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2019. január 1. és 2019. december 31. között (187.)pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

6. "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása (198.)pdfKT-198.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése" építés Beruházási alapokmányának elfogadása (196.)pdfKT-196.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. "Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása" építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (199.)pdfKT-199.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. Földhasználati szerződés jóváhagyása a Budapest, XVIII. kerület 147759/11 hrsz.-ú, természetben a Kappel Emília utca 3. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan (203.)pdfKT-203.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 

 

10. Nyilatkozat kiadása a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Zrt. részére vegyszeradagoló csere, medencetisztítási berendezések korszerűsítéséhez (191.)pdfKT-191.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére (193.)pdfKT-193.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. A Budapest XVIII. kerület Gyömrői út 91. szám alatti (154443 hrsz.-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása (205.)pdfKT-205.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII. kerület József Attila tér 7/C. I. em. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (188.)pdfKT-188.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 14Döntés pályázattal kapcsolatban (197.)pdfKT-197.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 15. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása (189.)pdfKT-189.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1184 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez (206.)pdfKT-206.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata (204/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Döntés az 1182 Budapest, Üllői út 637. fsz. 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájáruló nyilatkozat

megadásáról (190/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19. A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok (194/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (192.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

21Interpellációk

Int01: Petrovai László interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez: "Lőrinci Sportcsarnok sportburkolata” (Int01)pdfInt-01.pdf

  

 22. Kérdések

 

 23. Tájékoztatók, bejelentések

 - Polgármesteri tájékoztatópdfpolg_beszamolo.pdf

 

Sürgősségi napirendek:

 

S1. Kőrös Péter önkormányzati képviselő sürgősségi előterjesztése (207.)pdfS1-207.pdf

Előterjesztős: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

S2. Csatlakozás a dohányboltok működésével kapcsolatos jogszabály-módosítás kezdeményezéséhez (208.)pdfS2-208.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. Lőrinci Sportcsarnok névváltoztatása (209.)pdfS3-209.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S4. Utcák térítésmentes tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés (210.)pdfS4-210.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester