Képviselő-testület 2019. május 16-ai, (csütörtök, 8.00 órai) ülése

Írta:  2019.05.09.

MeghívópdfMH0516.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0516_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0516.pdf 

 

 

Napirendi pontok:

 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról (58.)pdfKT-58.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 58kieg1pdfKT-58kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (60.) pdfKT-60.pdf

rendkívüli eljárással

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

60kieg1 pdfKT-60kieg1.pdf

 

3. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (39.) pdfKT-39.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében (59.)pdfKT-59.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása (37.)pdfKT-37.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester 

 

6. Nyilatkozat kiadása a Vilmos Endre Sportcentrum területén futócsík építéséhez (49.)pdfKT-49.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

49kieg1pdfKT-49kieg1.pdf

 

7. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáló Kft. Közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (46.) pdfKT-46.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodások jóváhagyása a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz és használatukhoz kapcsolódóan (53.)pdfKT-53.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

53kieg1pdfKT-53kieg1.pdf

53kieg2pdfKT-53kieg2.pdf

53kieg3pdfKT-53kieg3.pdf

 

9. 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés (51.)pdfKT-51.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

 

10. Döntés napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírásáról társasházak és lakásszövetkezeti lakóházak részére (64.)pdfKT-64.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert önkormányzati képviselő

 

11. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda, a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda és a Pestszentlőrinci Robogó Óvoda Alapító Okiratának módosítása (54.)pdfKT-54.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

12. A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása (36.)pdfKT-36.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester   

 

13. A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményi átszervezések véleményezése (63.)pdfKT-63.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

 

14. Kerületünkben emlékhely állítása a kommunizmus áldozatainak tiszteletére (38.)pdfKT-38.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

15A Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (43/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Böröczki Zoltánné pályázó

 

16. A Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (44/Z/)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Debreceni Józsefné pályázó

 

17. A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (57/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Vecsei Brigitta pályázó

 

18. A Pestszentlőrinci Csemete Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (45/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Németh Jenőné pályázó

 

19. Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása (56/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. Pestszentimrei Közösségi Ház intézményvezetői álláspályázatok elbírálása (55/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Lipcseyné Horváth Ágnes, Ódor Katalin

 

21. Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról (41/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester  

 

22. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (52/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23. Budapest, XVIII. kerület 140479 hrsz.-ú, természetben a 1188 Budapest, Kisfaludy u. 35/C. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal (47/Z.)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. A BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolója (48.)pdfKT-48.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Dr. Jánosik István c.r. ezredes, kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

25Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelem Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról (50.)pdfKT-50.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. őrnagy – XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

 

26. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolója (61.)pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 

27. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2018. évről (42.)pdfKT-42.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

28. Közalapítványok beszámolója (35.)pdfKT-35.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

29. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása (62.)pdfKT-62.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a KFT ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

 

30. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása (65.)pdfKT-65.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, Törő Lajos gazdasági igazgató

65kieg1pdfKT-65kieg1.pdf

 

31. A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (66.)pdfKT-66.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Werner Péter vezérigazgató

 

32. Interpellációk

- Int01: „Meddig szennyezhet még az illegális betonüzem?” (Kőrös Péter önkormányzati képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)pdfInt-01.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

  

- Int02: „Ilyenkor ki a felelős?” (Kőrös Péter önkormányzati képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselőpdfInt-02.pdf

 

 

33. Kérdések

 

34. Tájékoztatók, bejelentések

 Taj01.: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2018. évi tevékenységéről (Taj01/40)pdfTaj01-40.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

 

Sürgősségi napirendek:

S1. A Budapest, XVIII. Ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében P+R Parkoló létesítésével kapcsolatos döntések

(S1-67)pdfS1-67.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S2. Budapest XVIII. Kerület belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása építés kapcsán új beruházási alapokmány elfogadása (S2-68)pdfS2-68.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi éves beszámolójának elfogadása (S3-69)pdfS3-69.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 S3kieg1pdfS3kieg1.pdf