Képviselő-testület 2019. június 17-ei (hétfő, 8.00 órai) ülése

Írta:  2019.06.06.

MeghívópdfMH0617.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0617_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0617_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve (74.)pdfKT-74.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. „Herrich Károly téren befogadó játszótér fogyatékkal élő és ép gyermekek számára” építés Beruházási alapokmányának elfogadása (78.)pdfKT-78.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. „Gyöngyvirág u. 49-51. sz. 154684 hrsz. alatti többlakásos lakóépület felújítása” Beruházási alapokmány elfogadása (72.)pdfKT-72.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. „Kondor Béla sétány környezetrendezése I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)” Beruházási alapokmányának elfogadása (79.)pdfKT-79.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatban (87.)pdfKT-87.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kt-87kieg1pdfKT-87kieg1.pdf

 

6. Döntés pályázatokkal kapcsolatban (75.)pdfKT-75.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-75kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

 

7. Döntés meghozatala a Csoda-Bogár Ház Óvodával kapcsolatban (86.)pdfKT-86.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

8. Beszámoló a 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról (85.)pdfKT-85.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Dömötör István alpolgármester, Szarvas Attila alpolgármester

 

9. Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítélésről (73/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Az Életfa Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának elbírálása (71/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Barnáné Matazsdi Edit

 

11. Bérleti jogviszony helyreállítása (83/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12. A PLER Kézilabdasport Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala (81/Z)

Zárt ülés!       

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés követelésről való lemondás (közterület-használati díj) tárgyában (76/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2018. évi beszámolója (70.)pdfKT-70.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2018. évi működéséről (84.)pdfKT-84.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (77.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

17. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2018. évi adóztatási feladatellátás eredményéről (82.)pdfKT-82.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

18. Interpellációk

 - Int01.: „Bírságolás gyakorlata” (Kőrös Péter interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző felé)pdfInt-01.pdf

 

19. Kérdések

 

20. Tájékoztatók, bejelentések

 -Taj01.: Tájékoztató a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatosan hozott döntésről (Taj01-80.)pdfTaj01-80.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Sürgősségi előterjesztés:

 

S1. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan (88.)pdfS1-88.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester