Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2018. december 12-ei, (szerda, 16.00 óra) ülése

Írta:  2018.12.06.

MeghívópdfMH1212_tffb.pdf

Határozat-kívonatpdfHK1212.pdf

JegyzőkönyvpdfJk1212_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

 

KT-200pdfKT-200.pdf

KT-200kieg1 pdfKT-200kieg1.pdf

KT-200kieg2 pdfKT-200kieg2.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terve

KT-195pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve

KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-198pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármeste

 

5. "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-196pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. "Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása" építés Beruházási Alapokmányának elfogadása 

KT-199pdfKT-199.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Döntés pályázattal kapcsolatban

KT-197pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1183 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez

KT-206pdfKT-206.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármeste

 

9. "Tátrafüred tér parkoló és útburkolat felújítás, valamint csapadékvíz elvezetés megoldása" építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-42pdfTF-42.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon

TFFB-41pdfTF-41.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. Kerület Bókay Árpád Általános Iskola épületében Wi-Fi hálózat kiépítéséhez

TFFB-43pdfTF-43.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármeste

 

12. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-44pdfTF-44.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata

KTZ-204 Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Egyebek