Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. február 24-i (hétfő) 11.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20200224_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200224_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200224_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-39

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-39.pdf

 

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről KT-10

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-10.pdf

 

3.) Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről KT-27

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt., Urbanitás Kft.

pdfKT-27.pdf

 

4.) Döntés pályázattal kapcsolatban KT-34

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-34.pdf

 

5.) Környezetvédelmi munkaterv KT-31

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

pdfKT-31.pdf

 

6.) 2019-2023. évi Települési Környezetvédelmi Program elfogadása KT-29

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-29.pdf

 

7.) A Pestszentimrei Közösségi Ház beolvadása a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményeibe

KT-28/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Máthé Zsuzsanna, Lipcseyné Horváth Ágnes, Madarassy Csaba

 

 

8.) Egyebek

 

 

Közmeghallgatás 2020. február 27. (17.00 óra)

 

A közmeghallgatás meghívója: pdfKözmeghallgatás_2020február27_meghívó.pdf

 JegyzőkönyvpdfJKV_20200227_közmeghallgatás.pdf

Közmeghallgatás 2020február27 meghívó

 

2020. évi kihirdetett  rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

 

1/2020. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R001_2019ktsgv_mód.pdf

 

 

2/2020. (III.03.) rendelet Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

pdf2020R002_2020ktsgv.pdf

 

 

3/2020. (II.27.) rendelet a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2020R003_Igazgatasi_szunet.pdf

 

 

4/2020. (II.27.) rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

pdf2020R004_köztisztviselők-napja.pdf

 

 

5/2020. (II.27.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R005_SZMSZ.pdf

 

 

  

6/2020. (III.02.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R006_közösségi.pdf

 

 

  

7/2020. (II.27.) rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R007_egyházak.pdf

 

 

  

8/2020. (II.27.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R008_Térítési_díj_gyermek.pdf

 

 

9/2020. (II.27.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R009_Térítési_díj_szociális.pdf

 

 

10/2020. (III.02.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R010_Közter_rend.pdf

 

 

11/2020. (IV.01.)  rendelet Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2020R011_igazg_szünet_hatkívül.pdf

 

 

12/2020. (IV.06.) rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

pdf2020R012_Szmsz_mód.pdf

 

 

13/2020. (IV.20.) rendelet a járványügyi támogatásról

pdf2020R013_járványügyi_támogatás.pdf

 

 

14/2020. (IV.22.) rendelet a piacok veszélyhelyzetben történő látogathatóságáról

pdf2020R014_piac_látogatásának_korlátozása.pdf

 

 

15/2020. (IV.22.) rendelet az ápolási támogatásról

pdf2020R015_Ápolási_támogatás.pdf

 

 

16/2020. (IV.28.) rendelet a piacok veszélyhelyzetben történő látogathatóságáról szóló 14/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R016_piac_látogatás_mód.pdf

 

 

17/2020. (IV.29.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R017_kitüntetési.pdf

 

 

18/2020. (IV.30.) rendelet az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítését célzó intézkedésekről

pdf2020R018_gazdasági_következ_enyhítése.pdf

  

 

 

19/2020. (V.06.) rendelet a piacok veszélyhelyzetben történő látogathatóságáról szóló 14/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2020R019_piac_látogatás_hatkívül.pdf

 

 

  

20/2020. (V.22.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R020_Szmsz.pdf

 

 

  

21/2020. (VI.12.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R021_Szmsz_mód.pdf

  

 

  

22/2020. (VII.06.) rendelet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

pdf2020R022_zárszámadás2019évről.pdf

  

 

23/2020. (VII.06.) rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R023_2020ktsgv_mód.pdf

 

 

 

24/2020. (VII.06.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R024_SZMSZ.pdf

 

 

 

25/2020. (VII.06.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről

pdf2020R025_Lakásrendelet.pdf

 

 

 

26/2020. (VII.06.) rendelet az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről

pdf2020R026_ÁHT-n_kívüli_támogatás.pdf

 

 

27/2020. (IX.29.) rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R027_ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

28/2020. (IX.28.) rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R028_adó.pdf

 

 

 

29/2020. (IX.28.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R029_közter.pdf

 

 

30/2020. (IX.28.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R030_vagyonrend.pdf

 

 

31/2020. (IX.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R031_SZMSZ.pdf

 

 

32/2020. (IX.28.) rendelet a pénzügyi támogatással kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

pdf2020R032_Salátarendelet.pdf

 

 

33/2020. (X.29.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R033_lakásrendelet.pdf

 

 

34/2020. (X.30.) rendelet a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2020R034_igazgatási_szünet2020.pdf

 

35/2020. (XI.11.) rendelet a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre belterületén a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek és nyilvános helyek kijelöléséről

pdf2020R035_kötelező_maszkviselés.pdf

 

 

 

 

 

36/2020. (XI.27.) rendelet a települési adóról

pdf2020R036_települési_adó.pdf

(A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Kormányrendelet hatására meghozott 41/2020. (XII.02.) önkormányzati rendelet értelmében a rendelet nem lépett hatályba 2021. január 1. napjával.)

 

 

 

37/2020. (XI.27.) rendelet a talajterhelési díjról

pdf2020R037_talajterhelési.pdf

 

 

 

38/2020. (XI.27.) rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R038_adó.pdf

(A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Kormányrendelet hatására meghozott 41/2020. (XII.02.) önkormányzati rendelet értelmében a rendelet nem lépett hatályba 2021. január 1. napjával.)

 

 

39/2020. (XI.27.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R039_lakásrendelet.pdf

 

 

 

40/2020. (XI.27.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R040_anyakönyv.pdf

 

 

 

 

 

 

 

41/2020. (XII.02.) rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályba nem lépéséről

pdf2020R041_hatályba_nem_lépő_rendeletek.pdf

 

 

 

 

42/2020. (XII.02.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R042_kitüntetési.pdf

 

 

 

 

 

 

43/2020. (XII.11.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R043_szocrendelet.pdf

 

 

 

 

44/2020. (XII.11.) rendelet a mezei őrszolgálatról szóló 11/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2020R044_mezei_őrszolg_hatkívül.pdf

 

 

 

 

 

45/2020. (XII.14.) rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R045_ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

 

 

46/2020. (XII.14.) rendelet a kegyeleti kérdésekről szóló 10/1996. (V. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R046_kegyeleti.pdf

 

 

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. december 10-i (kedd) 11.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20191210_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20191210_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20191210_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról Kt-136

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-136.pdf

 Kt-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

 

2.) A Képviselő-testület 2020. I. féléves munkaterve Kt-137

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-137.pdf

 

3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-134

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Dr. Bakos Gyula tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott vezetője,

Tordai László tű. őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnok

pdfKT-134.pdf

 

 

4.) Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020. felülvizsgálatáról Kt-131

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-131.pdf

 

 

5.) Az egyszer használatos műanyagok használatának felülvizsgálata Kt-129

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-129.pdf

 

 

6.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-128

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-128.pdf

 

 

7.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-138

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-138.pdf

 

 

8.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása Kt-141

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-141.pdf

 

 

9.) Döntés közalapítványokkal kapcsolatban Kt-142/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

 

10.) A Havanna lakótelepen található önkormányzati tulajdonú 151126/47 hrsz.-ú telekingatlanon ideiglenes építési engedéllyel épült szolgáltatóházzal kapcsolatos döntéshozatal Kt-139/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

11.) Határozott időre bérbe adott lakások ismételt bérbe adása (2 év) Tul-73/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

12.) Döntés követelés elengedése tárgyában Tul-74/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

   

 

13.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/75 hrsz.-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

(A Bizottság 2019. november 25-i ülésén elnapolt napirend)

 

 

14.) Döntés az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog rangsorának megváltoztatása tárgyában Tul-75/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Egyebek

 

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1.) Pestszentlőrinc – Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-145/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

Közmeghallgatás 2019. december 12. (csütörtök) 17.00 óra

 

A közmeghallgatás meghívója: pdfKözmeghallgatás_2019december12_meghívó.pdf

 JegyzőkönyvpdfJKV20191212_közmeghallgatás.pdf

Közmeghallgatás 2019december12 meghívó

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. november 25-i (hétfő) 11.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20191125_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20191125_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20191125_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Tulajdonosi Bizottság ügyrendjének felülvizsgálata Tul-70

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfTul-70.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-115

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-115.pdf

 

3.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-113

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-113.pdf

 

4.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére Kt-112

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-112.pdf

 

5.) „Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család– és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest Vezér utca 52., épület átalakítása, bővítése” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Kt-107

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-107.pdf

 

6.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése I.I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)” módosított beruházási alapokmányának elfogadása Kt-111

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-111.pdf

 

7.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-118/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

8.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz.-ú közterület használatára hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása Kt-116/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

9.) Döntés közalapítványokkal kapcsolatban Kt-120/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

 

10.) Döntés követelésről való lemondás tárgyában Tul-66/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

11.) Döntés követelés engedményezése tárgyában Tul-64/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

12.) Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata Tul-67/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

13.) Budapest, XVIII. kerület 152538 hrsz.-ú, természetben a 1184 Budapest, József u. 33. szám alatt található ingatlan 24/100-ad tulajdoni hányadával kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-68/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/75 hrsz.-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-63/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

16.) Határozott időre bérbe adott lakások ismételt bérbe adása (2 év) Tul-65/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

17.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és más kerületi önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog cseréje ügyében Tul-69/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

18.) Egyebek

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ ELŐTERJESZTÉS:

 

H1.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-72/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

 

Idősügyi és Lakásügyi Bizottság tagjai

Bizottság működése: 2019. október 30-tól

 

 

Bizottság tagjai:

 

Fehér Gábor elnök

Pál Norbert alelnök

Nagy Balázs István

Szarvas Attila  Sándor

Dabasi Ottó

Konta Cintia Dóra

Novák Levente (2020. július 2-től)

 

 

Szaniszló Sándor

máj. 21, 2024

Szaniszló Sándor (DK)

polgármester

 

 

Mandátumai:

2002-2006, 2006-2010, 2019-

 

 

Vagyonnyilatkozatai:

 pdf2023. évi vagyonnyilatkozat

 

Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján.

   Bejelentkezés a 296-1320 vagy a 296-1330 telefonszámon.

Kapcsolat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Pál Norbert

máj. 21, 2024

Pál Norbert (MSZP)

Önkormányzati Képviselő - a 13. számú egyéni választókerület képviselője.

Bizottsági tagságai:

- a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat elnöke

- az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság alelnöke

- a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság tagja

 

Mandátumai:

2019-

Vagyonnyilatkozatai:

pdf 2023. évi vagyonnyilatkozat

 

 

Fogadóóra: Minden hónap második csütörtökén 16 és 18 óra között, Ady Endre utca 83/B. Előzetes egyeztetés szükséges. Az előzetes egyeztetést minden hétköznap 14:00 és 16:00 között a 06 -1 -205-3045-ös telefonszámon teheti meg.

Kapcsolat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Nagy Károly

máj. 21, 2024

Nagy Károly 

Önkormányzati Képviselő - a 10. számú egyéni választókerület képviselője.

 

Bizottsági tagságai:

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság alelnöke

 

Mandátumai:

2019-

 

Vagyonnyilatkozatai:

pdf 2023. évi vagyonnyilatkozat

 

 

Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján.

 

Kapcsolat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.