1995. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1995. (I.24.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a külső bizottsági tagok tiszteletdíjáról

pdf1995R001.pdf

 

2/1995.(I.26.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 14/1992.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R002.pdf

 

3/1995.(I.26.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira történő hatáskör átruházásokról

pdf1995R003.pdf

 

4/1995. (II.16.) rendelet az önkormányzati értékesítésű, illetve tartós használatba adott építési telkek beépítési kötelezettségének meghosszabbításával, az elidegenítési tilalom alóli felmentési kérelem elbírálásával és a beépítettség tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról

pdf1995R004.pdf

 

5/1995. (II.23.) rendelet a helyi önkormányzat 1995. évi költségvetéséről

pdf1995R005.pdf

 

6/1995. (III.23.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

pdf1995R006.pdf

 

7/1995. (III.23.) rendelet az önkormányzati bölcsődében bevezetendő gondozási díjról szóló 16/1992. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R007.pdf

 

8/1995. (III.23.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról

pdf1995R008.pdf

 

9/1995. (III.30.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R009.pdf

 

10/1995. (IV.27.) rendelet a Lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994.(VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R010.pdf

 

11/1995. (IV.27.) rendelet a helyi támogatásról

pdf1995R011.pdf

 

12/1995. (IV.27.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól 14/1992.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R012.pdf

 

13/1995. (V.18.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok tiszteletdíjárról szóló 1/1995. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R013.pdf

 

14/1995. (V.18.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról

pdf1995R014.pdf

 

15/1995. (V.18.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról

pdf1995R015.pdf

 

16/1995. (V.18.) rendelet az ápolási díjról

pdf1995R016.pdf

 

17/1995. (V.18.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról

pdf1995R017.pdf

 

18/1995. (V.18.) rendelet a közgyógyellátási igazolványok méltányosságból történő megállapításáról

pdf1995R018.pdf

 

19/1995. (V.25.) rendelet a helyi önkormányzat 1994. évi zárszámadásáról

pdf1995R019.pdf

 

20/1995. (VI.29.) rendelet a helyi adók bevezetéséről

pdf1995R020.pdf

 

21/1995. (VI. 29.) rendelet az Önkormányzat törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes tárgyairól szóló 27/1993. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R021.pdf

 

22/1995. (VI.29.) rendelet az Önkormányzat által fenntartott vásárcsarnokokról, piacokról és vásárokról

pdf1995R022.pdf

 

23/1995. (VIII.31.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R023.pdf

 

24/1995. (VIII.31.) rendelet a közhasznú munkáról

pdf1995R024.pdf

 

25/1995. (VIII.31.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

pdf1995R025.pdf

 

26/1995. (IX.21.) rendelet munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB-igazolvánnyal történő ellátásáról szóló 15/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R026.pdf

 

27/1995. (IX.21.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 6/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R027.pdf

 

28/1995. (IX.21.) rendelet a Budapest, XVIII. ker. Gyömrői út 79. sz. 152654 hrsz. ingatlan (a Budapesti Kőolajipari Gépgyár Rt. 2. sz. telephelye) R-35868 számú Részletes Rendezési Tervéről

pdf1995R028.pdf

 

29/1995. (X.12.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R029.pdf

 

30/1995. (X.12.) rendelet a helyi kitüntetésekről

pdf1995R030.pdf

 

31/1995.(X.12.) rendelet a helyi támogatásról szóló 11/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R031.pdf

 

32/1995.(X.12.) rendelet az egyszeri differenciált mértékű szociális célú hozzájárulás odaítélésével kapcsolatos hatáskör átruházásáról

pdf1995R032.pdf

 

33/1995. (X.19.) rendelet a helyi önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról

pdf1995R033.pdf

 

34/1995. (X.19.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R034.pdf

 

35/1995. (XI.02.) rendelet a lakások és helyiségekről bérletéről szóló 3/1994. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R035.pdf

 

36/1995.(XI.23.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről

pdf1995R036.pdf

 

37/l995. (XI.23.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

pdf1995R037.pdf

 

38/1995.(XI.23.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 14/1992. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R038.pdf

 

39/1995. (XI.23.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetéséről szóló24/1994. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R039.pdf

 

40/1995. (XII.14.) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről

pdf1995R040.pdf

 

41/1995. (XII.14.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról szóló 17/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R041.pdf

 

42/1995. (XII.14.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról szóló 14/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R042.pdf

 

43/1995. XII.14.) rendelet az 1996. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1995R043.pdf 

1994. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1994. (I.13.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítése tárgyában alkotott 26/1993.(XII.16.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf1994R001.pdf

 

2/1994. (I.20.) rendelet az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályozásáról

pdf1994R002.pdf

 

 

3/1994. (III.01.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről

pdf1994R003.pdf

 

4/1994. (II.24.) rendelet a helyi önkormányzat 1994. évi költségvetéséről

pdf1994R004.pdf

 

5/1994. (III.31.) rendelet a helyi önkormányzat 1993. évi zárszámadásáról

pdf1994R005zarszamadas_1993evrol.pdf

 

6/1994. (III.31.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjról szóló 22/1993.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R006.pdf

 

7/1994. (III.31.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról szóló a 10/1993. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R007.pdf

 

8/1994. (III.31.) rendelet az ápolási díjról szóló 12/1993. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R008.pdf

 

9/1994. (III.31.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásáról szóló 14/1992. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R009.pdf

 

10/1994. (IV.28.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról

pdf1994R010.pdf

 

11/1994.(V.01.) rendelet a közgyógyellátási igazolványok méltányosságból történő kiadásáról szóló 11/1993. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R011.pdf

 

12/1994. (IV.28.) rendelet a XVIII. kerületi önkormányzati tulajdont képez bérlemények víz- és csatornadíjának megállapításáról

pdf1994R012.pdf

 

13/1994. (IV.28.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról szóló 16/1993.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R013.pdf

 

14/1994. (IV.28.) rendelet az önkormányzat törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes tárgyairól szóló 27/1993. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R014.pdf

 

15/1994. (VI.09) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről

pdf1994R015.pdf

 

16/1994.(VII.05.) rendelet az R-22522 számú Részletes Rendezési Terv módosításáról

pdf1994R016.pdf

 

17/1994.(IX.01.) rendelet a családok és egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 13/1994. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R017.pdf

 

18/l994. (IX.29.) rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

pdf1994R018.pdf

 

19/1994. (IX.29.) rendelet a pénzbeni és természetbeni juttatásokról szóló 10/1994. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R019.pdf

 

20/1994.(IX.29.) rendelet az egyes építési munka építési engedélyhez kötéséről

pdf1994R020.pdf

 

21/1994.(IX.29.) rendelet a Budapest, XVIII., FÓRUM mozi és környéke R-35.765 számú Részletes Rendezési Tervének elfogadásáról

pdf1994R021.pdf

 

22/1994. (IX.29.) rendelet Bp. XVIII. ker. Ferihegyi Repülőtér - Igló u. - Forgó u. által határolt terület R-35776 számú Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1994R022.pdf

 

23/1994.(IX.29.) rendelet az R-33263/87. számú Részletes Rendezési Terv módosításáról

pdf1994R023.pdf

 

24/1994.(X.27.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetéséről

pdf1994R024.pdf

 

25/1994.(XI.11.) rendelet a helyi önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 4/1994. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R025.pdf

 

26/1994. (XI.24.) rendelet a Képviselő-testület bizottságai hatáskörébe tartozó döntési jogosultságok átmeneti gyakorlásáról

pdf1994R026.pdf

 

27/1994. (XII.01.) rendelet az 1995. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1994R027.pdf

 

1993. évi kihirdetett rendeletek

 (A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1993. (I.14.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól

pdf1993R001.pdf

 

 

2/1993. (I.14.) rendelet a XVIII. kerületi önkormányzati tulajdont képező bérlemények víz- és csatornadíjának megállapításáról szóló 8/1992. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1993R002.pdf

 

 

3/1993. (I.14.) rendelet az 1993. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 15/1992. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1993R003.pdf

 

 

4/1993. (III.01.) rendelet a helyi önkormányzat 1992. évi zárszámadásáról

pdf1993R004zarszamadas_1992evrol.pdf

 

 

5/1993. (III.18.) rendelet a helyi önkormányzat 1993. évi költségvetéséről

pdf1993R005.pdf

 

 

6/1993. (III.25.) rendelet az egyes építési övezetek átsorolásáról

pdf1993R006.pdf

 

 

7/1993. (IV.29.) rendelet a Budapest XVIII. kerület 152837 hrsz-ú ingatlan részletes rendezési tervének jóváhagyásáról

pdf1993R007.pdf

 

 

8/1993. (IV.29.) rendelet a Budapest Ferihegy II. repülőtér részletes rendezési tervének jóváhagyásáról

pdf1993R008.pdf

 

 

9/1993. (IV.29.) rendelet az R-11872 számú részletes rendezési terv módosításáról

pdf1993R009.pdf

 

 

10/1993. (IV.29.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásról

pdf1993R010.pdf

 

 

11/1993. (VII.01.) rendelet a közgyógyellátási igazolványok méltányosságból történő kiadásáról

pdf1993R011.pdf

 

 

12/1993. (VII.01.) rendelet az ápolási díjról

pdf1993R012.pdf

 

 

13/1993. (VI. 03.) rendelet az R-33071 sz. részletes rendezési terv módosításáról

pdf1993R013.pdf

 

 

14/1993. (VII.01.) rendelet az R-30068 sz. Részletes Rendezési Terv módosításáról

pdf1993R014.pdf

 

 

15/1993. (VIII.01.) rendelet a Masterfil Pamutfonóipari Vállalat területének részletes rendezési tervének jóváhagyásáról

pdf1993R015.pdf

 

 

16/1993. (VII.01.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról

pdf1993R016.pdf

 

 

17/1993. (VI.24.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól

pdf1993R017.pdf

 

 

18/1993. (VIII.01.) rendelet a Budapest XVIII., Ferihegyi Repülőtérre vezető út és a Gyömrői út közötti terület Részletes Rendezési Tervéről

pdf1993R018.pdf

 

 

19/1993. (XI.01.) rendelet az Önkormányzat 1993. évi pótköltségvetéséről

pdf1993R019.pdf

 

 

20/1993. (XI.11.) rendelet az R-30103 számú RRT (részletes rendezési terv) módosításáról

pdf1993R020.pdf

 

 

21/1993. (XI.11.) rendelet a 33527 számú RRT (részletes rendezési terv) módosításáról

pdf1993R021.pdf

 

 

22/1993. (XI.25.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról

pdf1993R022.pdf

 

 

23/1993. (XI.25.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról

pdf1993R023.pdf

 

 

24/1993. (XI.25.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról

pdf1993R024.pdf

 

 

25/1993. (XII.16.) rendelet az 1994. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1993R025.pdf

 

 

26/1993. (XII.16.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről

pdf1993R026.pdf

 

 

27/1993. (XII.16.) rendelet az Önkormányzat törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes tárgyairól

pdf1993R027.pdf

 

1992. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1992. (I.30.) rendelet a helyi népi kezdeményezésről

pdf1992R001.pdf

 

 

2/1992. (II.27.) rendelet a közterület-használati díjakról

pdf1992R002.pdf

 

 

3/1992. (II.27.) rendelet az önkormányzati képviselők költségtérítéséről és a bizottsági elnökök tiszteletdíjáról

pdf1992R003.pdf

 

 

4/1992. (III.19.) rendelet a helyi önkormányzat 1991. évi zárszámadásáról

pdf1992R004zarszamadas_1991evrol.pdf

 

 

5/1992. (III.31.) rendelet a helyi önkormányzat 1992. évi költségvetéséről

pdf1992R005.pdf

 

 

6/1992. (IV.30.) rendelet az önkormányzati képviselők költségtérítéséről és a bizottsági elnökök tiszteletdíjáról szóló 3/1992.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1992R006.pdf

 

 

7/1992. (V.28.) rendelet a nem önkormányzati (egyéb) tulajdonban lévő lakások béréről

pdf1992R007.pdf

 

 

8/1992. (V.28.) rendelet A XVIII. kerületi önkormányzati tulajdont képező bérlemények víz- és csatorna díjának megállapításáról

pdf1992R008.pdf

 

 

9/1992. (VIII.27.) rendelet az önkormányzati képviselők juttatásáról

pdf1992R009.pdf

 

 

10/1992. (IX.24.) rendelet a helyi önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 5/1992.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1992R010.pdf

 

 

11/1992. (IX.24.) rendelet az Önkormányzat kezelésében lévő Átmeneti Segítő Gondozóházban alkalmazandó díjtételekről

pdf1992R011.pdf

 

 

12/1992. (X.29.) rendelet az önkormányzati bölcsődében bevezetendő gondozási díjról és az önkormányzat összes oktatási intézményében bevezetendő üzemeltetési hozzájárulásról

pdf1992R012.pdf

 

 

13/1992. (XI.26.) rendelet a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről

pdf1992R013.pdf

 

 

14/1992. (XII.17.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetmény-rendszeréről és juttatásairól

pdf1992R014.pdf

 

 

15/1992. (XII.17.) rendelet az 1993. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

pdf1992R015.pdf

 

 

16/1992. (XII.17.) rendelet az önkormányzati bölcsődében bevezetendő gondozási díjról

pdf1992R016.pdf

 

1991. évi kihirdetett rendeletek

 

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1991. (IV.18.) rendelet az önkormányzat 1991. évi költségvetéséről

pdf1991R001.pdf

 

 

2/1991. (V.09.) rendelet a képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról

pdf1991R002.pdf

 

 

3/1991. (VI.26.) rendelet a közterület-használati díjakról

pdf1991R003.pdf

 

 

4/1991. (IX.26.) rendelet az önkormányzat 1991. évi költségvetésről szóló 1/1991. (IV.18.) rendelet módosításáról

pdf1991R004.pdf

 

 

5/1991. (IX.26.) rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről szóló 2/1991.(V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1991R005.pdf

 

 

6/1991. (XII.18.) rendelet az önkormányzat 1991. évi költségvetésről szóló 1/1991. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1991R006.pdf

 

 

7/1991. (XI.28.) rendelet a helyi népszavazásról

pdf1991R007.pdf

 

Tulajdonosi Bizottság 2021. december 7-i (kedd) 15.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20211207_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20211207_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20211207_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről Kt-292

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-292.pdf

 Kiegészítő anyag pdfKT-292kieg1.pdf

 

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2021. (X.18.) önkormányzati rendelet egyik rendelkezésének hatályba nem lépéséről Kt-275

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-275.pdf

 

 

 

3.) A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve Kt-274

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-274.pdf

 

 

4.) A „Halomegyházi utca (a Halomi út. – Verőce u. közötti szakasz) (145346) helyrajzi szám alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási alapokmány jóváhagyása Kt-284

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-284.pdf

 

 

5.) Döntés sportszervezetetekkel kötött megállapodások módosításáról Kt-289

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-289.pdf

 

 

6.) Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban Kt-293

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-293.pdf

 

 

7.) Az 1181 Budapest, Városház utca 16. szám alatti ingatlan egy részének használatba adásáról szóló 27/2021. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása Kt-288

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-288.pdf

 

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Rákóczi utca 31. szám alatti társasházban található önkormányzati tulajdonban lévő helyiség értékesítése tárgyában Tul-27

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-27.pdf

 

 

9.) Döntés a K130 Projekt Korlátolt Felelősségű Társasággal a Budapest XVIII. kerület (159777) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről Kt-287/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

10.) Döntés hatósági szerződés megkötéséről a Budapest XVIII. kerület 155422 helyrajzi számú, Kossuth Lajos tér megnevezésű közterület 40 m2-es területének használatára vonatkozóan Kt-269/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

11.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel Kt-283/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban Kt-276/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

13.) A Budapest XVIII. kerület, Üllői út 424-434. számú tömböt érintő városrehabilitációjához kapcsolódó döntések Kt-290/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) A Budapest XVIII. kerület, Szövet utca 15. szám alatti, 142870 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra bejegyzett használati jog törlésével kapcsolatos döntés Kt-266/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 154444/1 helyrajzi számú, természetben a 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található ingatlanra vonatkozó társtulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról Kt-277/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 155447/3/A/7 és 155447/3/A/8 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Balassa Bálint utca 2-10. szám alatti Szent Lőrinc Vásárcsarnok Társasházban lévő 7. és 8. számú üzlethelyiségekre vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban Kt-278/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 145201/83 helyrajzi számú, 1188 Budapest, Juharos sor 2. - Határ u. 8. szám alatti és a 145201/116 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Bükk u. 3. - Juharos sor 10. szám alatt található ingatlanok 1/4-1/4 tulajdoni hányadainak értékesítése tárgyában

Tul-26/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Elvi döntés a Budapest XVIII. kerület, belterület 147064/0/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1185 Budapest, Nagybánya u. 11. fsz. 6. szám alatt található üzlethelyiség elidegenítése tárgyában Tul-28/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Egyebek

 

 

 

 

 

Képviselő-testület 2021. november 22-i (hétfő) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

 

Meghívó pdfMH20211122rk_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1122rk_KT.pdf

JegyzkönyvpdfJK1122rk_Kt.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a Magyar Kézilabda Szövetség által a Budapest XVIII. kerület Havanna lakótelepen (hrsz.:151126/45) építendő rekortán pálya megvalósításáról (KT-261)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester, dr. Lévai István Zoltán önkormányzati képviselő

 pdfKT-261.pdf

 

 

 2.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2021. október 12-i (kedd) 15.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20211012_rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20211012_rk_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20211012_rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-208

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-208.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-212

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-212.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-213

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-213.pdf 

 

4.) „Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú építési beruházás Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-214

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-214.pdf 

 

5.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása – a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. részére – a Budapest XVIII. kerület, 156208/2 helyrajzi számú, természetben a 1185 Budapest, Nagybecskerek utca 30. szám alatti ingatlanon lévő küzdősport terem fejlesztéséhez Kt-215

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-215.pdf

 

6.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. részére    Kt-220

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-220.pdf

 

7.) A Budapest XVIII. kerület, 155447/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon vezetékjog alapításával és bejegyzésével kapcsolatos döntés Kt-221

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-221.pdf

 

8.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Budapest XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület részére Kt-222

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-222.pdf 

 

9.) Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról Kt-223

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-223.pdf

 

10.) Döntés útépítéshez kapcsolódó vagyonelemek térítésmentes átvételével kapcsolatosan Kt-224

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-224.pdf

 

11.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt-vel, valamint a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátási szerződések módosításáról Kt-227

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-227.pdf

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Margó Tivadar utcában található 150228/151 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-228

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-228.pdf

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Méta utca menti garázssorban található 150228/102/A/48 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról Kt-229

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-229.pdf

 

14.) Az „Alacskai út (a Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) (156066) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-238

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-238.pdf

 

15.) A „Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-239

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-239.pdf

 

16.) A „Zsebők Zoltán szakrendelőnél távhő vezeték kiváltás és hőközpont felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Tul-25

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-25.pdf 

 

17.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel Kt-245/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18.) Budapest XVIII. kerület, Csontváry Kosztka Tivadar utca 30-48. szám alatti ingatlanok előtt elhelyezkedő, (151159/39) hrsz-ú közterület használata Tul-15/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

19.) Budapest XVIII. kerület, Kiss Ernő u. 47. szám alatti ingatlan mellett elhelyezkedő, (152130/2) hrsz.-ú közterület használata Tul-18/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Martinovics tér 1. szám alatti (hrsz.:154135/1) közterületen lévő 40,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról Tul-20/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

21.) Budapest Főváros XVIII. kerület, Bartók Lajos utca 3-7. számú Társasház előtt elhelyezkedő,  (152148) hrsz.-ú közterület 457 m2-es részének használata Tul-21/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

22.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-248/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

23.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Kt-249/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

24.) Döntés közforgalomnak átadott magánutak (hrsz.: 156013/22, 156015/14, 156015/7) ingyenes tulajdonba vételéről Kt-250/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

25.) A Budapest XVIII. kerület, 140486 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Vezér utca 54. szám alatt található ingatlan 52/100-ad tulajdoni hányadára, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-13/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

26.) A Budapest XVIII. kerület, 140488 helyrajzi számú, természetben az 1188 Budapest, Vezér utca 50. szám alatt található ingatlanra az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-14/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 156022 és 156024 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-16/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

28.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150259/124 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Vándor Sándor utca 5. szám alatt található, „kivett üzlet” megnevezésű ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről Tul-17/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Tul-19/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

30.) Döntés pályázat kiírásáról a közterületen (Kossuth tér) elhelyezkedő „bumeráng épületben” kialakított 131 m2 alapterületű kávézó hasznosításáról Tul-22/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

31.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs utca 25. szám alatti – 155214 helyrajzi számú – ingatlan területrészének hasznosítása tárgyában Tul-23/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

32.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152405 helyrajzi számú, Üllői út 298 – Ferenc utca 1/a. sarkán található ingatlan földhasználatáról Tul-24/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

33.) Egyebek

 

 

FELHÍVÁS

Ezúton hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, hogy a képviselő-testületi terem befogadó képessége korlátozott, így amennyiben a közmeghallgatáson személyesen kívánja felvetni kérdését, javaslatát úgy kérjük, hogy mindenképpen tartsák szem előtt embertársaik egészségének és életének megóvása érdekében a járványügyi előírásokat, így különösen a szociális távolságtartást (egymástól való 1,5-2 méteres távolság).

 

Figyelemmel a járványügyi helyzetre a közmeghallgatáson csak az vehet részt, aki a száját és az orrát eltakaró maszkot visel.

 

Kérem, hogy a fentieket szíveskedjenek betartani.

 

Budapest, 2021. október 8.

 

Szaniszló Sándor s.k.

polgármester

 

 

 

 

 

 

Közmeghallgatás 2021október14 meghívó

Közmeghallgatás - 2021. október 14. (csütörtök) 17.00 óra

 

A közmeghallgatás meghívója: pdfKözmeghallgatás_2021október14_meghívó.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20211014_közmeghallgatás_AN.pdf

PrezentációpdfMelléklet01_20211014_közmeghallgatás.pdf

 

FELHÍVÁS

Ezúton hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, hogy a képviselő-testületi terem befogadó képessége korlátozott, így amennyiben a közmeghallgatáson személyesen kívánja felvetni kérdését, javaslatát úgy kérjük, hogy mindenképpen tartsák szem előtt embertársaik egészségének és életének megóvása érdekében a járványügyi előírásokat, így különösen a szociális távolságtartást (egymástól való 1,5-2 méteres távolság).

 

Figyelemmel a járványügyi helyzetre a közmeghallgatáson csak az vehet részt, aki a száját és az orrát eltakaró maszkot visel.

 

Kérem, hogy a fentieket szíveskedjenek betartani.

 

Budapest, 2021. október 8.

 

Szaniszló Sándor s.k.

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Közmeghallgatás 2021október14 meghívó