2005. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2005. (II.01.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R001.pdf

 

2/2005.(II.01.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R002.pdf

 

3/2005.(II.01.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R003.pdf

 

4/2005.(II.01.) rendelet a nem önkormányzati (egyéb) tulajdonban lévő lakások béréről szóló 7/1992. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R004.pdf

 

5/2005.(II.01.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R005.pdf

 

6/2005.(II.01.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R006.pdf

 

7/2005.(II.01.) rendelet az önkormányzat képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat- és jogköréről és a kisebbségi-emberjogi tanácsnokról szóló21/1996. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R007.pdf

 

8/2005. (III.01.) rendelet az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 11/2004. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R008.pdf

 

9/2005. (III.01.) rendelet az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

pdf2005R009.pdf

 

10/2005. (III.01.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R010.pdf

 

11/2005. (III.01.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R011.pdf

 

12/2005. (III.01.) rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 39/2004. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R012.pdf

 

13/2005. (III.01.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R013.pdf

 

14/2005. (III.01.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R014.pdf

 

15/2005. (III.24.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R015.pdf

 

16/2005. (III.29.) rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról

pdf2005R016.pdf

 

17/2005. (III.29.) rendelet a kerületi vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról szóló 44/2000. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R017.pdf

 

18/2005. (III.29.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 34/2004. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R018.pdf

 

19/2005. (III.29.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R019.pdf

 

20/2005. (III.29.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Kastélydombi tömbre (Nemes utca – Kisfaludy utca – Vezér utca – István utca) vonatkozó szabályozási tervről és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R020.pdf

 

21/2005. (III.29.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Péteri út – Alacskai út – 145111/3 hrsz-ú ingatlan, valamint a Határ út által határolt terület szabályozási tervéről szóló 34/1999. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R021.pdf

 

22/2005. (V.03.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R022.pdf

 

23/2005. (V.03.) rendelet a XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

pdf2005R023zarszamadas_2004evrol.pdf

 

24/2005. (V.03.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R024.pdf

 

25/2005. (V.01.) rendelet Budapest XVIII. kerület Fórum mozi és környékére vonatkozó – többször módosított 21/1994. (IX.29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel jóváhagyott – Részletes Rendezési Terv módosításáról szóló 37/2002. (VIII.27.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest, XVIII. kerület Üllői út – Thököly utca – Nefelejcs utca – Haladás utca által határolt terület, valamint a Kossuth tér Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról szóló 14/2002. (IV.01.) önkormányzati rendelettel módosított 38/1997. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2003. (V.27.) önkormányzati rendelet, továbbá a Budapest, XVIII. kerület Halomi út – Királyhágó utca – Kétújfalu utca – Tarkő utca – által határolt terület részletes rendezési tervéről szóló 24/1997. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2003.(III.04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, valamint az R-11872 számú Részletes Rendezési Terv módosításáról szóló 9/1993. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2005R025.pdf

 

26/2005. (V.31.) rendelet az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R026.pdf

 

27/2005. (V.31.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R027.pdf

 

28/2005. (V.31.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R028.pdf

 

29/2005. (V.31.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gyömrői út - Örs utca - Előd utca - Attila utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 20/1999. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R029.pdf

 

30/2005. (V.31.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R030.pdf

 

31/2005. (V.31.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Szélső utca folytatását képező (156158/1) hrsz-ú út menti 156157/1,/3,/4,/5,/6 hrsz-ú ingatlanok szabályozási tervéről szóló 18/2002. (IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R031.pdf

 

32/2005. (VII.04.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R032.pdf

 

33/2005. (VII.04.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R033.pdf

 

34/2005. (VII.04.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R034.pdf

 

35/2005. (IX.06.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról

pdf2005R035.pdf

 

36/2005. (IX.06.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R036.pdf

 

37/2005. (IX.06.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R037.pdf

 

38/2005. (IX.01.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről

pdf2005R038.pdf

 

39/2005. (IX.29.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R039.pdf

 

40/2005. (X.04.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R040.pdf

 

41/2005. (X.04.) rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló 16/2005. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R041.pdf

 

42/2005. (X.04.) rendelet a fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 40/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R042.pdf

 

43/2005. (X.04.) rendelet a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 33/2001. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R043.pdf

 

44/2005. (X.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R044.pdf

 

45/2005. (X.28.) rendelet a képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R045.pdf

 

46/2005. (X.28.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R046.pdf

 

47/2005. (X.28.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről

pdf2005R047.pdf

 

48/2005. (X.28.) rendelet az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról és felépítéséről szóló 1/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R048.pdf

 

49/2005. (X.28.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R049.pdf

 

50/2005. (X.28.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves évforduló megörökítéséről

pdf2005R050.pdf

 

51/2005. (XII.06.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R051.pdf

 

52/2005. (XII.02.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R052.pdf

 

53/2005. (XII.06.) rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R053.pdf

 

54/2005. (XII.06.) rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R054.pdf

 

55/2005. (XII.06.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R055.pdf

 

56/2005. (XII.20.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2005R056.pdf

 

57/2005. (XII.20.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R057.pdf

 

58/2005. (XII.20.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R058.pdf

 

59/2005. (XII.20.) rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

pdf2005R059.pdf

 

60/2005. (XII.20.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R060.pdf

 

 

2004. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2004. (II.03.) rendelet az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről

pdf2004R001.pdf

 

2/2004. (II.03.) rendelet a szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól

pdf2004R002.pdf

 

3/2004. (II.03.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

pdf2004R003.pdf

 

4/2004. (II.03.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R004.pdf

 

5/2004. (II.03.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R005.pdf

 

6/2004. (II.03.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R006.pdf

 

7/2004. (II.03.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Péterhalmi út - Körös utca  - Lakitelek utca - Bánfa utca - Mályinka utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 44/2003. (XI.04.) önkormányzati rendelet és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R007.pdf

 

8/2004. (II.03.) rendelet Budapest XVIII. kerület egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

pdf2004R008.pdf

 

9/2004. (II.03.) rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 36/1998. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R009.pdf

 

10/2004. (III.02.) rendelet a helyi önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R010.pdf

 

11/2004. (III.02.) rendelet az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

pdf2004R011.pdf

 

12/2004. (III.02.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R012.pdf

 

13/2004. (III.01.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R013.pdf

 

14/2004. (III.02.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R014.pdf

 

15/2004. (III.02.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R015.pdf

 

16/2004. (III.02.) rendelet a háziorvosi körzetekről 43/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R016.pdf

 

17/2004. (III.02.) rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII. 03.) önkormányzati rendelet IZ-XVIII/Sport övezet elnevezésével kapcsolatos módosításáról

pdf2004R017.pdf

 

18/2004. (III.23.) rendelet a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 28/1996. (X.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2004R018.pdf

 

19/2004. (III.23.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Alacskai út - Ganz Ábrahám utca - Kerékkötő utca  - a (156042) hrsz-ú névtelen közterület - továbbá a Kerékvágás utca - a (156046/97) hrsz-ú Szántás utca - valamint az Alacskai út által határolt terület szabályozási tervéről és a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R019.pdf

 

20/2004. (IV.30.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R020.pdf

 

21/2004. (IV.30.) rendelet az állatok tartásáról

pdf2004R021.pdf

 

22/2004. (IV.30.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R022.pdf

 

23/2004. (V.04.) rendelet a szociális és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 2/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R023.pdf

 

24/2004. (V.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Dózsa György utca – Bogrács utca  – XVIII. és XXIII. kerület határvonala – Ültetvény utca által határolt terület szabályozási tervéről és a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R024.pdf

 

25/2004. (V.04.) rendelet az 50/1998. (XII.22.), a 34/1999. (XI.30.), a 14/2000. (VI.02.), a 15/2000. (V.31.), a 29/2001. (VII.04.), a 11/2002. (II.16.), a 21/2002. (IV.02.) és a 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendeletek módosításáról (Szabályozási tervek módosítása)

pdf2004R025.pdf

 

26/2004. (V.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Liszt Ferenc utca  – Lenkei utca  – 152443, 152442, 152439, 152440 és 152438 hrsz-ú Ingatlan – József utca – 152433 és 152409  hrsz-ú ingatlan –  Ferenc utca – 152402, 152401 és 152383  hrsz-ú ingatlan – Tinódi utca – Egressy Gábor utca – Lakatos út – Üllői út – Kemény Zsigmond utca – Margó Tivadar utca – Bartók Lajos utca – Reviczky Gyula utca – Darányi Ignác utca – Benedek Elek utca által határolt terület szabályozási tervéről, a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet, valamint Budapest, XVIII. kerület egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 8/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R026.pdf

 

27/2004. (V.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Alacskai út - Péteri út - Határ út - Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R027.pdf

 

28/2004. (IV.30.) rendelet az önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról

pdf2004R028zarszamadas_2003evrol.pdf

 

29/2004. (V.05.) rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre parkolási rendjéről

pdf2004R029.pdf

 

30/2004. (V.05.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R030.pdf

 

31/2004. (V.05.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R031.pdf

 

32/2004. (V.05.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R032.pdf

 

33/2004. (VI.29.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R033.pdf

 

34/2004. (VI.29.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről

pdf2004R034.pdf

 

35/2004. (VI.29.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Szélső utca folytatását képező (156158/1) hrsz-ú út menti 156157/1, /3, /4, /5, /6 hrsz-ú ingatlanok szabályozási tervéről szóló 18/2002. (IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R035.pdf

 

36/2004. (VI.29.) rendelet az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 11/2004. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R036.pdf

 

37/2004. (VI.29.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R037.pdf

 

38/2004. (VI.29.) rendelet a közterület használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R038.pdf

 

39/2004. (VIII.31.) rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairól

pdf2004R039.pdf

 

40/2004. (VIII.31.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R040.pdf

 

41/2004. (VIII.31.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Baross utca - Margó T. utca - Bartók L. utca - Reviczky Gy. utca - Vörösmarty utca - Barcsay utca - Kolozsvár utca által határolt terület - a Havanna lakótelep szabályozási tervéről szóló 42/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R041.pdf

 

42/2004. (VIII.31.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R042.pdf

 

43/2004. (VIII.31.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R043.pdf

 

44/2004. (VIII.31.) rendelet a képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R044.pdf

 

45/2004. (IX.28.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R045.pdf

 

46/2004. (IX.28.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R046.pdf

 

47/2004. (XI.02.) rendelet az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 11/2004. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R047.pdf

 

48/2004. (XI.02.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R048.pdf

 

49/2004. (XI.02.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R049.pdf

 

50/2004. (XI.02.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Alacskai út - Péteri út - Határ út - Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R050.pdf

 

51/2004. (XI.02.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Üllői út – Aranyeső utca – Mikszáth Kálmán utca – Építő út által határolt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R051.pdf

 

52/2004. (XI.30.) rendelet a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási tervének jóváhagyásáról

pdf2004R052.pdf

 

53/2004. (XI.30.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Halomi út – Királyhágó utca – Kétújfalú utca - Tarkő utca által határolt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R053.pdf

 

54/2004. (XI.30.) rendelet a közhasznú munkáról szóló 24/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R054.pdf

 

55/2004. (XII.21.) rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

pdf2004R055.pdf

 

56/2004. (XII.21.) rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

pdf2004R056.pdf

 

57/2004. (XII.21.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Városközpont (Üllői út – Thököly út – Nefelejcs utca – Haladás utca által határolt terület) szabályozási tervéről

pdf2004R057.pdf

 

58/2004. (XII.21.) rendelet a Képviselő- testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R058.pdf

 

59/2004. (XII.21.) rendelet az Önkormányzat 2005. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2004R059.pdf

 

60/2004. (XII.21.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 11/2001. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R060.pdf

 

61/2004. (XII.21.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R061.pdf

 

62/2004. (XII.21.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület egyes területeire vonatkozó változtatási tilalmat elrendelő 8/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Budapest, XVIII. kerület Alacskai út – 145111/3 hrsz-ú út – Határ út – valamint a 156080 hrsz-ú út által határolt terület szabályozási tervéről szóló 7/2003. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R062.pdf

 

63/2004. (XII.21.) rendelet a lakások- és helyiségek bérletéről szóló - 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R063.pdf

 

64/2004. (XII.21.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gyömrői út - Örs utca - Előd utca - Attila utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 20/1999. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R064.pdf

 

65/2004. (XII.21.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Szakály utca – Ráday Gedeon utca – Gárdonyi Géza utca – Gerely utca – Reményik Sándor utca – a 155752 és a 155750 hrsz.-ú telek határa és a Vág utca menti vasút által határolt terület szabályozási tervéről

pdf2004R065.pdf

 

 

66/2004. (XII.21.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R066.pdf

 

2003. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2003. (I.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R001.pdf

 

2/2003. (II.18.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Igló utca – Forgó utca – Ferihegyi repülőtér által határolt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló  többször módosított 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R002.pdf

 

3/2003. (II.18.) rendelet a Budapest XVIII. kerület belterületi határ – Péterhalmi út – Kettős Körös utca – (156 097) hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2003R003.pdf

 

4/2003. (III.04.) rendelet a helyi önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 43/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R004.pdf

 

5/2003. (III.04.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 9/2000. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R005.pdf

 

6/2003. (III.04.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Halomi út –Királyhágó utca –Kétújfalu utca - Tarkő utca- által határolt terület részletes rendezési tervéről szóló 24/1997. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R006.pdf

 

7/2003. (III. 04.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Alacskai út –145 111/3 hrsz.-ú út – Határ út – valamint a 156080 hrsz.-ú út által határolt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R007.pdf

 

8/2003. (III.04.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R008.pdf

 

9/2003. (III.04.) rendelet a helyi önkormányzat 2003. évi költségvetéséről

pdf2003R009.pdf

 

10/2003. (III.25.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gloriette lakótelep területére vonatkozó szabályozási tervének jóváhagyásáról és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R010.pdf

 

11/2003. (III.25.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R011.pdf

 

12/2003. (III.25.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Örs utca – Előd utca – Attila utca - Gyömrői út - által határolt terület részletes rendezési tervéről szóló 20/1999. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R012.pdf

 

13/2003. (III.25.) rendelet a háziorvosi körzetekről szóló 43/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R013.pdf

 

14/2003. (IV.04.) rendelet Budapest XVIII. kerület, Örs u. – Előd u. – Attila u. - Gyömrői út - által határolt  terület részletes rendezési tervéről szóló 12/2003. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R014.pdf

 

15/2003. (IV.22.) rendelet az Önkormányzat 2002. évi zárszámadásáról

pdf2003R015zarszamadas_2002evrol.pdf

 

16/2003. (IV.22.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R016.pdf

 

17/2003. (IV.22.) rendelet az ápolási díjról

pdf2003R017.pdf

 

18/2003. (IV.22.) rendelet a méltányossági közgyógyellátásról

pdf2003R018.pdf

 

19/2003 (IV.22.) rendelet az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és együttműködési kötelezettségéről

pdf2003R019.pdf

 

20/2003. (IV.22.) rendelet Budapest XVIII. kerület Ráday Gedeon utca – Üllői út – Gulner Gyula utca – Szakály utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 13/2000. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R020.pdf

 

21/2003. (V.27.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Üllői út – Thököly utca – Nefelejcs utca – Haladás utca által határolt terület, valamint a Kossuth tér Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról szóló 38/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R021.pdf

 

22/2003. (V. 27.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R022.pdf

 

23/2003. (V.27.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 22/1997. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R023.pdf

 

 

24/2003. (V.27.) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R024.pdf

 

25/2003. (VII. 01.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R025.pdf

 

26/2003 (VII.01.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2003R026.pdf

 

27/2003. (VII.01.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról

pdf2003R027.pdf

 

28/2003. (VII.01.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

pdf2003R028.pdf

 

29/2003. (VII.01.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Oszkó utca – Szálfa utca – Kettős-Körös utca által határolt terület részletes rendezési tervének módosításáról

pdf2003R029.pdf

 

30/2003. (VII.01.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület területén érvényes, tizennégy részletes rendezési terv hatályon kívül helyezéséről

pdf2003R030.pdf

 

31/2003. (VII.01.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről

pdf2003R031.pdf

 

32/2003. (VII.01.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2003R032.pdf

 

33/2003. (VII.01.) rendelet az Önkormányzat által fenntartott vásárcsarnokokról, piacokról és vásárokról szóló 22/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2003R033.pdf

 

34/2003. (VIII.28.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2003R034.pdf

 

35/2003. (VIII.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R035.pdf

 

36/2003. (IX.23.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R036.pdf

 

37/2003. (IX.23.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R037.pdf

 

38/2003. (IX.23.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R038.pdf

 

39/2003. (IX.23.) rendelet  a Budapest XVIII. kerület Gyömrői út menti 154440 ill. 154441 helyrajzi számú ipari telephelyek szabályozási tervének jóváhagyásáról és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R039.pdf

 

40/2003. (IX.23.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakásszövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R040.pdf

 

41/2003. (XI.04.) rendelet a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 33/2001. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R041.pdf

 

42/2003. (XI.04.) rendelet az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R042.pdf

 

43/2003. (XI.04.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2003R043.pdf

 

44/2003. (XI.04.) rendelet A Budapest XVIII. kerület Péterhalmi út – Körös utca – Lakitelek utca  – Bánfa utca - Mályinka utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R044.pdf

 

45/2003. (XI.04.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R045.pdf

 

46/2003. (XI.25.) rendelet a háziorvosi körzetekről szóló 43/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R046.pdf

 

47/2003.(XII.23.) rendelet az Önkormányzat 2004. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2003R047.pdf

 

48/2003. (XII.23.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R048.pdf

 

49/2003. (XII.23.) rendelet Budapest XVIII. kerületének területén érvényes részletes rendezési tervek hatályon kívül helyezéséről

pdf2003R049.pdf

 

50/2003. (XII.23.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének kiegészítéséről

pdf2003R050.pdf

 

 

2002.  évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2002. (II.05.) rendelet az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és együttműködési kötelezettségéről szóló 25/2000. (VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R001.pdf

 

2/2002. (II.05.) rendelet az ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R002.pdf

 

3/2002. (II.05.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról szóló 38/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R003.pdf

 

4/2002. (II.05.) rendelet Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R004.pdf

 

5/2002. (II.05.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló többször módosított 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R005.pdf

 

6/2002. (II.05.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R006.pdf

 

7/2002. (II.26.) rendelet a helyi önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 10/2001. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R007.pdf

 

8/2002. (II.26.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 32/2001. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R008.pdf

 

9/2002. (II. 26.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R009.pdf

 

10/2002. (II.26.) rendelet az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 10/1999. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R010.pdf

 

11/2002. (II.26.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Lenkei u. - Egressy Gábor u. - Fáy u. és Kártoló u. által határolt terület városrendezési szabályozásáról

pdf2002R011.pdf

 

12/2002. (II.26.) rendelet a lakások és helyiség elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R012.pdf

 

13/2002. (IV.02.) rendelet a „Fórum-mozi és környéké”-re vonatkozó R-35765 sz. részletes rendezési tervet jóváhagyó 21/1994. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R013.pdf

 

14/2002.(IV.02.) rendelet Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc városrész – központjára vonatkozó részletes rendezési tervéről szóló 38/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R014.pdf

 

15/2002. (IV.02.) rendelet Budapest, XVIII. ker. Hengermű és környéke tömbre vonatkozó 30/1998. (VIII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R015.pdf

 

16/2002. (III.28.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R016.pdf

 

17/2002. (IV.02.) rendelt az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról

pdf2002R017.pdf

 

18/2002. (IV.02.) rendelet Budapest, XVIII. ker. (156158/1) hrsz-ú út (Szélső utca folytatása) menti 156157/1,/3,/4,/5,/6 hrsz-ú ingatlanok szabályozási tervéről

pdf2002R018.pdf

 

19/2002. (III.28.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R019.pdf

 

20/2002. (IV. 02.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 43/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R020.pdf

 

21/2002.(IV.02.) rendelet a Budapest XVIII. kerületi Szemere-telepi ipartelepek szabályozási tervéről

pdf2002R021.pdf

 

22/2002. (IV.25.) rendelet a Kegyeleti tevékenységről szóló 10/1996. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R022.pdf

 

23/2002. (IV. 30.) rendelet a XVIII. kerületében lévő társasházak részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 3/2001. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R023.pdf

 

24/2002. (IV.30.) rendelet a lakások és a helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R024.pdf

 

25/2002. (IV.30.) rendelet az Önkormányzat 2001. évi zárszámadásáról

pdf2002R025zarszamadas_2001evrol.pdf

 

26/2002. (V.28.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gloriette lakótelep és környékére érvényes 1/1998. (I.20.) rendelettel jóváhagyott részletes rendezési terv módosításáról

pdf2002R026.pdf

 

27/2002. (V.28.) rendelet Budapest, XVIII. kerület területén érvényes R-30092 tervtári számú részletes rendezési terv módosításáról

pdf2002R027.pdf

 

28/2002. (V.25.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló többször módosított 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R028.pdf

 

29/2002. (V.25.) rendelet sz ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R029.pdf

 

30/2002.(V.28.) rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat polgármesteri hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 32/2001. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R030.pdf

 

31/2002. (V.28.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 43/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R031.pdf

 

32/2002. (VI.25.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Alacskai út – Péteri út – Határ utca – Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről

pdf2002R032.pdf

 

33/2002. (VI.25.) rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R033.pdf

 

34/2002. (VI.25.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (X1.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R034.pdf

 

35/2002.(VI.25.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló, többször módosított 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R035.pdf

 

36/2002. (VIII.27.) rendelet Pestszentlőrinc ¾ Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R036.pdf

 

37/2002. (VIII.27.) rendelet Budapest XVIII. kerület Fórum mozi és környékére vonatkozó 21/1994. (IX.29.) részletes rendezési terv módosításáról

pdf2002R037.pdf

 

38/2002. (VIII.27.) rendelet Budapest XVIII. kerület Alacskai út - Péteri út- Határ út - Nemes utca által határolt területre érvényes 32/2002. (VI.25.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv módosításáról

pdf2002R038.pdf

 

39/2002. (VIII.27.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Hengersor utca - Benedek Elek utca - Endrődi Sándor utca - Reviczky Gyula utca által határolt terület szabályozási tervéről

pdf2002R039.pdf

 

40/2002. (VIII.27.) rendelet a Közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 28/1996. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R040.pdf

 

41/2002. (IX. 24.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2002. évi költségvetésről szóló 43/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R041.pdf

 

42/2002. (IX.24.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R042.pdf

 

43/2002. (IX.24.) rendelet a háziorvosi körzetekről

pdf2002R043.pdf

 

44/2002. (X.31.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R044.pdf

 

45/2002. (XII.3.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 43/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R045.pdf

 

46/2002. (XII.03.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R046.pdf

 

47/2002. (XII.3.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló többször módosított 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R047.pdf

 

48/2002. (XII.03.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R048.pdf

 

49/2002. (XII.3.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R049.pdf

 

50/2002. (XII.17.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R050.pdf

 

51/2002. (XII.23.) rendelet Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2003. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2002R051.pdf

 

52/2002. (XII. 23.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R052.pdf

 

53/2002. (XII.23.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról szóló 38/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R053.pdf

 

54/2002.(XII.23.) rendelet az ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R054.pdf

 

55/2002.(XII.23.) rendelet az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és együttműködési kötelezettségéről szóló 25/2000.(VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R055.pdf

 

56/2002.(XII.23.) rendelet a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról 48/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R056.pdf

 

57/2002. (XII.23.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R057.pdf

 

58/2002. (XII.23.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról szóló 15/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R058.pdf

 

59/2002. (XII.19.) rendelet az önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a Képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat- és jogköréről és a kisebbségi-emberjogi tanácsnokról szóló 21/1996. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R059.pdf

 

60/2002. (XII.23.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R060.pdf

 

2001évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2001. (I.26.) rendelet a Millenniumi Évforduló megörökítéséről

pdf2001R001.pdf

 

2/2001. (I.30.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. 2. sz. alatti Kispesti Erőmű telephelye és környékének szabályozási tervéről

pdf2001R002.pdf

 

3/2001. (I.30.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről

pdf2001R003.pdf

 

4/2001. (I.30.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R004.pdf

 

5/2001. (II.06.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R005.pdf

 

6/2001. (II.27.) rendelet a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

pdf2001R006.pdf

 

7/2001. (II.27.) rendelet a közterület használatának rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, többször mód. 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R007.pdf

 

8/2001. (II.27.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R008.pdf

 

9/2001. (II.27.) rendelet a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000. (II.29.) rendeletének módosításáról

pdf2001R009.pdf

 

10/2001. (II.27.) rendelet a helyi önkormányzat 2001. évi költségvetéséről

pdf2001R010.pdf

 

11/2001. (III.27.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról

pdf2001R011.pdf

 

12/2001. (III.27.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület, Üllői út páros oldal Gulner Gyula utca és Vág utca közé eső, Üllői út menti telkek beépítésének szabályozásáról

pdf2001R012.pdf

 

13/2001. (III.27.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R013.pdf

 

14/2001. (IV.24.) rendelet az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról

pdf2001R014zarszamadas_2000evrol.pdf

 

15/2001. (V.22.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R015.pdf

 

16/2001. (V.22.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló többször módosított 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R016.pdf

 

17/2001. (V.22.) rendelet a Millenniumi Évforduló megörökítéséről szóló 1/2001. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R017.pdf

 

18/2001. (V.22.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R018.pdf

 

19/2001. (V.22.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Szövet u. menti 156151 hrsz-ú ingatlan szabályozásáról

pdf2001R019.pdf

 

20/2001. (V.22.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca hátsó telekhatárai - Kerékkötő út, valamint a 156013 hrsz.-ú út által határolt területre érvényes R-30068 számú rendezési terv módosításáról

pdf2001R020.pdf

 

21/2001. (VI.28.) rendelet a helyi önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról

pdf2001R021.pdf

 

22/2001. (VII.03.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R022.pdf

 

23/2001. (VII.01.) rendelet az állatok tartásáról szóló 11/2000. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R023.pdf

 

24/2001. (VII.03.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségéről szóló 29/1996. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R024.pdf

 

25/2001. (VII.01.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R025.pdf

 

26/2001. (VII.03.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

pdf2001R026.pdf

 

27/2001. (VII.03.) rendelet a főváros XVIII. kerületében lévő társasházak részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és a pályázati elbírálás rendjéről szóló 3/2001. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R027.pdf

 

28/2001. (VI.29.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R028.pdf

 

29/2001. (VII.04.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Liszt Ferenc köz – Hengersor u. – Újtemető u. – valamint a XIX. ker. közigazgatási határa által határolt tömb fejlesztési és szabályozási tervéről

pdf2001R029.pdf

 

30/2001. (IX.18.) rendelet A helyi adók bevezetéséről szóló20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R030.pdf

 

31/2001. (IX.18.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló, többször módosított 15/1994. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R031.pdf

 

32/2001. (X.16.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

pdf2001R032.pdf

 

33/2001. (X.16.) rendelet a zajvédelem helyi szabályozásáról

pdf2001R033.pdf

 

34/2001. (X.16.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és a pályázati elbírálás rendjéről szóló 3/2001. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R034.pdf

 

35/2001. (X.16.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 10/2001. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R035.pdf

 

36/2001. (XI.27.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet és a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R036.pdf

 

37/2001. (XI.27.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló, többször módosított 15/1994. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R037.pdf

 

38/2001. (XI.27.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról

pdf2001R038.pdf

 

39/2001. (XII.18.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R039.pdf

 

40/2001. (XII.18.) rendelet a fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról

pdf2001R040.pdf

 

41/2001. (XII.18.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) rendelet módosításáról

pdf2001R041.pdf

 

42/2001. (XII.18.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Baross utca - Margó T. utca - Bartók L. utca - Reviczky Gy. utca - Vörösmarty utca - Barcsay utca - Kolozsvár utca által határolt terület - a Havanna lakótelep – rendezési tervének aktualizálásáról

pdf2001R042.pdf

 

43/2001. (XII.18.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről

pdf2001R043.pdf

 

44/2001. (XII.18.) rendelet az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 16/1999. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R044.pdf

 

2000. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2000. (II.1.) rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 36/1999. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R001.pdf

 

2/2000. (II.1.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R002.pdf

 

3/2000. (II.15.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R003.pdf

 

4/2000. (II.29.) rendelet a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről

pdf2000R004.pdf

 

5/2000. (IV.04.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Nagykőrösi út - Bethlen Gábor utca - Bocskai utca - Eke utca által határolt tömb városrendezési szabályozásáról

pdf2000R005.pdf

 

6/2000. (IV.04.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Halomi út - Királyhágó utca – Flór Ferenc utca - Tarkő utca által határolt terület részletes rendezési tervéről

szóló 24/1997. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R006.pdf

 

7/2000. (IV.04.) rendelet a lakások- és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R007.pdf

 

8/2000. (IV.04.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet és a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R008.pdf

 

9/2000. (IV.01.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról

pdf2000R009.pdf

 

10/2000. (IV.04.) rendelet a képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R010.pdf

 

11/2000. (IV.01.) rendelet az állatok tartásáról

pdf2000R011.pdf

 

12/2000.(IV.04) rendelet az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 5/1999. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R012.pdf

 

13/2000. (V.31.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Ráday Gedeon utca - Üllői út -  Gulner Gyula utca - Szakály utca által határolt terület szabályozási tervéről

pdf2000R013.pdf

 

14/2000. (V.02.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Nefelejcs utca -Tóth Á. utca - Akadály utca valamint a (157074/5 és 155964/2) hrsz. utak által határolt tömb városrendezési szabályozásáról

pdf2000R014.pdf

 

15/2000. (V.31.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Üllői út – MÁV – Ceglédi vasútvonal, valamint Budapest – Vecsés közigazgatási határa által közbezárt terület városrendezési szabályozásáról

pdf2000R015.pdf

 

16/2000. (V.02.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Gilice tér - Péterhalmi út - kül-belterületi határvonal, valamint a Sólyom utca által határolt tömb területének városrendezési szabályozásáról

pdf2000R016.pdf

 

17/2000. (V.02.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Alacska út Kerékvágás utca között fekvő R-30068 ttsz. részletes rendezési terv módosításáról

pdf2000R017.pdf

 

18/2000. (V.02.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R018.pdf

 

19/2000. (V.02.) rendelet az Önkormányzat 1999. évi zárszámadásáról

pdf2000R019zarszamadas_1999evrol.pdf

 

20/2000. (V.02.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről 22/1997. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R020.pdf

 

21/2000. (V.18.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Gloriette lakótelep és környezetének rendezéséről szóló 1/1998. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R021.pdf

 

22/2000. (VI.06.) rendelet az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000. (II.29.) rendelet módosításáról

pdf2000R022.pdf

 

23/2000. (VI.06.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R023.pdf

 

24/2000. (VI.06.) rendelet a helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R024.pdf

 

25/2000. (VII.04.) rendelet az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és együttműködési kötelezettségéről

pdf2000R025.pdf

 

26/2000. (VII.04.) rendelet az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 10/1999. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R026.pdf

 

27/2000. (VII.04.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R027.pdf

 

28/2000. (IX.12.) rendelet az ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R028.pdf

 

29/2000. (X.03.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R029.pdf

 

30/2000. (X.03.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R030.pdf

 

31/2000. (X.03.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R031.pdf

 

32/2000. (X.31.) rendelet a Képviselő-testület Bizottságaira és a Polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R032.pdf

 

33/2000. (X.31.) rendelet az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R033.pdf

 

34/2000. (X.31.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Üllői út - Iparvasút utca – Szamos utca  – Körös utca által határolt területre vonatkozó R–43104 ttsz. részletes rendezési terv módosításáról

pdf2000R034.pdf

 

35/2000. (X.31.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület, Alacskai út – Kerékkötő utca közötti területre érvényes R-30068 számú rendezési terv módosításáról

pdf2000R035.pdf

 

36/2000. (XI.28.) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R036.pdf

 

37/2000. (XI.28.) rendelet a Gloriette lakótelep és környéke szabályozási tervről szóló 1/1998. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R037.pdf

 

38/2000. (XII.19.) rendelet a Képviselő-testület Bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R038.pdf

 

39/2000. (XII.19.) rendelet a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 28/1996. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R039.pdf

 

40/2000. (XII.19.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R040.pdf

 

41/2000. (XII.19.) rendelet a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 48/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R041.pdf

 

42/2000. (XII.19.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995.(X.12) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R042.pdf

 

43/2000. (XII.20.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R043.pdf

 

44/2000. (XII.20.) rendelet a kerületi vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról

pdf2000R044.pdf

 

45/2000. (XII.20.) rendelet a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről

pdf2000R045.pdf

 

46/2000. (XII.20.) rendelet az Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 16/1999. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R046.pdf

 

47/2000. (XII.20.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R047.pdf

 

 

1999. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1999. (I.26.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló - 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R001.pdf

 

2/1999. (I.26.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól

pdf1999R002.pdf

 

3/1999. (II.16.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R003.pdf

 

4/1999. (II.16.) rendelet az önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a Képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat- és hatásköréről és a kisebbségi-emberjogi tanácsnokról szóló 21/1996. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R004.pdf

 

5/1999. (III.02.) rendelet a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

pdf1999R005.pdf

 

6/1999. (III.02.) rendelet a Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 8/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R006.pdf

 

7/1999. (III.23.) rendelet a Budapest XVIII. kerület, Oszkó u. - Szálfa u. - Kettős Kőrös utca által határolt tömb szabályozás módosításáról

pdf1999R007.pdf

 

8/1999. (IV.27.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R008.pdf

 

9/1999. (IV.27.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról

pdf1999R009.pdf

 

10/1999. (IV.27.) rendelet az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról

pdf1999R010.pdf

 

11/1999. (IV.27.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R011.pdf

 

12/1999. (IV.27.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R012.pdf

 

13/1999. (V.25.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R013.pdf

 

14/1999. (V.25.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R014.pdf

 

15/1999. (VI.02.) rendelet az Önkormányzat 1998. évi zárszámadásáról

pdf1999R015zarszamadas_1998evrol.pdf

 

16/1999. (VI.02.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről

pdf1999R016.pdf

 

17/1999. (VI.29.) rendelet a Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R017.pdf

 

18/1999. (VI.29.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásáról és fűtéstámogatásáról

pdf1999R018.pdf

 

19/1999. (VI.29.) rendelet a Budapest XVIII. ker. Nemes u. - Tölgy u. - Péteri u. - Bükk u. által határolt terület (Alacskai úti lakótelep) többször módosított R-33527 számú részletes rendezési tervének módosító szabályozási tervéről

pdf1999R019.pdf

 

20/1999. (VI.29.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út - Örs utca - Előd utca - Attila utca által határolt terület városrendezési szabályozásáról

pdf1999R020.pdf

 

21/1999. (VI.29.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út-Lajta u. -Ferihegyi reptérre vezető út, valamint a Billentyű u. által határolt terület szab. tervének módosítása

pdf1999R021.pdf

 

22/1999. (VI.29.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Gloriette lakótelep és környéke szabályozási tervéről szóló 1/1998. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R022.pdf

 

23/1999. (VI.29.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Nefelejcs u. - Lakatos út - Alsó erdősor u. által határolt terület szabályozási tervéről szóló 28/1998. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R023.pdf

 

24/1999. (IX.21.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R024.pdf

 

25/1999. (IX.21.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 22/1997. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R025.pdf

 

26/1999. (IX.21.) rendelet a Budapest XVIII. ker., Gloriette lakótelep és környéke szabályozási tervéről szóló 3/1998. (I.20.) önkormányzati rendelet módosítása

pdf1999R026.pdf

 

27/1999. (IX.21.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R027.pdf

 

28/1999. (X.12.) rendelet a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 5/1999. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R028.pdf

 

29/1999. (X.26.) rendelet a Bp. XVIII., Nefelejcs utca - Lenkei utca - Fonal utca - (152623) hrsz. utca által határolt terület városrendezési szabályozásáról

pdf1999R029.pdf

 

30/1999. (X.26.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Lakatos út - Jegenye fasor - Mikszáth utca -Nefelejcs utca által határolt terület szabályozási tervéről

pdf1999R030.pdf

 

31/1999. (X.26.) rendelet a Képviselő-testület Bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R031.pdf

 

32/1999. (XI.30.) rendelet a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 5/1999. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R032.pdf

 

33/1999. (XI.30.) rendelet az egyes építési munka engedélyhez kötéséről szóló 20/1994.(IX.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf1999R033.pdf

 

34/1999. (XI.30.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Péteri út - Alacskai út - 145111/3 hrsz-ú ingatlan, valamint a Határ út által határolt terület városrendezési szabályozásáról

pdf1999R034.pdf

 

35/1999. (XII.18.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R035.pdf

 

36/1999. (XII.21.) rendelet a 2000. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1999R036.pdf

 

1998. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1998. (I.20.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gloriette lakótelep és környéke szabályozási tervéről

pdf1998R001.pdf

 

2/1998. (I.20.) rendelet Budapest XVIII. kerület Üllői út - Iparvasút utca - Szamos utca - Fiume utca - Sallai Imre utca által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 37/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R002.pdf

 

3/1998. (II.03.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R003.pdf

 

4/1998. (II.03.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról

pdf1998R004.pdf

 

5/1998. (II.03.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R005.pdf

 

6/1998. (II.03.) rendelet a felnőtt korúak pénzbeni és természetbeni juttatásairól szóló 31/1997. (XI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R006.pdf

 

7/1998. (II.03.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról szóló 15/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R007.pdf

 

8/1998. (II.03.) rendelet az ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R008.pdf

 

9/1998. (II.03.) rendelet Budapest XVIII. kerület Kosztolányi Dezső u. - Holló Lajos u. - Akadály u., valamint az ERDÉRT üzemi telep által határolt terület (hrsz.: 157074/6 egy része) szabályozási tervéről

pdf1998R009.pdf

 

10/1998. (II.27.) rendelet a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről

pdf1998R010.pdf

 

11/1998. (III.31.) rendelet az adóigazgatási feladatot ellátó és abban közreműködő dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 21/1997. (VI.4.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R011.pdf

 

12/1998. (III.31.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 1/1995. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R012.pdf

 

13/1998. (III.31.) rendelet a XVIII. kerületi önkormányzat tulajdont képező bérlemények víz és csatorna díjának megállapításáról szóló 8/1992. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R013.pdf

 

14/1998. (III.31) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R014.pdf

 

15/1998. (III.31.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 8/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R015.pdf

 

16/1998. (III.31.) rendelet a lakások- és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R016.pdf

 

17/1998. (V.05.) rendelet az Önkormányzat 1997. évi zárszámadásáról

pdf1998R017zarszamadas_1997evrol.pdf

 

18/1998. (V.05.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 14/1992. (XII.17.) rendelet módosításáról

pdf1998R018.pdf

 

19/1998. (V.05.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 1/1995. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R019.pdf

 

20/1998. (V.26.) rendelet a helyi népszavazásról szóló 7/1991. (XI.28.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi népi kezdeményezésről szóló 1/1992. (I.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf1998R020.pdf

 

21/1998. (V.26.) rendelet a nem önkormányzati (egyéb) tulajdonban lévő lakások béréről szóló 7/1992. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R021.pdf

 

22/1998. (V.26.) rendelet az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R022.pdf

 

23/1998. (VI.16.) rendelet a lakások- és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R023.pdf

 

24/1998. (VI.16.) rendelet Budapest XVIII. kerület Hengersor utca - Benedek Elek utca - Endrődi utca - Reviczky Gyula utca által határolt tömb részletes szabályozási tervéről

pdf1998R024.pdf

 

25/1998. (VI.30.) rendelet a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

pdf1998R025.pdf

 

26/1998. (VI.30.) rendelet a helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R026.pdf

 

27/1998. (VI.30.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Nemes u. - Tölgy u. - Péteri u. - Bükk u. által határolt terület (Alacskai úti lakótelep) R-33527 sz-ú Részletes Rendezési Tervének módosító Szabályozási Tervéről

pdf1998R027.pdf

 

28/1998. (VI.30.) rendelet Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca - Lakatos út - MÁV vasútvonal (Alsó Erdősor utca) és a kerülethatár által határolt tömb (kivéve a Kispesti Erőmű területe) szabályozási tervéről

pdf1998R028.pdf

 

29/1998. (VIII.18.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Belső Gyömrői út - Lajta utca - Ferihegyi reptérre vezető út által határolt terület szabályozási tervéről

pdf1998R029.pdf

 

30/1998. (VIII.18.) rendelet a Budapest XVIII. ker. Hengersor utca - Reviczky utca - Vaslemez u. - Újtemető utca által határolt tömb szabályozási tervéről

pdf1998R030.pdf

 

31/1998. (VIII.18.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Margó T. utca - Baross utca - Barta L. utca - Kondor Béla sétány által határolt tömb szabályozási tervéről

pdf1998R031.pdf

 

32/1998. (VIII.18.) rendelet a hátrányos szociális helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási körülményeik javításáról

pdf1998R032.pdf

 

33/1998. (VIII.18.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet mellékletének módosításáról

pdf1998R033.pdf

 

34/1998. (IX.22.) rendelet a Családok és egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról szóló 28/1997. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R034.pdf

 

35/1998. (IX.22.) rendelet a Képviselő-testület bizottságai hatáskörébe tartozó döntési jogosultságok átmeneti gyakorlásáról

pdf1998R035.pdf

 

36/1998. (XI.17.) rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

pdf1998R036.pdf

 

37/1998. (XI.17.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

pdf1998R037.pdf

 

38/1998. (XII.08.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról

pdf1998R038.pdf

 

39/1998. (XII.04.) rendelet a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R039.pdf

 

40/1998. (XII.08.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R040.pdf

 

41/1998. (XII.22.) rendelet az önkormányzati értékesítésű, illetve tartós használatba adott építési telkek beépítési kötelezettségének meghosszabbításával, az elidegenítési tilalom alóli felmentési kérelem elbírálásával és a beépítettség tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 4/1995. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R041.pdf

 

42/1998. (XII.22.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 22/1997. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R042.pdf

 

43/1998. (XII.22.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R043.pdf

 

44/1998. (XII.22.) rendelet a Képviselő-testület Bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról

pdf1998R044.pdf

 

45/1998. (XII.22.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R045.pdf

 

46/1998. (XII.22.) rendelet a helyi adókról szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R046.pdf

 

47/1998. (XII.22.) rendelet az 1999. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1998R047.pdf

 

48/1998. (XII.22.) rendelet a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról

pdf1998R048.pdf

 

49/1998. (XII.22.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 11/1996. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R049.pdf

 

50/1998. (XII.22.) rendelet a XVIII. kerület Méta utca - Zádor utca - Közdűlő utca - Nagykőrösi út által határolt terület szabályozási tervéről

pdf1998R050.pdf

 

1997. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1997. (I.14.) rendelet az Önkormányzat törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes tárgyairól szóló 27/1993. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R001.pdf

 

2/1997. (I.28.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 1/1995. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R002.pdf

 

3/1997. (I.28.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R003.pdf

 

4/1997. (III.03.) rendelet a helyi önkormányzat 1997. évi költségvetéséről

pdf1997R004.pdf

 

5/1997. (III.10.) rendelet az önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 4/1996.(III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R005.pdf

 

6/1997. (III.10.) rendelet az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R006.pdf

 

7/1997. (III.10.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról szóló 30/1996. (X.01.) rendelet módosításáról

pdf1997R007.pdf

 

8/1997. (III.10.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról szóló 17/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R008.pdf

 

9/1997. (III.25.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról szóló 15/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R009.pdf

 

10/1997. (III.25.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 8/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R010.pdf

 

11/1997. (III.25.) rendelet az egyes feladatok és hatáskörök átruházásáról 3/1996. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R011.pdf

 

12/1997. (III.25.) rendelet a bölcsődei gondozási díjakról szóló 16/1992. (XII.17.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf1997R012.pdf

 

13/1997. (IV.22.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V. 30 önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R013.pdf

 

14/1997. (IV.22.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R014.pdf

 

15/1997. (IV.22.) rendelet a Budapest XVIII. ker. Alacskai lakótelep területére érvényes módosított R-33527 ttsz-ú rendezési terv módosításáról

pdf1997R015.pdf

 

16/1997. (IV.22.) rendelet az Önkormányzat 1996. évi zárszámadásáról

pdf1997R016.pdf

 

17/1997. (V.12.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R017.pdf

 

18/1997. (V.20.) rendelet a Budapest XVIII. ker., Péterhalmi út - Körös u. - Lakitelek u. - Bánfa u. - Mályinka u. által határolt terület (BKG telephely) R-43030 számú Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1997R018.pdf

 

19/1997. (V.20.) rendelet az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 4/1997. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R019.pdf

 

20/1997. (VI.04.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R020.pdf

 

21/1997. (VI.04.) rendelet az adóigazgatási feladatot ellátó és abban közreműködő dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről

pdf1997R021.pdf

 

22/1997. (VI.04.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről

pdf1997R022.pdf

 

23/1997. (VI.04.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 26/1996. (X.0l.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R023.pdf

 

24/1997. (VI.27.) rendelet a Budapest XVIII. ker., Halomi út - Királyhágó u. - Flór Ferenc u. - Tarkő u. által határolt terület, valamint - Kétújfalu u. - Tarkő utca kereszteződése melletti 147811 hrsz-ú számú ingatlan Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1997R024.pdf

 

25/1997. (VI.27.) rendelet a Budapest XVIII. ker., Örs u. - Gyömrői u. kereszteződése melletti terület egyszerűsített Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1997R025.pdf

 

26/1997. (IX.16.) rendelet az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

pdf1997R026.pdf

 

27/1997. (IX.30.) rendelet a közterület használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R027.pdf

 

28/1997. (IX.30.) rendelet a Családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról

pdf1997R028.pdf

 

29/1997. (X.21.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

pdf1997R029.pdf

 

30/1997. (X.21.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Belső Gyömrői út - Csap utca - Sajó utca - Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról

pdf1997R030.pdf

 

31/1997. (XI.04.) rendelet a felnőtt korúak pénzbeli és természetbeni szociális juttatásairól

pdf1997R031.pdf

 

32/1997. (XI.04.) rendelet a gyermekkorúak és fiatal felnőttek pénzbeli és természetbeni szociális juttatásairól

pdf1997R032.pdf

 

33/1997. (X.30.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Nemes u. - Alacskai út - Péteri utca - Tölgy utca által határolt terület részletes rendezési tervéről

pdf1997R033.pdf

 

34/1997. (XI.25.) rendelet az Önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a Képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat és jogköréről és a kisebbségi emberjogi tanácsnokról szóló 21/1996. (IX.10.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről

pdf1997R034.pdf

 

35/1997. (XI.25.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

pdf1997R035.pdf

 

36/1997. (XI.25.) rendelet az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályozásáról szóló 2/1994. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R036.pdf

 

37/1997. (XI.25.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Üllői út - Iparvasút utca - Szamos utca - Fiume utca - Sallai Imre utca által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról

pdf1997R037.pdf

 

38/1997. (XI.25.) rendelet a Budapest XVIII. ker. Üllői út - Thököly u. - Nefelejcs u. - Haladás u. által határolt terület, valamint a Kossuth tér Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1997R038.pdf

 

39/1997. (XII.19.) rendelet a helyi önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 4/1997. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R039.pdf

 

40/1997. (XII.19.) rendelet az 1998. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1997R040.pdf

 

41/1997. (XII.19.) rendelet az 1998. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1997R041.pdf

 

42/1997. (XII.23.) rendelet a Bp. XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R042.pdf

 

1996. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1996. (I.04.) rendelet Pestszentlőrinc várossá alakulása emlékének megörökítéséről

pdf1996R001.pdf

 

2/1996. (I.18.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R002.pdf

 

3/1996. (II.29.) rendelet a közhasznú munkáról szóló 24/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R003.pdf

 

4/1996. (III.07.) rendelet a helyi önkormányzat 1996. évi költségvetéséről

pdf1996R004.pdf

 

5/1996. (III.21.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 8/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R005.pdf

 

6/1996. (III.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R006.pdf

 

7/1996. (IV.25.) rendelet a helyi önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról

pdf1996R007.pdf

 

8/1996. (IV.25.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R008.pdf

 

9/1996. (V.09.) rendelet az egyes feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 3/1995. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R009.pdf

 

10/1996. (V.09.) rendelet a kegyeleti kérdésekről

pdf1996R010.pdf

 

11/1996.(V.09.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R011.pdf

 

12/1996. (V.09.) rendelet méltányossági közgyógyellátásról szóló 18/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R012.pdf

 

13/1996. (V.30.) rendelet az 1996. évi költségvetésről szóló 4/1996. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R013.pdf

 

14/1996. (V.30.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről

pdf1996R014.pdf

 

15/1996. (V.30.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról szóló 26/1995. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R015.pdf

 

16/1996. (V.30.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R016.pdf

 

17/1996. (VI.20.) rendelet az Önkormányzat 1995. évi zárszámadásáról

pdf1996R017zarszamadas_1995evrol.pdf

 

18/1996. (VI.20.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R018.pdf

 

19/1996. (VI.20.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R019.pdf

 

20/1996. (VI.20.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R020.pdf

 

21/1996. (IX.10.) rendelet az Önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat- és jogköréről és a kisebbségi emberjogi tanácsnokról

pdf1996R021.pdf

 

22/1996. (IX.06.) rendelet az egyes feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 3/1995. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R022.pdf

 

23/1996. (IX.10.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R023.pdf

 

24/1996. (X.01.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R024.pdf

 

25/1996. (X.01.) rendelet a helyi önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 4/1996. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R025.pdf

 

26/1996. (X.01.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 1/1993. (I.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R026.pdf

 

27/1996. (X.01.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 1/1995. (I.12) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R027.pdf

 

28/1996. (X.01.) rendelet a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről

pdf1996R028.pdf

 

29/1996. (X.01.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj, tandíj-fizetési kötelezettségéről

pdf1996R029.pdf

 

30/1996. (X.01.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról szóló 14/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R030.pdf

 

31/1996. (X.01.) rendelet Budapest, XVIII. ker. Gyömrői út - Csévéző út menti terület R-35777 számú Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1996R031.pdf

 

32/1996. (X.29.) rendelet A Budapest XVIII. kerületi fenntartású gimnáziumok nappali tagozata és a Dolgozók Gimnáziuma tanulóinak térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségéről

pdf1996R032.pdf

 

33/1996. (X.29.) rendelet Budapest XVIII. kerületben jelenleg érvényben lévő részletes rendezési tervek közül az időközben érvényüket vesztettek hatályon kívül helyezéséről

pdf1996R033.pdf

 

34/1996. (X.29.) rendelet az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/1996. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R034.pdf

 

35/1996. (XI.12.) rendelet az Önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a Képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat és jogköréről és a kisebbségi emberjogi tanácsnokról szóló 21/1996. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R035.pdf

 

36/1996. (XI.12.) rendelet lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R036.pdf

 

37/1996. (XI.12.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R037.pdf

 

38/1996. (XI.26.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R038.pdf

 

39/1996. (XI.26.) rendelet a Budapest XVIII. kerületben jelenleg érvényben lévő R-25748 sz. Részletes Rendezési Tervének hatályon kívül helyezéséről

pdf1996R039.pdf

 

40/1996. (XII.3.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségéről szóló 29/1996. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R040.pdf

 

41/1996. (XII.17.) rendelet az egyes feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 3/1996. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R041.pdf

 

42/1996. (XII.17.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R042.pdf

 

43/1996. (XII.23.) rendelet az 1997. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1996R043.pdf

 

44/1996. (XII.23.) rendelet a helyi adókról szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R044.pdf