Tulajdonosi Bizottság 2023. május 23-i (kedd) 11.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2023.05.19.

 

Meghívó pdfMH20230523_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20230523_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-91

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-91.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról Kt-118

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

 pdfKT-118.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-119

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

 pdfKT-119.pdf

 

 

4.) A „Napsugár Bölcsőde energetikai korszerűsítése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-122

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-122.pdf 

 

 

5.) A „Pitypang Óvoda energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása Kt-116

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Bacsik György, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

 pdfKT-116.pdf

 

 

6.) A „Kondor Béla sétány környezetrendezése” tárgyú Beruházási alapokmány elfogadása Kt-117

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Bacsik György, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

pdfKT-117.pdf 

 

 

7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 149920 helyrajzi számú, természetben az Üllői út 517. szám alatti 5., 6. és 9. számú irodahelyiségek térítésmentes használatba adásáról Kt-115

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-115.pdf

 

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 521. szám alatti, 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű 975 m2 alapterületű ingatlan hasznosításáról Kt-97

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-97.pdf 

 

 

9.) Döntés a 111/2023. (III.31.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról Kt-95

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-95.pdf 

 

 

10.) A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-98

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-98.pdf

 

 

11.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének elfogadása Kt-121

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 pdfKT-121.pdf

 

 

12.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-101

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 pdfKT-101.pdf

 

 

13.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról      Kt-129

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-129.pdf

 

 

14.) A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2022. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása Kt-130

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Bacsik György, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

 pdfKT-130.pdf

 

 

15.) Döntés pályázat kiírásáról a Budapest XVIII. kerület, Baross utca 5. szám alatti épület (HRSZ: 150836) tetőterében található 88 m2 nagyságú helyiség hasznosítása céljából Tul-14

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-14.pdf

 

 

16.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az ELMŰ Hálózati Kft. részére a Budapest XVIII. kerület Bocskai utca 64/B. és a Bocskai utca 90/B. szám alatti ingatlanok előtti közterületen lévő villanyoszlopok és légvezeték hálózat cseréje érdekében Tul-15

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-15.pdf

 

17.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az ELMŰ Hálózati Kft. részére a Budapest XVIII. kerület, Béla utca 9. szám alatti 152629 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátása érdekében földkábeles csatlakozóvezeték létesítésére Tul-16

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfTUL-16.pdf

 

 

18.) Döntés az 1183 Budapest, XVIII. kerület 152656/3 helyrajzi számú, természetben a Gyömrői út mentén fekvő, 8718 m2 nagyságú közterület 5000 m2 nagyságú területrészének használatáról Kt-99/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

19.) Döntés a Budapest XVIIII. kerület, Riesz Frigyes utca és a Cziffra György utca sarkán található (150259/33) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel Kt-113/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

20.) Javaslat közterület-használati engedély kiadására a Budapest XVIII. kerület (151126/59) hrsz-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Havanna utca 2-4. szám előtti közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget további működtetése érdekében Tul-13/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

21.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-128/z (zárt ülés) Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

22.) Döntés pályázat kiírásáról az 1188 Budapest, XVIII. kerület 141980/2 helyrajzi számú, természetben a Szélső utca 54-56. szám alatti ingatlan területrészének hasznosítása céljából   Kt-114/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

23.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 154436 helyrajzi szám.-ú, természetben 1183 Budapest, Gyömrői út 105. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Kt-86/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

24.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 13. földszint 6. szám alatti, 152172/2 helyrajzi számú ingatlanban található 164 m2 alapterületű üzlethelyiség használatára vonatkozóan Kt-103/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

25.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan Tul-17/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

26.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről I. Tul-9/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

27.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről II. Tul-10/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

28.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről III. Tul-11/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

29.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről IV. Tul-12/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

30.) Egyebek