2023. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

 

 

 

1/2023. (II.13.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R001_lakásrendelet.pdf


 

 

2/2023. (III.02.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R002_2022ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

3/2023. (III.02.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R003_2023ktsgvetés_mód.pdf 

 

 

4/2023. (II.27.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R004_vagyonrendelet.pdf

 

 

 

5/2023. (II.27.) rendelet a lakáscélú támogatásokról

pdf2023R005_lakáscélú_támogatás.pdf

 

 

 

6/2023. (III.31.) rendelet  a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R006_térítési_díj_felnőtt.pdf

 

 

 

7/2023. (III.31.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R007_térítési_díj_gyermek.pdf

 

 

8/2023. (V.03.) rendelet a települési adókról szóló 26/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelete módosításáról

pdf2023R008_települési_adó.pdf

 

 

9/2023. (V.30.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R009_kitüntetési.pdf

 

 

 

 

 

10/2023. (V.30.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R010_2022költségvetés.pdf

 

 

 

 

 

11/2023. (V.30.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

pdf2023R011_zárszámadás2022évről.pdf

 

 

 

 

 

12/2023. (VI.07.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R012_2023költségvetés.pdf

 

 

 

 

 

 

13/2023. (VI.05.) rendelet  a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2023R013_Pénzbeli.pdf

 

 

 

14/2023. (VI.05.) rendelet  a zaj elleni védelem helyi szabályairól

 pdf2023R014_zajrendelet_2023július5től.pdf

 

 

15/2023. (VI.05.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2023R015_közösségi_együttélés_2023július5től.pdf

 

 

16/2023. (VI.05.) rendelet  a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2023R016_SZMSZ.pdf

 

 

 

 

 

17/2023. (VI.07.) rendelet  Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R017_KÉSZ_mód.pdf

 

 

 

 

18/2023. (VI.07.) rendelet  változtatási tilalom elrendeléséről

(Budapest Főváros XVIII. kerület, Krepuska Géza sétány – 145201/20 hrsz.-ú közterület – Bükk utca – 145110 hrsz.-ú ingatlan – 145201/181 hrsz.-ú ingatlan által határolt terület)

pdf2023R018_változtatási_tilalom.pdf

 

 

 

 

19/2023. (VI.07.) rendelet a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R019_partnerségi.pdf

 

 

 

 

20/2023. (VI.07.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R020_lakásrendelet.pdf

 

 

 

21/2023. (VI.07.) rendelet a kegyeleti kérdésekről szóló 10/1996. (V. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R021_kegyeleti_rendelet.pdf

 

 

22/2023. (VII.06.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R022_Közterület.pdf

 

 

 

 

23/2023. (VII.06.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló  8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R023_Beruházási.pdf

 

 

 

24/2023. (VII.06.) rendelet a lakásért életjáradék programról

pdf2023R024_Életjáradék.pdf

 

 

 

25/2023. (VII.06.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R025_Anyakönyvi.pdf

 

 

 

 

 

Meghívó pdfMH20230216_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20230216_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20230216_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-07

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-07.pdf

 

 

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-08

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-08.pdf

 

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-27

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-27.pdf

 

 

 

4.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről Kt-15

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-15.pdf

 

 

 

5.) Döntés a 142833 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában kötött haszonkölcsön szerződés módosítása tárgyában Kt-10

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-10.pdf

 

 

 

6.) Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület külső nyílászáróinak cseréje” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-24

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

pdfKT-24.pdf

 

 

 

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-31

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

pdfKT-31.pdf

 

 

 

8.) „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” beruházási alapokmányának elfogadása Kt-33

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-33.pdf

 

 

 

9.) Döntés a 1181 Budapest, Üllői út 443-445. szám alatti Kormányablak-helyiség egy részének használatára vonatkozóan Kt-11

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-11.pdf

 

 

 

10.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Szélső utca 55/b. szám alatti, 142024 helyrajzi számú ingatlan visszavásárlási jogának meghosszabbítására vonatkozó kérelemről Tul-1

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-1.pdf

 

 

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó és Építő út által határolt parkoló területén elhelyezkedő (152177/7) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel Kt-22/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

12.) Javaslattétel a Budapest XVIII. kerület Csörgőfa utca 2. szám előtti közterület használatának engedélyezésére Tul-4/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (151159/39) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 40-48. szám alatti épülettel szemben lévő közterület használatáról Tul-5/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

14.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-34/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

15.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a (157657/1) helyrajzi számú ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-2/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

16.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 155142 helyrajzi számú, természetben az 1184 Budapest, Üllői út 386. szám alatt található ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról Tul-3/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan Tul-6/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

18.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Tul-7/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

19.) Egyebek

 

 

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ NAPIRENDI PONTOK:

 

H1.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 141980/1 helyrajzi számú ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról Tul-8

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfH1_Tul-8.pdf

 

 

 

 

 

 

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.002/2023/4. számú végzése a települési adókról szóló 26/2022. (XI.03) önkormányzati rendelettel kapcsolatban

(A végzés az alábbi dokumentumra kattintva megtekinthető)

 

pdfA_Kúria_Önkormányzati_Tanácsának_Köf.5.002_2023_4._számú_végzése.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság (TRMB) ülésére 2022.  december 15-én került sor.

 

Az TRMB ülésén két szakszervezet (Pedagógusok Szakszervezetének /PSZ/ Budapest XVIII. kerületi Szervezete és a   Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete /BDDSZ/ képviselői jelentek meg.

A reprezentativitás megállapítása a hatályos jogszabályok alapján, zökkenőmentesen zajlott le. A reprezentativitás megállapításának alapjául a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben (MKIR) közzé tett adatok szolgáltak.

 

 

A TRMB döntése alapján Budapest Főváros XVIII. kerületében az alábbi közalkalmazotti szakszervezet reprezentatív.

- Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)

 

A TRMB külön íven szövegezett 4/2022. (XII.15.) sz. határozata az alábbi linkre kattintva letölthető

pdf4_20221215_TRMB-határozat.pdf

 

 

 

 

Meghívó pdfMH20221215rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20221215rk_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20221215rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés az Üllői út felújításához kapcsolódó megállapodás megkötésével kapcsolatosan  Tul-29

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-29.pdf

 

 

2.) Egyebek

 

Meghívó pdfMH1214_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1214_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1214_peb.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervének 3. számú módosítása

PEB-14

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfPEB-14.pdf

 

 

2.) Egyebek

 

 

 

 

Meghívó pdfMH20221129_TUL.pdf

Határozat-kivonat  pdfHK20221129_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv  pdfJKV20221129_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről Kt-220

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220.pdf

 pdfKT-220kieg1.pdf

 

 

2.) A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkaterve Kt-201

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-201.pdf

 

 

3.) Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/50 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 2. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-189

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-189.pdf

 

 

4.) Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/53 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 3. emelet 13. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-193

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-193.pdf

 

 

5.) Döntés a Budapest XIII. kerület, 25838/7/A/81 helyrajzi számú, természetben a 1138 Budapest, Dagály utca 8. 3. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-205

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-205.pdf

 

 

6.) A „GÖRPARK építése a Bókay-kertben” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása Kt-217

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-217.pdf

 

 

7.) Döntés a Budapesti Rendőr-főkapitányság használatában lévő Budapest XVIII. kerület 140695/0/A/2, 151126/16/A/298, és a 151126/16/A/299 helyrajzi számú helyiségek használatára vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Kt-187

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-187.pdf

 

 

8.) Döntés az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés módosítása tárgyában Kt-209

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-209.pdf

 

 

9.) A 255/2022. (X. 27.) számú Kt. határozat módosítása Kt-210

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-210.pdf

 

 

10.) A Városgazda Utánpótlás Akadémia 2018/2019-es TAO programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Kt-211

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-211.pdf

 

 

11.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. részére Kt-213

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-213.pdf

 

 

12.) „Kondor Béla Közösségi Házban hőszivattyús fűtés és napelemes rendszer kiépítése” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása Tul-28

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-28.pdf

 

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (151159/39) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Csontváry K. T. utca 30-48. szám alatti épülettel szemben lévő közterület használatáról Tul-21/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (157632) helyrajzi számon nyilvántartott közterület egy részének használatáról Tul-22/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (155753) helyrajzi számú (Tóth Árpád utca) közterület 6,0 m2 nagyságú területének használatáról Tul-23/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntéshozatal késedelmi kamattartozás elengedéséről Kt-197/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152172/2 helyrajzi számú, természetben a 1184 Budapest, Lakatos út 9-13. szám alatt található üzlethelyiségre vonatkozó Önkormányzatot megillető előbérleti joggal kapcsolatban Kt-196/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Döntés a Regény utca mentén található, jelenleg 155447/18 helyrajzi számú közterületen, majd a változási vázrajzot követően kialakuló 155447/52 helyrajzi számú beépítetlen területen közösségi kert kialakításáról és üzemeltetéséről Kt-208/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan Kt-212/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

20.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Tul-24/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

21.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület 155447/18 helyrajzi számú ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-25/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

22.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 156022 helyrajzi számú ingatlan telekalakításával kapcsolatban Tul-26/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

23.) "Gyékény tér környezetrendezése” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása Tul-27

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-27.pdf

 

 

24.) Egyebek

 

 

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ NAPIRENDI PONTOK:

H1.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő leírásáról KT-222/Z (Zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

 

 

 

 

A HVB ülései

máj. 21, 2024

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Helyi Választási Bizottság (HVB) ülései

 

 

 A HVB 2023. június 11-i ülése

 

 

 

 A HVB 2023. május 24-i ülése

 

 

 

A HVB 2023. május 8-i ülése

 

 

A HVB 2023. április 21-i ülése

 

 

A HVB 2023. március 20-i ülése

 

 

2022. év 

 

A HVB 2022. november 10-i ülése