Tulajdonosi Bizottság 2023. június 22-i (csütörtök) 09.30 órakor kezdődő ülése

Írta:  2023.06.16.

Meghívó pdfMH20230623_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20230622_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20230622_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-151

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-151.pdf

2.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-153

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-153.pdf 

3.) Rendeletalkotás a lakásért életjáradék programról Kt-152

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 pdfKT-152.pdf

4.) A Képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve Kt-142

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 pdfKT-142.pdf

5.) Az „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú beruházási alapokmány elfogadása Kt-139

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-139.pdf

6.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 140014/1 helyrajzi szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 85128/90994-ed tulajdoni hányadának Pilisi Parkerdő Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adásáról Kt-145

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-145.pdf

7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út 337. földszint 2. szám alatti, 151938 helyrajzi számú ingatlanban található 48 m2 alapterületű helyiség térítésmentes használatba adásáról Kt-138

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-138.pdf

8.) Döntés a 326/2022. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról Kt-143

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-143.pdf

9.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az ELMŰ Hálózati Kft. részére a Budapest XVIII. kerület Csőszkunyhó utca 41. szám alatti ingatlan villamosenergia- ellátása érdekében földkábeles csatlakozóvezeték és a (156004), (145221), (145248) helyrajzi számú közterületeket érintő közcélú hálózatfejlesztés érdekében Tul-20

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-20.pdf

10.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 13. földszint 6. szám alatti, 152172/2 helyrajzi számú ingatlanban található 164 m2 alapterületű üzlethelyiség használatára vonatkozóan Kt-149/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 140766 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Vasút utca 48. szám alatt található ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról Tul-18/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 151159/8 helyrajzi számú, természetben az 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 9-11. szám alatt található ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról Tul-19/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

13.) Egyebek