Tulajdonosi Bizottság 2022. február 28-i (hétfő) 12.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20220228rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20220228rk_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20220228rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-52

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-52.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-17

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-17.pdf

 

3.) Döntés az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés módosítása tárgyában Kt-20

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-20.pdf 

 

4.) A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-8

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-08.pdf

 

5.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről Kt-7

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-07.pdf

 

6.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Nemes utca 36. szám alatti ingatlan ideiglenes parkolóként történő hasznosításáról Kt-39

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-39.pdf

 

7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 521. szám alatti, 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű 975 m2 alapterületű ingatlan hasznosításáról Kt-36

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-36.pdf

 

8.) A „Zsebők Zoltán Szakrendelő energetikai felújítása és orvosi eszközök beszerzése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-21

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György, Simon Balázs

 pdfKT-21.pdf

 

9.) A „Lakatos lakótelepen új parkoló építése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-22

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-22.pdf

 

10.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése II. ütem (hrsz.: 151126/56 és 151126/57)” beruházási alapokmányának elfogadása Kt-57

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-57.pdf

 

11.) A „GÖRPARK építés a Bókay kertben” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-55

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-55.pdf

 

12.) Döntés a Balatonakali ifjúsági tábor fejlesztéséhez szükséges településrendezési szerződés megkötéséről Kt-45

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-45.pdf

 

13.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület Krasznahorka utcában található 157733/1 és 157733/2 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről Kt-42

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-42.pdf

 

14.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-43

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

 pdfKT-43.pdf

 

15.) Államháztartáson kívüli forrás átvétele és tulajdonosi hozzájárulás kiadása Kt-41

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-41.pdf

 

16.) Budapest XVIII. kerület Kisfaludy utcában forgalomcsillapítás, beruházási alapokmány elfogadása Tul-5

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfTul-5.pdf

 

17.) Döntés a 1185 Budapest, Vecsési utca 34. szám alatti, 146701 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatosan érkezett eladási ajánlatról Tul-1

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-1.pdf

 

18.) Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs utcában parkoló felújítás Beruházási Alapokmány jóváhagyása Tul-4

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-4.pdf

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület belterület, 149832/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a 1182 Budapest, Garay u. 11/b. fszt. 4. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-3

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-3.pdf

 

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 157418 hrsz.-ú, természetben a 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-2

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-2.pdf

 

21.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-15/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

22.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 145676/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a 1182 Budapest, Üllői út 755. fsz. 4. szám alatt található üzlethelyiség értékesítése tárgyában Kt-38/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

23.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152172/2 helyrajzi számú, természetben a 1184 Budapest, Lakatos út 11-13. szám alatt található üzlethelyiségre vonatkozó előbérleti joggal kapcsolatban, illetve az üzlethelyiségben folytatandó kereskedelmi tevékenységhez szükséges társtulajdonosi hozzájárulás megadásáról Kt-40/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

24.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlan megvásárlására érkezett beadvánnyal kapcsolatban Kt-53/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

25.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kizárólagos tulajdonában álló 1181 Budapest, Üllői út 357. és 361. szám alatti, valamint a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 1181 Budapest, Üllői út 359. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésének zártkörű pályázati kiírásáról szóló 384/2021. (X.14.) sz. határozat módosításáról Kt-50/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

26.) Egyebek

 

 

 

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ ELŐTERJESZTÉS

H1.) Sportszervezetek 2022/2023. TAO pályázataival kapcsolatos döntések Kt-59

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfS1_KT-59.pdf

 

 

 

Az OEVB döntései

máj. 21, 2024

 

Az OEVB  2022. április 3-i országgyűlési képviselők választásával, illetve az országos népszavazással kapcsolatban meghozott döntései

  

pdf1_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_elnök_választása.pdf

pdf2_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_elnökhelyettes_választása.pdf

pdf3_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_hatáskör_átruházása_OEVB_elnökére_határozat_kijavítása.pdf

pdf4_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_hatáskör_átruházása_OEVB_elnökére_megbízólevél_átadása.pdf

pdf5_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_hatáskör_átruházása_OEVB_elnökére_kifogás_áttétele.pdf

pdf6_20220210_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_OEVB_ülések_jegyzőkönyvezése.pdf

pdf7_20220304_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_kifogással_kapcsolatos_feljelentés_kezdeményezése.pdf

pdf8_20220325_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_SZSZB_tagjainak_lemondásával_kapcsolatban.pdf

pdf9_20220403_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_SZSZB_tagjának_lemondásával_kapcsolatban.pdf

pdf10_20220408_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_kifogással_kapcsolatban.pdf

pdf11_20220408_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_kifogással_kapcsolatban.pdf

pdf12_20220408_OEVB_jegyzőkönyvbe_foglalt_döntése_kifogással_kapcsolatban.pdf

 

 

 

pdf01_20220210_OEVB_határozat_szavazókör_kijelölése_a_külképviseleteken_leadott_és_átjelentkezéssel_szavazók__szavazatainak_megszámlálására.pdf

pdf02_20220215_OEVB_határozat_Kunhalmi_Ágnes_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf03_20220215_OEVB_határozat_dr_Lévai_István_Zoltán_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf04_20220222_OEVB_határozat_Juhász_István_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf05_20220222_OEVB_határozat_Sinka_Zoltánné_visszautasítása_AN.pdf

pdf06_20220222_OEVB_határozat_Árvai_Csaba_visszautasítása_AN.pdf

pdf07_20220222_OEVB_határozat_Tabi_Tünde_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf08_20220222_OEVB_határozat_dr_Balogh_Zsuzsánna_Annamária_megbízásának_elfogadása.pdf

pdf09_20220222_OEVB_határozat_dr_Nemeskéri_Kutlán_Endre_megbízásának_elfogadása.pdf

pdf10_20220225_OEVB_határozat_SinkaZoltánné_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf11_20220225_OEVB_határozat_SzokorMárton_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf12_20220225_OEVB_határozat_ÁrvaiCsaba_nyilvántartásba_vétele_AN.pdf

pdf13_20220225_OEVB_határozat_sorsolás_eredménye.pdf

pdf14_20220228_OEVB_határozat_Rafael_Ferenc_visszautasítása_AN.pdf

pdf15_20220228_OEVB_határozat_Magyar_Kétfarkú_Kutya_Párt_bírság.pdf

pdf16_20220228_OEVB_határozat_Normális_Élet_Pártja_bírság.pdf

pdf17_20220228_OEVB_határozat_Megoldás_Mozgalom_bírság.pdf

pdf18_20220228_OEVB_határozat_Magyar_Munkáspárt_Igen_Szolidaritás_Magyarországért_Mozgalom_bírság.pdf

pdf19_20220302_OEVB_határozat_a_15_20220228_OEVB_határozat_kijavításáról.pdf

pdf20_20220302_OEVB_határozat_a_16_20220228_OEVB_határozat_kijavításáról.pdf

pdf21_20220302_OEVB_határozat_a_17_20220228_OEVB_határozat_kijavításáról.pdf

pdf22_20220302_OEVB_határozat_a_18_20220228_OEVB_határozat_kijavításáról.pdf

pdf23_20220304_OEVB_határozat_B_A_által_benyújtott_kifogás_elbírálása.pdf

pdf24_20220304_OEVB_határozat_Kraivich_Ferenc_megbízásának_elfogadása.pdf

pdf25_20220307_OEVB_határozat_szavazólap_adattartalmának_jóváhagyása.pdf

pdf26_20220307_OEVB_határozat_drLévaiIstvánZoltán_által_benyújtott_kifogás_elbírálása.pdf

pdf27_20220325_OEVB_határozat_Tabi_Tímea_Éva_megbízásának_elfogadása.pdf

pdf28_20220407_OEVB_határozat_Sz._E_által_benyújtott_kifogás_elbírálása.pdf

pdf29_20220408_OEVB_határozat_drLévaiIstvánZoltán_által_benyújtott_kifogás_elbírálása.pdf

pdf30_20220408_OEVB_határozat_L_Gné_által_benyújtott_kifogás_elbírálása.pdf

pdf31_20220409_OEVB_határozat_egyéni_választókerületi_eredmény_megállapítása.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) ülései:

OEVB 2018. április 14-i ülés

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018április14.pdf

Határozat: pdf64_20180414_határozat_eredmény_megállapítása.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180414jkv.pdf

OEVB 2018. április 8-i ülés (21.00 órai kezdet)

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018április8_2.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180408jkv_rész2.pdf

OEVB 2018. április 8-i ülés (10.30 órai kezdet)

Meghívó1: pdfOEVB_meghívó_2018április8.pdf

Határozat: pdf61_20180408_határozat_KÁ_kifogás_elbírálása.pdf

pdf62_20180408_határozat_KÁ_kifogás_elbírálása.pdf

pdf63_20180408_határozat_NR_kifogás_elbírálása.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180408jkv_rész1.pdf

  

OEVB 2018. április 6-i ülés

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018április6.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180406jkv.pdf

OEVB 2018. április 1-i ülés

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018április1.pdf

Határozat: pdf59_20180401_határozat_LIZ_kifogás_elbírálása.pdf

pdf60_20180401_határozat_TK_kifogás_elbírálása.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180401jkv.pdf

OEVB 2018. március 31-i ülés

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018március31.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180331jkv.pdf

OEVB 2018. március 23-i ülés

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018március23.pdf

Határozat: pdf57_20180323_határozat_KÁ_kifogás_elbírálása.pdf

pdf58_20180324_Kijavító_határozat_-_2018._március_24.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180323jkv.pdf

OEVB 2018. március 21-i ülés

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018március21.pdf

Határozat: pdf50_20180321_határozat_MátéMelinda_bírság.pdf

pdf51_20180321_határozat_RafaelFerenc_bírság.pdf

pdf52_20180321_határozat_KozmaTímea_bírság.pdf

pdf53_20180321_határozat_NagyGáborLászló_bírság.pdf

pdf54_20180321_határozat_SzijártóKatalin_bírság.pdf

pdf55_20180321_határozat_KovácsZoltán_bírság.pdf

pdf56_20180321_határozat_BaloghMária_bírság.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180321jkv.pdf

OEVB 2018. március 14-i ülés

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018március14.pdf

Határozat: pdf49_20180314_határozat_drBotosNorbert_elfogadása.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180314jkv.pdf

OEVB 2018. március 12-i ülés

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018március12.pdf

Határozat: pdf48_20180312_hatarozat_szavazólap_adattartalmának_jóváhagyása.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180312jkv.pdf

OEVB 2018. március 11-i ülés

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018március11.pdf

Határozat: pdf47_20180311_hatarozat_Oravetzné_drKereszturiMária_elfogadása.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180311jkv.pdf

OEVB 2018. március 7-i ülése

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018március7.pdf

Határozat: pdf35_20180307_hatarozat__PilánLászló_nyilvántartásba_vétele.pdf

pdf36_20180307_hatarozat_SzabóBalázs_nyilvántartásba_vétele.pdf

pdf37_20180307_hatarozat_Csubrikova_Krisztina_visszautasítása.pdf

pdf38_20180307_hatarozat_MusaIstván_visszautasítása.pdf

pdf39_20180307_hatarozat_KovácsZoltán_visszautasítása.pdf

pdf40_20180307_hatarozat_TóthPéterLászló_visszautasítása.pdf

pdf41_20180307_hatarozat_RafaelFerenc_visszautasítása.pdf

pdf42_20180307_hatarozat_MervelRoland_visszautasítása.pdf

pdf43_20180307_hatarozat_KunhegyesiAnett_visszautasítása.pdf

pdf44_20180307_hatarozat_MervelZsolt_nyilvántartásba_vétele.pdf

pdf45_20180307_hatarozat_KassaiDániel_kifogás_elbírálás.pdf

pdf46_20180307_hatarozat_KőrösPéter_kifogás_elbírálás.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180307jkv.pdf

OEVB 2018. március 5-i ülés

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018március5.pdf

Határozat: pdf26_20180305_hatarozat_Sorsolás_eredménye_sorrend.pdf

pdf27_20180305_hatarozat_MegyesZoltánIstván_nyilvántartásba_vétele.pdf

pdf28_20180305_hatarozat_FöldényiGyörgyJános_nyilvántartásba_vétele.pdf

pdf29_20180305_hatarozat_NagyGáborLászló_nyilvántartásba_vétele.pdf

pdf30_20180305_hatarozat_HorváthMáriaJulianna_visszautasítása.pdf

pdf31_20180305_hatarozat_BaráthÁdám_visszautasítása.pdf

pdf32_20180305_hatarozat_BaloghMária_visszautasítása.pdf

pdf33_20180305_hatarozat_LáziAttiláné_visszautasítása.pdf

pdf34_20180305_hatarozat_Lugosi_Józsefné_elfogadása.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180305jkv.pdf

OEVB 2018. március 2-i ülése

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018március2.pdf

Határozat:pdf17_20180302_hatarozat_Nagy_Károly_nyilvántartásba_vétele.pdf

pdf18_20180302_hatarozat_Tóth_Péter_László_visszautasítása.pdf

pdf19_20180302_hatarozat__Lázi_Attiláné_visszautasítása.pdf

pdf20_20180302_hatarozat__Mervel_Roland_visszautasítása.pdf

pdf21_20180302_hatarozat_Mervel_Zsolt_visszautasítása.pdf

pdf22_20180302_hatarozat_Fekete_Norbert_visszautasítása.pdf

pdf23_20180302_hatarozat_MajorosÁgnesMálna_nyilvántartásba_vétele.pdf

pdf24_20180302_hatarozat_Külképviseleti_és_átjelentkezéses_szavazatok_megszámlálása.docx.pdf

pdf25_20180302__Kőrös_Péter_kifogás_elbírálása.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180302jkv.pdf

OEVB 2018. február 28-i ülése

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018február28.pdf

Határozat: pdf6_20180228_hatarozat_MakaiTibor_nyilvántartásba_vétel.pdf

pdf7_20180228_hatarozat_KassaiDániel_nyilvántartásba_vétel.pdf

pdf8_20180228_hatarozat_KozmaTímea_nyilvántartásba_vétel.pdf

pdf9_20180228_hatarozat_SzabóBalázs_visszautasítása.pdf

pdf10_20180228_hatarozat_NagyGábor_visszautasítása.pdf

pdf11_20180228_hatarozat_DrGanyiEdina_visszautasítása.pdf

pdf12_20180228_hatarozat_MajorosÁgnesMálna_visszautasítása.pdf

pdf13_20180228_hatarozat_MervelZsolt_visszautasítása.pdf

pdf14_20180228_hatarozat_KardosJózsef_visszautasítása.pdf

pdf15_20180228_hatarozat_Melegné_drDudásDóra_elfogadása.pdf

pdf16_20180228_hatarozat_DrNemeskéri_KutlánEndre_elfogadása.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180228jkv.pdf

OEVB 2018. február 26-i ülése

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018február26.pdf

Határozat: pdf4_20180226_hatarozat_Mervel_Zsolt_visszautasitas.pdf

pdf5_20180226_hatarozat_KozmaTimea_visszautasitas.pdf

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180226jkv.pdf

OEVB 2018. február 22-i ülése

Meghívó:pdfOEVB_meghívó_2018február22.pdf

Határozat: pdf2_20180222_hatarozat_KunhalmiÁgnes_nyilvántartásba_vétele.pdf

pdf3_20180222__hatarozat_Mervel_Zsolt_visszautasítás.pdf

Jegyzőkönyv pdf15OEVB20180222jkv.pdf

OEVB 2018. február 19-i ülése

Meghívó: pdfOEVB_meghívó_2018február19.pdf

Határozat: pdf1_20180219_OEVB_határozat_KucsákLászló_nyilvántartásba_vétel.pdf

Jegyzőkönyv:pdf15OEVB20180219jkv.pdf

OEVB 2018. február 16-i alakuló ülése

Jegyzőkönyv: pdf15OEVB20180216jkv.pdf

 

2022. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

 

 

1/2022. (III.09.) rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R001_2021ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

2/2022. (III.09.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2022R002_Térítésidíj_gyermek.pdf

 

 

 

3/2022. (III.09.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R003_térítésidíj_felnőtt.pdf

 

 

 

4/2022. (III.09.) rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R004_Eü_rendelet.pdf

 

 

 

5/2022. (III.09.) rendelet Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról

pdf2022R005_BP18_KESZ.pdf

 

 

 

6/2022. (III.09.) rendelet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Kerületi Építési Szabályzatáról

pdf2022R006_BUD_KÉSZ.pdf

pdf2022R006_BUD_KÉSZ_3melléklet.PDF

 

 

 

7/2022. (III.09.) rendelet a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2022R007_igazgatási_szünet2022.pdf

 

 

 

8/2022. (III.09.) rendelet Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén a parkolóhelyek megváltásáról

pdf2022R008_ParkolóMegváltás.pdf

 

 

 

9/2022. (III.09.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R009_Vagyonrend.pdf

 

 

 

10/2022. (V.30.) rendelet az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

pdf2022R010_zárszámadás2021évről.pdf

 

 

 

11/2022. (V.30.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R011_2022ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

12/2022. (V.30.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R012_Szocrendelet.pdf

 

 

 

13/2022. (V.30.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R013_jelképek.pdf

 

 

 

14/2022. (V.30.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R014_SZMSZ.pdf

 

 

 

15/2022. (V.30.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R015_Tiszteletdíj.pdf 

 

 

 

16/2022. (VII.28.) rendelet  a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

pdf2022R016_partnerségi_egyeztetés.pdf

 

 

 

17/2022. (X.03.) rendelet  a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendeleti rendelet módosításáról

 pdf2022R017_kitüntetési.pdf

 

 

 

 

18/2022. (XI.03.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R018_2022ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

19/2022. (XI.03.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R019_Közterület.pdf

 

 

 

20/2022. (XI.03.) rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

pdf2022R020_tervtanács.pdf

 

 

 

21/2022. (XI.03.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R021_vagyonrendelet.pdf

 

 

 

22/2022. (XI.03.) rendelet a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R022_Társasházi.pdf

 

 

 

23/2022. (XI.03.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R023_beruházási.pdf

 

 

 

 

24/2022. (X.28.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló 28/2012. (VI.07) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R024_Környezetvédelmi.pdf

 

 

 

25/2022. (XI.03.) rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R025_Adórendelet2023január1től.pdf

 

 

 

26/2022. (XI.03.) rendelet a települési adókról

pdf2022R026_Települési_adó2023január1től.pdf

 

 

 

27/2022. (XI.03.) rendelet a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 7/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R027_igazgatási_szünet2022_és_2023.pdf

 

 

 

28/2022. (XI.03.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2022R028_jelképek.pdf 

 

 

 

 

29/2022. (XI.30.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R029_kitüntetési.pdf

 

 

 

 

30/2022. (XII.06.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

pdf2022R030_ktsgvetés2023.pdf

 

 

 

 

31/2022. (XII.05.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R031_Szmsz2023január1től.pdf

 

 

 

 

32/2022. (XII.05.) rendelet a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 37/2012. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R032_Közterület-felügyelet2023január1től.pdf

 

 

 

33/2022. (XII.01.) rendelet a településkép védelméről

pdf2022R033_településképvédelmi2023január1től.pdf

 

 

34/2022. (XII.05.) rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

pdf2022R034_Közművelődési.pdf

 

 

 

35/2022. (XII.05.) rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R035_civil.pdf

 

 

 

36/2022. (XII.05.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R036_Lakásrendelet2023január1től.pdf

 

 

 

 

37/2022. (XII.01.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R037_anyakönyvi2023január1től.pdf

 

 

38/2022. (XII.05.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R038_közösségi2023január4től.pdf

 

 

39/2022. (XII.01.) rendelet a települési adókról szóló 26/2022. (XI. 03.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

pdf2022R039_Települési_adó_eltérő_szöveggel.pdf

2006. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2006. (I.21.) rendelet az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok létrejötte emlékének megörökítéséről

pdf2006R001.pdf

2/2006. (II.07.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R002.pdf

3/2006. (II.07.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R003.pdf

4/2006. (II.07.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. (IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R004.pdf

5/2006. (II.07.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R005.pdf

6/2006. (II.07.) rendelet az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R006.pdf

7/2006. (II.07.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R007.pdf

8/2006. (II.07.) rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 39/2004. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R008.pdf

9/2006. (II.07.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R009.pdf

10/2006. (II.07.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R010.pdf

11/2006. (II.07.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 11/2001. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R011.pdf

12/2006. (II.07.) rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R012.pdf

13/2006. (II.07.) rendelet az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról és felépítéséről szóló 1/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R013.pdf

14/2006. (II.28.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R014.pdf

15/2006. (II.28.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Alacskai út - Péteri út - Határ utca - Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R015.pdf

16/2006. (II.28.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R016.pdf

17/2006. (II.28.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R017.pdf

18/2006. (II.28.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

 pdf2006R018.pdf

19/2006. (IV.01.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

 pdf2006R019.pdf

20/2006. (IV.04.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R020.pdf

21/2006. (IV.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Szemere-telepi ipartelepek szabályozási tervéről szóló 21/2002. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R021.pdf

22/2006. (III.31.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Üllői út –Esze Tamás u.- Halomi út – a kül-belterületi határ – a közigazgatási határ által közbezárt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001.(VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R022.pdf

23/2006. (IV.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület, Alacskai út - Péteri út - Határ utca - Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R023.pdf

24/2006. (IV.04.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R024.pdf

25/2006. (IV.04.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R025.pdf

26/2006. (IV.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Üllői út – Teleki utca- Aranyeső utca – Madách Imre utca által (volt régi piac) határolt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R026.pdf

27/2006. (V.02.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről

 pdf2006R027.pdf

28/2006. (V.02.) rendelet az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról

 pdf2006R028zarszamadas_2005evrol.pdf

29/2006. (V.02.) rendelet a helyi környezet védelméről, a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R029.pdf

30/2006. (V.02.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről

 pdf2006R030.pdf

31/2006. (V.02.) rendelet a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

 pdf2006R031.pdf

32/2006. (IV.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. (IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R032.pdf

33/2006. (V.02.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R033.pdf

34/2006. (V.02.) rendelet az avar és kerti hulladék égetésének szabályozásáról 2/1994. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R034.pdf

35/2006. (V.02.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R035.pdf

36/2006. (V.02.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Cséry-telep és környéke szabályozási tervéről és  a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R036.pdf

37/2006. (V.02.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R037.pdf

 

38/2006. (VI.01.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 11/2001.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R038.pdf

 

39/2006. (VI.01.) rendelet az 1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásáról

 pdf2006R039.pdf

 

40/2006. (VI.01.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Ráday Gedeon utca - Üllői út - Gulner Gyula utca- Szakály utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 13/2000. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R040.pdf

 

41/2006. (VI.27.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 18/2006. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R041.pdf

42/2006. (VI.27.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R042.pdf

43/2006. (VI.27.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R043.pdf

44/2006. (VI.27.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R044.pdf

45/2006. (VI.27.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R045.pdf

46/2006. (VI.27.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R046.pdf

47/2006. (VI.27.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R047.pdf

48/2006. (VI.27.) rendelet a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 31/2006. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R048.pdf

49/2006. (VII.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önk. támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R049.pdf

50/2006. (VII.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. (IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R050.pdf

51/2006. (VII.28.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R051.pdf

52/2006. (VII.25.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R052.pdf

53/2006. (IX.12.) rendelet az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról és felépítéséről szóló 1/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R053.pdf

54/2006. (IX.12.) rendelet az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R054.pdf

55/2006. (IX.12.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R055.pdf

56/2006. (IX.12.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R056.pdf

57/2006. (IX.12.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R057.pdf

58/2006.(IX.12.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R058.pdf

59/2006. (IX.12.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre parkolási rendjéről szóló 29/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R059.pdf

60/2006.(IX.12.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

 pdf2006R060.pdf

61/2006. (IX.12.) rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R061.pdf

62/2006. (X.17.) rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R062.pdf

63/2006. (X.17.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R063.pdf

64/2006. (XI.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R064.pdf

65/2006. (XI.28.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testültére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R065.pdf

66/2006. (XI.28.) rendelet az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 18/2006. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R066.pdf

67/2006. (XI.28.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R067.pdf

68/2006. (XI.28.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R068.pdf

69/2006. (XI.28.) rendelet a szociális és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 2/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R069.pdf

70/2006. (XI.28.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R070.pdf

71/2006. (XI.28.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak lakás-szövetkezeti épültek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R071.pdf

72/2006. (XII.18.) rendelet az Önkormányzat 2007. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2006R072.pdf

73/2006. (XII.18.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R073.pdf

74/2006. (XII.18.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R074.pdf