2021. július 28-án került sor Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság (TRMB) ülésére.

 

 

 

Az TRMB ülésén két szakszervezet (Pedagógusok Szakszervezetének /PSZ/ Budapest XVIII. kerületi Szervezete és a   Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete /BDDSZ/ képviselői jelentek meg. A reprezentativitás megállapítása a hatályos jogszabályok alapján, zökkenőmentesen zajlott le. A reprezentativitás megállapításának alapjául a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben (MKIR) közzé tett adatok szolgáltak.

 

 

A TRMB döntése alapján Budapest Főváros XVIII. kerületében az alábbi közalkalmazotti szakszervezet reprezentatív.

 

 

- Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)

 

 

A TRMB külön íven szövegezett 4/2021. (VII.28.) sz. határozata az alábbi linkre kattintva letölthető

pdf4_20210728_határozat_TRMB.pdf

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2021. július 6-i (kedd) 14.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20210706_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20210706_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20210706_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-190

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-190.pdf

 

2.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére Kt-178

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-178.pdf

 

3.) Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-174

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-174.pdf

 

4.) Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása Kt-185

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-185.pdf

 

5.) Döntés „SOFI játszósziget” kialakítása tárgyában Kt-191

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-191.pdf

 

6.) „Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú Beruházási Alapokmány elfogadása Kt-177

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-177.pdf

 

7.) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között megkötött Vagyonhasználati- és kezelési Megállapodás, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Kt-199

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-199.pdf

pdfKT-199kieg1.pdf

 

 

8.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-182

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-182.pdf

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházás tárgyában megállapodás megkötéséről Budapest Főváros Önkormányzatával Kt-200

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-200.pdf

 

10.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület részére, továbbá döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról Kt-181

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-181.pdf

pdfKT-181kieg1.pdf

 

11.) Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv általi elfogadása tárgyában született 169/2020. (VIII.11.) KT határozat módosítása Kt-192

Előterjesztő: Somody László és Petrovai László alpolgármesterek

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 pdfKT-192.pdf

 

 

12.) A „Bp18 Egyesített Óvoda homlokzati hőszigetelése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Tul-10

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfTUL-10.pdf

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 157415 hrsz.-ú, természetben a 1185 Budapest, Csap u. 14. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-2

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-2.pdf

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület belterület, 149832/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a 1182 Budapest, Garay u. 11/b. fszt. 4. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-5

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-5.pdf

 

 

15.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel Kt-194/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel Kt-195/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Hengermű utca 4. szám előtti, 151853 helyrajzi számú, 65,0 m2 nagyságú közterület használatáról Tul-6/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) helyrajzi számú közterületen lévő 86,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról Tul-1/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Balassa utca (155447/2) hrsz.-ú közterület használatáról Tul-7/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

20.) Döntés a Magyar Posta Zrt. bérleti díjának mérsékléséről szóló kérelemről Kt-172/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

21.) Döntés pályázat kiírásáról a Budapest XVIII. kerület, Ráday G. utcában található 155562 hrsz-ú ingatlan hasznosítása tárgyában Kt-173/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

22.) Döntés a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság bérleti díj mérséklése iránti kérelméről Kt-180/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

23.) Elvi döntés a Budapest XVIII. kerület belterület 155737 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1183 Budapest, Üllői út 504. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatban Kt-175/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

24.) Elvi döntés a Budapest XVIII. kerület belterület 155178/0/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1184 Budapest, Széchenyi u. 5. fsz. 6. szám alatt található üzlethelyiség elidegenítése tárgyában Tul-3/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

25.) A Tulajdonosi Bizottság 117/2020. (IX.22.) számú határozatának felülvizsgálata, valamint a Budapest XVIII. kerület 150322 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1181 Budapest, Baross utca 88. szám alatt található ingatlan 2/8-ad tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntés Tul-4/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

26.) Hozzájárulás a Budapest XVIII. kerület, Szélső utca 55/b. szám alatti, 142024 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez Tul-11/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

27.) Döntés követelésről való lemondás tárgyában I. Tul-8/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

28.) Döntés követelésről való lemondás tárgyában II. Tul-9/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

29.) Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 152186 helyrajzi számú közterületen, a Tinódi utca 37. szám alatt lévő 102 m2 nagyságú épületek alatti közterület használatáról Tul-12/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve

pdfKözbeszerzési_terv_2021_Önkormányzat.pdf

 

 

Polgármesteri Hivatal 2021. évi közbeszerzési terve

 pdfKözbeszerzési_terv_2021_Hivatal.pdf

 

 

 

 

Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve

 pdfKözbeszerzési_terv_2_sz_módosítás_2020_Önkormányzat.pdf

 

 

Polgármesteri Hivatal 2020. évi közbeszerzési terve

 

 

 

 

Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

pdfközbeszerzési_terv_2019_Önkormányzat.pdf

 

 

Polgármesteri Hivatal 2019. évi közbeszerzési terve 

pdfközbeszerzési_terv_2019_Hivatal.pdf

 

Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (rendelet-tervezet)

pdf2021_évi_Költségvetés-tervezet.pdf

2021. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el) 

 

 

1/2021. (I.26.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R001_vagyonrend.pdf

 

  

2/2021. (I.28.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R002_tiszteletdíj.pdf

 

   

3/2021. (I.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R003_térítési_díj.pdf

 

   

4/2021. (II.18.) rendelet a 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2021R004_igazgatási_szünet.pdf

 

 

  

5/2021. (II.24.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R005_ppvsz.pdf

 

 

  

6/2021. (II.26.) rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

pdf2021R006_2021költségvetés.pdf

  

7/2021. (III.01.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R007_szmsz.pdf

 

  

 8/2021. (III.17.) rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R008_2020ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 9/2021. (III.31.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R009_személyes_gondoskod_gyermek.pdf

 

  

10/2021. (III.31.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R010_személyes_gondoskod_felnőtt.pdf

 

  

11/2021. (V.21.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R011_anyakönyv.pdf

 

  

 

12/2021. (V.25.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R012_ppvsz_mód.pdf

 

  

 

13/2021. (V.25.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R013_lakásrend_mód.pdf

 

 

 

14/2021. (V.25.) rendelet a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre belterületén a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek és nyilvános helyek kijelöléséről szóló 35/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2021R014_maszkhasználat_hatkívül.pdf

 

 

 

15/2021. (V.28.) rendelet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról

pdf2021R015_zárszámadás_2020évről.pdf

 

 

  

16/2021. (VI.09.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R016_pénzbeni_támog.pdf

 

 

17/2021. (VI.09.)  rendelete változtatási tilalom elrendeléséről

(Budapest Főváros XVIII. kerület Ferihegyi Repülőtérre vezető út – Örs utca – Ákos mester utca menti teleksor – Attila utca által határolt terület)

pdf2021R017_változtatási_tilalom.pdf

 

 

 

18/2021. (VI.11.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R018_szmsz.pdf

 

 

 

 

19/2021. (VI.18.) rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R019_ktsgvetes_mód.pdf

 

 

 

 

20/2021. (VII.15.) rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R020_eü_rendelet.pdf

 

 

 

21/2021. (VII.15.) rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R021_beruházási.pdf

 

 

 

22/2021. (VII.15.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R022_SZMSZ.pdf

 

 

 

 

23/2021. (X.18.) rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R023_2021ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

 

 

24/2021. (X.18.) rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R024_adó2022január1től.pdf

(A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) Kormányrendelet hatására meghozott 35/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet értelmében a rendelet nem lép hatályba 2022. január 1. napjával.)

 

 

25/2021. (X.18.) rendelet a települési adóról

pdf2021R025_települési_adó2022január1től.pdf

 

(A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) Kormányrendelet hatására meghozott 35/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet értelmében a rendelet nem lép hatályba 2022. január 1. napjával.)

 

 

 

 

26/2021. (X.18.) rendelet az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R026_adó_érdekeltség2022január1től.pdf

 

 

 

27/2021. (X.18.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R027_Közterület_rendelet.pdf

 

 

 

 

28/2021. (X.18.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R028_Vagyonrendelet.pdf

 

 

 

29/2021. (XII.13.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

pdf2021R029_2022költségvetés.pdf

 

 

 

 

30/2021. (XII.13.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R030_SZMSZ.pdf

 

 

 

31/2021. (XII.13.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R031_Tiszteletdíj.pdf

 

 

 

32/2021. (XII.13.) rendelet  a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2021R032_Lakásrendelet.pdf

 

 

 

33/2021. (XII.13.) rendelet a lakásügyi hátralék behajtási feladatait ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről 

pdf2021R033_Lakás_érdekeltség.pdf

 

 

 

34/2021. (XII.13.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2021. (X.18.) önkormányzati rendelet egyik rendelkezésének hatályba nem lépéséről

pdf2021R034_Közterület_rend_hatályba_nem_lépés.pdf

 

 

 

35/2021. (XII.13.) rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályba nem lépéséről

pdf2021R035_hatályba_nem_lépés.pdf

 

 

Koronavírus - 2020. november: Veszélyhelyzetben, a Katvéd.tv. 46. § (4) bekezdése szerint meghozott polgármesteri döntések

 

 

2020. DECEMBER 18-AI DÖNTÉS:

 

Zárt Előterjesztés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői pályázat elbírálása (299)
299/2020. (XII.18.) polgármesteri határozatpdf299_20201218_zárt_pm_határozat.pdf

 

2020. DECEMBER 17-EI DÖNTÉS:


Zárt Előterjesztés tárgya: Javaslat krízishelyzet alapján történő lakások bérbeadására  (296-298)

298/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat_ANpdf298_20201217_zart_pm_határozat_AN.pdf

297/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat_ANpdf297_20201217_zart_pm_határozat_AN.pdf

296/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat_AN pdf296_20201217_zart_pm_határozat_AN.pdf

 

Előterjesztés tárgya: Döntés  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás tárgyában  (295)pdf295_20201217_előterjesztés.pdf

295/2020. (XII.17.) polgármesteri határozatpdf295_20201217_pm_határozat.pdf
 
Zárt Előterjesztés tárgya: Javaslat szolgálati lakások bérbeadására  (293-294)
294/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat_ANpdf294_20201217_pm_határozat_AN.pdf
293/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat_ANpdf293_20201217_pm_határozat_AN.pdf
 
Előterjesztés tárgya: A Képviselő-testület 2021. évi I. féléves munkaterve  (292)pdf292_20201217_pm_előterjesztés.pdf
292/2020. (XII.17.) polgármesteri határozatpdf292_20201217_pm_határozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Döntés a GESZ és a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei, valamint a Tomory Lajos Múzeum közötti munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás jóváhagyásáról, a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Tomory Lajos Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról (288-291)pdf288-291_20201217_előterjesztés.pdf
291/2020. (XII.17.) polgármesteri határozatpdf291_20201217_pm_határozat.pdf
290/2020. (XII.17.) polgármesteri határozatpdf290_20201217_pm_határozat.pdf
289/2020. (XII.17.) polgármesteri határozatpdf289_20201217_pm_határozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Gyöngyvirág Szociális Szolgálat intézményvezetői megbízás  (287)pdf287_20201217_előterjesztéspdf.pdf
287/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat pdf287_20201217_pm_határozat.pdf
 

Zárt Előterjesztés tárgya: „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért” Közalapítványa létesítő okiratának módosítása (286/Z)

286/2020. (XII.17.) polgármesteri határozatpdf286_20201217_zart_pm_határozat_AN.pdf

 

 

 2020. DECEMBER 16-AI DÖNTÉS:

 

Zárt Előterjesztés tárgya: Döntés az Üllői út 414-416. szám alatti ingatlanok telekalakítása és értékesítése ügyében (280-281-282/Z)

281-282/2020. (XII.16.) polgármesteri határozatpdf281_282_20201216_zárt_pm_határozat.pdf

280/2020. (XII.16.) polgármesteri határozatpdf280_20201216_zárt_pm_határozat.pdf

Zárt Előterjesztés tárgya: Döntés tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem elbírálásáról (278/Z)

278/2020. (XII.16.) polgármesteri határozatpdf278_20201216_zárt_pm_határozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtervében 2020. évre meghatározott feladatok végrehajtásáról (276)pdf276_20201206_előterjesztés.pdf

276/2020. (XII.16.) polgármesteri határozatpdf276_20201206_pm_határozat.pdf

 

2020. DECEMBER 15-EI DÖNTÉS:

 

Előterjesztés tárgya: Az Önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos döntések (ET-271-273)pdf271_273_20201215_eloterjesztes.pdf

273/2020. (XII.15.) polgármesteri határozatpdf273_20201215_pm_hatarozat.pdf

272/2020. (XII.15.) polgármesteri határozatpdf272_20201215_pm_hatarozat.pdf

271/2020. (XII.15.) polgármesteri határozatpdf271_20201215_pm_hatarozat.pdf

 

 

2020. DECEMBER 14-i döntés:

 

Előterjesztés tárgya: A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2021. január 1. és 2021. december 31. között (ET-270)pdf270_20201214_eloterjesztes.pdf

270/2020. (XII.14.) polgármesteri határozatpdf270_20201214_pm_hatarozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Döntés a Balázs-tó halgazdálkodási jogának átadásáról (ET-269)pdf269_20201214_eloterjesztes.pdf

269/2020. (XII.14.) polgármesteri határozatpdf269_20201214_pm_hatarozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás a kegyeleti kérdésekről szóló 10/1996. (V. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R046_rendelet_előterjesztése.pdf

+

 pdf2020R046_kegyeleti.pdf

  

Előterjesztés tárgya: Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2019. évi támogatásának felhasználásáról (ET-268)pdf268_20201214_eloterjesztes.pdf

268/2020. (XII.14.) polgármesteri határozatpdf268_20201214_pm_hatarozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Döntés a Budapest XVIII. kerület, Baross utca 5. fsz. 2. szám alatti, 88 m2 alapterületű helyiség haszonkölcsönbe adásáról a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. részére (ET-266)pdf266_20201214_eloterjesztes.pdf

266/2020. (XII.14.) polgármesteri határozatpdf266_20201214_pm_hatarozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Döntés a "Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék Csiga-biga Bölcsőde átalakítása" című pályázattal kapcsolatban(ET-265)pdf265_20201214_eloterjesztes.pdf

265/2020. (XII.14.) polgármesteri határozatpdf265_20201214_pm_hatarozat.pdf

Előterjesztés tárgya: „Buna Konstantin kiállítóhely épület építés Beruházási Alapokmányának jóváhagyása” (ET-264)pdf264_20201214_eloterjesztes.pdf

264/2020. (XII.14.) polgármesteri határozatpdf264_20201214_pm_hatarozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Pestszentimrei Sport Kör 2019. évi támogatásának felhasználásáról (ET-263)pdf263_20201214_eloterjesztes.pdf

 263/2020. (XII.14.) polgármesteri határozatpdf263_20201214_pm_hatarozat.pdf

Előterjesztés tárgya: 2021. évi Ifjúsági feladatterv elfogadása (ET-262)pdf262_20201214_eloterjesztes.pdf

262/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat pdf262_20201214_pm_hatarozat.pdf

Előterjesztés tárgya: 2020. évi Ifjúsági feladatterv végrehajtásáról szóló beszámoló (ET-261)pdf261_20201214_eloterjesztes.pdf

261/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat pdf261_20201214_pm_hatarozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2019. évi támogatásának felhasználásáról (ET-260)pdf260_20201214_eloterjesztes.pdf

260/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat pdf260_20201214_pm_hatarozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben lefolytatott partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemény és az arra adott válasz elfogadásáról (ET-259)pdf259_20201214_eloterjesztes.pdf

259/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat pdf259_20201214_pm_hatarozat.pdf

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R045_rendelet_előterjesztése.pdf

+

pdf2020R045_ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

 

2020. DECEMBER 11-i DÖNTÉS:

 

Előterjesztés tárgya: Döntés önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok épületében veszélyhelyzet ideje alatt nappali ellátás szüneteltetéséről (ET-254)pdf254_20201211_eloterjesztes.pdf

254/2020. (XII.11.) polgármesteri határozatpdf254_20201211_pm_határozat.pdf

 

 

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotási javaslat a mezei őrszolgálatról szóló 11/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2020R044_rendelet_előterjesztése.pdf

+

pdf2020R044_mezei_őrszolg_hatkívül.pdf

 

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R043_rendelet_előterjesztése.pdf

+

pdf2020R043_szocrendelet.pdf

 

 

 

 

 

2020. DECEMBER 09-I DÖNTÉS:

 

Előterjesztés tárgya: Döntés a Lőrinci Nagykönyvtár támogatási szerződésében biztosított támogatás felhasználhatósági körének kiterjesztésével kapcsolatban (ET-248)pdf248_20201209_eloterjesztes.pdf

248/2020. (XII.09.) polgármesteri határozat pdf248_20201209_pm_határozat.pdf

 

 

 

 

2020. DECEMBER 08-I DÖNTÉS:

 

Zárt Előterjesztés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat elbírálása (242/Z)

242/2020. (XII.08.) zárt polgármesteri határozatpdf242_20201208_zart_pm_hatarozat.pdf

 

 

 

 

2020. DECEMBER 07-EI DÖNTÉS:

 

Zárt Előterjesztés tárgya: Döntés a Budapest XVIII. kerület, 152186 helyrajzi számú közterületen, a Tinódi utca 37. szám alatt lévő 102 m2 nagyságú épületek alatti közterület használatáról (241/Z)

241/2020. (XII.07.) zárt polgármesteri határozatpdf241_20201207_zart_pm_hatarozat.pdf

 

Előterjesztés tárgya: A Bp18 Egyesített Óvoda 2020/2021. nevelési évre szóló Munkatervének fenntartói véleményezése (240)pdf240_20201207_eloterjesztes.pdf

240/2020. (XII.07.) polgármesteri határozatpdf240_20201207_pm_hatarozat.pdf

 

Zárt Előterjesztés tárgya: Döntés a Budapest XVIII. kerület, 151126/47 helyrajzi számú közhasználatra átadott területen található üzletsor alatti terület használati díjáról (239/Z)

239/2020. (XII.07.) zárt polgármesteri határozatpdf239_20201207_zart_pm_hatarozat.pdf

 

Előterjesztés tárgya: Pestszentimrei Sportkör szakmai tevékenységének támogatása (238)pdf238_20201207_eloterjesztes.pdf

238/2020. (XII.07.) polgármesteri határozatpdf238_20201207_pm_hatarozat.pdf

 

 

 

2020. DECEMBER 02-AI DÖNTÉS:

 

Előterjesztés címe: Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2020R042_rendelet_előterjesztése.pdf

+

pdf2020R042_kitüntetési.pdf

Előterjesztés címe: Rendeletalkotási javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályba nem lépéséről

pdf2020R041_rendelet_előterjesztése.pdf

+

pdf2020R041_hatályba_nem_lépő_rendeletek.pdf

 

2020. DECEMBER 01-EI DÖNTÉS: 

 

Előterjesztés tárgya: Egyéni sportolói támogatási kérelmekpdf231_232_20201201__pm_eloterjesztes.pdf

231/2020. (XII.01.) polgármesteri határozatpdf231_20201201__pm_hatarozat.pdf

232/2020. (XII.01.) polgármesteri határozatpdf232_20201201__pm_hatarozat.pdf

  

Előterjesztés tárgya: Helyi sportszervezetek pályázati cél módosítási kérelmeipdf229_230_20201201__pm_eloterjesztes.pdf

229/2020. (XII.01.) polgármesteri határozatpdf229_20201201__pm_hatarozat.pdf

230/2020. (XII.01.) polgármesteri határozatpdf230_20201201__pm_hatarozat.pdf

 

Zárt előterjesztés tárgya: Nyilatkozat az OMV Hungária Ásványolaj Kft. és az Önkormányzat között fennálló Bérleti szerződés időbeli hatályáról (227/Z)

227/2020. (XII.01.) polgármesteri határozatpdf227_20201201_zart_pm_hatarozat.pdf

 

Zárt előterjesztés tárgya: Hozzájárulás Dr. Simon Noémi házi gyermekorvosként történő foglalkoztatásához (226/Z)

226/2020. (XII.01.) polgármesteri határozatpdf226_20201201_zart_pm_hatarozat.pdf

  

 

 

 

2020. NOVEMBER 30-AI DÖNTÉS:

 

Előterjesztés tárgya: Döntés településrendezési kötelezettség határidejének meghosszabbításáról ET-225pdf225_20201130_pm_előterjesztés.pdf

225/2020. (XI.30.) polgármesteri határozatpdf225_20201130_pm_határozat.pdf

 

Zárt előterjesztés tárgya: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány létesítő okiratának módosítása ETZ-224

224/2020. (XI.30.) polgármesteri határozat ANpdf224_20201130_pm_határozat_AN.pdf

 

 

 

 

2020. NOVEMBER 27-EI DÖNTÉS:

  

Zárt előterjesztés tárgya: ntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásának jogcíméről

222/2020. (XI.27.) polgármesteri határozatpdf222_20201127_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Rendeletalkotási javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  pdf2020R040_rendelet_előterjesztése.pdf

pdf2020R040_anyakönyv.pdf

  

Előterjesztés címe: Rendeletalkotási javaslat a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról pdf2020R039_rendelet_előterjesztése.pdf

pdf2020R039_lakásrendelet.pdf

 

Előterjesztés címe: Rendeletalkotási javaslat a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról pdf2020R038_rendelet_előterjesztése.pdf

pdf2020R038_adó.pdf

 

Előterjesztés címe: Rendeletalkotási javaslat a talajterhelési díjról pdf2020R037_rendelet_előterjesztése.pdf

pdf2020R037_talajterhelési.pdf

 

Előterjesztés címe: Rendeletalkotási javaslat a települési adóról pdf2020R036_rendelet_előterjesztése.docx.pdf

pdf2020R036_települési_adó.pdf

 

 

 

 

2020. NOVEMBER 24-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés tárgya: Döntés az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólpdf216_20201124_előterjesztés.pdf

216/2020. (XI.24.) polgármesteri határozatpdf216_20201124_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői pályázat véleményezésére eseti bizottság létrehozásapdf215_20201124_előterjesztés.pdf

215/2020. (XI.24.) polgármesteri határozatpdf215_20201124_pm_határozat.pdf

  

Előterjesztés tárgya: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat véleményezésére eseti bizottság létrehozásapdf214_20201124_előterjesztés.pdf

214/2020. (XI.24.) polgármesteri határozatpdf214_20201124_pm_határozat.pdf

  

Előterjesztés tárgya: Döntés szociális szolgáltatást ellátó önkormányzati intézmények téli zárva tartásárólpdf213_20201124_előterjesztés.pdf

213/2020. (XI.24.) polgármesteri határozatpdf213_20201124_pm_határozat.pdf

 

 

 

 

2020. NOVEMBER 20-AI DÖNTÉS:

 

Zárt Előterjesztés tárgya: Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában

211/2020. (XI.20.) polgármesteri határozatpdf211_20201120_pm_határozat_AN.pdf

 

 

 

 

2020. NOVEMBER 17-EI DÖNTÉS:

 

Előterjesztés tárgya: Az önkormányzati tulajdonban lévő Vilmos Endre Sportcentrum területén (hrsz: 156208/2) pályázati forrásból megvalósuló korszerűsítési, felújítási munkák műszaki tartalmának módosítása pdf205_206_20201117_előterjesztés.pdf

205-206/2020. (XI.17.) polgármesteri határozatpdf205_206_20201117_pm_határozat.pdf

 

 

 

 

2020. NOVEMBER 11-EI DÖNTÉS:

  

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre belterületén a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek és nyilvános helyek kijelöléséről

  pdf2020R035_rendelet_előterjesztése.pdf

 35/2020. (XI.11.) rendelet a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek és nyilvános helyek kijelöléséről

 pdf2020R035_kötelező_maszkviselés.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2020. október 27-i (kedd) 10.00 órakor kezdődő ülése

 

MeghívópdfMH20201027_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20201027_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20201027_TUL.pdf

 

 

 

Napirendi pontok:

1.) Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei alapító okiratának módosítása Kt-134

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-134.pdf

 

2.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-135

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-135.pdf

 

3.) Döntés a Balázs-tó üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötéséről Kt-141

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-141.pdf

 

4.) „Bóbita óvoda tetőfelújítása” Beruházási Alapokmány elfogadása Tul-20

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfTul-20.pdf

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. K&H Bank Zrt.-nél fennálló folyószámla-hitelkeretének bővítése, a folyószámla-hitelkeret szerződés módosítása Kt-139/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

 

 

6.) Tulajdonosi döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban Kt-144/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

 

 

7.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati Rendészet megalakítása Kt-142/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Steiner Attila igazgató

 

 

8.) Az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezése Kt-140/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna Mária, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Tímárné Penczi Ildikó, Rajkai Szandra, Madarassy Csaba

 

 

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 146342/3 helyrajzi számú, Semmelweis utca – Fráter L. utca sarkán (Barcika tér) lévő ingatlan területrészének földhasználatáról Tul-19/z (zárt ülés) - Mötv 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

10.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 7. szám mögötti közterületen elhelyezendő épület alatti földterület közterület-használatáról Tul-22/z (zárt ülés)

- Mötv 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 152186 helyrajzi számú közterületen, a Tinódi u. 37. szám alatt lévő 102 m2 nagyságú épületek alatti közterület használatáról Tul-21/z (zárt ülés)

- Mötv 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

12.) Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 22-i (kedd) 14.30 órakor kezdődő ülése

 

 

Meghívó pdfMH20200922_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200922_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv JKV20200922_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-110

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-110.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) rendelet módosításáról Kt-109

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-109.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-115

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-115.pdf

 

 

4.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-113

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-113.pdf

pdfKT-113kieg1.pdf

 

 

5.) Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása beruházási Alapokmányainak elfogadása Kt-105

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-105.pdf

 

 

6.) Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása Kt-118

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-118.pdf

 

 

7.) Döntés megállapodás megkötéséről csereerdősítés ügyében Kt-107

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-107.pdf

 

 

8.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-116

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-116.pdf

 

 

9.) Döntés LIFE pályázatokkal kapcsolatosan Kt-106

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-106.pdf

 

 

10.) 1184 Budapest, Dolgozó út 12. szám alatti orvosi rendelő térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló döntés Kt-108

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-108.pdf

 

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b. ingatlan visszavásárlása ügyében Tul-12

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-12.pdf

 

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 157452 hrsz. ingatlan értékesítése tárgyában Tul-10

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-10.pdf

 

 

13.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 144958/5 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztásához Tul-11

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-11.pdf

 

 

14.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről a Budapest XVIII. kerület, Zádor utca 3. szám előtti közterületen / HRSZ.: (140007/2) / parkolók építésére vonatkozóan Tul-13

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-13.pdf

 

 

15.) Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út mentén fekvő 152656/3 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjának mérséklésére vonatkozó kérelem elbírálása Kt-117/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

16.) Meghívásos, egyszerűsített zártkörű pályázat kiírása az 1188 Budapest, Szélső utca 54-58. szám alatti, 141980 hrsz.-ú ingatlan területrészének hasznosításra Kt-124/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

17.) Tulajdonosi döntések a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatban Kt-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott:  dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                    Simon Balázs gazdasági igazgató

 

 

 

18.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest, Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-126/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

19.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés Kt-112/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

20.) Döntés közalapítvánnyal kapcsolatban Kt-120/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

21.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152649/20 hrsz.-ú közhasználatra átadott területen elhelyezett kacsaetető által elfoglalt terület használatáról Tul-15/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

22.) Budapest XVIII. kerület Örs utca melletti (153081/9) hrsz.-ú közterület használata Tul-18/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

23.) Döntés tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem elbírálásáról Tul-14/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

24.) Budapest XVIII. kerület 150322 helyrajzi számon nyilvántartott, 1181 Budapest, Baross u. 88. szám alatti ingatlan 2/8-ad tulajdoni hányadának kedvezményes értékesítésével kapcsolatos döntés Tul-16/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

25.) Budapest XVIII. kerület 159841/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, 1185 Budapest, Üllői út 686. fsz. 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítésével kapcsolatos döntés Tul-17/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

26.) Egyebek