Képviselő-testület 2019. október 30-ai (szerda, 10.00 óra) alakuló ülése

Írta:  2019.10.25.

MeghívópdfMH1030_Kt_alakulo.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1030_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1030.pdf

Napirendi pontok: 

Az ülés helye: Rózsa Művelődési Ház (1181 Budapest, Városház utca 1-3.)

 1. Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatója

 

 2. A megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele

 3. Megbízólevelek átadása, esküokmányok aláírása és átvétele

 4. A polgármester eskütétele

 5. Polgármesteri program ismertetése, köszöntő

Szünet

(Az alakuló ülés a szünetet követően a Polgármesteri Hivatal képviselő-testületi termében folytatódik.)

6. Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet módosításáról (101.)pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-101kieg1pdfKT-101kieg1.pdf

 

7. Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII. 08.) Önkormányzati rendelet módosításáról (102.)pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, bizottsági tagok megválasztása, Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat tagjainak megválasztása, tanácsnokok választása (103.)pdfKT-103.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-103kieg1pdfKT-103kieg1.pdf

 

9. Alpolgármesterek választása (104.)pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-104kieg1pdfKT-104kieg1.pdf

 

10. Tulajdonosi döntések meghozatala önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatban (105/Z) Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 (Az előterjesztés zárt ülésen kerül megtárgyalásra.)

 

11. Tájékoztatók, bejelentések