Képviselő-testület 2021. október 14-ei (csütörtök, 9.00 óra) rendkívüli ülése

Írta:  2021.10.08.

MeghívópdfMH1014rk_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1014_KT_AN.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK1014rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

      1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-208.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-208.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 Kt-208kieg1pdfKT-208kieg1.pdf

 

 1. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-209.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-209.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Rendeletalkotás a települési adóról

(KT-210.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-210.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Rendeletalkotás az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-211.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-211.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-212.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-212.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-213.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-213.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú építési beruházás Beruházási Alapokmányának elfogadása

(KT-214.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-214.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása – a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. részére – a Budapest XVIII. kerület, 156208/2 helyrajzi számú, természetben a 1185 Budapest, Nagybecskerek utca 30. szám alatti ingatlanon lévő küzdősport terem fejlesztéséhez

(KT-215.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-215.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában hozott polgármesteri döntésekről

(KT-216.)pdfKT-216.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Döntés a kerületi helyi védelem alá helyezés iránti eljárás megindításának elrendeléséről, valamint a fővárosi helyi védelem alá helyezés kezdeményezéséről

(KT-217.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-217.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

1.mellékletpdf1_melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_2021.10.06.pdf

2.mellékletpdf2_melléklet_Kerületi_helyi_védelemre_javasolt_elemek_2021.10.06.pdf

3.mellékletpdf3_melléklet_Fővárosi_helyi_védelemre_javasolt_elemek.pdf

4.mellékletpdf4_melléklet_Tervtanácsi_állásfoglalás.pdf

 

 1. "Minek nevezzelek?” című pályázat kiírása a diákok és kerületi lakosok részére

(KT-218.)pdfKT-218.pdf

Előterjesztő: Komáromi Zoltán Péter városigazgató

 KT-218kieg1pdfKt-218kieg1.pdf

 

 1. Döntés a 2022. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való előzetes beleegyezés tárgyában

(KT-219.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-219.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Városrehabilitáció 18 Nonprofit Zrt. részére

(KT-220.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. A Budapest XVIII. kerület, 155447/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon vezetékjog alapításával és bejegyzésével kapcsolatos döntés

(KT-221.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-221.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 Kt-221kieg1pdfKT-221kieg1.pdf

 

 1. Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Budapest XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület részére

(KT-222.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-222.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról

(KT-223.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-223.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés útépítéshez kapcsolódó vagyonelemek térítésmentes átvételével kapcsolatosan

(KT-224)        rendkívüli eljárással!pdfKT-224.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. A testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok 2021. évi munkaterve

(KT-225.)pdfKT-225.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok

 

 1. Döntés „Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata - műszaki leírásban meghatározott - Intézményeinek karbantartási és felújítási munkái” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban

(KT-226.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-226.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 1. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt-vel, valamint a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátási szerződések módosításáról

(KT-227.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-227.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés a Budapest, XVIII. kerület Margó Tivadar utcában található 150228/151 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatosan

(KT-228.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-228.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés a Budapest XVIII. kerület Méta utca menti garázssorban található 150228/102/A/48 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról

(KT-229.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-229.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel

(KT-230.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-230.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Vida Csaba, áruházigazgató

 

 1. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Madách utca 49. számú ingatlan ügyében

(KT-231.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-231.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Máté Zsuzsanna

 

 1. Javaslat Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő névtelen közterületek elnevezésére

(KT-232.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-232.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 1. Döntés egyes fejlesztésekkel kapcsolatosan

(KT-233.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-233.pdf

Előterjesztők: Kőrös Péter alpolgármester, Somody László alpolgármester

 

 1. Döntés eszközök beszerzéséről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére

(KT-234.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-234.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

(KT-235.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-235.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 1. Fotópályázat kiírása a koronavírus kerületi áldozatainak emlékére

(KT-236.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-236.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Támogatási szerződés kötése az Életjel Alapítvánnyal

(KT-237.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-237.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

 1. AzAlacskai út (a Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) (156066) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-238.)       rendkívüli eljárással!pdfKT-238.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. A „Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-239.) rendkívüli eljárással!pdfKT-239.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés külföldi önkormányzattal történő együttműködésről, Artasat testvérváros hadiárváinak támogatásáról

(KT-240.)pdfKT-240.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor tanácsnok

 

 1. Tagcsere a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottságban

(KT-241.)pdfKT-241.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Törvényességi felhívás a 2021. június 30-i képviselő-testületi üléssel kapcsolatban

(KT-242.)pdfKT-242.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. A Budapest XVIII. kerület, 155056 helyrajzi számú, Nefelejcs u. 95. szám előtti közterület előtti szakaszának 10,0 m2-es része használata tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

(KT-243/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. A Budapest XVIII. kerület, Csontváry K. T. utca 40-48. szám előtti 151185/3 hrsz.-ú közforgalom számára átadott terület egy részének használatával kapcsolatos döntés

(KT-244Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel

(KT-245/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés Közalapítványok alapító okiratának módosításáról

(KT-246/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Kis Ágnes, Vörös Árpád, Tasnádi András

 

 1. A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak újraválasztása

(KT-247/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

     41.Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-248./Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 1. Döntés részletfizetés engedélyezéséről

(KT-249/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 1. Döntés közforgalomnak átadott magánutak (hrsz.: 156013/22, 156015/14, 156015/7) ingyenes tulajdonba vételéről

(KT-250/Z) Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester 

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(KT-251.) rendkívüli eljárással!  

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző 

 

 1. Döntés Nagy Károly tanácsnoki beszámolójának az elfogadásáról

(KT-252.) rendkívüli eljárással!pdfKT-252.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly önkormányzati képviselő

 

 1. Tájékoztatók, bejelentések
 • Taj01: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

(KT-253.)pdfTaj01_KT-253.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 • Taj02: Tájékoztatás a 2020. II. és 2021. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokról

(KT-254.)pdfTaj02_KT-254.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 • Taj03: Tájékoztató az UPSURGE projektről

(KT-255.)pdfTaj03_KT-255.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Sürgősségi napirendek:

 

S1. Döntés Otruba István Ferenc hagyatékának átvételéről

S1-256pdfS1-256.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

S2. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Nemes u. 22. szám alatti Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő átadását követően szükségessé váló szerződésmódosításokról S2-257pdfS2-257.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester 

 

 

S3. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kizárólagos tulajdonában álló 1181 Budapest, Üllői út 357. és 361. szám alatti, valamint a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 1181 Budapest, Üllői út 359. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésének zártkörű pályázati kiírásáról

(S3-258Z)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester