Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2021. október 11-ei (hétfő, 13.00 óra) rendkívüli ülése

Írta:  2021.10.08.

MeghívópdfMH1011rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1011rk_Tffb_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1011rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-208pdfKT-208.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-212pdfKT-212.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

3.) „Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú építési beruházás Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-214pdfKT-214.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Döntés a kerületi helyi védelem alá helyezés iránti eljárás megindításának elrendeléséről, valamint a fővárosi helyi védelem alá helyezés kezdeményezéséről

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-217pdfKT-217.pdf

1.mellékletpdf1_melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_2021.10.06.pdf

2.melléklet pdf2_melléklet_Kerületi_helyi_védelemre_javasolt_elemek_2021.10.06.pdf 

3.mellékletpdf3_melléklet_Fővárosi_helyi_védelemre_javasolt_elemek.pdf

4.mellékletpdf4_melléklet_Tervtanácsi_állásfoglalás.pdf

 

5.) Javaslat Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő névtelen közterületek elnevezésére

KT-232pdfKT-232.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

6.) Az „Alacskai út (a Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) (156066) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

KT-238pdfKT-238.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) A „Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

KT-239pdfKT-239.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) A „Zsebők Zoltán szakrendelőnél távhő vezeték kiváltás és hőközpont felújítása” tárgyú Beruházási alapokmány jóváhagyása

TFFB-14       pdfTF-14.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén lévő területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat megalkotásával összefüggésben lefolytatott partnerségi egyeztetés keretében érkezett észrevételek és az arra adott válaszok elfogadásáról

TFFB-10pdfTF-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: URBANITAS Tervező és Tanácsadó KFt. - tervező

 

10.) Javaslat a Budapest XVIII. kerület, Ganztelep városrész (Üllői út - Mednyánszky utca - Szinyei Merse utca - Nagybánya utca által határolt terület) Tempó 30-as övezetbe sorolására

TFFB-13pdfTF-13.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

11.) A Budapest XVIII. kerület, 155056 helyrajzi számú, Nefelejcs u. 95. szám előtti közterület előtti szakaszának 10,0 m2-es része használata tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-243/Z       Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel

KT-245/Z       Zárt ülés!      (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Martinovics tér 1. szám alatti (hrsz.:154135/1) közterületen lévő 40,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról

TFFB-12/Z    Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14.) Budapest Főváros XVIII. kerület, Bartók Lajos utca 3-7. számú Társasház előtt elhelyezkedő, (152148) hrsz.-ú közterület 457 m2-es részének használata

TFFB-11/Z    Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

15.) Budapest XVIII. kerület, Kiss Ernő utca 47. szám alatti ingatlan mellett elhelyezkedő, (152130/2) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-9/Z      Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16.) Budapest XVIII. kerület, Csontváry K. T. utca 30-48. szám alatti ingatlanok előtt elhelyezkedő, (151159/39) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-08/Z    Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17.) A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak újraválasztása

KT-247/Z       Zárt ülés!      (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

18.) Egyebek