2004. évi rendeletek

Írta:  2021.12.13.

2004. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2004. (II.03.) rendelet az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről

pdf2004R001.pdf

 

2/2004. (II.03.) rendelet a szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól

pdf2004R002.pdf

 

3/2004. (II.03.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

pdf2004R003.pdf

 

4/2004. (II.03.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R004.pdf

 

5/2004. (II.03.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R005.pdf

 

6/2004. (II.03.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R006.pdf

 

7/2004. (II.03.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Péterhalmi út - Körös utca  - Lakitelek utca - Bánfa utca - Mályinka utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 44/2003. (XI.04.) önkormányzati rendelet és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R007.pdf

 

8/2004. (II.03.) rendelet Budapest XVIII. kerület egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

pdf2004R008.pdf

 

9/2004. (II.03.) rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 36/1998. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R009.pdf

 

10/2004. (III.02.) rendelet a helyi önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R010.pdf

 

11/2004. (III.02.) rendelet az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

pdf2004R011.pdf

 

12/2004. (III.02.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R012.pdf

 

13/2004. (III.01.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R013.pdf

 

14/2004. (III.02.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R014.pdf

 

15/2004. (III.02.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R015.pdf

 

16/2004. (III.02.) rendelet a háziorvosi körzetekről 43/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R016.pdf

 

17/2004. (III.02.) rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII. 03.) önkormányzati rendelet IZ-XVIII/Sport övezet elnevezésével kapcsolatos módosításáról

pdf2004R017.pdf

 

18/2004. (III.23.) rendelet a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 28/1996. (X.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2004R018.pdf

 

19/2004. (III.23.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Alacskai út - Ganz Ábrahám utca - Kerékkötő utca  - a (156042) hrsz-ú névtelen közterület - továbbá a Kerékvágás utca - a (156046/97) hrsz-ú Szántás utca - valamint az Alacskai út által határolt terület szabályozási tervéről és a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R019.pdf

 

20/2004. (IV.30.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R020.pdf

 

21/2004. (IV.30.) rendelet az állatok tartásáról

pdf2004R021.pdf

 

22/2004. (IV.30.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R022.pdf

 

23/2004. (V.04.) rendelet a szociális és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 2/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R023.pdf

 

24/2004. (V.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Dózsa György utca – Bogrács utca  – XVIII. és XXIII. kerület határvonala – Ültetvény utca által határolt terület szabályozási tervéről és a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R024.pdf

 

25/2004. (V.04.) rendelet az 50/1998. (XII.22.), a 34/1999. (XI.30.), a 14/2000. (VI.02.), a 15/2000. (V.31.), a 29/2001. (VII.04.), a 11/2002. (II.16.), a 21/2002. (IV.02.) és a 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendeletek módosításáról (Szabályozási tervek módosítása)

pdf2004R025.pdf

 

26/2004. (V.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Liszt Ferenc utca  – Lenkei utca  – 152443, 152442, 152439, 152440 és 152438 hrsz-ú Ingatlan – József utca – 152433 és 152409  hrsz-ú ingatlan –  Ferenc utca – 152402, 152401 és 152383  hrsz-ú ingatlan – Tinódi utca – Egressy Gábor utca – Lakatos út – Üllői út – Kemény Zsigmond utca – Margó Tivadar utca – Bartók Lajos utca – Reviczky Gyula utca – Darányi Ignác utca – Benedek Elek utca által határolt terület szabályozási tervéről, a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet, valamint Budapest, XVIII. kerület egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 8/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R026.pdf

 

27/2004. (V.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Alacskai út - Péteri út - Határ út - Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R027.pdf

 

28/2004. (IV.30.) rendelet az önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról

pdf2004R028zarszamadas_2003evrol.pdf

 

29/2004. (V.05.) rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre parkolási rendjéről

pdf2004R029.pdf

 

30/2004. (V.05.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R030.pdf

 

31/2004. (V.05.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R031.pdf

 

32/2004. (V.05.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R032.pdf

 

33/2004. (VI.29.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R033.pdf

 

34/2004. (VI.29.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről

pdf2004R034.pdf

 

35/2004. (VI.29.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Szélső utca folytatását képező (156158/1) hrsz-ú út menti 156157/1, /3, /4, /5, /6 hrsz-ú ingatlanok szabályozási tervéről szóló 18/2002. (IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R035.pdf

 

36/2004. (VI.29.) rendelet az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 11/2004. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R036.pdf

 

37/2004. (VI.29.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R037.pdf

 

38/2004. (VI.29.) rendelet a közterület használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R038.pdf

 

39/2004. (VIII.31.) rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairól

pdf2004R039.pdf

 

40/2004. (VIII.31.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R040.pdf

 

41/2004. (VIII.31.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Baross utca - Margó T. utca - Bartók L. utca - Reviczky Gy. utca - Vörösmarty utca - Barcsay utca - Kolozsvár utca által határolt terület - a Havanna lakótelep szabályozási tervéről szóló 42/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R041.pdf

 

42/2004. (VIII.31.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R042.pdf

 

43/2004. (VIII.31.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R043.pdf

 

44/2004. (VIII.31.) rendelet a képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R044.pdf

 

45/2004. (IX.28.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R045.pdf

 

46/2004. (IX.28.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R046.pdf

 

47/2004. (XI.02.) rendelet az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 11/2004. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R047.pdf

 

48/2004. (XI.02.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R048.pdf

 

49/2004. (XI.02.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R049.pdf

 

50/2004. (XI.02.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Alacskai út - Péteri út - Határ út - Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R050.pdf

 

51/2004. (XI.02.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Üllői út – Aranyeső utca – Mikszáth Kálmán utca – Építő út által határolt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R051.pdf

 

52/2004. (XI.30.) rendelet a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási tervének jóváhagyásáról

pdf2004R052.pdf

 

53/2004. (XI.30.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Halomi út – Királyhágó utca – Kétújfalú utca - Tarkő utca által határolt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R053.pdf

 

54/2004. (XI.30.) rendelet a közhasznú munkáról szóló 24/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R054.pdf

 

55/2004. (XII.21.) rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

pdf2004R055.pdf

 

56/2004. (XII.21.) rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

pdf2004R056.pdf

 

57/2004. (XII.21.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Városközpont (Üllői út – Thököly út – Nefelejcs utca – Haladás utca által határolt terület) szabályozási tervéről

pdf2004R057.pdf

 

58/2004. (XII.21.) rendelet a Képviselő- testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R058.pdf

 

59/2004. (XII.21.) rendelet az Önkormányzat 2005. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2004R059.pdf

 

60/2004. (XII.21.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 11/2001. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R060.pdf

 

61/2004. (XII.21.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R061.pdf

 

62/2004. (XII.21.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület egyes területeire vonatkozó változtatási tilalmat elrendelő 8/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Budapest, XVIII. kerület Alacskai út – 145111/3 hrsz-ú út – Határ út – valamint a 156080 hrsz-ú út által határolt terület szabályozási tervéről szóló 7/2003. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R062.pdf

 

63/2004. (XII.21.) rendelet a lakások- és helyiségek bérletéről szóló - 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R063.pdf

 

64/2004. (XII.21.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gyömrői út - Örs utca - Előd utca - Attila utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 20/1999. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R064.pdf

 

65/2004. (XII.21.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Szakály utca – Ráday Gedeon utca – Gárdonyi Géza utca – Gerely utca – Reményik Sándor utca – a 155752 és a 155750 hrsz.-ú telek határa és a Vág utca menti vasút által határolt terület szabályozási tervéről

pdf2004R065.pdf

 

 

66/2004. (XII.21.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2004R066.pdf