2003. évi rendeletek

Írta:  2021.12.13.

2003. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2003. (I.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R001.pdf

 

2/2003. (II.18.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Igló utca – Forgó utca – Ferihegyi repülőtér által határolt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló  többször módosított 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R002.pdf

 

3/2003. (II.18.) rendelet a Budapest XVIII. kerület belterületi határ – Péterhalmi út – Kettős Körös utca – (156 097) hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2003R003.pdf

 

4/2003. (III.04.) rendelet a helyi önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 43/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R004.pdf

 

5/2003. (III.04.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 9/2000. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R005.pdf

 

6/2003. (III.04.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Halomi út –Királyhágó utca –Kétújfalu utca - Tarkő utca- által határolt terület részletes rendezési tervéről szóló 24/1997. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R006.pdf

 

7/2003. (III. 04.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Alacskai út –145 111/3 hrsz.-ú út – Határ út – valamint a 156080 hrsz.-ú út által határolt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R007.pdf

 

8/2003. (III.04.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R008.pdf

 

9/2003. (III.04.) rendelet a helyi önkormányzat 2003. évi költségvetéséről

pdf2003R009.pdf

 

10/2003. (III.25.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gloriette lakótelep területére vonatkozó szabályozási tervének jóváhagyásáról és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R010.pdf

 

11/2003. (III.25.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R011.pdf

 

12/2003. (III.25.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Örs utca – Előd utca – Attila utca - Gyömrői út - által határolt terület részletes rendezési tervéről szóló 20/1999. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R012.pdf

 

13/2003. (III.25.) rendelet a háziorvosi körzetekről szóló 43/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R013.pdf

 

14/2003. (IV.04.) rendelet Budapest XVIII. kerület, Örs u. – Előd u. – Attila u. - Gyömrői út - által határolt  terület részletes rendezési tervéről szóló 12/2003. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R014.pdf

 

15/2003. (IV.22.) rendelet az Önkormányzat 2002. évi zárszámadásáról

pdf2003R015zarszamadas_2002evrol.pdf

 

16/2003. (IV.22.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R016.pdf

 

17/2003. (IV.22.) rendelet az ápolási díjról

pdf2003R017.pdf

 

18/2003. (IV.22.) rendelet a méltányossági közgyógyellátásról

pdf2003R018.pdf

 

19/2003 (IV.22.) rendelet az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és együttműködési kötelezettségéről

pdf2003R019.pdf

 

20/2003. (IV.22.) rendelet Budapest XVIII. kerület Ráday Gedeon utca – Üllői út – Gulner Gyula utca – Szakály utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 13/2000. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R020.pdf

 

21/2003. (V.27.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Üllői út – Thököly utca – Nefelejcs utca – Haladás utca által határolt terület, valamint a Kossuth tér Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról szóló 38/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R021.pdf

 

22/2003. (V. 27.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R022.pdf

 

23/2003. (V.27.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 22/1997. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R023.pdf

 

 

24/2003. (V.27.) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R024.pdf

 

25/2003. (VII. 01.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R025.pdf

 

26/2003 (VII.01.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2003R026.pdf

 

27/2003. (VII.01.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról

pdf2003R027.pdf

 

28/2003. (VII.01.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

pdf2003R028.pdf

 

29/2003. (VII.01.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Oszkó utca – Szálfa utca – Kettős-Körös utca által határolt terület részletes rendezési tervének módosításáról

pdf2003R029.pdf

 

30/2003. (VII.01.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület területén érvényes, tizennégy részletes rendezési terv hatályon kívül helyezéséről

pdf2003R030.pdf

 

31/2003. (VII.01.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről

pdf2003R031.pdf

 

32/2003. (VII.01.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2003R032.pdf

 

33/2003. (VII.01.) rendelet az Önkormányzat által fenntartott vásárcsarnokokról, piacokról és vásárokról szóló 22/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2003R033.pdf

 

34/2003. (VIII.28.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2003R034.pdf

 

35/2003. (VIII.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R035.pdf

 

36/2003. (IX.23.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R036.pdf

 

37/2003. (IX.23.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R037.pdf

 

38/2003. (IX.23.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R038.pdf

 

39/2003. (IX.23.) rendelet  a Budapest XVIII. kerület Gyömrői út menti 154440 ill. 154441 helyrajzi számú ipari telephelyek szabályozási tervének jóváhagyásáról és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R039.pdf

 

40/2003. (IX.23.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakásszövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R040.pdf

 

41/2003. (XI.04.) rendelet a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 33/2001. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R041.pdf

 

42/2003. (XI.04.) rendelet az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R042.pdf

 

43/2003. (XI.04.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2003R043.pdf

 

44/2003. (XI.04.) rendelet A Budapest XVIII. kerület Péterhalmi út – Körös utca – Lakitelek utca  – Bánfa utca - Mályinka utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R044.pdf

 

45/2003. (XI.04.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R045.pdf

 

46/2003. (XI.25.) rendelet a háziorvosi körzetekről szóló 43/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R046.pdf

 

47/2003.(XII.23.) rendelet az Önkormányzat 2004. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2003R047.pdf

 

48/2003. (XII.23.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2003R048.pdf

 

49/2003. (XII.23.) rendelet Budapest XVIII. kerületének területén érvényes részletes rendezési tervek hatályon kívül helyezéséről

pdf2003R049.pdf

 

50/2003. (XII.23.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének kiegészítéséről

pdf2003R050.pdf