2005. évi rendeletek

Írta:  2021.12.13.

2005. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2005. (II.01.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R001.pdf

 

2/2005.(II.01.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R002.pdf

 

3/2005.(II.01.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R003.pdf

 

4/2005.(II.01.) rendelet a nem önkormányzati (egyéb) tulajdonban lévő lakások béréről szóló 7/1992. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R004.pdf

 

5/2005.(II.01.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R005.pdf

 

6/2005.(II.01.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R006.pdf

 

7/2005.(II.01.) rendelet az önkormányzat képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat- és jogköréről és a kisebbségi-emberjogi tanácsnokról szóló21/1996. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R007.pdf

 

8/2005. (III.01.) rendelet az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 11/2004. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R008.pdf

 

9/2005. (III.01.) rendelet az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

pdf2005R009.pdf

 

10/2005. (III.01.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R010.pdf

 

11/2005. (III.01.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R011.pdf

 

12/2005. (III.01.) rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 39/2004. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R012.pdf

 

13/2005. (III.01.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R013.pdf

 

14/2005. (III.01.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R014.pdf

 

15/2005. (III.24.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R015.pdf

 

16/2005. (III.29.) rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról

pdf2005R016.pdf

 

17/2005. (III.29.) rendelet a kerületi vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról szóló 44/2000. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R017.pdf

 

18/2005. (III.29.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 34/2004. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R018.pdf

 

19/2005. (III.29.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R019.pdf

 

20/2005. (III.29.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Kastélydombi tömbre (Nemes utca – Kisfaludy utca – Vezér utca – István utca) vonatkozó szabályozási tervről és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R020.pdf

 

21/2005. (III.29.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Péteri út – Alacskai út – 145111/3 hrsz-ú ingatlan, valamint a Határ út által határolt terület szabályozási tervéről szóló 34/1999. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R021.pdf

 

22/2005. (V.03.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R022.pdf

 

23/2005. (V.03.) rendelet a XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

pdf2005R023zarszamadas_2004evrol.pdf

 

24/2005. (V.03.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R024.pdf

 

25/2005. (V.01.) rendelet Budapest XVIII. kerület Fórum mozi és környékére vonatkozó – többször módosított 21/1994. (IX.29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel jóváhagyott – Részletes Rendezési Terv módosításáról szóló 37/2002. (VIII.27.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest, XVIII. kerület Üllői út – Thököly utca – Nefelejcs utca – Haladás utca által határolt terület, valamint a Kossuth tér Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról szóló 14/2002. (IV.01.) önkormányzati rendelettel módosított 38/1997. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2003. (V.27.) önkormányzati rendelet, továbbá a Budapest, XVIII. kerület Halomi út – Királyhágó utca – Kétújfalu utca – Tarkő utca – által határolt terület részletes rendezési tervéről szóló 24/1997. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2003.(III.04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, valamint az R-11872 számú Részletes Rendezési Terv módosításáról szóló 9/1993. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2005R025.pdf

 

26/2005. (V.31.) rendelet az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R026.pdf

 

27/2005. (V.31.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R027.pdf

 

28/2005. (V.31.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R028.pdf

 

29/2005. (V.31.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gyömrői út - Örs utca - Előd utca - Attila utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 20/1999. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R029.pdf

 

30/2005. (V.31.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R030.pdf

 

31/2005. (V.31.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Szélső utca folytatását képező (156158/1) hrsz-ú út menti 156157/1,/3,/4,/5,/6 hrsz-ú ingatlanok szabályozási tervéről szóló 18/2002. (IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R031.pdf

 

32/2005. (VII.04.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R032.pdf

 

33/2005. (VII.04.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R033.pdf

 

34/2005. (VII.04.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R034.pdf

 

35/2005. (IX.06.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról

pdf2005R035.pdf

 

36/2005. (IX.06.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R036.pdf

 

37/2005. (IX.06.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R037.pdf

 

38/2005. (IX.01.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről

pdf2005R038.pdf

 

39/2005. (IX.29.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R039.pdf

 

40/2005. (X.04.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R040.pdf

 

41/2005. (X.04.) rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló 16/2005. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R041.pdf

 

42/2005. (X.04.) rendelet a fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 40/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R042.pdf

 

43/2005. (X.04.) rendelet a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 33/2001. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R043.pdf

 

44/2005. (X.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R044.pdf

 

45/2005. (X.28.) rendelet a képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R045.pdf

 

46/2005. (X.28.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R046.pdf

 

47/2005. (X.28.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről

pdf2005R047.pdf

 

48/2005. (X.28.) rendelet az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról és felépítéséről szóló 1/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R048.pdf

 

49/2005. (X.28.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R049.pdf

 

50/2005. (X.28.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves évforduló megörökítéséről

pdf2005R050.pdf

 

51/2005. (XII.06.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R051.pdf

 

52/2005. (XII.02.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R052.pdf

 

53/2005. (XII.06.) rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R053.pdf

 

54/2005. (XII.06.) rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R054.pdf

 

55/2005. (XII.06.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R055.pdf

 

56/2005. (XII.20.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2005R056.pdf

 

57/2005. (XII.20.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R057.pdf

 

58/2005. (XII.20.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R058.pdf

 

59/2005. (XII.20.) rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

pdf2005R059.pdf

 

60/2005. (XII.20.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R060.pdf